Ankara Temyiz Avukatı

Ankara temyiz avukatı, ilk başvuru yapılan mahkemelerin verdiği her türlü karara itiraz olarak adlandırılan temyiz kavramıyla ilgili işleri yürütür. Temyiz incelemesi için başvuruda bulunabilir ve sürecin takibini sağlayarak müvekkillerine hukuki açıdan destek verir. Temyiz kanun yoluyla ilgili donanımlı ve bilgi sahibi avukatlar, temyiz avukatı olabilmekle birlikte süreci titizlikle yürütmektedir. 

Ankara Temyiz Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

Ankara Temyiz avukatı, ceza ve tazminat başta olmak üzere hukuki alanda birçok yetkinliğe sahip kişiler olarak adlandırılmaktadır. Avukatlar, yasal süreye bağlı kalarak yanlış ve hatalı işlemlerin önüne geçmektedir. Hukuki açıdan kayıp yaşanmasına engel olan temyiz avukatı, temyiz ile ilgili kanun yolunun tüm teknik ve ince detaylarına hakimdir. Kararların istek doğrultusunda olabilmesi için çaba sarf etmektedir. 

Yargılama sürecindeki tüm hukuki ve yöntem hatalarını tespit eden temyiz avukatı, mahkemeye sunulmuş olan dosyaları dikkatli şekilde hazırlayarak takip eder. Temyiz avukatı sayesinde hak, zaman ve menfaat kaybının oluşmasını engelleyebilirsiniz. 

Temyiz Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Temyiz davalarına bakan mahkeme Yargıtay kurumudur. Üst mahkemede açılan bu tür davalar, temyizi oluşturur. Taraflar ve taraf avukatları, temyiz başvurusuyla istinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararın değiştirilmesini talep eder. Aynı zamanda değiştirilmesi haricinde bozulmasını da talep edebilmektedir. Bir tür temyiz mahkemesi olan Yargıtay, karar ve hükümleri en son inceleyen mercidir.  CMK ve HMK’da da geçen ibarelerde de yine temyiz incelemeleri ve davalarda ilgili mahkemenin Yargıtay olduğu belirtilmektedir. 

Temyiz Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Temyiz avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. Bunların başında;

 • Uzmanlık: En temel husus alanında uzman avukatı bulmaktır. Karmaşık ve zorlu bir süreç olabilen temyiz davalarında, uzman bir avukat etkili sonuçlar alabilmenizi sağlamaktadır. 
 • Deneyim ve Tecrübe: Doğru ve güvenilir hizmetten faydalanmak için avukatın deneyimi ve tecrübesi oldukça önemlidir. Tüm sürece hakim olan Ankara temyiz avukatı, müvekkilinin hak ve menfaat kaybının oluşmasını engellemektedir. 
 • Etik: Temyiz avukatı tercihinde uzman kişinin meslek etiğine uygun olup olmadığı da oldukça önemlidir. 
 • Referans: İyi bir avukat seçerken göz ardı edilmemesi gereken hususlar arasında referanslar da bulunmaktadır. Temyiz avukatını seçerken daha önceden yürüttüğü dava ve süreçleri inceleyebilir, müşteri memnuniyetleri hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Avukat Görkem Demircan Temyiz Avukatlığı Hizmetini Nasıl Sunmaktadır? 

Avukat Görkem Demircan, Ankara Temyiz avukatı olarak müvekkillerine en verimli şekilde danışmanlık hizmeti vermektedir. Temyiz başvurusunu gerçekleştirerek itiraz dilekçesi ve gerekirse temyiz başvurusunu müvekkilleri adına yapmaktadır. Dilekçe içerisindeki tüm detayları uzman bir dille aktaran Görkem Demircan, talebin gerekçesini hukuki şartlar çerçevesinde dosya içerisinde belirtmektedir.

Ankara Uzman Temyiz Avukatı

Ankara uzman temyiz avukatı, ceza ve tazminat gibi davaların başvurusunu ilgili makamlara bildiren yetkinlik sahibi kişidir. İtiraz dilekçesini titizlikle hazırlayan uzman avukat, temyiz sürecinin her detayına hakim olup, müvekkilleriyle sıkı iletişim kurmaktadır. Bilgi birikimini hukuk teknikleriyle bir araya getirerek müvekkillerinin lehine sonuçların alınmasını sağlamaktadır.

Temyiz Davası Ne Kadar Sürer?

Temyiz davası süresi, davanın çeşitliliğine ve içeriğine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mahkemenin yoğunluğu ise, temyiz davaları süresinin belirleyici etkenleri arasındadır. İlk olarak başvuru yapıldıktan sonra değerlendirme ve karar aşamasına geçilir. Bu noktada Ankara temyiz avukatı dosyası ve savunması oldukça önemlidir. 

