Ankara Şirket Avukatı

Ankara şirket avukatı, şirketler üzerinde çeşitli hukuki destek hizmetini sağlamaktadır. Bir diğer adıyla hukuk müşaviri olarak geçen bu tanımlama, aynı anlama gelmektedir. Limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için şirket avukatları ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

Ankara uzman şirket avukatı, şirketin gereksinim duyduğu konulardaki hukuki hizmetleri vermektedir. Ticaret hukukunda uzmanlaşmış olan avukatlar, şirket avukatı olarak çalışmaktadır.

Şirket Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Özel hukuk dallarından biri olarak geçen ticaret hukuku, iyi bir şekilde kavraması gereken hukuk dalı olarak geçmektedir. Ticaret hukuku, bilgi ve tecrübe gerektiren bir dal olduğu için şirketlerin bu hukuk dalında uzmanlaşmış bir avukatla çalışması gerekmektedir. Şirketlerin kuruluş aşamasından şirketin sermayesinin arttırılmasına kadar çeşitli konularda hizmeti Ankara şirket avukatı vermektedir. 

Ticaret Hukuku kapsamında incelenmekte olan bir konuda Şirketler Hukuku olarak geçmektedir. Türk Borçlar Kanununda düzenlenen şirket tanımı ile ilgili ayrıntılara hâkim olmak gerekmektedir. Dolayısıyla bu alanda çalışan Ankara şirket avukatı gerekli olan donanıma ve bilgi birikimine sahiptir. Avukat Görkem Demircan, Ticaret Hukuku ve Türk Borçlar Kanununda yer alan konulara ayrıntıları ile hâkimdir.

Avukat Görkem Demircan Şirket Avukatlığı Hizmetini Nasıl Verir?

Ticaret hukuku kapsamında çalışan ve uzmanlaşmış Ankara şirket avukatı Görkem Demircan, çalıştığı şirketin hukuki süreçleri ile ilgilenmektedir. Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan bilgilere ayrıntılarıyla hâkim olarak vekilliklerini üstlendiği şirketlerin hukuki ve cezai süreçlerinde destek olmaktadır. 

Vekilliğini yaptığı şirketin, hizmet sağladığı sektörle alakalı hukuki sorunlarını çözerek danışmanlık hizmeti de vermektedir. Şirketler arasında oluşabilecek uyuşmazlıklardan kaynaklı durumlarda Ankara uzman şirket avukatı ile çalışmakta yarar bulunmaktadır. Hukuki sorunlarınızın çözülmesi ve yapılan işlemleri hukuka, yasaya ve yönetmeliğe uygun olması için Ankara şirket avukatı Görkem Demircan ile görüşme talebinde bulunabilirsiniz. 

Hangi Şirketler Avukat Bulundurmak Zorundadır?

Bazı şirketlerin avukat bulundurmaları ile ilgili zorunlu oldukları husus avukatlık kanunu m. 35 f.3’te düzenlenmiştir. Sermaye şirketleri içerisinde yalnızca izahı yapılan özelliklere sahip olan anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Avukat bulundurması gereken anonim şirketlerin özellikleri, sermayesi en az 250.000.00 TL olan anonim şirketler ve üye sayısı en az 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri şeklinde sayılmaktadır. İzahı yapılan özelliklere sahip olan anonim şirketlerin Ankara şirket avukatı bulundurma zorunlulukları bulunmaktadır.

Şirket Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Ankara en iyi şirket avukatı seçileceği zaman dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Ticaret hukuku, icra ve ifraz hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmış bir avukat şirket avukatı veya hukuk müşaviri tanımlarıyla hizmet vermektedir. Avukatın ticaret ve iş hukukuna giren alanlardaki davalara bakması, öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken noktadır. 

Şirketlere tüm hukuki destek sağlanacağı için avukatın iletişiminin ve diksiyonunun düzgün olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Sizleri hukuki süreç hakkında bilgilendirmesi ve gerekli olan işlemleri, kanuna ve hukuka uygun olacak bir şekilde yapması gerekmektedir. Ankara şirket avukatı tavsiye arayışına giren kişiler için başlıca dikkat etmesi gereken noktalar bunlardır.

Şirket Avukatının Sağladığı Faydalar

Anonim, limited ve sermayesi payları bölünmüş komandit şirketleri hukuki hizmet sağlayan Ankara şirket avukatı, şirkete sağladığı faydalar açısından oldukça önemlidir. Şirket avukatı, firmanın kurulduğu andan itibaren tasfiyesine kadar olacak şekilde hukuki prosedürleri takip ederek, yol göstermektedir. 

Şirketin ihtiyaç duyduğu bütün hukuki bilgileri vererek, şirketin anapara artırma ve azalma işlemlerini yapmaktadır. Ayrıca Ankara en iyi şirket avukatı şirket adına bütün icra takiplerinde yürütmektedir.

