Borcumdan Dolayı Babamın ve Annemin Mallarına Haciz Gelir mi?

Kişinin borcundan dolayı aile evine haciz gelip gelmeyeceği çok merak edilir. Bu durum genellikle borçlu kişinin ikamet ettiği yere göre şekillenir. Borçlu kişi ailesi ile birlikte yaşıyorsa, haciz kağıdı ailesi ile yaşadığı eve gönderilir. Burada ev içinde yer alan eşyalar, kişi burada ikamet ettiği için alınır.

Ancak, kişi reşitse ve ailesiyle beraber yaşıyorsa, bu adresten yalnızca kişiye ait olan eşyalar alınır. Başka bir durumda ise ev içindeki eşyaların satın alma faturaları hala duruyorsa, faturaların ibraz edilmesi ile birlikte aile evindeki eşyalara haciz işlemi uygulanmaz. Ancak, bu durum eşyaların faturalarının hala saklanması ile oluşan bir durumdur.

Borç Yüzünden Borçlu Kişinin Aile Evine Haciz Gelir Mi?

Borç sebebi ile borçlu kişinin ailesi ile yaşadığı evine haciz gelmesi belli başlı durumlara göre gerçekleşir. Borçlunun ikamet ettiği ev aile evi ise ve ikametgâh adresi de burayı gösteriyorsa, haciz işlemi burada gerçekleşir. Ancak, burada gerçekleşen haciz işlemlerinde kişinin kendisine ait olan eşyalar alınır.

Haciz memurunun, haciz işlemlerini başlatabilmesi için eve geldiğinde borçlu olan kişi evde değilse kişiye ait eşyaları alabilir. Bu sebeple haciz memuru eve geldiği zaman borçlu kişinin de evde olması sadece kendi eşyalarının götürülmesi maksadı ile daha doğru olur. Burada ev içinde olan eşyalarda, eşyanın faturası ile beraber kendisine ait olması olduğunu kanıtlaması şartı aranır.

Ancak, bu durumda da haciz memuru evdeki eşyaları almaya devam ediyorsa, kişinin haciz memuru ile ilgili tutanak tutması yasal hakkıdır. Haciz işlemleri icra ve iflas hukuku davalarıdır. Haciz işlemleri ile ilgili icra ve iflas hukuku avukatı bilgilerine başvurabilirsiniz.

Aile Evine Haciz Gelir mi?

Borç nedeniyle aile evine haciz gelip gelmemesi hususunu, farklı açılardan incelemek gerekir. Şayet borçlu, ailesi ile ikamet ediyor ve ikametgah adresi de aile evi olarak kayıtlı ise haciz işlemi burada gerçekleştirilir. Fakat belirtmek gerekir ki burada kişinin kendisine ait olan eşyalara haciz uygulanır. Eğer haciz memuru işlemleri başlatmak adına eve gittiğinde borçlu evde değilse kişiye ait eşyalara işlem uygulayabilir.

Dolayısıyla haciz memuru ilgili eve gittiğinde borçlunun evde bulunması, yalnızca kendine ait olan eşyalara işlem yapılması adına faydalı olabilir. Evde bulunan eşyalarda kişi, eşyanın faturasıyla birlikte kendisine ait olduğunu ispat etmesi gerekir. Buna karşın haciz memuru evdeki eşyalara işlem uygularsa kişi, haciz memuru hakkında tutanak tutulması hakkına sahiptir.

Aile Evine Nasıl Haciz Gider?

Borçlunun ikamet ettiği adrese haciz gönderilme süreci kişinin borcunun, belirli bir süreye kadar ödememesi durumunda gerçekleştirilir. Alacaklı kişi borçludan borcunu alamazsa, haciz işlemlerinin başlatılmasını talep eder. Burada ilk olarak maaşa haciz uygulanır. Bundan sonraki adımda halen borç ödenmiyorsa borçlu kişinin evine haciz gönderilir.

Haciz İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Haciz işlemi 6 aşamada gerçekleştirilir. Alacaklı tarafın haciz işlemi başlatması, ile işlemler, 6 aşamada sırası ile gerçekleşir. Bu şekilde alacaklı tarafın borcunun ödenmesi sağlanmış olur. Haciz aşamaları şu şekilde sıralanabilir.

1.Takip Talebi 

Haciz sürecinin ilk aşamasıdır. Borçlunun söz verdiği tarihin geçmesine rağmen borcunu ödememiş olması ile süreç başlar. Aynı zamanda borçlu boruna dair herhangi bir ödeme planı da sunmamışsa haciz işlemi başlatılır. Alacaklı ve borçlu arasında herhangi bir uzlaşma olmadığında alacaklı taraf takip talebinde bulunur. Takip talebi sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden yapılabilir.

