Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023

Ehliyetsiz araç kullanmak, aracı kullanan kişi ve trafikte bulunan diğer kişiler için büyük risk teşkil eder. Ehliyeti olmadan trafiğe çıkan kişi ile aracın sahibi farklı olabilir. Bu durumda hem ehliyetsiz araç kullanan kişiye hem de aracın sahibine ayrı ayrı trafik cezası kesilir. Ehliyetsiz araç kullanma cezası birden fazla kez tekrarlandığında para cezası katlanır.

Ehliyetsiz araç kullanma yasalara göre hapis cezasına kadar gider. Ehliyetsiz araba kullanmanın cezası, sürücünün ve araç sahibi farklı olması durumunda o kişinin yüklü trafik cezası ödemesi ile sonuçlanır. Para cezasına ve diğer yaptırımlara maruz kalmamak için ehliyeti olmayan kişilerin trafiğe çıkmaması gerekir.

Sürücü belgesi olmayan kişiler, mahkemelerce ya da Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkili kişilerce sürücü belgesi tedbir amaçlı geri alınan kişiler ve sürücü belgesi iptal edilen kişiler ehliyetiz araç kullanma cezası ile karşı karşıya kalır.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Hangi Durumlarda Olur?

Ehliyetsiz araç kullanma cezasına tabi olan durumlar şu şekildedir.

 • 18 yaş altı ehliyetsiz araç kullanma,
 • Ehliyetsiz kişiye araç verme,
 • Mahkeme ve savcılık kararı dahil olmak üzere herhangi bir sebeple geçici ya da tedbir amaçlı ehliyetine el koyulan kişinin araç kullanması,
 • Mahkeme ve savcılık kararları dahil olmak üzere herhangi bir sebeple geçici ya da tedbir amaçlı ehliyetine el koyulmuş olan kişiye araç kullandırmak,
 • Sürücü belgesi iptal edilmiş bir kişinin araç kullanması,
 • Sürücü belgesi önceden iptal edilen kişiye araç kullandırmak,
 • Sürücü sertifikasının süresinin dolmasına rağmen araç kullanmak ceza kapsamındadır.

Ehliyetsiz Kazaya Karışma Suçu Nedir?

Ehliyetsiz kazaya karışma sebebi ile trafik kazası geçirmek de ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken huşulardır. Kişinin trafik kazası geçirmek sureti ile işlediği suçta ehliyetsiz olması cezayı artırıcı bir durum olarak kabul edilmez. Sadece ehliyetsiz araç kullanma ile ilgili idari para cezası uygulanır.

Ehliyetsiz araç kullanan kişinin trafik kazası geçirip taksirle birinin ölümüne sebep olması durumunda ehliyetsiz araç kullanma cezası ayrı taksirle öldürme veya taksirle yaralama cezası ayrı olacak şekilde yargılanır. Burada en önemli konu, ceza yargılamasında taksirin iki türü olduğudur. Bilinçli taksir ve normal taksir olarak ifade edilen bu iki durumda mahkemenin bilinçli taksir ile hareket edildiğine hükmetmesi ceza artırılması ile sonuçlanır. Kendinden beklenen özeni göstermeyen kişinin, sonucu öngörmesini ancak gerçekleşmeyeceğine olan haksız güveni bilinçli taksir olarak ifade edilir.

Ehliyetsiz araç kullanımı ile kişinin bilinçli taksirle hareket ediyor olması söz konusu olabilir. Bu tarz bir durumda muhakkak bir ceza hukuku avukatı yardımı alınmalıdır.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023 Ne Kadar?

Ehliyet; ustalık, yeterlik olarak tanımlanan bir kelimedir. Günlük kullanımdaki anlamı bir kimseye, belli bir konuda yeterli olduğunu belirtmek için ilgililerce verilen belgedir. Bu belge, sürücülerin trafikte oldukları sürece yanlarında taşımaları gereken belgedir. Bu belge olmadan trafiğe çıkmanın cezası vardır. 2023 yılı için belirlenen ehliyetsiz araç kullanma cezası 8 bin 190 TL’dir.

 • Ehliyetsiz araç kullanmanın 2023 yılı için belirlenen temel cezası 8.190 TL,
 • Ehliyetsiz araç kullandırma cezası 2023 yılı için belirlenen temel cezası 8.190 TL,
 • Ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç sürülmesi cezası 2023 yılında 4.060 TL,
 • Ehliyet sınıfına uygun olmayan araç kullandırma 2023 yılı için belirlenen temel cezası 4.060 TL,
 • Ehliyeti yanına almama cezası 2023 yılında 951 TL olarak uygulanır.

Ehliyeti talep eden memurlara sürücü belgenizi beyan etmeniz gerekir. Bu belge trafiğe çıkabildiğinizi beyan ettiğiniz, araç kullanma için yetkinlik elde ettiğinizi gösterir. Ehliyetsiz araç kullanımı için belirlenen cezalar trafikteki ayrı ayrı önem ve ihmal durumuna göre ceza tutarıdır. Ehliyet belgesinin de çeşitli bahanelerle bulunmaması halinde ceza kesilir.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

Ehliyetsiz araç kullanan sürücüler hakkında uygulanan para cezasına itiraz edebilir. Bunun için kararın tebliği ya da tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, nöbetçi sulh ceza hâkimliğine itiraz başvurusu yapmaları gerekir. Bu süre zarfında başvurunun yapılmamış olması halinde ise idarî yaptırım kararı alınır.

İtiraz başvurusu bizzat, kanunî temsilci ya da genel hukuk avukatı tarafından sulh ceza mahkemesine hitaben yazılan bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha şeklinde teslim edilir. Başvuru dilekçesinde trafik cezasına dair bilgilere yer verilir. Ayrıca bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilmelidir. Kesilen cezaya itiraz nedenleri ayrı ayrı belirtilmelidir. İtiraz için bazı belgeler gerekir. Bu belgeler;

 • İtiraz dilekçesi,
 • Trafik cezasına ait karar tutanağı,
 • Ruhsatın fotokopisi,
 • Ehliyetin fotokopisi
 • Kimliğin fotokopisi,
 • Eğer trafik cezası ödenmiş ise ödemeye ait hesap belgesidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Nedir?

Ehliyetsiz araç kullanma cezası her yıl yetkili makamlarca güncellenir. 2023 yılında bu ceza tutarı 8 bin 190 TL olarak belirlenmiştir. Bu ceza tutarının 15 gün içinde ödenmesi halinde %25 indirim uygulanır.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası iptal edilebilir mi?

Ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz; kişinin bizzat, kanunî temsilcisi ya da avukat tarafından sulh ceza mahkemesine dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olmalıdır.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası kime kesilir?

Ehliyetsiz araç kullanma cezası aracın kullanıcısına kesilir. Ancak, bilgisi dahilinde araç veren kişiye de trafik cezası kesilir. Bu durumda hem kullanıcı hem araç sahibi ceza alır.

Ehliyetsiz araç kullanma cezasında avukat şart mı?

Ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz dilekçe ile yapılır. Bu aşamada bir genel hukuk avukatı ile çalışmakta yarar vardır.

Call Now Button