Ankara Şirket Avukatı Tavsiye

Şirket adına dava açan ve şirkete karşı açılmış olan davaların takibini Ankara uzman şirket avukatı yapmaktadır. Şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğu bilinmektedir. 

Bu konularda Ankara şirket avukatı tavsiye arayışı da ön plana çıkmaktadır. Şirket adına gerekli olan tüm icra takiplerinin yürütülmesi şirket avukatı yaparak, şirket tarafından hazırlanan sözleşmeleri de incelemektedir. 

Ankara En İyi Şirket Avukatı

Şirketlerin kuruluş aşamalarında ortaklığın esas sözleşmesini hazırlamak, Ankara şirket avukatı görevleri arasındadır. Esas sözleşmesinin iyi bir şekilde hazırlanmasının amacı kurucuların menfaatini gözetmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sözleşmenin kurucuların menfaatlerini gözetecek biçimde maddelerle hazırlanması şirket düzeni bakımından önem arz etmektedir. Ankara şirket avukatı tavsiye isteyen kişiler uyum içerisinde çalışabilecekleri bir avukat aramaktadır.

İcra ve iflas hukuku, kambiyo hukuku, iş hukuku, vergi hukuku, borçlar hukuku ve şirketler hukukunu ilgilendiren konular; gerçek veya tüzel kişiler arasındaki ticari ilişkiler, firmanın işçi çalıştırmasıyla iş ilişkisinin doğması, şirketin kendi iç işleyişine yönelik işlemler yapılması, vergi yükümlülüğü, sözleşme veya çek ve senetler şeklindedir. Şirketler hukuku kapsamı içerisine sayılan konular girerek, bu konular üzerinde de faaliyet yürütmektedir.

Şirketlerin faaliyet yürüttüğü konu başlıklarının oldukça geniş olduğu düşünülürse, alanında uzman bir avukat ile çalışmakta önem bulunmaktadır. Ankara şirket avukatı, şirket için sözleşme hazırlama ve hazırlanan sözleşmeleri incelemektedir. Şirketin vergi uyuşmazlıklarını, iş davalarını ve icra takiplerini yaparak, ortaklığın tasfiyesi konusunda da görev yapmaktadır.

Ankara Şirket Avukatı Danışmanlık Ücretleri

Şirketler için iş hukuku ve ticaret hukuku konularında hukuki danışmanlık alması gerekebilmektedir. Dolayısıyla firma veya şirketlerin faaliyetlerini sürdürdükleri aşamalarda hukuki danışmanlık alma ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır. Bu konuda akıllara en çok takılan konulardan birisi de Ankara şirket avukatı ücretleri olmaktadır. 

Avukatlık ücretleri pek çok farklı faktöre göre değiştiğinden, Ankara şirket avukatı ücretleri hakkında bilgi vermek doğru olmamaktadır. Türkiye Barolar Birliği tarafından her sene için asgari ücret tarifesine göre bir alt limit belirlenmektedir. Avukatlarda bu alt limitin altında kalmayacak biçimde Ankara şirket avukatı ücretleri konusunu belirlemektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ankara şirket avukatı Görkem Demircan’a sıkça sorulan sorular şu şekildedir; 

Avukat Görkem Demircan ile Nasıl İletişim Kurabilirim?

Ankara şirket avukatı Görkem Demircan’a ulaşabilmenin iki türlü yolu vardır. Web sitesinde bulunan irtibat numarasından veya e-posta adresine mail göndererek ulaşabilirsiniz. 

Şirket Avukatı Vekalet Alabilir mi?

İşveren avukatın müvekkillerinin vekâletini alamadığı ve onlara herhangi bir hizmet sunamadığı bilinmektedir. 

Ticaret ve Şirketler Hukukunun Temel Kavramları Nelerdir?

Ticaret ve şirketler hukukunun temel kavramları; haksız rekabetin önlenmesi, ticaret sicilleri, cari hesaplamalar, işletme adları, ticari iş ve ticari hüküm, tacir, ticaret unvanları ve ticari işletme şeklindedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Davaları Nelerdir?

Ticari ve şirketler hukuku davaları; Limited anonim ve şirket acenteliklerine ilişkin uyuşmazlık davaları, mutlak ticari davalar, bono, poliçe ve çeklere ilişkin uyuşmazlık davaları, iflasa ilişkin davalar, yolcu ve eşya taşımaya ilişkin uyuşmazlık davaları, tüzel kişiliği olan tacirlere ilişkin davalar, adi ortaklıklara ilişkin uyuşmazlık davaları ve oda ve borsa üyeliklerine ilişkin disiplin cezası davaları olarak geçmektedir. 

Ticaret ve Şirketler Hukukunda Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Şirketin tüketici ile tüketici işlemi yapması durumunda görevli mahkeme Tüketici Mahkemesi iken, işçi çalıştırmasından kaynaklı iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar ise İş Mahkemesinde görülmektedir.

Call Now Button