Ankara Sigorta Avukatı

Ankara sigorta avukatı, sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar alanında kendisini uzmanlaştırmış avukatlara denmektedir. Sigorta terim olarak, kişilerin birtakım olaylardan kaynaklanan zararlardan korumayı amaçlaması anlamına gelmektedir. Ankara uzman sigorta avukatı sigorta davalarına yönelik hizmet sağlamaktadır. 

Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili, doğal afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminat davalarının takibi konuları sigorta avukatının görevleri içerisindedir. Ayrıca Ankara sigorta avukatı, ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili maksadıyla icra müdürlükleri ve mahkemelerini ezdiğinde icra takibi işlemlerini başlatmaktadır.

Ankara Sigorta Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

Ticaret hukuku kapsamında bulunan özel bir hukuk dalı olan sigorta hukuku, oldukça geniş bir alana sahiptir. Sigortacılık faaliyetleri konusunda yer alan işletmelerin çalışma prensiplerini düzenleyen hukuk kurallarını içermektedir. Ankara sigorta avukatı, sigorta sözleşmelerini hazırlayarak feshi, kısmi feshi ve cayma işlemleri, sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi alanında hizmet vermektedir. 

Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında görülecek olan alacak ve tazminat davalarının hakem heyeti ya da tüketici mahkemelerinde çözülmesi de Ankara sigorta avukatı görevleri içerisindedir.

Sigorta Davalarına Hangi mahkeme bakar?

Ankara sigorta avukatı tavsiye arayışına giren kişiler, vekâletlerini verecekleri bir avukat bulmak istemektedir. Sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıklara sigorta hukuku davası şeklinde isim verilmektedir. Bu uyuşmazlıklardan kaynaklanan sebepler aslında ticaret kanununa dayandığı için görevli olan mahkemede Asliye Ticaret Mahkemesi olarak geçmektedir. 

Ankara avukat sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi, var olan zararın sigorta kapsamına girip girmediğine dair tespit işlemleri ve sigorta konusuna mal olan şeyin meydana gelen zarar tazminini sağlama konularında hukuki destek sağlamaktadır. Sigorta ettirenlerin vekilliğini de Ankara sigorta avukatı üstlenmektedir. 

Sigorta Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sigorta türleri kendi içerisinde zarar sigortaları ve can sigortaları şeklinde iki şekilde sayılmaktadır.  Zarar sigortaları, mal sigortaları ve mesuliyet sigortaları olmak üzere kendi içerisinde iki kola ayrılmaktadır. Mal sigortaları açıklanacak olursa, hırsızlık sigortası, ziraat sigortası, taşıma sigortası, yangın sigortası ve montaj sigortası olarak örneklendirilmektedir. 

Ankara sigorta avukatı seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Sigorta sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar konusunda kendisini geliştirmesi bu hususta dikkat edilmesi gereken noktalardan birisidir. Halk arasında sigorta davalarına bakan avukatlara, Ankara sigorta avukatı şeklinde isim verilmektedir. Öte yandan davalarda hukuki temsilinizi üstlenecek olan avukatın deneyim ve yetkin olması yeterli olmamaktadır. 

Avukatın bu alanlarda daha önce üstlenmiş olduğu davalardaki başarı seviyesi de önemli görülmektedir. Dolayısıyla Ankara sigorta avukatı ile çalışmaya karar vermeden önce önceki dava dosyalarını referans olarak göstermesini isteyebilirsiniz. Dava dosyanızın takibini yapan avukatınız, dava süreci hakkında sizleri bilgilendirmektedir. 

Ankara Sigorta Avukatlığı Hizmetini Avukat Görkem Demircan Nasıl Vermektedir?

Sigortacılıkla uğraşan işletmelerin çalışmalarını denetleyen hukuk dalına sigorta hukuku denmektedir. Kendisini sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar konusunda geliştiren avukatlara ise Ankara sigorta avukatı adı verilmektedir. Davanın müvekkilinin lehine olması için çalışan Ankara sigorta avukatı Görkem Demircan, hukuki süreçte destek vermektedir. 

Sigorta Avukatı Nasıl Seçilir?

Ankara sigorta avukatı seçimi konusunda avukatlık hizmeti verecek kişinin disiplinli bir çalışma sistemine sahip olması gerekmektedir. Sigorta hukuku özel bir hukuk dalı olarak geçerek, kapsamlı şekilde hukuk dalına hâkim olmayı gerektirmektedir. Sigorta hukuku alanında davalara bakan avukat, dava süreci ile ilgili takibi iyi bir şekilde yapmaktadır. Araştırmasını etkin bir şekilde yapan Ankara sigorta avukatı seçimi ile ilgili iletişim konusuna da ayrıca dikkat etmek gerekmektedir. 

Hukuki süreçler hakkında vatandaşların sınırlı bilgisi olmaktadır. Dolayısıyla gerçekleşen maddi olaya uygulanacak hükümlerin tespiti, olayın kanıtlanması ve davanın lehinize olacak şekilde sonuçlanması için alanında uzman avukat seçilmesi gerekmektedir. Ankara sigorta avukatı tavsiye arayışına giren kişiler kendilerini bu yönde savunacak ve hukuki süreçlerin yürütülmesini sağlayacak bir avukat istemektedir.

