Kardeşlerden Biri Mal Paylaşımına İtiraz Ederse Ne Olur?

Mirasçılar, mirasa konu olan mallar ile ilgili kendi aralarında paylaşım yapabilir. Ancak, söz konusu bu paylaşım, tüm mirasçıların rıza göstermesi ile gerçekleşebilir. Örnekle açıklayalım; babadan kalan miras malları üzerinde 3 kardeşin miras hakkı olduğunu düşünelim. Bu durumda kardeşlerden biri mal paylaşımı ile ilgili itiraz ederse, söz konusu paylaşım gerçekleşemez.

Mirasçıların kendi aralarında anlaşamadığı durumlarda mirasçılardan biri ya da birden fazlasının ortaklığın giderilmesi davası açması gerekir. Bunun dışında miras ortaklığını paylı mülkiyet ortaklığına çevirme işleminin yapılması gerekir. Mal paylaşımı davalarında bir uzman görüşü alınması tavsiye edilir. Bu konuda miras hukuku avukatı bilgisine başvurabilirsiniz.

Miras Mallarını Mirasçılardan Biri Satmak İstemediğinde Ne Yapılır?

Miras kalan malları mirasçılardan biri satmak istemiyor olabilir. Böyle bir durumda ortaklığın giderilmesi davası açılmalıdır. Elbirliği mülkiyeti haklarına göre, mirasçıların tümü satış işlemine rıza olmalıdır. Aksi takdirde satış işlemi gerçekleşmez. Bu durumda mirasçılardan biri ya da birkaçı ortaklığın giderilmesi davası açar. Böylece miras mahkeme yolu ile satılır.

Aynı şekilde bu davada da mirasçılardan biri malları satmaya itiraz ediyor olabilir. Bu durumda da aynen taksim talebinde bulunmaları gerekir. Mahkeme, mirasın aynen taksim ile paylaştırılmasının mümkün olup olmadığı hakkında karar verir. Aynen taksim mümkünse mahkeme, mirası bölüştürerek paylaşım yapılması kararı alır. Aynen taksimin mümkün olmadığı hallerde ise mirasa konu mallar satış yolu ile paylaşılır.

Paylaşılamayan Miras Nasıl Satılır?

Paylaşılamayan miras mahkeme yolu ile satılabileceği gibi aynen taksim ile de paylaştırılabilir. Bu durumda miras olan malları paylaşamayan mirasçılardan biri ya da birkaçının ortaklığın giderilmesi davası açmak için başvuru yapması gerekir.

Elbirliği mülkiyeti kapsamında olan ortaklığın paylı mülkiyet ortaklığı olarak değişmesi ile paydaşların miras payını diğer mirasçıların rızasını almadan üçüncü bir kişiye satabilme imkanı elde edilmiş olur. Bu durumda paydaşlar payları üzerinde tasarruf elde edebilir. Paylı mülkiyete geçiş için mirasçıların oybirliğinde bulunması ya da dava yoluna başvurması gerekir.

Varisler Miras Payını Satabilir Mi?

Varislerden biri miras payını satmak isteyebilir. Böyle bir durumda miras payı ancak, diğer mirasçıların rızası ile satabilir. Diğer mirasçılar satışa onay vermez ise satış işlemi yapılamaz. Elbirliği mülkiyeti durumundan paylı mülkiyete geçmiş olan miras otaklıklarında ise durum farklıdır.

Paylı mülkiyet ortaklığı çerçevesinde paydaşlardan biri payını diğer paydaşların onayını olmaksızın üçüncü bir kişiye devredebilir. Böyle bir durumda diğer paydaşlar da ön alım hakkına sahiptir. Diğer paydaşlar,  miras payını üçüncü bir kişinin satın almasını engeller ve kendileri satın alabilir.

Kardeşlerden biri mal paylaşımı için itirazda bulunduğunda, mal paylaşımı için ortaklığın giderilmesi davası açılır. Bu davalar özel uzmanlık gerektiren davalardır. Bu davaların alanında uzman bir miras hukuku avukatı ile birlikte açılması ortaya çıkabilecek hak kayıplarının önüne geçmesi açısından önemlidir.

