Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Kardeşler arasında miras paylaşımı davası çok sık başvurulan miras hukuku davalarındandır. Miras, kişiye vefat eden bir yakınından kalan tüm nakit ve nakde dönen değerler olarak tanımlanır. Vefat eden kişinin mirasçılarına intikal eden hukuki işlemlerin tamamı miras anlamına gelir. Muris, miras bırakan kişiye verilen hukuki sıfattır. Varis ise mirasçıya verilen hukuki sıfattır. Miras bırakanın mirası, paylaşımında miras hukuku düzenlemelerinden yararlanılır.

Kardeşler Arası Miras Nasıl Paylaştırılır?

Miras bırakanın eşi yoksa ya da hayatta değilse, mirasa konu mallar halefiyet kuralı gereği çocuklara devrolur. Kardeşler arası miras paylaşım sürecinde murisin vasiyeti ilk olarak dikkate alınır. Miras kardeşlere pay edilirken öncelikle miras bırakanın vasiyeti incelenir. Ancak, vefat eden kişinin bir vasiyeti bulunmuyorsa, karşılıklı anlaşma ile kardeşler arasında miras pay edilebilir. Miras paylaşılamıyorsa miras hukuku düzenlemeleri kapsamında hareket edilir.

Miras bırakanın eşi hayatta ise mirastan pay hakkına sahiptir. Murisin mirasçısı genellikle anne ve baba zümresinden bir mirasçı olur. Bu durumda bu zümredeki kişiler 1/2 ile 1/4 oranında pay alma hakkına sahiptir. Kardeş, eş ve çocuklar arasında bir hak talebi olması ve bu sebeple miras davası başvurusu yapılması için mirasa konu malların eşit paylaşılmamış olması gerekir. Yetkili mahkeme eşit pay edilmemiş malların paylaştırılmasını sağlar.

Miras Nasıl Pay Edilir?

Miras hukukuna göre alt zümrede mirasçı varsa, üst zümreye miras geçmez. Yani birinci zümrede mirasçı bulunuyorsa, ikinci zümredekiler mirasçı olma hakkına sahip değildir. Birinci zümrede mirasçı yoksa ikinci zümre mirasçı olabilir.

  • Birinci zümre; miras bırakanın altsoyu
  • İkinci zümre; miras bırakanın anne ve babası ve onların altsoyu yani kardeşler
  • Üçüncü zümre; miras bırakanın büyük anne ve büyük babası ve amca, hala, dayı, teyze gibi alt soyu
  • Miras bırakanın eşi her zümre ile mirasçı olabilir.

Kardeşler Arası Miras Paylaşımı Anlaşmazlığı Nedir?

Murisin mirasçısı olan kardeşler arasında miras paylaşımı sebebi ile çeşitli anlaşmazlıklar çıkabilir. Kardeşler kendi aralarında miras paylaşımında uyuşmazlık yaşarsa, uyuşmazlığın çözümü için miras hukuku düzenlemelerinden yararlanılır. Kardeşler arası miras paylaşımında hak ve menfaat kaybı yaşamamak temel amaçtır. Bunun için profesyonel yardım alınması tavsiye edilir.  Miras hukuku avukatı yardımı aldığınızda, sürecin olumlu yönde ve tüm hakların etkin şekilde savunulmasını sağlayabilirsiniz.

Kardeşler Arası Miras Paylaşımı Davası

Miras hakkı zarara uğrayan kişiler tarafından açılan ve mevcut haksızlığın mahkeme marifetiyle giderilmesini sağlayan bu dava, taraflara hakkı olan paylaşımın yapılmasını amaçlar. Kardeşler arası miras paylaşımı davasında avukat tutmak şart olmasa da hatalı ya da ihmali işlemlerin sebep olacağı zararları önlemek adına miras hukuku avukatı yardımına başvurmak önemlidir.

Miras Paylaşımı ve Kardeşler Arası Uyuşmazlık

Kardeşler arası yapılan miras paylaşımı uygulamada çeşitli uyuşmazlıklara neden olur. Mirasın kardeşler arasında paylaşılmasında; anlaşmalı miras paylaşımı ve yargısal miras paylaşımı olarak iki farklı şekil söz konusu olur.