Ceza davaları, tazminat davalarına göre daha hızlı sonuçlanabilmektedir. Dava oturumu şeklinde yapılan temyiz süresi, kurul üyeleri tarafından incelendikten sonra yaklaşık olarak 350 günü bulabilmektedir. İş yükü gibi sebeplerle uzayabilen süreyi, en iyi Temyiz avukatı yardımıyla daha verimli hale getirebilirsiniz. 

İstinaf Sonucu Ne Zaman Gelir?

İstinaf sonucu, mahkemede incelenen davanın türü ve konusu gibi sebeplere bağlı olarak sürece etki etmektedir. Net olmayan bu sonuçlar, boşanma davalarında genellikle 1 sene, nafaka ve velayet gibi davalarda ise 3-4 aya kadar sürerek sonuçlanabilmektedir. İş dosyalarında ise 8 aya kadar sürebilen istinafın sonucu, icra ve sulh mahkemeleriyle ilgili konularda 6 aya kadar sürebilmektedir.  

Ankara Temyiz Avukatı Tavsiye

Avukat Görkem Demircan, Ankara Temyiz avukatı tavsiye hususları arasında ön plana çıkar. Uzmanlığı ve deneyimi sayesinde çalışmalarını aktif şekilde sürdürerek ihtiyaçlarınıza profesyonel olarak çözüm üretmektedir. Başvuru, iptal ve süreç yönetimi konusunda etkin şekilde rol alarak temyiz ile ilgili tüm detaylara hakim olup, müvekkillerini bilgilendirmektedir. 

Temyiz İncelenmesi Neticesinde Verilebilecek Kararlar Nelerdir?

Temyiz incelemesi neticesinde çeşitli kararlar ön plana çıkmaktadır;

 • Bunlardan ilki onama kararı adı verilen temyiz talebinin reddidir. Hukuka aykırı durumların tespitinde ise verilebilecek karar yargıtay bozma kararıdır. 
 • Bir diğer verilebilecek karar ise Yargıtay düşme kararı olarak ön plana çıkar. Bu hususta ise inceleme sırasında ölüm ve af, zamanaşımı ve şikâyeti geri çekme gibi hususlar sonucunda düşme kararı verilmektedir. 
 • Yargıtay bozma kararında ise kesinleşmiş bir sonuç olmayıp mahkeme hükmü kesinleşmemektedir. Genel olarak temyizin nedeninde hukuka aykırı durumlar bulunursa hükmün bozulması kararı verilmektedir. 

Ankara Temyiz Avukatı Ücretleri

Ankara temyiz avukatı ücretleri, davanın türüne, içeriğine, yoğunluğuna ve çeşitliliği gibi sebeplere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Danışmanlık ve avukatlık hizmeti ücret bilgisi için iletişim numarası aracılığıyla detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. 

Bir Davanın Temyize Gitmesi Ne Anlama Gelir?

Davanın temyize gitmesi, istinaf mahkemeleri kararlarının tekrardan incelenmesini içermektedir. Aynı zamanda bir nevi karara itirazı belirten bu husus, yasal süre içerisinde kişilerin kullanabileceği haklar arasında bulunmaktadır. Temyiz başvurusunda bulunan taraf ya da taraflar, hatalı bir kararın olmasını belirtmek için temyiz başvurusu yapabilmektedir. Bu başvuru üst mahkemelere taşınmakta ve karar tekrardan incelenmektedir. Ankara hukuk bürosu sayesinde dava temyizi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Hangi Davalar Temyize Gitmez?

Temyize gitmeyen bazı davalar bulunmaktadır. Bunlar;

 • TCK’da yer alan suç ve cezai yaptırım gerektiren dava türleri,
 • TBK’da yer alan sınır altında kalmış davalar,
 • Özel olan bazı yasal düzenlemeler,
 • Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinde belirli değeri aşmayan tazminat davaları,

Temyiz Hangi Kararı Bozabilir?

Temyiz olan kararın bozulmasındaki şartları Yargıtay belirlemektedir. Kısmen veya tamamen bozulan kararlar şu şekildedir;

 • Hukuk ya da sözleşmenin yanlış uygulanması,
 • Dava gözetilirken şartlarda aykırı durumların olması,
 • Delil niteliği taşıyan unsurların yasal gerekçeye tabii tutulmadan kabul edilmeme durumu,
 • Kararı etkileyen yargılamada hata ve çeşitli eksikliklerin olması.

İstinafa Gitmeden Temyize Gidilir Mi?

Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer alan 361. Maddeye göre, istinafa başvurmayan kişinin temyize gidemeyeceği belirtilmektedir. Fakat bazı durumlarda hukuki yarar mevcutsa temyiz yoluna başvurabilmesi mümkündür. Ankara temyiz avukatı aracılığıyla istinaf ve temyiz ile ilgili tüm süreçlerinizi gerçekleştirebilir, hukuki açıdan kayıp ve zararların oluşmasını engelleyebilirsiniz. 

Call Now Button