Ankara İstinaf Avukatı

Ankara istinaf avukatı, birinci derece mahkeme kararlarını bir üst yetkili mahkemelere götürerek istinaf davası açmaktadır. Türkiye’de hukuk sistemi üç farklı dereceli yargı unsuru ile oluşmaktadır. 6100 numaralı hukuk muhakemeleri kanunu üzerinde uzmanlaşmış olan kişilere Ankara istinaf avukatı denmektedir. Bahsedilen hukuk sistemindeki üç farklı dereceli yargı unsurlarından, birinci derece mahkemeler yerel adliyelerde yürütülen davalarla ilgilenmektedir. 

Bu mahkemeler tarafından verilen kararlara itiraz etmek, hükmün tekrar değerlendirilmesini istemek ve hukuki olarak uygunluğunu tespit edebilmek adına davaları ikinci derece yargı unsuruna Ankara istinaf avukatı taşımaktadır. İstinaf avukatlarının çoğunlukla olarak aldıkları dava çeşidi tazminat davaları olarak geçmektedir. Ancak maddi ve manevi tazminat davaları istinaf süreçlerinde bazı farklılıklar gösterebilmektedir.

İstinaf Nedir? Amacı Nedir?

İstinaf süreçleri üzerinde dava alan avukatlara Ankara istinaf avukatı denmektedir. İstinaf kavramını açıklamak gerekirse, ilk derece mahkemeler tarafından verilen kararların bir üst yetkili merci tarafından denetlenmesi ve hukuki açıdan uygunluğunun karara bağlanması şeklinde ifade edilmektedir. 

İstinaf amaç itibariyle ilk derece mahkeme tarafından verilen kararı, maddi ve yönlerden ayrıntılı bir şekilde ele alarak, gerektiği durumlarda yeniden gözden geçirmektedir. Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı kaldırarak davanın kısmi olarak veya tamamen kabulüne karar verebilmektedir. Ankara’da istinaf avukatı tavsiye arayışına giren kişiler araştırma yapmaktadır. İstinaf başvuruları için Avukat Görkem Demircan ile hukuki destek hizmeti alınabilir. 

İstinaf Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara istinaf avukatı, ilgili yasada ayrıntılı şekilde belirtilmiş durumlar için vekâletini veren müvekkiller adına istinaf başvurusunda bulunmaktadır. İstinaf başvurusu konusu ayrıntılı bir şekilde ele alınması gereken konular arasındadır. İstinaf başvuruları için hazırlanan dilekçeler önem arz etmektedir. Dava kararına itiraz gerekçesinde bulunmak için açık bir şekilde ve dilekçe üslubuna uygun olacak şekilde yazılması gerekmektedir. 

İstinaf başvurularında bulunabilmek için istinaf mahkemeleri için gerekli olan harçlarında yatırılması gereklidir. Gerekli olan adımların tamamlanması için Ankara uzman istinaf avukatı desteğinden faydalanmakta yarar bulunmaktadır. İstinaf mahkemelerinin izlemiş olduğu yasal süreci Ankara istinaf avukatı takip etmektedir. Vekâletini aldığı müvekkili ile birlikte istinaf dilekçesi hukuka uygun olacak biçimde hazırlanmaktadır. Hazırlanan istinaf dilekçesi ile birlikte mahkemeye başvurulmaktadır. 

Ankara’da İstinaf Avukatlığı Hizmetini Avukat Görkem Demircan Nasıl Verir?

Ankara istinaf avukatı Görkem Demircan, müvekkili için istinaf başvurusunda bulunma konusundaki işlemleri yapmaktadır. Başvuru öncesinde mahkemeye başvurabilmek için istinaf dilekçesi hazırlamak gerekmektedir. Dilekçe içerisinde; birinci derece mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihi, gerekçesi ve özeti, davadaki tarafların adları, soyadları ve T.C. vatandaşlık numarası, davadaki avukatların isim ve soy isimleri, tarafların açık adres bilgileri ve kararın hangi mahkeme tarafından verildiği gibi bilgilerin bulunması gerekmektedir. 

İlgili dilekçe içerisinde itiraz edilecek davanın içeriği ve neden itiraz edileceği hususunda net bilgi ve gerekçeler gerekmektedir. Ankara en iyi istinaf avukatı yardımıyla süreci kolay bir şekilde atlatmak mümkündür. 

Avukat Görkem Demircan İstinaf Avukatı Hizmetini Nasıl Verir?

Ankara istinaf avukatı Görkem Demircan, müvekkillerine istinaf süreçlerinde hukuki desteği sağlamaktadır. Bu hukuki destek istinaf süreçlerinde uzmanlaşmayı da getirmektedir. Verilen hizmetler başında istinafa başvuru yapma dilekçesinin usule uygun şekilde yazılması şeklinde yer almaktadır. 

Ayrıca Ankara uzman istinaf avukatı, vekâleten istinaf başvurusunda bulunarak, müvekkili adına harç ve masrafların ödemesini de yapmaktadır. İstinaf aşamalarını takip etmek, duruşmalı istinaf davalarında vekâleten duruşmalara katılmak ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı davaları istinafa taşıma konusu da Ankara istinaf avukatı hizmetleri arasındadır. 

İstinaf İçin Hangi Mahkemeye Başvuru Yapılır? 

