Kuruma İbraz Edildi Ne Demek? Kurum Talebi Nedir? 

Kuruma ibraz edildi kavramı ticari yaşamda en sık duyulan terimlerden biridir. Bu kavram hukuki kanıt niteliği taşır. Taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık olması halinde iki taraf için de kuruma ibraz gerekli ifadesi geçerlidir. Böyle bir durumda da ticari defter ya da çeşitli belgeler mahkemeye ibraz edilmelidir. Anlaşmazlığa sebebiyet veren durumun deliller ile incelenmesi durumunda anlaşmazlık ortadan kaldırılır. 

İş başvurusu yapan kişilerden, çalışmasına engel olan bir durumun olmadığını gösteren rapor ya da bir belge talep edilir. İstenen bu belgeler içinde; adli sicil kaydı başta olmak üzere ikamet belgesi, kişisel belgeler ve sağlık raporu yer alır. Bu belgelerin iş başvurusunda kuruma sunulması da kuruma ibraz etme anlamı taşır. Kuruma ibraz etme terimi; bu tanımı ile beraber gerekli belgelerin kurum ya da kuruluşa verilmesini ifade eder. İbraz kavramı resmilik barındırır. Dolayısı ile gerekli olan bir durumdur. Kuruma ibraz edilmemesi durumunda belgelerin verilmediği sonucuna varılır. 

Kurum Talebi Ne Demek? 

Kurum talebi, kurumun istediği ya da önerdiği herhangi bir belde ya da dilekçe gibi evraklar olabilir. Her hangi bir Bakanlık, tüm kamu kuruluşları ya da özel kurumlar karşı taraftaki kişi ya da kurumdan bir şey talep edebilir. Bu talebe kurum talebi adı verilir. Kurum talebinin yerine getirilmesi söz konusu durumu çözüme kavuşturmak için öneme sahiptir. Kuruma talebine karşılık verilmemesi durumunda söz konusu durum geçersiz sayılır. Kurum talebi ile ilgili gelişen davalar, genel hukuk konusudur. Alanında uzman bir genel hukuk avukatı, bu konuda gerekli süreci takip eder. 

Aslı İbraz Edilmek Kaydı ile Nedir? 

Aslı ibraz edilmek kaydıyla terimi; kurumlara belgelerin aslını vermek ya da göstermek anlamına gelir. Daha geniş bir anlamda ise; herhangi bir kurum ya da kuruluşa bir belge teslim ederken “aslı ibraz edilmek kaydıyla” ifadesi yer alabilir. Böyle bir durumda söz konusu belgelerin asıllarının da verilmesi gerekebilir. Kurumlar diploma ibrazı da talep edebilir. Bu durumda diplomanın fotokopisi verilirken diplomanın aslının da ibraz edilmesi aslı ibraz edilmek kaydıyla ifadesine iyi bir örnektir. İbraz edilen asıl olan belgenin incelenmesinden sonra belge geri verilir. Burada temel amaç çoğaltılmış olan belgenin aslı ile uyumlu olup olmadığının kontrolünün sağlanmasıdır. 

Kimlik İbrazı Nedir? 

Kimlik ibrazı; her çeşit kimliğin talep edilmesi durumunda sarf edilir. Buna göre ilk olarak kimlik belgesi olmak üzere öğrenci, abone, üyelik, meslek odası kimlikleri gibi pek çok alanda kimlik talebi yapılabilir. Bu durum kimlik ibrazı olarak ifade edilir. Resmi işlemlerin yürütülebilmesi için kimliğin gösterilmesi pek çok durumda gereklidir. Kimlik ibrazı talepleri; hastane randevu başvurusu, trafik kontrolü, noter işlemleri, oy verme gibi işlemler de dahil olmak üzere pek çok yerde yapılır. 

İbraz Etmek Ne Demek? 

İbraz etmek terimi; göstermek, ortaya çıkarmak, vermek anlamlarını taşır. Arapça kökenli bir kelime olan ibraz, büruz sözcüğünden türetilmiştir. İbraz etmek günümüzde resmi işlemlerde sıklıkla kullanılır. İbraz etmek dendiğinde; belge, kimlik ya da evrak teslimi, göstermek ve benzeri anlamlar ortaya çıkar. Kurum ve kuruluşlar talep ettikleri belge ya da belgelerin ibrazı üzerine, kişilerin talep ettiği işlemleri başlatır ya da sonuçlandırır. Belgelerin eksik ya da hatalı olması halinde talepler işleme alınmaz. 

Kurum Talebi Ne Demek? 

Kurum talebi, resmi kurumlarla işiniz olduğunda sıklıkla karşılaşabileceğiniz terimler arasında yer alır. Kurum talebi, kurumun istediği ya da tavsiye bulunduğu herhangi bir şey olabilir. Kurumlar karşılıklı olarak başka kurum ya da kişilerden belge ibrazı talep edebilir. Bu talep kurum talebi şeklinde ifade edilir. 

Kuruma ibraz, kurumun sizden istediği belgeleri ortaya çıkarma anlamına gelir. İş başvurusunda kişinin herhangi bir şekilde çalışmasına engel olabilecek bir durum olup olmadığını gösterecek rapor ya da belge istenmesi ibraza örnektir. 

Kuruma İbraz ve Kurum Talebi Arasındaki Fark Nedir? 

Kurum talebi, bir kurumun sizden ya da başka bir kuruluştan belge talep etmesidir. Kurum talebi genellikle tüzel ve özel kişiler kapsamında talep edilir. Ayrıca bir şeye ibraz edilmesi için ilk olarak, talepte bulunulması gerekir. Kuruma ibraz ile kurum talebi arasındaki fark pek çok kişi tarafından genellikle çok karıştırılır. 

Resmi kurum ve kuruluşlar işe alımlarda ya da başka bir işlem için belgeler talep eder. Sizden bir belge istendiği zaman siz o belgeleri kuruma sunduğunuzda, ibraz etmiş olursunuz. Kuruma ibraz ve kurum talebi arasındaki temel farklar şu şekilde ifade edilebilir. 

Bir kurum ya da kuruluş sizden bir belge talep ettiğinde bu kurum talebi olarak ifade edilir. Kurumun sizden talep ettiği belgeleri kuruma sunduğunuz zaman ise kuruma ibraz etmiş olursunuz. Kısaca açıklandığında; talep etme, isteme anlamına gelirken, ibraz etmek ise ortaya çıkarmaktır. 

Sıkça Sorulan Sorular 

İbraz etme ne demek? 

İbraz etme kelimesi, ortaya koyma çıkarıp gösterme anlamına gelir. Dolayısı ile sizden istenen resmi belgeleri çıkarıp göstermeniz ibraz etme anlamına gelir. 

Kurum ibrazı ne demek? 

Bazı kurum ve kuruluşlar, taleplerinize karşılık vermek için sizden kimlik, ehliyet, diploma gibi çeşitli belgeler talep edebilir. Bu belgelerin kurum ya da kuruşa gösterilmesi kurum ibrazı olarak ifade edilir. 

İbraz etme ilgili konularda avukat şart mı? 

İbraz etme aşamasında avukat ile işlem yapılmasına gerek yoktur. Ancak, özellikle ticari ilişkilerde ticari defter gibi çeşitli belgelerde eksiklik ya da hata gibi sorunlar oraya çıkabilir. Böyle bir durumda alanında uzman bir genel hukuk avukatı bilgisine danışmak gerekebilir. 

Call Now Button