Borçlunun Üzerinde Mal Yoksa Ne Yapılır?

Borçlunun haciz işlemi uygulanacak bir malı bulunmuyorsa, kısmen haczedilebilir mallara yönelik bir haciz işlemine başlanır. Haciz işlemleri başlatılan borçlunun haczedilecek bir malı bulunmuyorsa bu durumda maaşının bir kısmına haciz işlemi uygulanır. Maaş haciz işleminde, borçlu kişi ve ailesinin yaşamasına yetecek kısmının verilmesinden sonra kalan kısmının alınması ile gerçekleştirilir.

Maaşın haczedilmesi aşamasında icra müdürü tarafından belirlenen tutarda hacizden bahsedilir. Ancak, yasalara göre maaş haczinde kişini maaşının en az %25’inin haczedilmesi gerekir. Borçlu için uygulanacak haciz işlemleri İcra ve İflas Hukuku davasıdır. Bu dava işlemleri hakkında bilgi almak için bir icra ve iflas hukuku avukatı görüşleri alınabilir.

Borçlunun Adreste Olmaması Halinde Ailesinden Alınır Mı?

Haciz işlemi uygulanacak borçlu, adresinde bulunmuyorsa hacze konu olan adresteki işlemler yine de gerçekleştirilir. Borçlunun evde olmaması durumunda ailesi evdeyse, haciz edilebilecek mallar tespit edilerek haciz işlemi yapılır. Haciz işlemine başlamak için borçlunun adres kayıt sisteminde yaşadığı belirtilenen adreste işlem olması gerekir.

Borçlu ailesi ile ikamet ediyorsa, bu durumda ailesinin mallarına haciz uygulanmaz. Sadece evde yaşayan borçluya ait mallar haczedilir. Hukuk borcun şahsiliği ilkesine dayanır. Hiç kimse borçlunun borcu sebebi ile akrabalarından bir ödeme isteyemez. Bu sebeple borcun şahsiliği ilkesi çerçevesinde borçlu olan kişinin ailesinden herhangi bir ödeme alınmaz.

Borçlunun ailesine icra dairesinden haciz ihbarnamesi alacaklı tarafından gönderilir. Alacaklının böyle bir istekte bulunması sonucu borçlu olan kişinin ailesi borçlarının tahsilinin kendisine yapılmasını talep eder. Borçlu olan kişinin ailesine haciz ihbarnamesi gönderiliyorsa, aile bu durumdan şu şekilde sorumludur.

 • Borçlu olan kişi aileden herhangi birinden alacaklı ise bu alacağı borçluya vermez.
 • Ödemesi gereken borcu doğrudan borçlunun alacaklısına öder.
 • Borçlunun ailesine gelen haciz ihbarnamesi borçlunun durumundan dolayı gönderilir.

Borçlunun Üzerinde Mal Bulunmuyorsa Ne Yapılır?

Borçlunun üzerinde hiçbir mal yoksa, bu durumda borçlunun kısmen haczedilebilir varlıkları değerlendirilir. Bu aşamada genellikle borçlu olan kişinin maaşına haciz işlemi uygulanır. Borçlunun üzerinde arsa, ev, iş yeri ya da araba gibi herhangi bir mal bulunmuyorsa, olmayan mal varlığına haciz uygulaması yapılamaz.

Borçlunun üzerinde olmayan mallara haciz gelemeyeceği için kısmen haczedilebilir olan kaynaklar değerlendirilir. Bunlardan biri de borçlunun maaşıdır. Borçlunun maaşının haczedilmesi halinde, borçlu ve ailesinin yaşamak için ihtiyaç duyacağı tutar icra müdürlüğü tarafından belirlenir.

İcra müdürlüğü tutarı belirledikten sonra maaştan kalan miktara haciz işlemi uygulanır. Maaşın tamamı için haciz işlemi uygulanamaz. Aynı zamanda maaş haczinde mutlaka maaşın en az %25’i haczedilebilir. Bu aşamada icra müdürünün görüşüne göre haciz edilecek olan miktar belirlenmiş olur.

Mal Varlığı Olmayan Bir Kişiye Haciz Gelir Mi?

