Ankara Miras Avukatı

Ankara miras avukatı, miras hukuku alanında uzmanlaşarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Miras hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda ön plana çıkan Ankara miras avukatı, hak kaybına ve zarara uğramış müvekkillerinin haklarını gözeterek sürecin verimli geçmesini sağlar. Miras hukuku alanında davaları yürüten Ankara miras avukatı, hukuki danışmanlık hizmeti vererek müvekkillerine hukuki açıdan destek sağlamaktadır. 

Ankara Miras Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

Ankara miras avukatı ne iş yapar sorusunun cevabı oldukça kapsamlıdır. Genel olarak Ankara miras avukatı, ölmüş kişinin ölümü sonrasındaki malvarlığıyla ilgili hukuki süreçlerle ilgilenen kişidir. Bu konuları kapsayan davalarla ilgilenerek miras hukukundaki ölen kişinin tereke tespitini ve paylaştırılması davalarını titizlikle yürütmektedir. Miras hukukunu kapsayan tüm süreçler için Ankara miras avukatı tavsiye edilmektedir. 

Ankara Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ankara miras avukatı, miras davalarını ilgilendiren çeşitli konularda hizmet vermektedir. Bu miras davalarını ilgilendiren konular;

  • Mirasçılık tespiti, 
  • Miras payının belirlenmesi,
  • Mirasın paylaşımı,
  • Sözleşmelerin iptal edilmesi,
  • Mirasçının yasal hakkı üzerine yapılan aykırı işlemler,
  • Miras bırakan kişinin ölümünden sonra ortaya çıkan alacaklar ve borçların mirasçılara devredilmesi. 

Miras hukuku alanında uzmanlaşan Ankara en iyi miras avukatı, yukarıda verilen konularda çalışmalar sağlayarak bu davaların yürütülmesinde görev almaktadır. Mirastan kaynaklı oluşan anlaşmazlıkların giderilmesi için Ankara miras avukatı tavsiye edilmektedir. Müvekkillerinin hak kaybına uğramamasını ve hukuki açıdan kazanç elde etmesini sağlayan Ankara miras avukatı, tüm süreç boyunca hizmet vermeye devam etmektedir. 

Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Miras davaları karmaşık konuları kapsayabilmektedir. Bu sebeple alanında iyi olan Ankara uzman miras avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir. Miras davalarının geneline bakıldığında ortalama olarak 1 veya 2 yıl sürebildiği görülmektedir. Fakat bu süreler, tarafların Ankara miras avukatı yardımına başvurmasıyla daha da kısalmaktadır. Ankara en iyi miras avukatı, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidererek uygun şekilde mal paylaşımını gerçekleştirmektedir. Miras ve mülk ile ilgili tüm karmaşıklığı gideren temel kişi Ankara miras avukatı olarak ön plana çıkmaktadır. 

Ankara Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Miras davalarına bakan ve görevli olan mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Bu mahkemeler şahsi haklardan aile hukukuna, taşınır ve taşınmaz mallardan bu konulara ilişkin tüm davaların görülmesini sağlar. Miras davalarında yetkili olan mahkeme miras sahibi kişinin son yerleşim yerinde bulunan görevli mahkemelerdir. Ankara uzman miras avukatı ile mahkeme süreçlerini lehinize çevirebilirsiniz. 

Avukat Görkem Demircan Miras Avukatlığı Hizmetini Nasıl Verir?

Ankara avukatı Görkem Demircan, miras hukukundan doğan tüm işlem, uyuşmazlık ve bu davalardaki süreçlerin yönetilmesinde aktif rol oynamaktadır. Müvekkillerine hukuki destek sağlayarak dava vekilliği hizmetini sağlamaktadır. Ankara en iyi miras avukatı Görkem Demircan, hak ve zaman kaybı gibi hususların oluşmasını engeller. Kişiler arası uyuşmazlıkların giderilmesi, arabuluculuk gibi hizmetleri sağlayarak mirasın eşit şekilde dağıtılması hukuki şartlar altında yerine getirir. 

Miras Davasında İlk Mahkemede Ne Olur?

Miras davasında ilk mahkemede dava açıldıktan sonra tebligat süreci ön plana çıkmaktadır. Davanın ilk aşamasını oluşturan bu kısım davanın uzatılmaması amaçlı olmaktadır. Bu sebeple taraflı kişilere tebligatın yapılıp yapılmadığının takip edilmesi gerekir. 

Miras davasında ilk mahkemede çoğunlukla sonucun çıkmadığı görülmektedir. Dava süreçleri ve itirazlardan kaynaklı süreler uzamaktadır. Uzun soluklu olan dava türleri arasındaki miras davası, Ankara miras avukatı sayesinde verimli hale gelebilmektedir. Dava dilekçesini almış mahkeme, ilk işlem olarak yasal mirasçıları tespit ederek kişilere tebligat yapmaktadır. 

