Duruşma Evrakı Hazırlandı Ne Demek?

Duruşma evrakı hazırlandı ifadesi, duruşmanın yapıldığını ve bunda bağlı olarak da yeni duruşmanın yapılacağı tarihi gösterir. E-Devlet ya da UYAP’ta duruşma yapıldı, duruşma evrakı hazırlandı gibi ibareler karşınıza çıkıyorsa, yeni duruşma tarihi belirlenmiştir. Bu durumda duruşma tutanakları bölümüne girdiğinizde duruşmanın zaptına ulaşabilirsiniz.

Duruşma Evrakı Hazırlandığında Ne Yapmak Gerekir?

Duruşma evrakı sisteme kaydedildiği ya da duruşma tarihin belli olduğu duruşma evrakı hazır olarak ifade edilir. Duruşma evrakının hazır olması ile duruşma tarihinde mahkeme salonunda olmanız gerekir. Duruşma tarihi belli olmasına karsın mahkeme tarihinde mahkemede hazır olmazsınız, ikinci duruşmaya zorla getirilme kararı ile karşılaşırsınız. İkinci duruşmaya da katılmazsanız, sanık hakkında yakalama kararı verilir. vatandas.uyap.gov.tr üzerinden dava dosyası ile ilgili duruşma zaptı ve diğer bilgileri elde edebilirsiniz.

Tazminat Davasında Duruşma Evrakı Hazırlandı Nedir?

Tazminat davasında duruşma evrakı hazırlandı ifadesi ile yeni duruşma tarihinin belirlendiği ve duruşmanın yapıldığı anlaşılır. Uyap Vatandaş ya da E-devlet üzerinde bu ibareler ile karşılaşabilirsiniz. Böylece duruşmanın yapıldığını ve yeni bir duruşma gününün belirlendiğini görebilirsiniz. Belirlenen günde duruşmaya gidilmezseniz bazı yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. İlk duruşmaya gitmediğinizde, ikinci duruşmaya zorla getirilme kararı çıkar. İlk iki duruşmaya gitmezseniz, hakkınızda yani sanık hakkında yakalama emri verilebilir.

Duruşma Nedir?

Ceza muhakemesinde duruşmanın iki farklı anlamı bulunur.

İlk anlamında; şikayetçi, sanık, tanık, bilirkişilerin dinlendiği, delillerin toplandığı ve tartışıldığı bir oturumdan bahsedilebilir.

İkinci anlamda duruşma ise; iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi ve davaya ilişkin hükmün açıklanmasına kadar olan süreçten bahsedilir. Duruşma olarak adlandırılan bu yargılama süreci “kovuşturma evresi” olarak da adlandırılır.

Duruşma Evrakı Hazırlandı Nedir?

Duruşmanın başlaması, yapılması ve duruşmanın sonlanması ile son kararın verilmesi açısından iki genel görevli mahkeme vardır. Bunlar asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesidir. Duruşma yapıldı ya da duruşma evrakı hazırlandı ibareleri, davetle size tebliğ edilen veya başka bir ara duruşmanın yapılması ifade edilir. Bu ibareler Uyap Vatandaş veya E-devlette yer alır. Böylece duruşmanın yapıldığı ve yeni duruşma gününün belirlendiği görülür.

Duruşma Nasıl Yapılır?

Duruşma herkese açık olacak şekilde gerçekleştirilir. Konu ile ilgili olsun ya da olmasın duruşma salonuna girip duruşma izleme hakkı herkese verilir. Duruşmanın  başlamasından bitimine kadar olan süreçte şu işlemler yapılır.

 • Kimlik Tespiti Yapılması
 • İddianamenin Duruşmada Okunması
 • Sanık Haklarının Hatırlatılması
 • Sanığın Sorgusunun Yapılması
 • Delillerin Ortaya Konulması
 • Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması
 • Delillerin Tartışılması
 • Bu süreç sonunda hakim kararını açıklar.

Hâkim, kararını verirken sadece duruşmaya getirilmiş ve mahkemede tartışılmış delilleri dikkate alır. Bu deliller hâkimin vicdanî kanaati ile serbestçe değerlendirilir.

