Mirasçıların Biri İmza Vermezse Satış Olur Mu?

Mirasçılardan biri satış için imza vermezse, satış gerçekleşmez. Miras kalan gayrimenkul, mirasçılar arasında ortak mülkiyet olarak değerlendirilir. Mirasçılar, mülk üzerinde tasarrufta bulunabilmek için ortak hareket etmelidir. Bu sebeple, tüm mirasçıların satışa onay vermemesi halinde mülk satışı yapılamaz.

Mirasçıların biri imza vermezse, diğer mirasçılar satış için dava açabilir. Mahkeme, davayı kabul ettiğinde, satışı onaylayabilir. Böylece satışın gerçekleşmesi sağlanır. Ancak, mahkeme satış için onay vermeyebilir. Bu durumda, mirasçılar mülk üzerinde anlaşmaya varmak ister. Bunun için mirasçılar bir uzlaşmacı ile görüşebilir. Uzlaşmacı, mirasçıların kendi aralarında bir anlaşma sağlamaları için gerekli görüşmeleri yapar. Anlaşma sağlanmadığı durumda, mirasçılar mülkü mahkemede paylaşmak zorunda kalabilir. Mahkeme sürecinde alanında uzman bir miras hukuku avukatı ile görüşülebilir ve vekaletname verilebilir. 

Miras Kalan Mülkün Satışını Yapmak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Miras kalan mülkün satışı için bazı prosedürlerin tamamlanması gerekir. Bunlar;

 • Mirasçılar arasında ortak mülkiyet bulunur.
 • Mirasçılar, mülk ile ilgili bir tasarrufta bulunmak istiyorsa bu ancak, ortak hareket etmekle mümkündür.
 • Tüm mirasçılar satışa onay vermelidir.
 • Mirasçılar satış için dava açabilir.
 • Mahkeme, satışı onaylayabileceği gibi onay vermeyebilir.
 • Mirasçılar mülk üzerinde bir anlaşmaya varabilmek için bir uzlaşmacı ile görüşebilir.
 • Anlaşma sağlanmaması durumunda, mirasçılar mülkü mahkeme aracılığı ile paylaşmak durumunda kalabilir.

Mirasçıların Biri İmza Vermezse Satış Gerçekleşir Mi?

Miras bıraka kişinin vasiyetnamesi bulunmuyorsa, mirasın paylaşımı kanunlar tarafından belirlendiği şekilde yapılır. Mirasçılar, kanunların belirlediği paylara göre miras haklarına sahip olur. Mirasçılar, mirasın paylaşımı için ilgili mahkemeye başvuru yapabilir. Mahkeme tarafların taleplerini değerlendirir. Mahkeme, mirasçıların çıkarlarını göz önünde bulundurarak karar verir. Mirasın paylaşımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir.

 • Mirasçılar, miras paylaşımı yapmak için 20 yıl süreye sahiptir.
 • Mirasçılar, mirasın paylaşımı sırasında varsa, miras bırakan kişinin vasiyetnamesini dikkate almak zorundadır.
 • Miras bırakan kişinin bir vasiyetnamesi bulunmuyorsa, mirasın paylaşımı kanunlar tarafından belirlendiği şekilde yapılır.
 • Mirasçılar, mirasın paylaşımı için mahkemeye paylaşım başvurusu yapabilir.

Bu huşuların varlığı halinde paylaşım yapılabilir.

Kardeşler Arasında Miras Paylaşılmazsa Ne Olur?

Kardeşler arasında miras paylaşılmadığında, mirasın paylaşımı için mahkemeye başvuruda bulunabilirler. Mahkeme, mirasçıların çıkarlarının dikkate alındığı bir karar verir. Miras paylaşımı, miras bırakan kişinin ölümü sonrası mirasçılar arasında yapılır.

Mirasın paylaşımı yapılmak zorundadır. Mirasçılar, mirasın paylaşımını yapmak için aralarında bir anlaşma yapabilir. Anlaşma yapılamazsa, mirasçılar mirasın paylaşımı için mahkemeye başvuru yapabilir. Mirasçılar, mirasın paylaşımı için 20 yılı kapsayan bir süreye sahiptir. Bu süre, miras bırakanın ölüm tarihi ile mirasın paylaşımının yapıldığı tarih arasında geçen süre olarak hesaplanır. Mirasçılar, bu süre içinde mirasın paylaşımını yapmazsa, miras yasal mirasçıların üzerine geçer.