2.Ödeme Emri

Takip talebi formunun doldurulmasından ve harçların ödenmesinden sonra ödeme emri işlemi başlar. Bu aşamada takip talebini almış olan icra müdürü bir ödeme emri oluşturur. Ödeme emri borçluya iletilir. Alacaklı ve borçlu arasındaki ilişki, ödenmesi gereken miktar gibi tüm bilgiler ödeme emrinde yer alır. Borçlu tarafın ödeme emrini almasından itibaren 7 günlük süresi vardır. Bu süre içinde borçlunun bir ödeme planı sunması ya da ödemesi gerekir. İtiraz etme hakkı da vardır.

3.Takibin Kesinleşmesi

Ödeme emrine borçlu taraftan herhangi bir karşılık yapılmamışsa, takip kesinleşmiş olur. Bunun yanında borçlunun farklı bir işlem için harekete geçmemesi ve borcunu kabul etmesi halinde de takip kesinleşmiş olur. Borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi durumunda ise takip durdurulur.

4.Haciz

Takibin kesinleşmesinden itibaren haciz işlemi başlar. Haciz işleminin başlatılabilmesi için takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı tarafın haciz için tekrar istekte bulunması gerekir. Talepten sonra borçlunun tüm varlıkları için haciz işlemi uygulanmaya başlar. Sadece borç miktarına denk gelecek varlık haczedilir.

5.Satış

Gerekli varlıkları teslim alınmasında sonra satış işlemi başlatılır. Haciz sürecinin konusu olan ve borçlu taraftan alınan varlıklar için satış yapılır. Bu satış pazarlık yolu ile ya da açık artırma şekli ile gerçekleştirilir. Satış işlemi olmaksızın haciz süreci devam ettirilmez. Haczedilen malların satılmadan alacaklıya teslimi yasal olarak imkansızdır.

6.Paraların Paylaştırılması

Haciz işlemi uygulanan malların satılmasından sonra elde edilen nakit, alacaklılar arasında paylaştırılır. Tek bir alacak söz konusu ise sıra cetveli ve paylaştırma işlemlerine gerek kalmaksızın alacak ödenir. Sıra cetveli çok sayıda alacağın bulunması durumunda hangi alacağın daha öncelikli şekilde ödeneceğini belirler. Bu işlemler icra dairesi tarafından oluşturulur. 

Haciz Gönderilme Süreci Nedir?

Haciz ilk olarak kâğıt üzerinde gerçekleşir. Bu bir uyarı olarak değerlendirilir. Borçlu kişinin evine haciz gönderilme durumu kişinin maaşı olmaması durumunda mümkündür. Maaşı olan kişi için ilk olarak maaş haczi işlemi başlatılır. Ancak, borçlunun herhangi bir kuruma bağlı olarak aldığı maaşı bulunmuyorsa, ikamet ettiği adrese haciz işlemi başlatılır.

Aile Evinden Hangi Eşyalar Haciz Edilir?

Kişi ailesi ile beraber yaşıyorsa, haciz işlemleri başlatılan eşyalar kendisine ait olan eşyalar. Bu eşyalar içinden genellikle yüksek değerli olan eşyalar seçilir. Bunlar;

  • Çamaşır makinesi
  • Buzdolabı
  • Fırın
  • Televizyon
  • Ve diğer beyaz eşyalardır.

Oğlunun Borcundan Dolayı Aileye Haciz Gelir mi?

Oğlunun borcundan dolayı aileye haciz gelir mi veya borcumdan dolayı babamın ve annemin mallarına haciz gelir mi sorusuna kısaca yanıt vermek gerekirse herkes borçlarından şahsi sorumludur. Bu nedenle şahsi bir borç nedeniyle aileye haciz gelmesi, ailenin mallarına el konulması söz konusu değildir. Fakat bu malların borçluya miras kalması durumunda miras üzerine haciz işlemi uygulanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Borçlu kişinin baba ve annesinin mallarına haciz gelir mi?

Borçlu kişi anne ve babası ile aynı evde yaşıyorsa, anne ve baba evine haciz işlemi yapılır.

Borçlu kişinin baba ve annesinin mallarına haciz gelmesinde avukat şart mı?

Borçlu kişinin baba ve annesinin mallarına haciz gelmesi işlemleri belli prosedürler bağlıdır. Bu aşamalar ile ilgili bilgi almak ya da itirazda bulunmak için bir icra ve iflas avukatı ile görüşmekte yarar vardır.

Ne Kadar Borca Eve Haciz Gelir?

Borçlu hakkında haciz işlemi uygulanması için borç miktarına değil, alacaklının takip işlemi başlatmasına dikkat edilir. Genel haciz yolu üzerinden icra takibi sürecini genel olarak altı adımda ifade edebiliriz. Öncelikle takip talebinde bulunulur. Ardından ödeme emri ve takibin kesinleşmesi adımları tamamlanır. Sonrasında ise haciz işlemi söze konu olur. Haczin ardından satış ve paraların paylaştırılması adımları tamamlanır.

Call Now Button