Eşimin İlk Evlilikten Olan Çocuğun Miras Hakkı Olur Mu? (2023)

Evli eşlerden birinin ölümü durumunda evlilik ölüm sebebi ile sona erer. Böyle bir durumda öncelikle eşler arası mal rejimi tasfiye edilir. Bundan sonraki adım da ise ölen eşin yasal mirasçıları belirlenir. Buna göre ölen eşin tüm mirasçıları, tereke miras payları doğrultusunda haklarını alır.

Özellikle ikinci evlilikte kadının miras hakkı ve üvey çocuğun miras paylaşımı konuları oldukça fazla araştırılır. Eşi ölen kişinin mirası, tereke paylarına göre pay edilir.

İkinci Evlilikte Eşin Vefatı Halinde Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Türkiye’de miras paylaşımı miras hukuku üzerinden yapılır. Tüm yasal mirasçıların hakları bu kanun çerçevesinde korunur. Yapılan düzenlemelere göre tüm alt soy mirasçılar eşit olarak kabul edilir. Ölen eşin ilk evlilik ve ikinci evliliğinde olan çocuklar, kanunlar önünde eşit haklara sahiptir.

Eşin vefatı sonrası sağ kalan eş yasalara göre kendi hakkını mirastan alabilir. Kalan miras çocuklar arasında eşit şekilde pay edilir. Yalnız boşanmış eşler birbirinin yasal mirasçısı olma hakkına sahip değildir. Eski eş, vefat eden kişinin mirasından pay hakkına sahip değildir.

İkinci Evlilikte Mal Paylaşımı

Çocuğu olmayan ikinci eşin miras hakkı merak konusudur. Ölüm sırasında evlilik kiminle ise o eş miras hakkına sahip olur. Yani ikinci eşin miras hakkı, kimle beraber mirasçı kaldığına göre farklılık arz eder.

 • Ölen eşin çocuğu yoksa ve eş yalnız başına mirasçı ise mirasın tamamı eşin hakkıdır.
 • Ölen eşin çocuğu yok, lakin anne, baba, kardeşi yaşıyorsa eşin hakkı mirasın yarısı, kalan miras ise anne, baba ve kardeşine aittir.
 • Eşin saklı pay hakkı, miras hakkının tamamı olup anne ve babanın saklı pay hakkı ise 1/8’dir. Kardeşin saklı pay hakkı bulunmaz.

Eşimin İlk Evlilikten Olan Çocuğun Miras Hakkı Nedir?

Çocuğun miras hakkı, kaç evlilik olduğuna göre değişmez. İlk evlilik ya da ikinci evlilik fark etmeksizin ölen ebeveyn evli ise çocuğun miras hakkı ¾ olarak hesaplanır. Geriye kalan ¼ pay eşin miras hakkı olarak kabul edilir. Ancak, çocuk ebeveyninin sonradan evlilik yaptığı kişinin yasal mirasçısı olarak görülmez. Yalnız kendi anne ve babasının mirasçısı olarak değerlendirilir.

Eşin Yasal Miras Payı

Türk Medeni Kanunu 499’uncu maddesinde eşin miras payını düzenlenmiştir.

 • Çocuk varsa eşin miras payı mirasın dörtte biri;
 • Çocuk yok anne ve baba varsa, mirasın yarısı;
 • Çocuk yok nine dede kardeş varsa mirasın dörtte üçü;
 • Bunlardan hiçbiri yoksa mirasın tamamıdır.
 • Çocuğun Miras Payı
 • Çocuk ilk sıradaki yasal mirasçıdır.
 • Mirasbırakan evli değil ise tüm mirası çocuğa kalır.
 • Mirasbırakan evliyse eşin miras payı ¼ olur. Geriye kalan ¾ miras payının tamamı çocuğa kalır.
 • ¾’lük pay tüm çocuklar arasında paylaştırılır. Örneğin 2 çocuk varsa 3/8 her birinin miras hakkı olur.

Eşimin Eski Eşinden Olan Çocuğu Mirasçı Mıdır?

Ölen anne ya da baba evliliklerini sonlandırmışsa, eski eşinin miras hakkı bulunmaz. Ölen anne ya da baba öldüğü zaman evliyse, eşi mirasın dörtte birini alma hakkına sahiptir. İlk evlilikten ya da ikinci evlilikten olan çocuğun mirastan pay hakkı dörtte üçüdür. Ancak, çocuk anne ve babasının sonradan evlendiği kişilerin yasal mirasçısı olamaz.

Üvey Çocuğun Miras Hakkı Nedir?