İstinaf süreçleri için başvurulacak görevli mahkeme Bölge Adliye Mahkemeleri olarak geçmektedir. Yetkili mahkemelerin ise istinafa götürülmesine karar verilmiş mahkemelerin bulunmuş olduğu yerdeki Bölge Adliye Mahkemeleri olduğu bilinmektedir. Akıllara sıklıkla gelen sorulardan birisi de Ankara istinaf avukatı ücretleri konusunda olmaktadır.   Ayrıntılı bilgiyi hukuki danışmanlık hizmeti almak istediğiniz avukatınıza danışarak öğrenebilirsiniz. 

İstinaf Başvuru Süresi Ne Kadar? Kaçırılırsa Ne Olur?

Yerel mahkemeler tarafından verilen kararlar, usul ve esasa aykırı olduğunu düşünen kişiler olabilmektedir. Bu hususta ilk olarak başvurulması gereken kanun yolu istinaf başvurusu olarak geçmektedir. 

İlk derece mahkemeleri tarafından verilmiş olan kararlara karşı tebliğ edilmesinden itibaren olmak üzere, iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurmak gerekmektedir. Süre içerisinde yapılmayan başvurular ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararın kesinleşmesine sebep olmaktadır.

İstinaf Dosya Durumu Açık Ne Demek?

Müvekkilleri adına istinaf başvurusunda bulunan Ankara uzman istinaf avukatı, istinaf başvuru dilekçesini hazırlamaktadır.  İstinaf dosya durumu açık, dava dosyasının istinaf incelemesi aşamasında olduğunu ve henüz netleşmiş bir karar olmadığını ifade etmektedir. 

İstinaf Kaç Ay Sürer?

Bölge adliye mahkemesinde görülen istinaf başvurularının süreleri, dava dosyalarının ve adli olayların düşük olmasına göre değişmektedir. Dava dosyalarının ve adli olayların düşük olduğu bölgelerde yaklaşık 6 ay ile bir yıl arasında değişmektedir.

Ankara En İyi İstinaf Avukatı

Ankara en iyi istinaf avukatı olarak müvekkillerimizden öncelikle vekâletlerini alarak, dosyaları ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaktayız. İstinaf avukatı, dosyanın detaylarıyla alakalı mahkeme kararlarına göz atmaktadır. Böylelikle oldukça kısa bir süre içerisinde istinaf başvurusu da gerçekleşmiş olur. İstinaf dilekçesi dışında dikkat edilmesi gereken bir başka hususta dava harçları ve ek masraflardır.

İstinaf başvurusundan sonra istinaf sürecine başlayabilmek için dava harçları ve ek masrafları ödenmesi gerekmektedir. Bu ödemelerin yapılması ile birlikte Bölge Adliye Mahkemeleri kişi veya kişilerin dosyasına dair ön inceleme aşamasını başlatmaktadır. Bu aşamaya gelindiğinde ilgili dosyanın istinafa uygunluğu, ilk derece mahkeme kararının netlik kazanıp kazanmadığı gibi unsurlara bakılmaktadır.

Ankara İstinaf Avukatı Tavsiye

İstinaf başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, Ankara istinaf avukatı tavsiye arayışına girmektedir. İstinaf avukatı, müvekkilinin adına istinaf başvurusu yapmaktadır. Başvuru öncesinde istinaf dilekçesi hazırlayarak, istinaf başvurusunda gerekli olan harç yatırma işlemi konusunda da müvekkilini bilgilendirmektedir. Bu alanda uzmanlık kazanmış ve tecrübe tecrübeli olan avukatlar, müvekkilleri için duruşmalara katılmaktadır. 

Ankara İstinaf Avukatı Ücretleri

Ankara istinaf avukatı ücretleri konusu sıklıkla araştırılan konular arasında yerini almaktadır. Türkiye Barolar Birliği her sene için avukatlık mesleğinde asgari ücret tarifesine göre bir alt limit belirlemektedir. Tüm avukatlar, belirtilen alt limitin aşağısında olmayacak biçimde Ankara istinaf avukatı ücretleri konusunda rakam belirlemektedir. Avukat Görkem Demircan’a hukuki danışmanlık hizmeti için Ankara istinaf avukatı ücretleri konusunda bilgilenmek adına görüşme talep edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Ankara istinaf avukatı Görkem Demircan’a sıkça sorulan sorular şöyledir;

İstinaf Karar Verdikten Sonra Ne Olur?

İstinaftan sonra temyiz hakkı için gerekli miktarda bir süre tanımlanmaktadır.

İstinaf Masraflarını Kim Öder?

İstinaf başvurusunda bulunan kişi, dilekçeyi verme aşamasında, tebliğ giderlerinde gerekli olan harç ve giderleri ödemek durumundadır. Ayrıca Ankara istinaf avukatı ile çalıştığı müddetçe hukuki danışmanlık ve avukatlık masraflarını da ödemesi gerekmektedir. 

Hangi Kararlar İstinaf Edilemez?

Adli yardım talebinin reddi kararına itiraz üzerine verilen karar, delil tespiti kararları ve ara kararlar istinaf edilemez. 

Avukat Görkem Demircan ile Nasıl İletişime Geçebilirim?

Ankara istinaf avukatı Görkem Demircan’a iletişim numarası üzerinden ulaşım sağlanabilmektedir.

Call Now Button