Mirasçılar mirasın nasıl paylaştırılacağı konusunda kendi aralarında anlaşmaya varabilir. Mirası elden ya da paylaşma sözleşmesi imzalayarak paylaşmaları halinde anlaşmalı miras paylaşımından bahsedilebilir.

Anlaşmalı miras paylaşımının sağlamadığı durumlarda ise dava yoluyla miras paylaştırılır. Bu aşamada ise yargısal miras paylaşımı devreye girer.

Kardeşler arasında yapılacak miras paylaşımı genellikle anlaşmazlıklar yaşanmasına sebep olur. Bu sebepler kardeşler arası mirasın paylaştırılma şekli sıklıkla araştırılır. Kardeşler arası miras paylaşımında ilk olarak zümre hesabı yapılır. Mirasın paylaştırılacağı zümre kapsamında farklı bir paylaştırma usulü söz konusudur. Bu sebeple zümrelerin farkını bilmenizde yarar var.

Kardeşler Arasında Miras Paylaşım Davası Ne Kadar Sürer?

Vefat eden kişinin arkasında bıraktığı miras ya da mallar için kardeşler arası miras paylaşımı olacaksa ve bu mirasın paylaşımında anlaşmazlık yaşanıyorsa Miras Hukuku hükümlerine göre hareket edilir.

Bu durumda, kardeşler arasında miras paylaşımı davası açılır. Bu dava, alanında uzman miras hukuku avukatı desteği ile daha kısa sürebilir. Kardeşler arasında miras paylaşımı davalarında kanunlar 731 gün belirlemiştir. Miras davaları 4 ila 6 yıl arasında sonuçlanır.

Kardeşlerden Biri Mal Paylaşımına İtirazda Bulunursa Ne Olur?

Mal paylaşımı genellikle kardeşler arası olur. Kardeşler arasında yapılan paylaşımda uyuşmazlık yaşanması halinde kardeşlerden biri mahkeme yoluna başvurabilir. Bu durumda miras konusu mal varlığının satılmasına karar verilebilir. Malların satılması ile mahkeme masrafları düşüldükten sonra kalan tutar kardeşler arasında eşit olarak pay edilir. Kanunlar kardeşlerin her birini eşit bulur.

Kardeşler Arası Miras Davaları İçin Hangi Mahkemelere Başvurulur?

Miras davaları için başvurulacak olan mahkemeler bu alanda yetkilendirilmiş mahkemelerdir. Vefat eden kişinin son ikametgah ettiği yerdeki mahkemenin yetkisi olması gerekir. Sulh mahkemeleri kardeşler arası miras davalarında görevli mahkemedir. Miras hukukun bir parçası olan tereke tespitinde ise Sulh Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

Sulh Mahkemelerine yazıl bir dilekçe ile miras davası başvurusu yapılabilir. Dilekçe içeriğinde talebin doğru ifade edilebilmesi için bir miras hukuku avukatı yardımı gerekli olur.

Sıkça Sorulan Sorular

Kardeşler ne zaman mirasçı olur?

Kardeşler arası miras paylaşımı yasalar kapsamında zümre sistemine göre düzenlenmiştir. Vefat eden kişinin çocukları ve eşi hayattaysa miras hakkı onlarındır. Öncelikli hak sahipleri miraslarını aldıktan sonra vefat eden kişinin kardeşleri de mirasçı olabilir.

Kardeşler arası miras davasında avukat ücreti ne kadar?

Kardeşler arası miras davasında avukatı ücreti, somut uyuşmazlığa ve avukatın iş yüküne göre değişir. Ancak, bu davada avukatlık ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde düzenlenen miktardan daha az olmamlıdır.

Kardeşler arası miras davasında avukat şart mı?

Kardeşler arası miras davasında avukat şart olmasa da gerek dilekçe sürecinde gerek dava sürecinde profesyonel destek alınması önemlidir. Bu konuda miras hukuku avukatı bilgisine başvurulur.

Call Now Button