Ankara Uluslararası Hukuk Avukatı

Ankara uluslararası hukuk avukatı, vatandaşlar hukuku ve yabancılar hukuku konusunda ayrıntılı bilgi sahibidir.  Hukuki ihtilaflar konusunda hizmet vererek, yaşanan ihtilafları menfaat odaklı şekilde müzakere ederek mahkemelerde savunmaktadır. 

İthalatta haksız rekabetin önlenmesine karşı uygulamalara yönelik savunmaların düzenlenmesi ve ithalat ve ihracattan kaynaklı uluslararası alacakların tahsili ve takibi gibi konular uluslararası hukuk dalı içinde değerlendirilmektedir. Uluslararası hukuku; kendi içerisinde, devletlerarası hukuk ve uluslararası özel hukuk olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. 

Ankara Uluslararası Hukuk Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

Gerçek ve tüzel kişilere Ankara uluslararası hukuk avukatı olarak hukuki danışmanlık verilmektedir. Türkiye’de işlem yapmak isteyen yabancı müvekkiller için bu işlemlerin başlatılmasına yardımcı olunmaktadır. 

Sürecin işleyişi konusunda bir sıkıntı çıkmadan ve mevcut mevzuatlara uygun şekilde devam edebilmesi adına hukuki destek sağlanmaktadır. Uluslararası hukuk, bireylerin ya da şirketlerin birbirleriyle ve diğer ülkelerle hukuk kurallarına uygun biçimde hukuki ilişkilerini düzenlenmektedir. 

Avukat Görkem Demircan Uluslararası Hukuk Avukatlığı Hizmetini Nasıl Verir?

İthalat ve ihracattan kaynaklanan yurt dışı alacaklarının takibi konusunda Ankara Uluslararası hukuk avukatı Görkem Demircan, hukuki destek sağlamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular, uluslararası tahkim ve arabuluculuk konularında vekillerine yardımcı olmaktadır. 

Ayrıca ithalatta haksız rekabetin önlenmesi, ithalat ve ihracat konusunda hukuku denetim ve hukuki altyapı desteği, yabancılar hukuku ve vatandaşlık hukukunu kapsayan konularla ilgili hukuki destek verilmesi de bu hukuk dalında uzmanlaşan avukatların verdiği hizmetlerdendir. 

Uluslararası Hukuk Avukatı Nasıl Seçilir?

Ankara uzman uluslararası hukuk avukatı olarak uluslararası hukuk alanını ilgilendiren uyuşmazlık konularında hizmet vermekteyiz. Bu hukuk dalında uzmanlık geliştirebilmek için farklı dillerde yetkinlik sahibi olmak gerekmektedir. Birçok farklı dilde müvekkillerimize hukuki desteği sağlamaktayız. Bu alanda hizmet veren avukatta uzmanlık ve deneyimlerine dikkat edilmesinde yarar vardır. 

Uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve kanunlara ihtilafı konusunda hizmet almak için Ankara Uluslararası hukuk avukatı ile görüşme talebinde bulunabilirsiniz. Sizlere yabancı şirketlerin Türkiye’deki teşvik ve yatırımlarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ankara uluslararası hukuk avukatı, dava dosyasına ilişkin yabancı dilini etkili kullanarak gerekli iş ve işlemleri yapmaktadır. 

Uluslararası Hukukta Avukatın Önemi

Yabancılık unsurunun devreye girdiği uluslararası hukuk dalı, kendi içerisinde önem arz etmektedir. Avukatlık mesleği içerisinde ihtisaslaşma gibi bir durum söz konusu olmasa da, uluslararası hukuk konusunda yurt dışındaki ülkelerin mevzuatlarının bilinmesi ve uluslararası özel hukukunun kapsamına hakim olunması uzmanlaşmayı gerektirmektedir. 

Ankara uluslararası hukuk avukatı, yabancı finans kuruluşları konusunda yaşanan kalite sözleşmelerindeki uyuşmazlıkları gidermek konusunda önemli bir göreve sahiptir. 

Uluslararası Hukuk Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ankara en iyi uluslararası hukuk avukatı, uzmanlaştığı hukuk dalı üzerine ilgilendiği davalar; yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen kararların tanınması, sermaye piyasaları ile ilgili davalar, ticari şirketlerin alım satımı ile ilgili davalar, uluslararası ticaret, şirket, aile hukuku ile ilgili davalar, boşanma ve velayet davaları, tanıma ve tenfiz davaları şeklindedir.

Uluslararası Hukuk Avukatı Hangi Hizmetleri Sunar?

Ankara uzman uluslararası hukuk avukatı, distribütörlük sözleşmelerini mevzuata uygun olacak biçimde hazırlamaktadır. İthalat ve ihracattan kaynaklı yurt dışı alacaklarının takibini yaparak, ithalatta haksız rekabetin önlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca Ankara en iyi uluslararası hukuk avukatı, yabancılar hukuku ve vatandaşlık hukuku kapsamında görülen konularla ilgili hukuki destek sağlamaktadır.

Uluslararası Hukuk Davaları Ne Kadar Sürer?

Ankara hukuk bürosu ile çalışmaya başlayan kişiler bu alanda görülen davamız süresini merak etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görülmekte olan davaların sonuçlanma süresi 1,5 ila 2 yıl arasında sonuçlanabilmektedir. Ankara Uluslararası hukuk avukatı fiyatları ve dava süreci hakkında merak ettiğiniz tüm sorular için Avukat Görkem Demircan’a ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Hukuk Avukatı İle Uluslararası Hukuk Davası Nasıl Açılır?