Mal varlığı olmayan bir kişiye de haciz gelebilir. Ancak, mal varlığı olmayan kişinin haciz işlemi tabi olacak bir varlığı olmadığı için gelirlerine yönelik haciz uygulanır. Ev, araba ya da arsa gibi hiçbir mal varlığı olmayan borçlunun haciz kararı ile aylık maaşına haciz işlemi uygulanabilir.

Maaşa uygulana haciz ile birlikte alınan ödemeler borçlunun hesabına geçmeden tahsil edilir. Bu nedenle borçlu olan kişi haczedilen maaşının tamamını borcu bitene kadar alamaz.

Hangi Eşyalara Haciz İşlemi Uygulanmaz?

Yargıtay tarafından gerekli eşya olarak tanımlanan hiçbir eşyanın haciz sırasında alınması uygun görülmez. Haciz işlemi yapılamayan mallar ve eşyalar ile ilgili tüm haciz işlemlerinden sorumlu personeller hangi eşyaların haczedileceğini bilerek haciz işlemi uygular. Borçluya haciz geldiği zaman haciz işlemi uygulamayacak eşyaların listesi şu şekildedir.

 • Borçlu olan kişiye ait kıyafet, temizlik gereçleri gibi kişisel eşyalar
 • Borçlu içi yapılan doğum ve ölüm yardımları
 • Borçlunun almış olduğu YÖK Kredileri
 • Borçlu kişinin sahip olduğu telefon ve hattı
 • Evcil hayvanlar
 • Mevcut teminat mektubu
 • Devlet malları
 • Belediyeler aracılığı ile kamu hizmetine tahsis edilen mallar
 • Borçlunun mesleğini devam ettirmesi için gerekli olan eşyaları
 • Borçlunun yaşadığı alanda bulunan ve aynı eşyadan sadece 1 tane olan eşyalar
 • Borçlu ve borçluya bağımlı yaşayan ailesinin 2 aylık tüketim ve ısınma malzemeleri
 • Şehit yetimleri ve benzeri askeri durumlar sebebi ile verilen maaşlar
 • Öğrenci bursları

Borçlunun evi için haciz işlemi uygulanamaması için evin haline münasip olması gerekir. Başka bir deyişle, borçlu kişinin evinin yaşam için lüks olması halinde bu evin satılması ve yaşamını sürdüreceği bir eve geçişi haciz memuru tarafından talep edilir.

Yaşam alanının lüks olduğu tespit edildiğinde bu alan satılır ve yaşanacak yeni bir alan temin edilir. Evin satışından kalan kısım haciz bağlamında borcun ödenmesi için denk sayılır. Bu durum oldukça sık karşılaşılan durumlardandır.

Haciz İşlemleri ve İcra Takibi Ne Zaman Başlar?

İcra takibi ve haciz işlemleri icranın türüne ve icra takibine göre farklılık gösterir. İcra takibi başlaması için şu aşamaların tamamlanması gerekir.

 • İcra Dairesi’ne dilekçe ile başvuru,
 • İcra takip dilekçesi üzerine İcra Müdürlüğü’ne ödeme emri ya da icra emri tebliğ edilir.
 • Bu aşamalar tamamlandıktan sonra haciz işlemleri başlatılır

Sıkça Sorulan Sorular

Borçlunun üzerinde mal yoksa ne olur?

Borçlunun üzerinde mal olmaması halinde maaşına haciz işlemi uygulanır. Bu haciz işlemi maaşın ancak %25’ine uygulanabilir.

Borçlunun malı yoksa emekli maaşına haciz uygulanır mı?

Emekli maaşları kurallara göre haczedilemez. Takibin kesinleşmesinden sonra borçlunun onayı halinde haczedilebilir. Emekli maaşlarından haczin kaldırılması süreye bağlı olmaz. İcra müdürlüğünden bu talepte bulunabilir.

Borçlu ile ilgili haciz davalarında avukat şart mı?

Borçlunun üzerinde mal olmaması halinde haciz işlemi maaşına uygulanır. Bu durumda icra ve iflas hukuku avukatı süreci en iyi şekilde takip eder.

Call Now Button