Ankara Uzman Sigorta Avukatı

Sigorta uyuşmazlıklarından doğabilecek davalarla sigorta hukuku ilgilenmektedir. Bu uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalarla ilgilenen avukata ise Ankara uzman sigorta avukatı denmektedir. Söz konusu maddi olaydan zarar gören kişilerin vekilliğini, sigorta avukatı yapmaktadır. Görülmekte olan sigorta davalarında oluşan olaylarla ilgili araştırmalar ve incelemeler Ankara sigorta avukatı tarafından yapılmaktadır. 

Hak ve menfaat kayıplarının yaşanmaması için alanında yetkin ve uzman bir avukat ile çalışılmasında yarar bulunmaktadır. Meydana gelen zararın sigorta kapsamında olup olmaması, sigorta sözleşmelerinin usule uygun şekilde düzenlenmesi ve zararın tazmin edilmesi gibi hususlarda hukuki desteği Ankara uzman sigorta avukatı vermektedir.

Sigorta Davaları Ne Kadar Sürer?

Sigorta hukuku, sigortalı ve sigortacı arasındaki ilişkinin düzenlediği hukuk dalına denmektedir. Sigorta davaları; malpraktis davaları, mesuliyet sigortası davaları, mal sigortası davaları, trafik kazaları ile ilgili davalar, hayat sigortası davaları, can sigortası davaları ve yangın sigortası davaları şeklinde geçmektedir. Asli Hukuk Mahkemesinde sigorta hukuku konusunda görülen davalara bakılmaktadır. Görülen davaların ortalama olarak 1,5 ila 3 yıl arasında sonuçlanacağı tahmin edilmektedir. 

Ankara en iyi sigorta avukatı, merak ettiğiniz sorular ile alakalı cevapları sizlere iletmektedir. Ayrıca sigorta davası açmak isteyen kişilerin öğrenmek istediği sorulardan birisi de Ankara sigorta avukatı ücretleri konusunda olmaktadır. Bu konuda net bir cevap vermemenin yanı sıra, Ankara sigorta avukatı ücretleri belirleme hususunda noktalara değinilebilmektedir. Avukatlık ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen alt limite göre düzenlenmektedir. 

Sigorta Davalarında Zaman Aşımı

Sigorta davalarında zaman aşımı konusu hakkında birçok araştırma yapılmaktadır. Sigorta davalarında zaman aşımı konusu ilgili kanun maddelerinde ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Sigorta Davalarında Arabuluculuk

Sigorta uyuşmazlıklarında Ankara sigorta avukatı hukuki destek sağlamaktadır. İlgili kanunlarda belirtilen ticari davalarda, davanın açılmadan önce arabulucuya başvurulması şartı bulunmaktadır. 

Ankara Sigorta Avukatı Ücretleri

Ankara sigorta avukatı ücretleri, sigorta davası açmak isteyen kişiler tarafından bilinmek istenmektedir. Türkiye Barolar Birliği avukatlık mesleği için asgari ücret tarifesine göre bir alt limit ortaya koymaktadır. 

Avukatlar ise bu alt limitin altında bir rakam olmayacak şekilde, Ankara sigorta avukatı ücretleri konusunu düzenlemektedir. Ayrıntılı bilgiye ulaşmak ve Ankara sigorta avukatı ücretleri hakkında detaylı bilgi almak için avukat Görkem Demircan ile görüşme sağlayabilirsiniz. 

Ankara En İyi Sigorta Avukatı

Ankara en iyi sigorta avukatı, sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlal halinde doğabilecek itilafların takibi konusunda hukuki destek sağlamaktadır. Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve yaşanan bu ihtilafın dava takibi yoluyla çözülmesi için Ankara sigorta avukatı dosya takibini yapmaktadır.

Sigorta davalarında meydana gelen olaylar hakkında her türlü araştırmayı yaparak incelemeleri dahilinde dosya takibini gerçekleştirmektedir. Gerçekleşen maddi olayın hangi kanunun kapsamında değerlendirileceği ve davanın hangi mahkemede açılması gerektiği hakkındaki süreçleri Ankara sigorta avukatı yönetmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ankara sigorta avukatı Görkem Demircan’a sıkça sorulan sorular şu şekildedir:

Avukat Görkem Demircan’ın Sigorta Hukuku Kapsamında Verdiği Hukuki Hizmetler

Ankara sigorta avukatı Görkem Demircan müvekkillerine; araç değer kaybı davası, primlerin tahsil edilmesi, sigorta alacağının tahsil edilmesi, tüketici hakem heyeti başvurusu, sigorta nedeniyle tazminat davaları ve sigorta hukukuna ilişkin dava takibi alanlarında hukuki destek sağlamaktadır.

Avukat Görkem Demircan ile Nasıl İletişime Geçebilirim?

Ankara sigorta avukatı ile görüşme gerçekleştirmek için irtibat numarası üzerinden kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir.

Call Now Button