Tahliye Davaları Ne Kadar Sürer?

Kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan sorunlar her zaman gündemde devam ediyor. Kira fiyatlarındaki anormal artış sebebi ile ev sahipleri düşük fiyata oturan kiracılarını çıkararak dairesini yüksek ücretle yeniden kiraya vermek istiyor. Kiracılar ise yüksek fiyatlar sebebi ile yeni eve çıkmakta zorlanıyor. Bu durumda tahliye davaları devreye giriyor.

Kanunlara göre basit yargılama usulünün uygulandığı işlerde “Sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren dava ve işler” şeklinde görüldüğü için tahliye davası basit yargılama usulüne tabidir. Genellikle asliye hukuk mahkemelerinde ve birçok mahkemede kullanılan yargılama usulü yazılı yargılama usulüdür. İstisnai olarak kanunun saydığı bazı hallerde basit yargılama usulüne uyulur. Ancak, tahliye davaları her zaman genel mahkemelerde açılacak bir dava ile sonuçlanır. Mahkeme tarafından haksız görülen kiracı, hakimin verdiği karara karşın konut ya da işyerini tahliye etmekte direnebilir.

Bu durumda devlet tarafından cebri icra yolu kullanılır ve mahkeme kararına dayanılarak kiracı tahliye edilir. Yargıda birikmiş ve birikmeye devam eden iş yükü sebebi ile bir duruşmada bitecek yargılamalar duruşmaların geç bir tarihe atanması sebebi ile 3 ila 4 ay sürebilir. Bu süreci daha da kısaltabilmek için hukuki işlemlerin uzmanlık gerektiren işler olmasından kaynaklı hak kaybına uğramamak için bir genel hukuk avukatı yardımından faydalanmakta yarar var.

Kiracının Evi Ne Kadar Sürede Boşaltması Gerekir?

Ev sahibinin kiracısına ek süre vermemesi durumunda tahliye kararına rağmen çıkmayan kiracı için ev sahipleri kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak icra dairesine başvuru yapması gerekir. Kiracı tahliye davasının ne kadar süreceği avukatlık hizmeti alınıp alınmamasına göre değişir. Kira davalarının neticeye ulaştırılmasında yargının hedefi 300 gün olarak belirlenir. Avukatlık hizmeti ile bu süre içinde sonuç alınırken, avukatlık hizmeti alınmadığı zaman bu süre 1 ila 1,5 yıl arasında değişiklik gösterir.

İhtiyaçtan Kira Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Kiraya veren kendisine, bakmakla yükümlü olduğu kimseye ya da alt ve üst soyundan olan kişiye konut ihtiyacı olması sebebi ile açılan ihtiyaçtan tahliye davası 2 ila 3 ay içerisinde sonuçlanır. Ev sahibinin konut ihtiyacının doğması ile kiracı evden çıkartılabilir. Ancak, ihtiyaç sebebi ile boşalan taşınmazın, 3 sene süreyle eski kiracı dışında kimseye kiralanması mümkün değildir.

Kira Tahliye Davasında Kiracı Hangi Haklara Sahiptir?

Ev sahibinin olduğu kadar kiracının da tahliye davasında hakları vardır. Bu haklar için iki özel durum söz konusudur.

Kiraya konu taşınmazın kullanılma işlevini yerine getirmesine imkan bulunmaması halinde,

Mülk sahibinin kontratın erken feshedilmesini istemesi halinde

Kiracılar imzaladıkları kira sözleşmesini feshederek mülkü tahliye edebilir. Bu iki özel durum dışında mülkün tahliye edilmesi halinde imzalanan kira sözleşmesi gereği ilgili süre boyunca kullanılmayan dönemlere ait kira ödenmesi yapılmalıdır.

Tahliye Kararına Uymayan Kiracıya Karşı Ne Yapılabilir?

Mahkeme tarafından alınan tahliye kararına kiracının uyması zorunludur. Tahliye kararı verildikten sonra kiracılara verilen 15 günlük süre içinde tahliye işleminin gerçekleşmemesi halinde ev sahibinin iyi niyetine bağlı olarak kiracılara bir miktar daha ek süre verilebilir.

15 günlük sürenin bitmesiyle ve ev sahibinin ilave süre vermemesi halinde tahliye kararına rağmen çıkmayan kiracı için ev sahibi kesinleşmiş mahkeme kararına dayanır ve icra dairesine başvuruda bulunur. İcra dairesine yapılan başvuru sonrası kolluk kuvvetleri ve icra memuru aracılığı ile mülkün tahliyesi gerçekleştirilir.

İşyeri Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Kira hukuku içinde tahliye davası ev ve iş yerlerinin kiralarının ödenmemesi sebebi ile açılan davaların başında gelir. Masraflı ve bir o kadar da sıkıntılı bir süreç olan tahliye davası her iki tarafa da bazı yükümlülükler yüklüyor.

Dolayısı ile kiracıya karşı kira alacağı yani temerrüt sebebi ile tahliye, ihtiyaç sebebi ile tahliye davası en çok açılan davalardır. İcra dairesine başvuru yapılmasından sonra kolluk kuvvetleri ve icra memuru vasıtası ile mülkün tahliyesi gerçekleştirilir. Kiracı tahliye davasında mahkeme süreci 3 ila 4 aydan 1.5 yıla kadar sürer. Mal sahibi kiracısı ile anlaşmazlık yaşaması ve kira bedelini geciktirmesi halinde iki haklı ihtar gönderir.

Kira süresinin bitiminden itibaren 1 ay içinde kiracı tahliye davası açılması mümkündür. Kiracı tahliye davasının sonuçlanma süresi bazı etkenlere bağlıdır. Mahkemenin yoğunluğuna, davanın işleyişi, tarafların anlaşma durumuna göre değişim gösterir.

Kiracı Tahliye Davasında Hangi Mahkeme Görevlidir?

Kiracı tahliye davasında görevli mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 4. maddesi kapsamında belirlenmiştir. Buna göre kiralanan taşınmazların tüm uyuşmazlıklarına dair davalara sulh hukuk mahkemeleri bakar. Ancak, ilamsız icra yolu aracılığı ile tahliye talebi için açılan davalar hariç olmak üzere görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi olarak belirlenmiştir.

Tahliye davalarında yetkili mahkeme, taşınmazın yer aldığı bölgede bulunan sulh hukuk mahkemesidir. Ancak tahliye davası, ilgili taşınmazın aynına ilişkin olmadığı zaman taşınmazın bulunduğu yer, kesin yetkili mahkeme değildir. Davalının yerleşim yerinde ya da sözleşmenin ifa edileceği yerde dava açma imkanı da vardır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracı tahliye davalarının süresi nedir?

Kiracı tahliye davaları yargıda biriken iş yükü sebebi ile bir duruşmada bitecek yargılamalar duruşmaların geç bir tarihe ertelenmesi nedeni ile 3 ila 4 ay sürebilir. Hatta bu davalar mahkemenin yoğunluğuna göre 1.5 yıl sürebilir.

Tahliye davası nerede açılır?

Tahliye davalarında taşınmazın yer aldığı bölgede bulunan sulh hukuk mahkemesinde dava açılır.

Kiracı tahliye davasında avukat şart mı?

Kiracı tahliye davası uzmanlık gerektiren işlerden oluşur.  Bu konuda hak kaybına uğramamak için bir genel hukuk avukatı ile görüşüp detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

Call Now Button