Kardeşler Mal Paylaşımı İçin Nereye Başvurur?

Mal paylaşımı başvuru ile mümkündür. Başvurunun onaylanması ve mal paylaşımının gerçekleşmesi için Sulh Hukuk Mahkemesi yetkilidir. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne mal paylaşımı için bir başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzun onaylanmasının ardından mal paylaşımı işlemlerine başlanır.

Mahkemede Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal paylaşımı davaları, Miras Hukuku’nun konusudur. Kişiler mal paylaşımı ile ilgili herhangi bir anlaşma sağlamazsa, kanunlar önünde çözümlenmesi için mal paylaşımı davası açılır. Mal paylaşımı davası için Sulh Hukuk Mahkemesi görevlendirilmiştir. Sulh Hukuk Mahkemesinin başvurunuzu onaylamasından sonra mal paylaşımı davası süreci başlatılır.

Hakim kararı belirlerken, terekenin tamamı ya da terekedeki malların her birini göz önünde bulundurur. Taşınmazlardan her birinin tamamının mirasçılara belli ölçülerde verilmesi ile paylaşım yapar. Dava esnasında bazı sorunlar yaşanabilir. Bu tip durumlarda davanın ertelenmesi ya da iptali gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durumda da yeniden miras paylaşımı davası açılabilir. Bu aşamada da işlemler aynı şekilde başlatılır. 

Miras Paylaşımında Anlaşma Olmazsa Ne Olur?

Miras paylaşımında kişiler, herhangi bir anlaşmaya varamazsa, mirasın paylaştırılması davası açılır. Bu dava bir mal paylaşımı davasıdır. Türk Medeni Kanunlarına göre mirasın paylaşılabilmesi için bir düzenleme yapılmıştır.

Mirasçılar mirasın paylaşımı ile ilgili kendi aralarında anlaşamazsa, mirasçılardan her biri mal paylaşımı davası açmayı talep edebilir. Bu davada görevli mahkemeler aracılığı ile gerçekleştirilir. Görevli mahkemeye müracaat etmenizle birlikte başvuru talebi oluşturulur. Başvuru talebinin onaylanmasının ardından mirasçılar, mahkemeye gelir ve miras paylaşımının mahkeme tarafından yapılabilmesi için hazır halde bulunur.

Kardeşler arası mal paylaşımı davaları, miras hukuku bünyesinde görevli mahkemelerce gerçekleştirilir. Mal paylaşımı davasında mirasçılar, tüm mirasın paylaştırılması ile ilgili talepte bulunabilir. Ancak, belli malların paylaştırılmasını da talep edebilir. Bu paylaşım talepleri içinde; değerli eşyalar, para ya da mirasçının bıraktığı arsa gibi çeşitli mallar bulunur.

Mirasa konu olan mallardan sadece belli bir kısmının paylaştırılması yönündedir. Taleple birlikte, kabul edilmesi halinde malların tamamına karşı miras bırakan kişi için karşı dava açılmasına gerek duyulmaz. Burada sadece miras paylaşımı yapılamayan malların paylaştırılması için dava başvurusu yapılabilir. Kardeşler arası mal paylaşımı davasında görevli olan mahkeme, sulh hukuk mahkemesi olup bu davada mal paylaşımı işlemleri görülür ve gerekli kararlar alınır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kardeşlerden biri mal paylaşımını istemezse ne olur?

Kardeşlerden biri mal paylaşımı ile ilgili itirazda bulunursa, mal paylaşımı için ortaklığın giderilmesi davası başvurusu yapılır. 

Kardeşlerden biri mal paylaşımını itiraz etmesinde avukat şart mı?

Bu davalar özel uzmanlık gerektiren davalardır. Bu davalarda alanında uzman miras hukuku avukatı bilgisine başvurulmasında yarar vardır. Böylece olası hak kayıplarının önüne geçmek mümkündür.

Call Now Button