Ankara Vergi Avukatı

Ankara vergi avukatı, vergi danışmanlık hizmetleri, vergi ceza savunması, vergi planlaması, vergi ihtilaf çözümleri ve vergi denetimleri konularında hizmet sunmaktadır. Danışmanlık ve avukatlık hizmetinin dışında Ankara vergi avukatı görevleri içerisinde vergi beyanları, planlama, ceza davaları, vergi denetimleri ve vergiye ihtilaf ve itirazları gibi faaliyetlerde yer almaktadır. 

Günümüz Türkiye’sinde vergi yasaları ve düzenlemeleri sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla vergi mükellefleri için bu durum kafa karışıklığına sebebiyet verebilmektedir. Vergi avukatları, vergi hukuku alanları da gerekli olan hukuki danışmanlık hizmetini vermektedir.

Vergi Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

Vergi hukuku, kamu hukuku içerisinde bulunarak bu konularda yaşanan uyuşmazlıklardan kaynaklı görülen davaları Ankara vergi avukatı desteği ile yürütülmektedir. Vergi hukuku konusunda görülen davaların takibi, vergi hukuku alanında deneyimli Ankara vergi avukatı tarafından bakılmaktadır. Avukatlar, vergi hukuku hakkında gerekli olan bilgileri müvekkillerine vermektedir. 

Vergilendirme süreci ve sürecin sonunda karşılaşılabilen hukuki sorunları çözüm noktasına bağlayan Ankara uzman vergi avukatı olmaktadır. Vergi Usul Kanunu, vergi avukatları tarafından ayrıntılı şekilde mevzuata hakim olunmayı gerektirmektedir. Mükellefler ve idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar sonucu çözüme bağlanması neticesinde Ankara vergi avukatı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Uzlaşma, yargı sürecindeki işlemlerin yapılması ve dosya takibinin yürütülmesi vergi avukatı desteği ile mümkün olabilmektedir. 

Mükelleflerin alanında uzman avukatlar ile çalışması, ortaya ek bir vergi yükü doğmaması adına son derece önemlidir. Dolayısıyla vergi hukuku avukatı ile çalışmak vergi uyuşmazlıklarının çözülmesi konusunda önemli bir yere sahiptir. Avukatlar gerektiği yerlerde uzlaşma, pişmanlık ve cezalarda indirim gibi yargı yoluna başvurma aşamalarında danışmanlık hizmetini de vermektedir. Hukuki uyuşmazlıkların yaşanması durumlarında uzman bir Ankara vergi avukatı ile çalışması gerekmektedir.

Vergi Hukuku Neleri Kapsar?

Vergi hukuku kendi içerisinde; uluslararası vergi hukuku, vergi yargılama hukuku, vergi icra hukuku, vergi usul hukuku ve vergi ceza hukuku olmak üzere sıralanmaktadır. Vergi hukuku alanında uzmanlık gösterebilmek için gerekli olan ilkelere hâkim olmak gerekmektedir. Vergi hukukunda, vergide kanunilik, vergide adalet ve vergide eşitlik gibi ilkelere uyulması icap etmektedir. 

Vergi hukuku ilkeleri; verginin yasal olması, verginin mali güce göre alınması, vergi yükünün dengeli ve adaletli dağılımı ilkesi, verginin kamu giderlerini karşılamak için alınması, verginin eşitliğe ve genelliğe uygun şekilde alınması şeklinde geçmektedir. İdare ve vergi hukuku alanına giren davalar ile ilgilenen hukukçulara Ankara uzman vergi avukatı denmektedir.

Vergi Borçlarına Hangi Avukat Bakar?

