Hisseli Tapuda Kendi Hissemi Satabilir Miyim?

Hisseli bir taşınmaz varsa, kendi payınızı satabilirsiniz. Ancak, bu satış işlemi için diğer hissedarların onayını da almanız şarttır. Taşınmazın diğer sahipleri ile anlaşma sağlamanızın satış için önemi büyüktür. Diğer hissedarlar ile anlaşma yapılmazsa, tek başınıza kendi payınızı satma hakkınız yoktur.

Bu satış işlemleri noter aracılığı ile yapılır. Yapılan bu işlemler tapu sicili üzerinde gözükmesi için sicile işlenir. Bu nedenle, hissedarlar arasında anlaşma sağlanması esastır. Satış işlemi ancak, yasal yollarla gerçekleştirilir.

Hisseli Tapu Dışardan Birine Satılır Mı ?

Hisseli tapu dışardan birine satılabilmesi için hisseli taşınmazlarda her bir hissedarın diğer hissedarların rızasını alması gerekir. Taşınmazın diğer sahipleri, bir hissenin dışardan bir kişiye satılmasını onaylaması gerekir. Ayrıca, bu satış işlemlerinin noter aracılığı ile gerçekleştirilmesi gerekir. Tapu siciline de bu kayıt mutlaka işlenir.

Bu sebeple, hisseli bir taşınmazı dışardan birine satmak istiyorsanız, diğer hissedarların rızasını almanız olmaz olmazdır. Hissedarlar arasında anlaşma sağlandıktan sonra bu tür bir satış işlemleri yapılabilir.

Hissedarlardan Biri Hissesini Satmak İstemezse

Hissedarlardan biri hissesini satmak istemeyebilir. Bu durumda hukuki bir araştırma içerisine girmeniz gerekir. Hissenizin olduğu bir taşınmazın satılmaması için taşınmaz mallara belirlenen kanunlar kapsamında izale-i şuyu davası açma hakkına sahipsiniz. Tüm bu haklarınız ile ilgili bilgi almak için gayrimenkul hukuku avukatı danışmanlığı alabilirsiniz.

Hisseli bir taşınmazın bir hissedarı, kendi payını satmak istemiyorsa, satışın gerçekleşmesi mümkün değildir. Herhangi bir hissedarın rızası olmaksızın hissesinin yasal olarak satılması mümkün değildir. Bu durumda, satış işlemi ancak tüm hissedarların anlaşması ile sağlanır.

Hisseli Tapu Nedir?

Hisseli tapu, bir kişiden fazla kişinin belli oranlarda hak sahibi olduğu taşınmazı ifade eder. Bir emlağın üzerinde yer alan mülk hakkı, belli oranlarda birden fazla kişiye ait olabilir. Bu oranlar tapu sicili üzerinde hisse olarak ifade edilir. Her bir hissenin sahibi, mülk üzerinde belirtilen hisse oranına göre mülkiyet hakkı elde eder. Hisseli tapuda, mülk tek bir tapuya işlenmiş olmasına karşın, her hissedarın mülk üzerinde ayrı ayrı hakları söz konusudur.

Hissedarlar, mülkün gelirinden kendi hisselerine düşen pay kadar alabilir. Ayrıca mülkün bakım ve onarım masraflarından kendi hisseleri oranında sorumlu olurlar. Telafisi güç kayıplar yaşamamak için bir gayrimenkul hukuku avukatı ile görüşülmesinde yarar vardır.

Hisseli Tapuda Habersiz Satış Ne Demek?

Hisseli tapuda habersiz satış, Türkiye’deki mülkiyet hukuku açısından önem arz eder. Genellikle hisseli tapu sahipleri arasında uyuşmazlıklar yaşanmasına zemin hazırlayabilen bir konu olan habersiz satışlar, bir hissenin yani mülkün bir bölümünün, diğer hissedarların bilgisi ya da onayı olmadan satılmasıdır.

