Kiracı Nasıl Çıkarılır ? (Kiracı Tahliyesi)

Ev sahibi – Kiracı ikileminde yaşanılan çeşitli anlaşmazlık ve sebeplerden ötürü en çok merak edilen konulardan biri hiç şüphesiz Kiracı Nasıl Çıkarılır? (Kiracı Tahliyesi) sorusu ve cevabıdır.  Temelinde karmaşık ve bir çok kavramı içinde barındıran bu süreç doğru adımlar atılmadığında iki taraf açısından da oldukça zorlu geçer. 

Kiracı Tahliyesi Nedir? 

Kiracı Tahliyesi, Ev sahibinin kiracısını belirli sebeplere dayanarak kendisine ait taşınmaz mülkten çıkarması işlemlerini içeren yasal bir süreçtir. Tahliye için gerekli olan tüm her şey Türk Borçlar kanununda düzenlenmiş yasa ve mevzuatlarla belirlenmiş olup, ev sahibi tarafından bir tahliye işlemi yapılacaksa iyi bilinmesi gereken bir çok maddeyi içerisinde barındırır. Hukuken özellikle kiracıyı koruma yönünde olan bir çok kanun içermesi sebebiyle, ev sahibinin haklılığını sağlamlaştıracak delilleri kanıtlaması ya da mütenasip bir sebebe dayandırmasıysa şarttır. 

Bu noktada bilinmesi şart olan durum ister 6 ister 1 yıllık bir kontrat olsun mülk sahibi haksız bir sebep ile kiracıyı bu kontrat süresinde mülkünden çıkaramaz.  Şayet haklı bir sebep ile yasal yollara başvurur ise kontrat dolmasa da kiracısını evinden çıkarabilir. Tahliye için gerekli tüm hükümler ise  Türk Borçlar Kanununun 6098 sayı 347.maddesinde yer almaktadır. 

Kiracıyı Evden Çıkarabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? 

Ev sahibi TBK’da hükme bağlanan kanun ve buna bağlı maddeler neticesinde şayet koşullar sağlanıyorsa kiracısını evinden çıkarma hakkına sahip olur. Harici bir durumda ise ne kadar isterse istesin kiracısını, kiracısı istemediği sürece mülkünden çıkarması mümkün olamaz. Kiracıyı Evden Çıkarabilmek İcin Gerekli Şartlar İse Şunlardır;

  • Kiracının kirasını ödenmesi gereken zaman diliminde ödememesi
  • Kira sözleşmesine bağlı olmak kaydıyla mülk sahibi kişinin kiralanan mülke şahsi veya yakın olan evlat veya akrabalarının ihtiyacının bulunması
  • Çeşitli nedenlerden dolayı kiralanan mülkte tadilata ihtiyaç duyulması
  • Kiracı tarafından yapılan gürültü veya farklı sebeplerden komşuların rahatsız olması
  • Kiracının kendine ait bir mülkünün olduğunun ortaya çıkması ya da olması
  • Kiracının yaptığı ya da çalıştığı işten herhangi biri nedenden dolayı çıkarılması ya da iflasa uğraması
  • Kiracı tahliyesi için gerekli taahhütnamenin olması 
  • Kiracının 10 yıldır aynı mülkte kiracı olarak bulunması durumunda ve bununla birlikte çeşitli sorunlardan kaynaklı oluşan nedenlerden ötürü Ev sahibi kiracısını evinden çıkarabilir.  Ancak yukarıda sayılan tüm nedenler TBK’da düzenlenmiş olup kendi içinde geçerli koşulları sağlaması gerekir.  

Kira Ödenmemesi Durumunda Kiracının Evden Çıkarılması 

TBK’da yer alan 352/2 konulu yasa gereği “ Kiracı bir yıldan kısaysa bu süre zarfında, bir yıldan uzun sözleşmelerde ise dönem içinde bir ya da biri aşacak şekilde gerekli bedeli ödemez ise ev sahibi kendisine ihtar çekebilir. Evden Çıkarabilmek içinse iki kez bu ihtarı çekmesi yeterlidir.  Bununla birlikte bir yıllık sözleşmenin dolmasına müteakip, uzun olan sözleşmelerde ise ihtarları yaptığı zaman dilimi geçerli olacak şekilde bir ay içinde sözleşmeyi feshederek kiracısını yasal olarak mülkünden çıkarma hakkına sahip olur. 

Daha açık olacak tabirle, kiracı bir yıllık yaptığı sözleşmede ayrı dönemlerde ya da art arda kirasını iki defa ödememişse ev sahibinin yapması gereken bu dönemler için gerekli ihtarları kendisine çekmektir. Akabinde de sözleşmenin bitmesiyle gerekli tahliye davasını karşı tarafa açması şarttır. Burada iki taraf açısından da bilinmesi gereken en önemli husus ise ihtarlar çekildikten sonra kiracının kirayı ödemesinin tahliye davasında herhangi bir öneminin bulunmamasıdır. Yani ev sahibi ihtarlardan sonra kiranın ödenmesi gibi bir durumla karşılaşsa dahi kiracısını mülkünden çıkartma hakkını kaybetmez. Ancak ilk ihtardan sonra ödeme yapılırsa tahliye kararı değişir.  