Miras bırakanın ölümü sonrasında mirasın paylaşımı, mirasçıların kendi aralarında yaptığı bir anlaşma sonucu gerçekleştirilir. Anlaşma sırasında, mirasın nasıl paylaşılacağı belirlenir. Mirasçılar, mirasın paylaşımı sırasında, miras bırakanın vasiyetnamesini dikkate alması gerekir. Bu bağlamda paylaşım vasiyetname doğrultusunda gerçekleştirilir.

Mirasın Paylaşılması İçin Hangi Mahkemeye Başvuru Yapılır?

Mirasçılardan birinin imza vermemesi durumunda, miras uyuşmazlıklarının çözümü için görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi olarak belirlenmiştir. Mirasın paylaşılması için yapılacak talep Sulh Hukuk mahkemesine yapılır. Miras davalarında miras hukuku avukatı bu davayı açmakla yetkilidir. Dava sürecini paydaşlar adına takip eder ve gerekli paylaşımları yapar.

Mahkeme Mirasçılar Arasında Mirası Nasıl Paylaştırır?

Mahkeme, mirası bırakanın mirasını şu şekilde pay eder.

Mahkeme, terekenin tamamını ve terekede yer alan malları tek tek göz önünde bulundurur. İmkan varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi şartı ile paylaştırma yapar.

Mirasçılardan biri imza vermediğinde, mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yolu ile giderilir. Miras payları arasında denkleştirme sağlanması gerekir.

Mirasçılar Arası Paylaşım Yapılması Erteletilebilir mi?

Mirasçılar arasında paylaşımın hemen yapılması, paylaşım konusu malın ya da terekenin değerini önemli ölçüde azaltıyorsa, sulh hakimi erteleme kararı alabilir. Buna göre sulh hâkimi, mirasçılardan birinin talebi üzerine bu malın ya da terekenin paylaşılmasının ertelenmesi kararı alabilir.

Miras İntikali İçin Hangi Belgelere İhtiyaç Duyulur?

Miras intikali için gerekli belgeler vardır. Bu belgeler eksiksiz olarak teslim edildikten sonra miras intikali başlatılır. Bunlar;

 • Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
 • Fotoğraf (1 adet)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
 • Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği)
 • İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
 • Zorunlu Deprem Sigortası (Bina ise)

Miras İntikali Nasıl Gerçekleşir?

Miras intikali için gerekli belgeleri tamamladıktan sonra herhangi bir tapu müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi başvuru yapabilir. Vekalet verilen miras hukuku avukatı ile başvuru yapılması halinde işlem gerçekleştirilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Mirasçıların miras paylaşımı için süreleri nedir?

Mirasçıların, mirasın paylaşımını yapabilmek için 20 yıl süreye sahiptir. Bu süre, miras bırakan kişinin ölüm tarihi ile mirasın paylaşımının yapıldığı tarih arasında yer alan süredir.

Mirasçılar miras bırakanın vasiyetnamesine dikkat etmek zorunda mıdır?

Mirasçılar, eğer miras bırakanın vasiyetnamesi bulunuyorsa, mirasın paylaşımında miras bırakanın vasiyetnamesini dikkate alması gerekir. Miras bırakanın bir vasiyetnamesi bulunmuyorsa, mirasın paylaşımı kanunlar tarafından belirlenen şekilde gerçekleştirilir.

Mirasçılar miras paylaşımı için hangi mahkemeye başvurur?

Mirasçılar, mirasın paylaşımı için sulh hukuk mahkemesine başvurabilir.

Miras paylaşımı için avukat şart mı?

Miras paylaşımında hem vekaletname ile işlemlerin yürütülebilmesi hem de süreci en doğru şekilde takip edilebilmesi için miras hukuku avukatı ile görüşmesi önerilir.

Call Now Button