Hisseli tapu, bir emlağın birden fazla kişi tarafından paylaşıldığını ifade eder. Her bir pay sahibi, emlağın belli bir yüzdesine sahip olur. Bu hisseler, belli oranlarda ve genellikle yüzdelik olarak tapu sicilinde yer alır. Her hisse sahibi, kendi hissesini başkalarına satabileceği gibi bu satış işlemi, diğer hissedarların bilgisi ve rızası ile gerçekleşebilir.

Bu durumda, bir hissenin satışı, diğer hissedarların mülkiyet hakkını ve mülk üzerindeki beklentilerini etkileyebilir. Bir hissenin satışı neticesinde mülk üzerindeki hak sahibi olan kişiler, hisseli tapuda yer alabilir. Bu yeni pay sahibi, hisseyi satın alan kişidir. Dolayısı ile diğer hissedarlarla aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir.

Hisseli tapuda kendi payınızı habersiz olarak satmanız mülkün kullanımı, yönetimi ve hissedarlar arasındaki ilişkiler açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

Hisseli Tapu Habersiz Satılabilir Mi?

Hisseli tapu, yasal olarak hissedarların rızası olmaksızın satılabilse de hisseli tapu sahipleri arasında çeşitli sorunların doğması ile sonuçlanan durumlardır. Çünkü hisse satışı sonucu yeni bir kişi tapuya eklenir ve tüm hak ve sorumluluklarda ortaklık doğar. Hisseli tapuya yeni ve bilinmeyen bir ortağın gelmesi diğer hissedarların mülk üzerindeki haklarını ve beklentilerini olumsuz şekilde etkiler.

Hisseli Tapu Satışı Nasıl Engellenir?

Hisseli tapu satışını engellemek için en temel yol anlaşmadır. Hissedarlar arasında bir anlaşma yapılması ile hisseli tapu satışı engellenebilir. Bu bağlamda hissedarlar, mülkün ortaklaşa kullanımı ve yönetimi konusunda bir sözleşme imzalar. Bu sözleşme, tapu hisselerinin nasıl ve kimlere satılabileceğine dair hükümlere yer verir. Aynı zamanda hissedarlar, mülkü tüzel kişiliği olan bir şirket üzerine de alabilir. Böylece hisse satışı daha kontrol edilebilir hale gelir.

Hisseli Tapuda Habersiz Satış İptal Edilebilir Mi?

Hisseli tapuda habersiz satışın iptali yapılabilir. Ancak, genellikle çok zor bir süreçtir. Çünkü yasalar, hissedarların kendi hisselerini satma hakkını koruma üzere yapılanmıştır. Ancak, satış işlemi esnasında dolandırıcılık ya da hile gibi bir yanıltıcı davranış söz konusu olursa, bu durum değişir. Böyle bir durumda, mahkeme aracılığı ile satış işleminin iptali talebi yapılabilir. Ayrıca, hissedarlar arasında hisse satışına sınır koyan ya da engelleyen bir anlaşma varsa, bu anlaşmaya aykırı bir satış söz konusu olursa, bu durumda da satışın iptali mümkün olur.

Sıkça Sorulan Sorular

Hisseli bir tapu başkasına satılabilir mi?

Hisseli tapuda taşınmazın diğer sahipleri ile anlaşma sağlamanın satış için önemi büyüktür. Diğer hissedarlar ile anlaşmaya varmanız halinde hisseli olan tapunuzu bir başkasına satabilirsiniz.

Hisseli tapu nedir?

Hisseli tapu, bir emlağın üzerinde yer alan hakların belli oranlarda birden fazla kişiye ait olmasıdır. Bu oranlar tapu sicili kaydında hisse olarak geçer.

Hisseli tapu satışında avukat şart mı?

Hisseli tapu satışında hissedarların ortak kararı öneme sahiptir. Dolayısı ile bu süreçte alanında uzman bir gayrimenkul hukuku avukatı ile görüşmeniz ve haklarınızı öğrenmenizde yarar var.

Call Now Button