Tüm bu süreçlerden sonra dilekçenin kabulü ve tebliğin tamamlanmasıyla ilk duruşma aşaması gerçekleşir. Daha sonrasında ise delil inceleme, savunma yapma gibi durumlarla ekstra süreler mahkeme tarafından verilmektedir. Bu sebeple Ankara uzman miras avukatı desteğinden yararlanmanız haklarınızın savunulması için oldukça önemlidir. Ankara uzman miras avukatı, bu alanda deneyimli ve tecrübeli olup sizlere yol gösterecektir. 

Ankara Miras Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ankara miras avukatı tavsiye edilirken ve seçerken avukatın tecrübesi ve bilgisi oldukça önemlidir. Alanında uzmanlaşmış ve çeşitli davalarda görev almış avukatların referanslarını incelemek, seçim yaparken dikkat edebileceğiniz hususlardandır. Aynı şekilde Ankara miras avukatı seçerken, avukatın iletişim becerileri, analitik yönü ve savunma yeteneği de lehinize sonuçlar alınması için önemlidir. 

Ankara Miras Avukatı Tavsiye

Ankara miras avukatı tavsiye durumları, bu hukuk alanından doğan uyuşmazlık ve problemlerin giderilmesinden ötürü ön plana çıkmaktadır. Ankara miras avukatı olmadan davadan verim almak olası değildir. Ankara miras avukatı, uzmanlığı ve tecrübesi sayesinde müvekkillere yol göstermektedir. 

Ankara En İyi Miras Avukatı

Ankara en iyi miras avukatı, bu alanda başarılı ve yetkinlik sahibi kişilerdir. Bu sebeple miras hukukunu kapsayan ciddi ve önemli davalarda iyi bir avukattan yararlanmak önemlidir. Miras alanında danışmanlık hizmeti sağlayan bu avukatlar, Ankara miras avukatı tavsiye edilmesi ile ön plana çıkmaktadır. Danışan ve müvekkillerine rehber olarak yapılması gerekenler hakkında yol göstermektedir.

Miras Davalarında Avukat Tutmanın Önemi

Miras davalarında avukat tutmak genel olarak davalarda zorunlu olabilmektedir. Karmaşık ve detaylı kapsam alanına sahip miras hukuku, avukat sayesinde doğru şekilde anlaşılmaktadır. Bu hukuktan kaynaklı doğan uyuşmazlıklar, mahkemeye taşındığında hukuk bilgisi yüksek ve uzman Ankara miras avukatı ile daha verimli hale gelmektedir. Bu sebeple miras davalarında Ankara miras avukatı tutmak, dava dilekçesinin usulüne göre hareket etmenin avantajlarını sağlamaktadır. Aynı zamanda miras davalarından olumlu sonuçlar almak ve hak kaybına uğramamak adına avukat tutmak oldukça önemlidir. Tüm bu süreç boyunca yol göstererek rehberlik eden avukatlar, müvekkillerinin yanında olarak tüm gelişmelerden haberdar etmektedir. Bilinmeyen kısımları aydınlatıp dosya üzerinde müvekkilleri adına işlemler yaparak kişilerin yüklerini hafifletirler. 

Ankara Miras Davası Avukat Ücretleri

Ankara miras avukatı ücretleri, temelde dava türüne ve çeşitliliğine göre değişim göstermektedir. Aynı zamanda avukatın takdirine göre de değişebilmektedir. 2023 yılı verilerine göre miras davalarında görülen en düşük ücret 9200 TL’dir. Fakat miras davasının çeşidi ve içeriğine göre değişebileceğini bilmeli, mutlaka Ankara miras avukatı ile görüşme gerçekleştirmelisiniz. 

Sıkça Sorulan Sorular 

Miras avukatı ve miras hukuku davaları hakkında en çok merak edilen sorular şu şekildedir;

Miras Davasında Avukat Masraflarını Kim Öder?

Miras davasında avukatlık ücretleri, çoğunlukla miras sahibi kişinin bıraktığı malvarlığından karşılanmaktadır. Fakat genellikle Ankara miras avukatı ücretini ödeyen kişi avukat ile anlaşan kişidir. Taraflar arasındaki anlaşmazlık ve uyuşmazlık durumunda masrafların kim tarafından nasıl paylaşılacağını belirleyen mertebe mahkemelerdir. 

Paylaşılamayan Miras Ne Olur?

Miras hukuku alanında miras paylaşımı, mirasçılar arasında yaşanan problem ve uyuşmazlıklar olarak sıklıkla ön plana çıkmaktadır. En genel problemler arasındaki durumlarda rol alan Ankara miras avukatı, gerekli işlemleri hukuki açıdan yerini getirmekte görev alır. Şayet miras varisler arasında paylaşılmıyorsa ortaklığın giderilmesi adı altında dava açma hakkına sahiptir. Bu dava sonucunda da tereke içerisinde bulunan mal varlıkları satılmaktadır. Elde edilen para ise ortaklara miras hissesi olarak dağıtılmaktadır. 

Avukat Görkem Demircan Miras Avukatlığı Hizmeti Hakkında Nasıl Bilgi Alabilirim?