Vergi ve idari hukuk dahilinde idari başvuru ve itirazların gerçekleştirilmesi dava yoluyla mümkün olmaktadır. Vergi davaları ile ilgilenen kişilere Ankara vergi avukatı denmektedir. Vergi avukatlarının ilgilendikleri davalar ise; kamulaştırmayla alakalı davalar, belediye cezalarına iptal davaları, kentsel dönüşüm iptal davaları, öğrenci ve memur davaları, karayolları trafik davaları, kamu ihale davaları, idari sözleşmelerden meydana gelen davalar, idari para cezası iptal ve itiraz davaları, idarenin sorumluluğa ilişkin davalar ve iptal ve tam yargı davaları şeklindedir. 

Vergi Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Vergi davaları, vergi mahkemelerinde görülmektedir.

Ankara Vergi Avukatı Hizmeti

Ankara vergi avukatı tavsiye önerisine ihtiyacı olan kişiler hukuki çerçevede hizmet almak istemektedir. Vergi avukatları, Vergi Usul Kanunu düzenlemelerinde yer alan vergi suçlarında asliye ceza sanık müdafiliğini yapmaktadır. 

Ayrıca diğer vergi süreçlerinde temel hak ihlali yaşanması durumlarında AYM’ye bireysel başvuru gerçekleştirmektedir. Vergi dava dilekçelerinin ve eklerinin hazırlanarak vergi davasının açılması ve sürecin takibinin yapılması Ankara vergi hukuku avukatı hizmetleri içerisindedir.

Ankara Vergi Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ankara vergi avukatı seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Öncelikli olarak vergi hukuku kapsam itibarıyla özel vergi hukuku ve genel vergi hukukunu kapsamaktadır. 

Hukuk dalının kapsamı içerisine giren konulara hakim olmak, mevzuatı bilmek ve bu hukuk dalında görülen davalarda uzmanlık kazanmasına dikkat edilmelidir. Çözüm yöntemlerinin oluşturulması konusunda avukatın alanında yetkinlik sahibi olması son derece önemlidir.

Vergi Avukatına Neden İhtiyaç Duyulur?

Müvekkilinin yasal haklarının etkili bir şekilde savunulması için Ankara vergi avukatı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Çeşitli olasılıkları müvekkillerine izah ederek, riskleri de ayrıca aktarmaktadır. Vergi memurlarının basit usul hatalarının farkına varan Ankara uzman vergi avukatı, bu hususları davada öne sürmektedir.

Ankara Vergi Avukatı Tavsiye

Ankara vergi avukatı tavsiye arayışına giren kişiler, hak arama özgürlüğünü kullanmak istemektedirler. Vergi hukuku alanında hukuki anlamda donanıma sahip olan avukat, görülecek olan davanın seyri açısından önem taşımaktadır. Vergi hukuku alanında Ankara vergi avukatı Görkem Demircan, müvekkillerinin farklı idareler ile uyuşmazlıkları çözümü konularında hukuki destek vermektedir. 

Vergi hukuku ile alakalı tüm süreçlerinizin iyi bir şekilde yürütülmesi için hukuki danışmanlık hizmeti almanızda yarar bulunmaktadır. Tüm vergi ihtilaflarının çözümü konusunda Ankara uzman vergi avukatı ile hizmet verilmektedir.

Avukat Görkem Demircan Hangi Vergi Davalarına Danışmanlık Yapar?

Vergi cezaları ile karşılaşmama veya karşılaşılsa dahi hak arama konularında hukuki desteği Ankara avukatı vermektedir. Vergi avukatları, hak arama konusunda ve oluşabilecek uyuşmazlıkların çözüme bağlanması açısından gerekli donanıma sahiptirler. 

Vergi hukuku avukatının bakmış olduğu vergi dava türleri şöyledir; düzeltme ve şikayet başvurusu üzerine tesis edilen ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları, ihtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali davaları, araç veya taşınmaz alım satım faaliyeti sebebiyle vergi idareleri ince tesis edilen mükellefiyetlerin yapılan tahiyyatlar ile kesilen cezaların iptali davaları, defter veya belgelerin incelemeye ibrazın yapılmaması sebebiyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiası ile yapılan katma değer vergisi başta olmak üzere kurumlar, gelir vergisi ile geçici vergi ilişkin iptal davaları, özel esasları alma ve özel esaslardan genel esaslara geçirilme talebinin reddine ilişkin işlemlere dair iptal davaları, sermaye ve şahıs şirketlerinin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları, haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları, her türlü vergi ve ceza ihbarnamelerinin iptali davaları ve ödeme emrinin iptali davaları. 

