Yıkım ve İmar Para Cezalarına İtiraz

İmar mevzuatları kaçak yapıların önlenmesi için tedbirlerden oluşur. Kaçak yapıların denetlenmesinde Belediyelerin İl Özel İdaresi bünyesinde yer alan Yapı Kontrol Müdürlükleri yetkilidir. Bir yapıya yıkım kararı çıkması için yapının ruhsatsız ya da ruhsata aykırı şekilde inşa edilmiş olmasına bakılır. İmara aykırı yapılan kaçak yapılarda, imar para cezası verilebileceği gibi yıkım kararı da verilebilir. Bu tür bir durumla karşılaşan kişi ya da kişiler cezalara itiraz ya da dava açma yollarına gidebilir. Bu konuda bilgi sahibi olmak için bir genel hukuk avukatı ile görüşülmesinde yarar vardır.

İmar para cezasına itiraz için ilgili kişilerin başvurabileceği hukuki yollar vardır. Yapı ruhsata aykırı şekilde inşa edilen yapı ya da ruhsatı olmayan yapı belediye encümeni ya da il özel idaresi encümeni tarafından imar para cezası ile cezalandırılır. Bu durumda ilgili kişi ya da kişilere para cezası verilir.

İmar para cezası itirazı için idari birimlere başvuru yapılması gerekir. Para cezası kesen ilgili birim belediye encümeni ya da il özel idaresi encümeni olabilir. İtiraz işlemleri için de aynı mercilere başvurulur. İmar para cezası alan kişiler, bu cezaya itiraz etmeden de doğrudan dava açabilir.

Kesilen cezaya itiraz etme zorunluluğu yoktur. İmar para cezası hesaplaması yapılırken cezası miktarı yanlış hesaplanmışsa, bu bir itiraz sebebi olarak kabul edilir. Aynı zamanda artırım nedenlerinin hatalı hesaplanması da itiraz işlemleri sonucunda iptale yol açabilir. İlave imar para cezası hesaplamasında yanlışlık yapılması halinde de bu durum iptal sebebi olarak görülür.

İmara Aykırı Yapı Nedir?

İmara aykırı inşa edilen yapılar kaçak yapı olarak ifade edilir. İmar Kanununda kaçak yapıların önlenmesi için çeşitli yaptırımlara başvurulur. İmar Kanunu 21. madde kapsamında yapılar için Belediyeden ya da İl Özel İdaresinden ruhsat alınması gerekir. İmara aykırı yapıların özellikleri şu şekildedir.

  • Yapı için ruhsat alınmamış olması,
  • Ruhsatı olmasına rağmen yapıya ruhsat ve eklerine aykırı olarak ilave edilen yapı esaslı onarımların varlığı.

Kaçak ya da imara aykırı bir yapı inşa edildiği zaman yapı sahipleri için kanunlar kapsamında cezai işleme başvurulur. Belediye sınırları içinde inşa edilmiş binaların denetlemesi belediye ya da il özel idaresi tarafından yapılır. İmar planına uygun olmayan ya da inşaat ruhsatına aykırı binalar için yapım işlemleri durdurulabilir. Hatta yıkım kararı da alınabilir.

Denetleme işlemi yapılırken, yapı tatil tutanağı düzenlenir. Belediye ve İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü kaçak yapıları denetlemekle yükümlü birimlerdir. İmar mevzuatlarına aykırı inşa edilen ya da ruhsatı bulunmayan kaçak yapıların denetlenmesinden sorumlu olan bu birimler kaçak yapılar hakkında yıkım kararı da verebilir.

Yapı sahibine kesilecek idari para cezası dışında alınan yıkım kararları da ilgili kişileri zor durumda bırakan yaptırımlardır. Yıkım ve imar para cezalarına itiraz süreci teknik bir hukuk prosedürünü içerir. Uzman ve deneyimli bir genel hukuk avukatı yardımına başvurmak en sağlıklı yaklaşımdır.

İmar Para Cezası Verilmesi

İmar para cezası, cezaların şahsiliği ilkesi kapsamında hareket edilen cezalardır. Buna göre imar para cezası verilen kişiler şu şekildedir.

  • Yapı sahibi,
  • Yapı müteahhidi,
  • Binadaki aykırılığı idareye iletmeyen idarenin fenni sorumlusu.

İmar para cezası verilirken yapı sahibinin doğru tespiti önemlidir. Taşınmaz maliki ile yapı sahibi her zaman aynı kişi değildir. Cezaların şahsiliği ilkesi kapsamında, ilgili kaçak yapı cezasının yapı sahibine kesilmesi gerekir. Bu husus dikkate alınmadığında kesilen cezaların hukuken geçerliliği olmaz.

İmar Para Cezası İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İmar para cezası iptali, cezayı kesen idari birime itiraz başvurusu ile yapılabilir. Bunun dışında direkt dava yoluyla da itiraz yapılabilir. Bu durumda görevli ve yetkili mahkeme üzerinden hukuki hakların kullanılması söz konusudur. İmar para cezası iptali hakkında bilgi sahibi olmak, mahkeme başvuru süreçlerinde hak kaybı yaşamamak için profesyonel bir genel hukuk avukatı desteği alınması önemlidir.

Diğer bir yandan dava ile ilgili başvuru yapılması gereken görevli ve yetkili mahkeme idare Mahkemesi olarak belirlenmiştir. İlgili kişiler kaçak yapının olduğu yerdeki İdare Mahkemesi’ne başvurmaları ile hukuki haklarını arayabilirler. Yapının olduğu yerde İdare Mahkemesi yoksa, ilin bağlı bulunduğu İdare Mahkemesi’ne dava açılabilir.

İmar Para Cezası İtirazı İçin Dava Ne Zaman Açılır?

İmar para cezası itirazı davasının ne zaman açılması gerektiği merak konusudur. Dava sürecinde hak kayıplarının engellenmesi açısından bu konu üzerinde titizlikle durmak gerekir. Belediye encümeni ya da il özel idaresi encümeni imar para cezası verdiği kişiye karar tebliğ eder. İmar para cezasına itiraz etme ve dava başvuru süresi, ilgili kişiye tebligat yapıldığı tarihten itibaren başlar.

Bu durumda ilgili kişiler 60 günlük dava açma süresini kullanabilir. Dava açılacağı zaman İdare Mahkemesi’ne müracaat edilmesi gerekir. İmar para cezası kesilen kişi ya da kişiler, itiraz işlemi yapmadan doğrudan İdare Mahkemesi’ne başvurabilir. Kaçak yapının bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesi dava başvurusu yapılacak görevli ve yetkili mahkemedir.

Sıkça Sorulan Sorular

İmar para cezası nasıl iptal edilebilir?

Kaçak yapılar ile ilgili hükmedilen idari para cezalarının iptali için başvurulabilecek iki yol vardır. İmar Kanunu gereği idareye itiraz ya da dava yoluna gidilir.

İmar para cezasına itiraz nereye yapılabilir?

Ruhsata aykırı ya da ruhsatsız kaçak yapı sebebi ile verilen imar para cezasına karşı belediye ve il özel idaresinde itiraz yoluna gidilebilir.

İmar para cezası iptali için avukat şart mı?

İmar para cezası için iptal davası açmak isteyen kişiler, dava sürecinde bir hak kaybı yaşamamak için genel hukuk avukatı ile görüşebilir.

 

Call Now Button