Duruşmada Hazır Bulunması Zorunlu Olan Kişiler Kimdir?

Duruşmada, hüküm verecek hâkim ya da hakimler hazır halde yer alır. Cumhuriyet savcısı, zabıt kâtibi ve kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği durumlarda ise mahkemede avukatın hazır bulunması şartı aranır. Genel hukuk kapsamında olan duruşmada genel hukuk avukatı bulunması gereken durumlar şu şekildedir.

 • Kendini savunamayacak derecede küçük çocuk
 • Sağır, dilsiz sanık
 • Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar

Bu tip durumlarda zorunlu olarak avukat olması gerekir.

Duruşma Ne Kadar Sürer?

Duruşma süresi bir davranın özelliklerine göre değişiklik gösterir. Bir dava 10 dakika sürebileceği gibi 10 saat de sürebilir. Duruşma 2 müşteki, 2 sanık ve 2 tanık ile gerçekleşirse, en az 1 saatte tamamlanır.

Uyap’ta Duruşma Devam Ediyor İbaresi Ne Demek?

Uyap ya da E-devlet’te duruşma devam ediyor yazısı varsa, dosyaya ilişkin duruşma yapıldığından bahsedilebilir. Duruşmanın fiilen bitmiş olmasına karşın üzerinden günler geçsede Uyap ve E-devlet’te duruşma devam ediyor yazısı görülebilir. Böyle bir durumun nedeni duruşma katibinin dosyayı Uyap üzerinden henüz aktarmamasından kaynaklanır.

Mahkemenin Kararı Uyap’ta Ne Zaman Görünür?

Mahkeme kararının Uyap’ta görünmesi için davanın mahkemeye ulaşması gerekir. Böylece iddianamen kabul edilir esas numarası alır. Bu sürecin tamamlanması sonucu dava Uyap’a yansır.

Dava Dosyası Kaç Günde Sonuçlanır?

Dava dosyasının sonuçlanması için bazı prosedürler vardır. Karar duruşması aşamasından sonra 1 ay içinde gerekçeli kararın yazılması gerekir. Gerekçeli kararın yazılmasından sonra taraflara tebliğ edilir. İstinaf süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmayacaksa, dava dosyası ortalama 2 ay içinde sonuçlanmış olur.

Duruşmanın Sonlanması ve Hüküm Verilmesi

Sunulan delillerin tartışılmasından sonra duruşmanın sona erdiği taraflara tebliğ edilir. Daha sonra hakimler kendi aralarında değerlendirme yapar. Müzakereden sonra son karar açıklanır. Mahkeme son kararıyla şu durumlara hükmedebilir.

 • Beraat kararı.
 • Sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı.
 • İşlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen, ceza verilmesine yer olmadığı kararı.
 • Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, sanık hakkında mahkûmiyet kararı.
 • Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, belli bir cezaya mahkûmiyet yerine veya mahkûmiyetin yanı sıra güvenlik tedbiri kararı.
 • Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddi kararı.
 • T.C.K‘da düzenlenen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesi kararı.
 • Derhal beraat kararı.

Sıkça Sorulan Sorular

Duruşma evrakı hazırlandı ne demek?

Duruşma evrakı hazırlanmasıyla mahkemenin yeni duruşma günü verdiği görülür.

Duruşmaya gitmezsem ne olur?

Duruşmaya gidilmemesi halinde bazı yaptırımlar doğabilir. İlk duruşmaya gidilmemişse, mahkeme sanık ya da şikayetçi ile ilgili ikinci duruşmaya zorla getirilme kararı verir. İlk iki duruşmaya katılmayan sanık ile ilgili yakalama kararı çıkartılır.

Duruşma evrakı hazırlanması sürecinde avukat şart mı?

Duruşma evrakı hazırlanması sürecinde davanın niteliğine göre avukat gerekebilir. Bu süreçte genel hukuk avukatı yardımına başvurabilirsiniz.

Call Now Button