Vergi Planlaması Nedir ve Neden Önemlidir?

Vergi planlaması, işletmenin üzerindeki vergi yükünü azaltmak adına, mükelleflerin ulusal ve uluslararası hukuk ve vergi yasalarının tanımış olduğu haklar dahilinde vergi yüklerini azaltma çabalarını kapsamaktadır. 

Türkiye’de Vergi Sistemi Nasıl Çalışır?

Türkiye’de çeşitli gelirlere göre sabit oranlı ve artan oranlı vergilendirme sistemi uygulanmaktadır. Vergi sistemleri gelir üzerinden alınmakta olan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet üzerinden alınan vergiler olarak sıralanmaktadır.

Ankara Vergi Avukatı Vekalet Ücreti

Ankara vergi avukatı ücretleri hakkında sıklıkla araştırma yapılan konulardandır. Vergi hukuku alanında uzmanlaşmış olan avukatlara, vergi avukatı tabiriyle hitap edilmektedir. Avukat Görkem Demircan, Ankara vergi avukatı olarak gerekli temsil hizmetlerini sunmaktadır. 

Ankara vergi avukatı ücretleri ise Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen alt limit ücretine göre belirlenmektedir. Avukatlar belirlenmiş olan bu alt limite göre Ankara vergi avukatı ücretleri konusunda rakam belirlemektedir. Bu sebeple verilecek olan bilgiler yanıltıcı olabilmektedir. Ankara vergi avukatı ücretleri gibi bilgileri vekâletinizi vereceğiniz avukatınız ile görüşerek öğrenebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Vergi hukuku alanında pek çok soru akıllara takılmaktadır. Bu hususta Ankara vergi avukatı Görkem Demircan’a sıkça sorulan sorular şöyledir: 

Vergi Avukatının Görevleri Nelerdir?

Ankara vergi avukatı tavsiye arayışına giren kişiler bu alanlarda danışmanlık hizmeti almak istemektedir. Vergi avukatı, vergi uyuşmazlıkları ile ilgili şu konularda hizmet sağlamaktadır; vergi dava dilekçesinin ve savunmaya cevap dilekçesinin hazırlanması, uzlaşma komisyonu müracaatlarının hazırlanması, uzlaşma veya dava açma kararını değerlendirilmesi, vergi idarelerine yapılacak özelge, pişmanlık, şikayet ve düzeltme gibi idari başvuruların hazırlanma süreci ile sonuçların analiz edilerek yorumlanması, vergi incelemesi sonuçlarında düzenlenmekte olan vergi inceleme ve vergi tekniği raporlarının hukuka uygunluğu açısından değerlendirilmesi.

Vergi Avukatı Maliyetleri Nasıl Hesaplanır?

Vergi avukatı maliyetleri birtakım faktörleri göz önünde bulundurarak hesaplanmaktadır. Ayrıntılı bilgileri birlikte çalıştığınız avukatınız vermektedir. 

Vergi Avukatı Tutmak İçin Ne Yapmalıyım?

Vergi ihtilaflarının çözümü konusunda vergi avukatıyla çalışmak için noter onaylı vekâletinizi vermeniz gerekmektedir. Bu süreç sonrası vekâletinizi verdiğiniz avukattan, hukuki danışmanlık alabilmektesiniz.

Avukat Görkem Demircan ile Nasıl İletişime Geçebilirim?

Avukat Görkem Demircan ile irtibat numarası üzerinden iletişim sağlayabilirsiniz.

Call Now Button