Avukat Görkem Demircan, danışan ve müvekkillerine aktif şekilde miras avukatlığı hizmetli vermektedir. Bu sebeple bireysel olarak görüşme sağlayabilir, e-posta ve telefon numaraları üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. 

Miras Hakkı Kaç Yıl Sonra Devlete Kalır?

Miras hakkının kaç yıl sonra devlete kaldığı konusu en çok merak edilen konular arasında bulunmaktadır. Bu durumla ilgili şunu söylemek gerekir ki miras hakkının devlete kalmasıyla ilgili herhangi bir süre bulunmamaktadır. Miras, uzun süre mirasçılar arasında paylaşılamıyorsa, bu durum sonucunda mirasın devlete geçmesi yanılgısı doğmaktadır. Bu durum geçersiz olup devlet, yasal mirasçılardan biri sayılmaktadır. 

Ölmüş ya da hakkında gaiplik kılınmış kişinin bu tarihlerde evli olmaması, birinci zümreden mirasçısı olan alt soyu, ikinci zümreden mirasçısı olan anne, baba, kardeş ve alt soylar ve üçüncü zümreye mensup büyükanne, büyükbaba, hala, amca gibi alt soylar hayatta olmama şartlarında miras devlete geçmektedir. 

Miras Davası En Fazla Ne Kadar Sürer?

Miras davaları, yukarıda bahsedildiği gibi ölüm veya gaiplik durumlarında mahkeme kararıyla açılabilmektedir. Miras ortakları arasında anlaşmazlık ve uyuşmazlık olduğu durumlarda bu süreler uzun sürebilmektedir. Çeşitli sebeplerin göz önünde bulundurulmasıyla net olarak bir süre vermek doğru değildir. Fakat süreyi kısaltan başlıca etkenler arasında iyi bir Ankara miras avukatı ile çalışmak bulunur. Genel olarak miras davaları incelendiğinde ortalama olarak bu süreçler bir veya iki yılı bulabilmektedir. Tarafların kendi arasında anlaşması ve avukat desteği süreyi kısaltmak isteyenlerin bilmesi gerekenler arasındadır. 

Miras Ne Zamana Kadar Paylaşılmak Zorunda?

Mirasın paylaşılması konusunda zaman sınırı bulunmamaktadır. Halihazırda miras ortaklığı devam ettiği sürece, her zaman mirasın paylaşımı talep edilebilmektedir. Mirasçıların ortak kararı mevcutsa, ölüm gerçekleştiğinden kısa süre sonra paylaşım yapabileceği gibi ölümden yıllar sonra da taksimi gerçekleştirebilirler. 

Mirastan Mal Kaçırma Nasıl İspatlanır?

Mirastan mal kaçırmanın ispatlanması, çeşitli faktörlerin oluşmasını içermektedir. Öncelikle mirastan mal kaçırma davasında olumlu sonuçlar elde etmek için, miras bırakan kişinin mirasçılarının yoksun kalmasını sağlamak amacıyla hareket ettiğinin ispatı gerekir. İspat niteliği sağlayan durumlar ise şu şekildedir;

  • Tanık,
  • Tapu ve noter kaydı,
  • Yazılı, görsel ve sesli belge.

Elinizde delil oluşturan bu hususlar mevcutsa Ankara miras avukatı aracılığıyla mal kaçırma davasından verim elde edebilirsiniz. 

Devredilen Miras Geri Alınır Mı?

Olumlu miras sözleşmelerinde ön plana çıkan hususlar arasında devredilen mirasın geri alınıp alınmayacağı durumu bulunmaktadır. Bu sebeple olumlu miras sözleşmesi, tek tarafın yapmış olduğu açıklamayla geri alınmamaktadır. Fakat kanundaki sebepler ile dönülmesi mümkündür. Miras sözleşmelerindeki tek taraflı içeriklerde geri almanın mümkün olabildiği belirtilmektedir. 

Yasal Mirasçı ve Atanmış Mirasçı Ne Demek?

Türk Medeni Kanunu içerisinde geçen yasal mirasçı olan kişiler detaylı olarak belirtilmiştir. Bu yasal mirasçılar ölen kişinin sağ olan eşi, alt ve üst soyudur. Şayet anne ve babanın yasal olan mirasçıdan önce ölmesi durumlarında. Ölen kişinin kardeşleri de yasal mirasçı statüsünü kazanmış olur. 

Atanmış mirasçılarda ise miras bırakanın iradesi ön plandadır. Yani atanmış mirasçı, miras bırakan kişinin kendi tercihi ve iradesiyle belirli bir kişiye bırakmasıyla ortaya çıkmaktadır. Atanmış mirasçı, yasal mirasçının sahip olduğu mirasçı sıfatını taşımaktadır. Devlet haricindeki tüzel kişiler atanmış mirasçı olabilmekte ve yasal mirasçıdan bu hususta ayrılmaktadır. 

Call Now Button