İkinci evlilikte miras paylaşımında ortak çocuklar eşit haklara sahiptir. Üvey çocuğun miras hakkı ise hemen belli olmaz. Üvey anne ya da üvey babadan miras hakkı, üvey çocuğa direkt olarak devrolmaz. Bunun için özel bir vasiyetnameye ihtiyaç duyulur. Böyle bir belge bulunmuyorsa, üvey çocuk sadece annesine geçen hak üzerinden mirasçı olabilir.

Üvey Çocuğun Miras Hakkı Nedir?

Eşlerin önceki evliliklerinden olan çocuklar, sonradan evlendikleri eşlerinin mirasçısı olamaz. Üvey anne ya da üvey babadan üvey çocuğa doğrudan miras hakkı devrolmaz. Üvey anne ya da babadan birinin ilk evliliğinden olan çocuğa miras geçmesi için önce eşin ölerek sağ kalan eşe miras bırakması şartı aranır. Böyle bir durumda mirasla geçen malvarlığı sağ kalan eşin mülkiyetine geçer.

Sağ kalan eş sonradan ölürse, kendi malvarlığı çocuklarına miras kalır. Bu durumda mülkiyetin nasıl elde edildiği fark etmeksizin eşe ait tüm malvarlığı çocuklara miras hakkı doğurur.

Miras Paylaşımı İçin Dilekçe Verilmesi

Bir kişinin ölümü sonrası mallarının mirasçılara pay edilebilmesi için miras paylaşımı yapılması gerekir. Bu durum malın birden fazla kişiye kalması halinde gerçekleşir. Miras paylaşımı süresi değişir. Miras pay miktarları ve mahkeme şartları farklılık gösterir. İyi bir tespitin sonrasında miras paylaşımı gerçekleştirilir. 

Ölen kişi daha önce vasiyetname hazırladı ise ya da mirasının eşit şekilde dağıtımını yaptıysa, durum değişiklik gösterir. Eşitlik ilkesi ihlal edilmezse, miras bırakanın isteği çerçevesinde yapılan paylaşım mahkemelerce onaylanabilir.

Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras davası, miras bırakan kişinin ölümünden sonra çeşitli sebeplere bağlı olarak açılır. Eşlerin önceki evliliklerinden olan çocukların açtığı davalar da bu sebeplerden biridir. Miras davası açmaya karar vermeden önce belli prosedürlerin tamamlanması gerekir.

Dava başvurusu öncesi ilk unsur, miras bırakanın bir vasiyetnamesi olup olmadığıdır. Miras bırakan kişinin vasiyetnamesi yok ve dava açılması gerekirse, yetkili mahkemeye başvuru yapılması gerekir. Bir vasiyet bulunuyorsa, mirasın dağıtımı vasiyette belirtildiği şekilde olur. Ama ortada herhangi bir vasiyet bulunmuyorsa ve dava açılması gerekiyorsa yetkili mahkeme, miras bırakanın ikamet ettiği yer Sulh Hukuk mahkemesi olarak belirlenmiştir.

Miras hukuku konusu olan bu davalarda, miras hukuku avukatı ile görüşmekte yarar vardır.

Miras Davası Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Miras davasının açmak için yetkili mahkemeye başvuru yapılması şartı aranır. Dava açmadan önce, yetkili mahkemenin tespit yapması gerekir. Böylece miras bırakanın ikamet ettiği adresi belirlenir. Miras davasında görevli mahkeme davanın konusuna göre değişir. Miras davasının konusu olan tapu tescili davasında görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bir miras davasının konusu olan terekenin tespiti için de yetkili mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Davanın konusuna göre görevli mahkeme değişiklik gösterir.

Sıkça Sorulan Sorular

Eşin ilk evliliğinden olan çocuğun miras hakkı nedir?

Eşin ilk evliliğinden olan çocuğun miras hakkı, kaç evlilik olduğuna bağlı değildir. Ölen ebeveyn başka biri ile evliyse çocuğun miras hakkı ¾ olarak hesaplanır. Kalan ¼ miras payı eşin miras hakkıdır.

Eşin ilk evliliğinden olan çocuğun miras hakkı için avukat şart mı?

Miras davaları zorlu süreçlerdir. Bu süreçte bir miras hukuku avukatı ile görüşülmelidir.

Babadan Kalan Miras İkinci Eşe Düşer mi?

Babadan kalan mirasın ikinci eşe düşüp düşmeyeceği sorusuna, boşanmada mal paylaşımı çerçevesinde yanıt vermek gerekirse ilk olarak, eşlerden her birinin öncelikle kişisel mallarını geri alacağını belirtmemiz gerekir. Evlilik birliği boşanma ile sona erdiğinde, taraflara ait kişisel mallar mal paylaşımına tabi değildir. Babadan kalan miras, şahsın kişisel malıdır. Bu nedenle boşanmada mal paylaşımına dahil değildir.

Call Now Button