Tapuda Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Tapuda miras paylaşımı, bir kişinin yaşamını kaybetmesi sonucu geride kalan maddi varlığının tapuda mirasçılarına pay edilmesi işlemidir. Miras bırakanın vefatı sonrası mirasçılar kendi aralarında anlaşmaya vararak, tapuda miras paylaşımı yapabilir. Tüm mirasçılar bir miras paylaşım sözleşmesi imzalar ve tapuda miras paylaşımı, intikali bu şekilde gerçekleşmiş olur.

Mirasçılar arasında herhangi bir uyuşmazlık yaşanması durumunda mirasçılardan biri Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yaparak, miras paylaşımı davası açmak için başvuruda bulunabilir. Bu dava miras paylaşımı yapılmasını sağlar. Sonrasında tapuda tescili yapılabilir. Mirasçılar, paylaşımın nasıl yapılacağı ile ilgili aralarında serbestçe karar alabilir. Aynı zamanda bu kararlarını da sözleşmeye bağlayabilirler. Bu sözleşme, paylaşma ya da elden taksim yolu ile yazılı sözleşme ile tamamlanır.

Miras Nedir? 

Miras bırakan kişinin maddi varlığı tereke olarak ifade edilir. Kişinin vefat etmesi ile mirasçılar vefat edenin mevcut mal varlığı ile alacaklı ve borçlu olduğu varlıkları üzerinde hak sahibi olur. Bu sebeple miras, bir bütün halinde intikal eder. Miras bırakanın vefat etmesi ile tereke tüm hak ve borçları ile mirasçılara geçmiş olur.

Mirasçıların birden fazla olması durumunda, mirasçıların arasında kanundan doğan bir miras ortaklığı ortaya çıkar. Bu durum kanunlardan ortaya çıkan elbirliği mülkiyettir. Böylece tereke üzerinde elbirliği halinde hak sahibi durumu söz konusudur. Hiçbir mirasçı diğer mirasçılardan ayrı olarak kendine düşen payı tapuda üstüne alma yetkisine sahip değildir.

Gerçek kişilerin vefatı sonrası, vefat eden kişinin mal varlığının mirasçılarına intikal ettirilmesi işlemleri miras olarak adlandırılır. Miras bırakan kişi farklı usul ve şekillerle malvarlığını yasal mirasçılarına intikal ettirme hakkına sahiptir. Aynı zamanda kendisine mirasçı atamak sureti ile yasal yollarla soy bağı olmayan kişilere de mirasını bırakma kararı alabilir.

Miras Paylaşımı Nedir?

Kanunlara göre; miras paylaşım sözleşmesi tüm mirasçıların katılımı ile yazılı olarak yapılmak şartıyla geçerlidir ve tarafları bağlar. Miras paylaşım sözleşmesi noterde yapılmak zorunda değildir. Ancak,  noterde yapmak isteyenler için de bir kısıtlama yoktur. Taşınır ve taşınmaz tüm mallar böyle bir paylaşımın kapsamı içinde yer alır.

Yasal mirasçılar, kendi aralarında ya da atanmış mirasçılarla birlikte paylaşım yapabilir. Paylaşım serbestçe yapılabilir. Miras bırakan tarafından bırakılacak miras hakkında yaşamında belli kurallar konmuş olabilir. Paylaşım esasları ise şu şekildedir.

  • Mirasçılar paylaşımın nasıl yapılacağı ile ilgili özgürdür.
  • Mirasçıların arasında eşitlik bulunması gerekir.
  • Mirasçılar taksim ya da paylaşma sözleşmesinde oybirliğinde olmak zorundadır.
  • Mirasçıların paylaşımla ilgili konularda karşılıklı olarak bilgi verme zorunluluğu bulunur.

Tapuda İntikal ve Satış

Mirasçıların gerekli evraklar ile tapu müdürlüğüne başvurması sonucu mirasın tapuda doğrudan mirasçılara intikali sağlanır. Gerekli şartların sağlanması halinde Tapu müdürlüğü mirasçılar adına tapu çıkartır.

