Ankara Tazminat Avukatı

Ankara tazminat avukatı, maddi ve manevi tazminat gerekli olan davaların takip işlemlerini ve tazminatların tahsilini sağlama konusunda hukuki destek vermektedir. Yaşanmakta olan mağduriyetin telafisinin yapılması adına alanında uzman bir Ankara tazminat avukatı ile çalışmakta yarar bulunmaktadır. 

Bir fiil sonucu kişinin yaşamış olduğu mağduriyetlerin tazmin edilmesi konusunda hukuki yardımı avukatlar yapmaktadır. Bu konularda görülecek olan davaların kapsamı ise tazminat hukuku içerisinde yer almaktadır. Avukatlar görev itibarıyla yalnızca tazminat davası açmak isteyen kişinin tarafında değil, tazminat davası açılan kişinin de avukatlığını yapabilmektedir.

Ankara tazminat Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

Yaşanan mağduriyetlerle alakalı Ankara tazminat avukatı, tazminat hesaplamasının doğru yapılması konusunda hesaplamalar yapmaktadır. Mağduriyet sonucu yaşanan suçlu konumunda olan tarafın suçlu olmaması konusunda da Ankara tazminat avukatı destek sağlamaktadır. Maddi ve manevi tazminat olmak üzere tazminat hesaplaması iki şekilde yapılmaktadır. 

Maddi tazminat hesaplaması, hukuksuz eylem sonucu yaşanan maddi zararın, somut şekilde ispatlanmasını kapsamaktadır. Manevi tazminat hesaplaması ise kişinin gelir durumu, mağduriyet derecesi ve hâkim takdiri gibi değerlendirmeler sonucu yapılmaktadır. Bu hususlardaki bilgilendirmeleri Ankara tazminat avukatı müvekkillerine yapmaktadır.

Avukat Görkem Demircan Ankara Tazminat Avukatı Hizmetini Nasıl Verir?

Ankara avukatı Görkem Demircan, maddi ve manevi yönlerden zarara uğranıldığı durumlarda hukuksuz eylemlere karşı tazminat talep edilecek davalarla ilgilenmektedir. Tazminat avukatı olarak maddi ve manevi tazminat talep edilen davalar; hakaret ve iftira gibi fiiller nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davası, sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası, iş kazaları nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, boşanmada kusurlu eşe karşı maddi ve manevi tazminat davası, malpraktis nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davası, trafik kazalarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası ve haksız işgalden kaynaklanan ecri misil talepleri davaları şeklindedir. 

Yaşanan mağduriyetin telafisinin giderilmesi konusunda uzman bir avukata ihtiyaç duyulmaktadır. Ankara tazminat avukatı tavsiye arayışı da tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Hukuksuz eylem ve yaşanmakta olan olumsuz durumlarla ilgili uğranılan zararın tahsili konusunda hukuki desteği Ankara tazminat avukatı vermektedir.

Tazminat Avukatı Nasıl Seçilir?

Sürecin hızlı ve usulüne uygun şekilde ilerlemesi için alanında uzman bir avukat ihtiyacı her zaman var olmaktadır. Hukuk dallarında ihtisaslaşma gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak bazı avukatlar kendilerini belirli bir hukuk dalı üzerinde geliştirmek adına o yönde görülen davalara bakmaktadır. 

Tazminat davalarında tecrübe ve yetkinlik sahibi olan avukatlar kendilerini tazminat avukatı olarak takdim etmektedir. Birçok hukuk alanının içerisinde bulunan dava türleri tazminat davaları olarak geçmektedir. Ankara uzman tazminat avukatı, hukuk mevzuatının tamamına hakim olması gerekmektedir. Yalnızca tazminat davaları maddi davalar olması sebebiyle ceza hukuku dışında borçlar hukuku ile ilintilidir. Tazminat davalarının geneli kişilerin mağduriyetlerini maddi olarak tazmin etmektedir.

Ankara Uzman Tazminat Avukatlarımızla Tanışın!

Ankara uzman tazminat avukatı Görkem Demircan, hukuksuz fiil sonucu yaşanan maddi zararın tazmini konusunda davalar açmaktadır. Bu yönde görülen davaların hukuksal süreci, konusunda usule ve mevzuata uygun biçimde ele almaktadır. 

Maddi ve manevi tazminat davaları açmak için gerekli olan haklılığın ispatini de sağlamaktadır. İşlenen fiilin suç olduğunu kanıtlamak ve yaşanan olumsuz durum sonucu tazminat hesaplaması işlemlerini de Ankara tazminat avukatı yapmaktadır.

Tazminat Davalarında Avukat Ne Kadar Alır?

Tazminat hukuku konusunda görülen davaların her biri farklı bir hukuku süreci kapsamaktadır. Dolayısıyla Ankara tazminat avukatı ücretleri ve merak edilen sorular için Avukat Görkem Demircan ile görüşebilirsiniz.

Hangi Davalarda Tazminat Alınır?

Maddi ve manevi zarara uğranılan hukuksuz eylemler sonucu; boşanmada kusurlu eşe karşı, hakaret ve iftira gibi fiiller nedeniyle, sözleşmeden kaynaklı, iş kazaları nedeniyle, malpraktis nedeniyle, haksız işgalden kaynaklı ve trafik kazalarından kaynaklanan sebeplerle maddi ve manevi tazminat davası açılabilmektedir. 

Ankara Tazminat Avukatı Tavsiye

Haksız fiil sonucu maddi veya manevi zarara uğrayan kişiler, Ankara tazminat avukatı tavsiye arayışına girmektedir. Hak kayıpları yaşamamak için Ankara tazminat avukatı Görkem Demircan ile görüşme talebinde bulunabilirsiniz.