Temerrüt ve İcra Yoluyla Kiracının Çıkarılması Nasıl Olur ? 

Kiracı kirasını ödemediği ay itibariyle kendisine ev sahibi tarafından ihtarname çekilir.  Burada ev sahibinin dikkat etmesi gereken husus ihtarname ’de 30 günlük süreçte ödemenin muhakkak yapılması ve aksi takdirde evinden çıkaracağının belirtilmesidir. Kiracı gerekli ödemeyi yaptığında tahliye gibi bir durum ortadan kalkar. Yapılmazsa da ev sahibi tahliye için icra yoluna başvurur. Burada asıl maksat, hem tahliye yoluna başvurarak ödeme konusunda sorun yaşanan kiracıyı mülkten çıkartmak hem de icra yoluyla ödenmeyen kira tutarı nispetinde gerekli parayı karşı taraftan tahakkuk ettirmektir. Tahliye davasında istenilen sadece kira bedeli ya da bedelleri ise ev sahibi Bu icra takibini ilamsız dava yoluyla başlatmalıdır. 

Tahliye Taahhütnamesiyle Kiracı Nasıl Çıkarılır? 

Tahliye Taahhütnamesiyle Kiracı Nasıl Çıkarılır? Sorusunun en net cevabı kiracınızın bu taahhütnamede belirttiği süre içinde evi boşaltmasıdır. Ancak bunun olması içinde iki önemli husus vardır.  Bunlardan ilki bu taahhüdün kira sözleşmesi yapıldıktan sonra verilmesi gerekir. İkisi aynı anda yapılırsa geçerliliğini yitirir.  Dolayısıyla kiracınızı evden çıkartamazsınız.  İkinci hususta beyanın sözel değil yazılı olarak yapılmasıdır. İki husus göz önüne alınarak hazırlanan taahhütnameler ile kiracınız söz verdiği dilimde evden çıkmazsa süre bitimine müteakip geçen 30 iş gününde tahliye davası açabilirsiniz.  Borç durumunda icra takibi yoluna da başvurmanız ve tahliye davasını bu şekilde yürütmekte mümkündür.  Bununla ilgili yasal kanun TBK 352/1’de belirtilmiştir.

Mülk Sahibi veya yakınlarının Eve Olan İhtiyacından Kaynaklı Kiracının Tahliye Edilmesi 

Kiracının oturduğu eve mülk sahibinin ya da birinci derece yakınlarının ihtiyacı oluşmuşsa kiracıdan tahliyesi istenir.  Burada önemli husus durumun mahkeme tarafından kabul edilebilir gerçekliğinin olmasıdır.  Böyle bir durumda kira sözleşmesinin bitiminden itibaren geçecek bir aylık süreçte tahliye davasının açılması kiracının çıkarılabilmesi için en önemli husustur. 

Sıkça Sorulan Sorular

Tadilat Nedeniyle Kiracı Nasıl Çıkarılır? 

Tadilat Nedeniyle Kiracı Nasıl Çıkarılır? Sorusu için en geçerli cevap tadilatın büyüklüğü ve kiracının çıkarılabilmesi için makul bir sebebi bulunmasıdır. Yani evin bu süreçte kullanılabilirliğini yitirmesidir. Böyle bir durumda, belirsiz sözleşmelerde 6 aylık süreçte sözleşme feshi gerçekleşir. Bunun içinse 3 ay önceden gerekli bildirim kiracıya yapılmalıdır.  Uzun vadeli sözleşmelerde ise sözleşme bitiminden itibaren 1 aylık dilimde tahliye davasının açılması mümkündür. 

Kiracıya Ait Ev Tespit Edilirse Kiracı Nasıl Çıkarılır? 

Kiracıya Ait Ev Tespit Edilirse Kiracı Nasıl Çıkarılır? dendiğinde en önemli kıstas ev sahibinin bunu ilk sözleşme yapıldığında bilmemesi ve sonradan öğrenmesidir.  Şayet böyle bir durumdan haberdar ise kiracısını buna bağlı olarak da evinden çıkaramaz. 

Kiracının İflası Nedeniyle Tahliyesi

Kiracı herhangi bir sebepten iflasa uğrarsa ev sahibi sonraki aylardaki ödemeler için bir teminat isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda ilk olarak kiracıya yazılı olarak bildirim yapar. Şayet kiracı verilen süre zarfında bir güvence göstermez ise ev sahibi yasal yollara başvurarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olur.  

10 Yıllık Kiracı Nasıl Çıkarılır? 

10 Yıllık Kiracı Nasıl Çıkarılır? sorusu için en iyi cevap TBK’da yer alan kanunlara göre düzenlenmiştir ve 10 yılı dolduran kiracıyı evden istenildiği anda çıkarmak mümkündür diyebiliriz. Burada dikkat edilecek husussa 10 yıldan sonra yapılan bir yıllık sözleşme dolmadan 3 ay önce bunu kiracıya bildirmektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button