Kardeşler Arasında Tapu İptali Davası

Kardeşler arası tapu iptal davası; yasalara aykırı olacak şekilde tapu kaydının düzenlenmesine dair açılan davaya verilen addır. Bu davada mülkiyet hakkının korunması oldukça önemli bir noktadır. Teknik detaylarda çeşitli ayrıntılar içeren kardeşler arası tapu iptali davası; miras hukukunun yasalara uygun bir şekilde uygulanması açısında da ayrıca öneme sahiptir.

Herhangi bir mülk miras yolu ile el değiştirecekse bu işlemde yetkili makamlar karar merciidir. Ancak, bazen tescil işlemlerinde ya da tapu devrinde hatalar ortaya çıkar. Aynı durum mirası paylaşan kardeşler arasında da yaşanır. Böyle durumda devreye kardeşler arasında tapu iptal davası girer.

Kardeşler Arası Tapu Hisse Devri 

Bir taşınmazın birden fazla sahibi bulunuyorsa,  yani herhangi bir tapunun birden fazla sahibi varsa, bu tapular, hisseli tapu olarak ifade edilir. Hisseli tapular sıklıkla kardeşler arasında görülür. Böyle durumlarda kardeşler arasında tapu hisse devrinden bahsedilebilir. Kardeşler arasında hisse devri söz konusu olduğunda genellikle devir bedeli gibi kalemlerle karşılaşılır.

Tapu hisse devri söz konusu olduğunda tapu harcı, devir ve iktisap bedeli talep edilir. Bu bedeller emlak vergisinden daha az olamaz. Kardeşler arasında tapu devri satış yolu ile yapılacaksa böyle bir durumda tapu devir bedeli üzerinden binde 20 oranında ödeme alınır. Bu hesaplamalar teknik detaylar içerdiği zamanlarda profesyonel destek alınmasının önemi büyüktür. Miras hukuku avukatı aracılığı ile kardeşler arası tapu hisse devri ile ilgili işlemler başlatılabilir.

Kardeşler arasında tapu iptal devri bağış yolu ile yapılacaksa; bağış için tanımlanan toplam değerin binde 68,31’i kadar bir tapu harcı çıkar. Bunlara ek olarak; tapu döner sermayesine hizmet bedeli de talep edilir. Bütün bu bilgilere göre kardeşler arası tapu devrinde farklı gider kalemleri söz konusudur.

Tapu İptali Hangi Durumlarda Yapılır? 

Mirastan mal kaçırma durumu söz konusu ise tapu iptal davası açılabilir. Ehliyetsiz olma ve vekaletin kötüye kullanılması durumunda tapu iptal davası açılır. Aynı zamanda farklı imar uygulamaları ile aile konutu olma durumu varsa, tapu iptal davası açılması gerekir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve zaman aşımı durumlarında tapu iptali davasına başvurulabilir. Aynı zamanda zilyetlik sebebi ile ortaya çıkan mülkiyet haklarının ihlal edilmesi halinde de tapu iptal davası açılabilir.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır? 

Tapu iptal davası açabilmek için taşınmazların yer aldığı adresin bağlı olduğu asliye hukuk mahkemesine başvuru yapılması gerekir. Bu durum kardeşler arasında tapu iptal davasında da geçerli olur. Tapu iptal davası için dilekçe ile başvuru şarttır. Ancak, başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak hazırlanmasının önemi büyüktür.

Tapu iptal davasında asliye hukuk mahkemesi yetkilidir. Bu mahkeme başvuru bir dilekçe yardımıyla açılır. Bu dilekçede açık olarak; taşınmaza ait kayıt bilgilerine yer verilmelidir. Ayrıca dava ile ilgili olarak hukuka aykırı görülen durumlara dair net tespitlere de dilekçede yer verilmelidir.

Tapu İptal Davası Ne Zaman Açılır? 

Tapu iptal davası açıldığında zaman aşımı süresinin iptal davası sebebine göre değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Bu durum kanunlar açısından da geçerlidir. Genellikle tapu iptal davası 10 yıllık bir süre içerisinde açılmalıdır.

Kadastro kaynaklı bir tapu iptali ya da tescil davası açılacaksa, bu durumda 10 yıllık bir zaman aşımı süresi vardır. 10 yıllık süre hak düşürücü süredir. Bu süreçte herhangi bir hak kaybın yaşanmaması için mutlaka tapu iptal davasını zamanında açmak gerekir.

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürer?

Tapu iptal davası süresi genellikle açılan davanın gidiş hattına göre değişiklik gösterir. Bu tür davalarda yasal süre 731 günle sınırlıdır. Bu süre davanın tamamlanmasında kritik bir öneme sahiptir. Tapu iptal davası 731 günlük süre içinde bir sonuca bağlanmazsa böyle durumlarda dava iptal edilir. Mahkeme 731 günlük süre sonunda tapu iptal davasının sonuçlanması ile davayı iptal eder. Böylece bu durumu karara bağlamış olur.

Tapu İptal Davası Zaman aşımı Süresi Nedir? 

Tapu iptal davasında net bir zaman aşımı süresi yoktur. Bunun sebebi ise davanın açılış sebebi ile davanın açılışına dayanak kabul edilen yasanın değişiklik göstermesidir. Ancak, kural olarak tapu iptal davalarında zaman aşımı süresi ortalama 10 yıldır.

10 yıllık süre içinde tapu iptal davasının zaman aşımına uğramasının nedeni ise bu sürenin hak düşürücü süre olarak kabul edilmesinden kaynaklanır. Özellikle kadastro kaynaklı zaman aşımlarında 10 yıllık süre yasal bir zorunluluktur.

Tapu İptal Davası Hangi Durumlarda Açılamaz?

Tapu iptal davalarının açılmaması halinde 10 yıl zaman aşımı kriteri karşımıza çıkar. Zaman aşımına uğramış tapu işlemleriyle ilgili dava açılamaz. Tapu tescil işlemi sonucunda 10 yıllık süre boyunca tapuyu üzerine alan kişi, söz konusu taşınmazı satmaz ya da devretmezse; hakkında tapu iptali davası açılamaz. Bütün bu bilgiler çerçevesinde tapu iptal davasının kritik teknik özelliklere sahip olduğu bilinir. Bu sebeple bu tip davalarda profesyonel destek alınması gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kardeşler arasında tapu iptali davası nedir?

Miras bırakan anne ya da babanın mülklerinden birini diğer çocukların haklarını zedeleyecek şekilde diğer çocuğa devretmesiyle tapu iptali davalarına başvurulur. Kardeşler arasında tapu iptal davasında davacı olan taraf, bu durumdan zarar gören kardeştir.

Kardeşler arası tapu iptali davasında avukat şart mıdır?

Kardeşler arası tapu iptali davasında süreç oldukça zorlu olabilir. Bu süreci en iyi şekilde takip edebilmek için alanında uzman bir avukat ile çalışmanız tavsiye edilir. Miras hukuku avukatı dilekçe sürecinde ve dava sürecinde eksiksiz olarak işlemleri takip etmede yardımcı olur.

Call Now Button