Ankara En İyi Tazminat Avukatı

Ankara tazminat avukatı; bir sözleşme ile anlaşan taraflardan birinin sözleşmeyi haksız yere fethetmesi sonucu oluşan tazminat davası, işverenin ihmali sebebiyle iş kazasına bağlı olarak ortaya çıkan tazminat davası, hastanın veya sağlık çalışanının ihmali sebebiyle ölmesi veya sakat kalması durumunda ortaya çıkan tazminat davası, boşanma veya aldatma sebebiyle ortaya çıkan tazminat davası, meslek hastalığı sebebiyle tazminat davası, trafik kazasına bağlı olarak ortaya çıkan tazminat davası, işçinin kıdem tazminatı sebebiyle ortaya çıkan tazminat davası, haksız tutuklama veya kişiye büyük zarar verebilecek iftira sonucu ortaya çıkan tazminat davası, öldürülen kişinin yakınları tarafından destekten yoksun kalma sebebiyle açılan tazminat davası, Özel hayatın gizliliğini İhlas suçu gerekçesiyle ortaya çıkan tazminat davası ve telif hakları nedeniyle ortaya çıkan tazminat davalarına bakmaktadır. Tazminat konusunda tecrübe ve yetkinlik sahibi olan avukatlar, tazminat avukatı olarak adlandırılmaktadır.

Bir Tazminat Davası Kaç Yıl Sürer?

Maddi ve manevi tazminat davaları, 1,5 ila 2 yıl içerisinde sonuçlanabilmektedir. 

Maddi Tazminat Davası Konuları 

Hukuka aykırı olan eylem sonucu, sonuçların maddi olarak zarara sebebiyet vermesini içermektedir. Bunlar içerisinde yaralanma, boşanma davası ve trafik kazası sonrası ölüm şeklinde sayılabilir. Maddi tazminat konu başlıkları şu şekildedir; yazılı, görsel basın veya sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı sebebiyle açılan manevi tazminat davası, boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davası, telif haklarının ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası, sözleşme ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası ve suç işlenmesi nedeniyle madde ve manevi tazminat davası şeklindedir. 

Ankara tazminat avukatı, bu konularda görülen davalarda teknik bilgisini ve yetkinliğini birleştirerek hizmet vermektedir. Tazminat hukukunda gerekli olan mevzuatların bilinmesi, yaşanan mağduriyetlerin tazminini sağlamak açısından önemlidir. Ankara en iyi tazminat avukatı, bu alanda görülen davalarda uzmanlık göstermiş kişidir. Dolayısıyla sizlere en iyi hukuki desteği anlaşma yaptığınız avukat vermektedir. Avukat Görkem Demircan ile hukuki destek ve danışmanlık alma hususunda görüşebilirsiniz.

Manevi Tazminat Davası Konuları

Manevi tazminat konuları içerisinde; haksız fiil sonucu kişilik haklarının zedelenmesi ve duymuş olduğu üzüntü sonucu zararın tazmininin karşılanmasını kapsamaktadır.

Ankara Tazminat Avukatı Vekalet Ücretleri

Tazminat davalarında akıllara en çok gelen sorulardan birisi de Ankara tazminat avukatı ücretleri konusunda olmaktadır. Araştırmaların özellikle Ankara tazminat avukatı ücretleri konusunda yapılmasının önemli bir sebebi vardır. Hukuksuz eylem veya yaşanan olumsuz durumlar sonucu maddi veya manevi zarara uğranılmaktadır. 

Özellikle maddi zarara uğrayan kişiler için Ankara tazminat avukatı ücretleri, ayrıca merak konusu olmaktadır. Türkiye Barolar Birliği her sene için asgari ücret tarifesine göre bir alt limit verirler. Ankara tazminat avukatı ücretleri ise bu alt limitin üzerinde olacak şekilde bir rakam belirlemektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ankara tazminat avukatı Görkem Demircan’a sıkça sorulan sorular şu şekildedir: 

Avukatsız Tazminat Davası Açılabilir mi?

Görülmekte olan davalar için avukat tutma gibi bir zorunluluk, kanunda aksi belirtilmediği sürece yoktur. Tazminat hukuku konusunda görülen davalarda, hak kayıplarının yaşanmaması ve mağduriyetin maddi tazminini alabilmek için Ankara en iyi tazminat avukatı yardımından faydalanılmalıdır.

Tazminat Davası Adli Sicile İşler Mi?

Bireylerin almış oldukları adli para cezaları direkt olarak adli sicile işlemektedir. Bunun sebebi ise tazminat davalarının haksız fiil sonrası görülmesinden kaynaklanmaktadır.

Mahkemenin verdiği Tazminat Ödenmezse Ne olur?

Mahkeme tarafından tazminatın ödenmesi hususunda bir karar verilmektedir. Karar sonucu icra işlemleri karşı tarafa bildirilmektedir. Tazminat ödemesinin alınamadığı durumlarda kişiler ödemedikleri tazminat konusunda hapis cezasına çarptırılmaktadır. 

İş Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Çalışma halinde bir iş kazası meydana geldiğinde, işçinin yaralanması sonucu, maddi ve manevi tazminat davası açılabilmektedir. 

Trafik Kazaları nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Trafik kazaları nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları, ölüm veya yaralanma, üçüncü kişilere ait taşınır ve taşınmaz mallara verilen zararlar sebebiyle açılmaktadır. Bu dava türünün açılabilmesi için en az bir motorlu aracın kazaya karışmış olması şartı aranmaktadır.

Malpraktis Kaynaklı Tazminat Davaları

Doktor veya sağlık çalışanı tarafından uygulanan yanlış tedavinden dolayı uğranan bedensel zarar sonucu tazminat talebinde bulunan davalardır.

Call Now Button