Uluslararası hukuk davası Ankara uluslararası hukuk avukatı vasıtasıyla, yerel mahkemelere gerekli dilekçelerin yazılması ile açılabilmektedir. Yabancı ülkelerde görülen davalara Ankara en iyi uluslararası hukuk avukatı doğrudan müdahil olabilmektedir. Avukat, uluslararası hukuk konusunda gerekli uzmanlığı sağladığı için yabancı ülkelerdeki kanunlara da hâkim olacak şekilde işlemlerini yapmaktadır.

Ankara Uluslararası Hukuk Avukatı Vekâlet Ücretleri

Ankara uluslararası hukuk avukatı fiyatları hakkında birçok araştırma yapılmaktadır. Uluslararası hukuk alanında uyuşmazlık yaşayan kişi veya şirketler, bu soru için bir cevap aramaktadır. Ankara Uluslararası hukuk avukatı fiyatları, dava detaylarına ve Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen alt limit sınırına göre belirginlik kazanmaktadır. 

Dolayısıyla Ankara uluslararası hukuk avukatı fiyatları bu ölçüde şekillenmektedir. Hukuki destek almak ve aklınıza takılan Ankara uluslararası hukuk avukatı fiyatları hakkında detaylı bilgilere ulaşım sağlamak için Avukat Görkem Demircan ile irtibata geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Ankara uluslararası hukuk avukatı Görkem Demircan’a sıkça sorulan sorular şöyledir:

Uluslararası Hukuk Avukatı Nerede Çalışabilir?

Ankara uzman uluslararası hukuk avukatı, farklı devletlerarasındaki ilişkileri incelediği gibi, farklı devletlerin vatandaşlıklarına sahip olan müvekkiller ile de çalışmaktadır. Dolayısıyla ülkemizin herhangi bir yerinde uluslararası avukat olarak çalışması mümkündür.

Uluslararası Hukuk Avukatı Olmak İçin Kaç Dil Bilmek Gerekir?

Ankara uluslararası hukuk avukatı, farklı devletlerarasındaki ya da farklı devletlerin vatandaşlıklarına sahip olan kişilerin davalarına bakan avukattır. Dolayısıyla bu alanda hukuki destek sağlanırken yabancı dil bilinmesini gerekmektedir. Özellikle birçok ülkede aygın olarak kullanılan İngilizce dilinin bilinmesi şart olarak görülmektedir. Öte yandan Fransızca, Arapça ve Almanca dillerini de bilmek, uluslararası hukuk alanında yetkinlik sağlamak açısından önemlidir.

Uluslararası Hukuk Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

Ankara uluslararası hukuk avukatı tavsiye arayışına giren kişiler uyum içerisinde çalışabilecekleri bir avukat ile çalışmak istemektedir. Uluslararası hukuk davaları, tarafların sözleşmeyi kurdukları yer mahkemesi ve sözleşmenin ifa yeri mahkemeleri olarak geçmektedir. Ankara uluslararası hukuk avukatı öğrenmek istediğiniz konular ile ilgili sizlere hukuki bilgileri vermektedir.

Uluslararası Hukuk Neleri Kapsar?

Ankara uluslararası hukuk avukatı; uluslararası şirketlerle ilgili davalar, uluslararası ticaret ile ilgili davalar, uluslararası hukuk davaları, tenfiz davaları, tanıma davaları, velayet davaları, boşanma davaları ve uluslararası aile hukuk ile ilgili davalar ile ilgilenmektedir. Uluslararası özel hukuk, anayasa ve diğer uluslararası hukuk kanunlarında uzmanlaşmış olan avukatlara Ankara uluslararası hukuk avukatı adı verilmektedir. Uluslararası ticari sözleşmelerden kaynaklanan davalar uluslararası tahkim kurulunda görülen davalar, ithalatta haksız rekabete yönelik açılan davalar ve Türk parasının kıymetini koruma kanununa muhalefet edenler hakkında açılan davalar ile ilgilenmek, Ankara uluslararası hukuk avukatı görevleri arasındadır. Bu alanda görülen konularla alakalı haksız rekabeti önlemek adına gerekli olan davalar açılmaktadır. İhracat işlemlerinden kaynaklı olan alacakların takibi yapılarak, tahsilatın yapılmasının kolaylaştırılması da Ankara Uluslararası hukuk avukatı sayesinde mümkün olmaktadır.

Avukat Görkem Demircan ile Nasıl İletişime Geçebilirim?

Uluslararası takip hükümlerine göre müvekkillerin güvenli şekilde ticaretlerini yapmaları için, Ankara uluslararası hukuk avukatı, hukuki danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Avukat Görkem Demircan, uluslararası özel hukuk ve diğer ülkelerin kanunları hakkında bilgi birikimine sahiptir. İlgilendiği davalar; şirket danışmanlığı, vatandaşlık ve yatırım konuları, yabancılık unsuru içeren dava, ihtilaf ve danışmanlık işlemleri şeklinde geçmektedir. Bu tür alanlarda Ankara uluslararası avukatı ile çalışmak için Avukat Görkem Demircan’a iletişim numarası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Call Now Button