Mirasçının tek olması halinde tapu tek mirasçı adına düzenlenir ve mirasçı ilgili taşınmaza tek başına malik olur. Aynı zamanda taşınmaz üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilir. Birden fazla mirasçı olması durumunda mirasçılar ortak tapu sahibi olur. Mirasçılar elbirliği mülkiyeti olarak ilgili taşınmaz üzerinde hak sahibi olur.

Elbirliği mülkiyeti kanunlarına göre hiçbir mirasçı tek başına taşınmaz üzerinde tasarruf etme hakkına sahip değildir. Dolayısı ile bir mirasçı tek başına herhangi bir kimseye taşınmaz devri yapamaz. Yani bir mirasçının tek başına taşınmazı satmasına imkan yoktur

Tapu intikali ve Satış Aynı Anda Yapılabilir Mi?

Mirasçılar arasında oybirliği olması durumunda satış işlemi gerçekleştirilir. Tapu intikal ve satış aynı anda olmak zorunda değildir ama aynı günde yapılabilir. Önce intikal, sonra satış işleminin yapılması gerekir. Çünkü hiç kimse sahip olmadığı şeyi başkasına devretme hakkına sahip değildir. İntikalin gerçekleşmemesi durumunda mirasçılar bir mülke sahip olmayacağı için başkasına da devredemez.

Miras Tapu Devri

Miras kalan taşınmaz için mirasçılar tapu sicil müdürlüğüne gerekli evraklar ile müracaat etmek zorundadır. Böylece veraset tapu işlemleri rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Veraset ilamının çıkmasının ardından mirasçıların veraset ilamı, vukuatlı nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanları ve veraset intikal vergisini ödediklerine dair belge ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuruda bulunabilir. Böylece, miras olarak kalan taşınmazın devir işlemleri tamamlanmış olur. Tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında herhangi bir hataya mahal vermemek için miras hukuku avukatı ile çalışması çok daha uygun olur.

Babadan kalan miras tarla tapusunun nasıl alınması gerektiğine bakıldığında mirasçıların başta veraset ilamı olmak üzere gerekli olan belgeler ile tapu müdürlüğüne müracaat etmesi bu duruma iyi bir örnektir. Böylece, miras kalan tarlanın devri yapılır.

Taşınmaz Malların Miras Yoluyla İntikal Ücreti

Miras intikali bir ücrete tabi olmayan bir işlemdir. Ancak, miras kalan kişilerin intikal konusu taşınmazın vergi borcu gibi borcu varsa, mutlaka ödemesi gerekir. Dolayısı ile miras kalan kişi için tapuyu üzerine alma ücreti söz konusu değildir. Ancak, kalan mülkle ilgili emlak vergisi borcu, veraset ve intikal vergisi ve döner sermeye ücretleri ödenmelidir.

2023 yılı veraset ve intikal vergisi tarifesi şöyledir.

  • İlk 1.100.000 TL için %1 vergi oranı
  • Sonra gelen 2.600.000 TL için vergi oranı %3
  • Sonra gelen 5.500.000 TL için vergi oranı %5
  • Sonra gelen 10.900.000 TL için vergi oranı %7
  • 20.100.00 TL’yi aşan kısım için vergi oranı %10 olarak belirlenmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tapuda Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Tapuda miras paylaşımı, kişinin yaşamını kaybetmesi ile geride kalan mirasçılarına malvarlığının pay edilmesiyle gerçekleşen işlemdir. Miras bırakan kişinin vefatı sonrası mirasçılar aralarında anlaşarak tapuda miras paylaşımı yapabilir. Tüm mirasçılar bir miras paylaşım sözleşmesi imzalamak zorundadır. Tapuda miras paylaşımı ve intikali işlemi bu sözleşme ile tamamlanır.

Tapuda miras paylaşımı ne zaman yapılmalıdır?

Tapuda miras paylaşımı yapmanın bir süresi bulunmaz. Taraflar kendi aralarında anlaştığı sürece istediği zaman gidip tapu devrini yapabilir.

Tapuda miras paylaşımı için avukat şart mı?

Miras hukuku avukatı başvuru aşamasından sonuçlanmaya tüm tapuda miras paylaşımı sürecini sizin adınıza eksiksiz şekilde takip etmeye yardımcı olur.

Call Now Button