Hisseli Tapuda Habersiz Satış

Hisseli tapuda habersiz satış, gayrimenkul hukuku kapsamında değerlendirilen bir konudur. Hisseli mülkiyet, bir taşınmazın mülkiyet hakkının birden çok kişi tarafından paylaşıldığı durumlarda kullanılan hukuki bir terimdir. Ancak, paylaşımlı mülkiyet hakkında çeşitli hallerde, pay sahiplerinden biri ya da birkaçı diğer pay sahiplerinin bilgisi ya da rızası olmadan satış yapabilir.

Söz konusu satış işlemleri, hak sahipleri arasında uyuşmazlıklara ve hukuki sorunlara neden olabilir. Bu durum, özellikle tapu ve mülkiyet hukuku açısından çok büyük sorunlar teşkil edebilir. Özellikle söylemekte yarar var ki hisseli tapuda habersiz satış sebebi ile başvurulacak hukuki işlemlerde deneyimli ve yetkin bir gayrimenkul hukuku avukatı ile çalışmak yararlı olur.

Hisseli Tapu Nedir?

Hisseli tapuda, birden fazla kişinin belli oranlarda hak sahibi olduğu bir mülkün varlığı söz konusudur. Bir emlağın üzerindeki haklar, belirli oranda birden fazla kişiye ait olabilir. Bu oranlar, tapu üzerinde hisse şekilden ifade edilir. Emlaktaki her bir hak sahibi, belirtilen hisse oranına göre mülkiyet hakkı elde etmiştir. Hisseli tapuda, mülk tek bir tapuda birleşir. Ancak, her hissedarın mülk üzerinde ayrı ayrı hakları vardır.

Hissedarlar, mülk gelirinden kendi hisselerine düşen pay kadar rant sağlar. Aynı zamanda mülkün bakım ve onarım masraflarından da kendi hisseleri oranında sorumludurlar. Telafisi güç ve hatta imkansız olan kayıplar yaşanmaması için bu işlemler sırasında gayrimenkul hukuku avukatı yardımına başvurmak en doğru yaklaşımdır.

Hisseli Tapuda Habersiz Satış Ne Demek?

Hisseli tapuda habersiz satış, Türkiye mülkiyet hukuku açısından önemli bir konudur. Hisseli tapu sahipleri arasında uyuşmazlıklar yaşanmasına yol açan hisseli tapuda habersiz satış olarak ifade edilen bu durum, bir mülkün bir bölümünün diğer hissedarların bilgisi ya da rızası olmadan satılmasını ifade eder.

Bir hisseli tapuda, birden fazla kişi tarafından paylaşılan emlağın belirli bir yüzdesine farklı kişiler sahip olur. Bu hisseler, belli oranlarda ve yüzdelik olarak ifade edilir. Her hisse sahibi, kendi hissesini başkasına satma hakkına sahiptir. Aynı zamanda bu satış işlemi diğer hissedarların bilgisi ya da rızası olmadan habersiz de yapılabilir.

Bu durumda, bir hissenin satış ile beraber diğer hissedarların mülkiyet hakları veya mülk üzerindeki beklentileri doğrudan etkilenebilir. Bir hissenin satışı ile birlikte mülk üzerinde hak edinen yeni bir kişinin hisseli tapuda yer alması bu duruma örnek olarak verilebilir. Bu yeni hissedar, hisseyi satın alan kişidir. Bu kişi de diğer hissedarlarla aynı haklara ve yükümlülüklere sahiptir.

Dolayısı ile hisseli tapuda habersiz satış, mülkün kullanımı ve yönetimi açısından ve hissedarlar arasındaki ilişkiler açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple, hisseli tapu sahipleri genellikle mülk üzerinde yer alan haklarını ve satışı düzenleyen yasalara hakim olmalıdır. Aynı zamanda hisseli tapu sahipleri, mülk üzerindeki haklarını korumak üzere satış işlemlerini dikkatle izlemelidir. Gerekli durumlarda da hukuki yardım almalıdır.

Hisseli Tapunun Habersiz Satılması Mümkün Mü?

Hisseli tapu, yasal olarak hissedarların rızası olmadan da satılabilir. Bir hissedar, kendi payına düşen hisseyi dilediği kişiye satabilir. Böyle bir durumda diğer hissedarların bilgisi ya da rızası aranmaz. Ancak, bu durum hisseli tapu sahipleri arasında uyuşmazlık yaratabilir. Çünkü hisse satışı ile yeni bir kişi hisseli tapuya ortak olur. Bu durum, diğer hissedarların mülk üzerindeki haklarını ve beklentilerini olumsuz şekilde etkiler.

Hisseli Tapu Satışı Engellenebilir Mi?

Hisseli tapu satışı engellenebilir. Ancak, bunun için hissedarlar arasında bir anlaşma yapılması gerekir. Hissedarlar, mülkün ortak olarak kullanımı ve yönetimi konusunda bir sözleşme imzalayabilir. Bu sözleşme, hisselerin nasıl ve kimlere satılabileceğine dair hükümler içerebilir. Aynı zamanda hissedarlar, mülkü tüzel kişiliği olan bir şirketin üzerine alabilir. Böyle bir durumda hisse satışını daha kontrol edilebilir hale getirmek de mümkündür.

Hisseli Tapuda Habersiz Satış İptali Yapılabilir Mi?

Hisseli tapuda habersiz satış iptali, genellikle zordur. Bunun sebebi de yasaların, hissedarların kendi hisselerini satma hakkını korumasıdır. Ancak, satış işlemi esnasında dolandırıcılık, hile ya da yanıltıcı davranışlar söz konusuysa bu durum değişir. Böyle olunca mahkeme aracılığıyla satış işleminin iptali talebinde bulunmak gerekir. Ayrıca, hissedarlar arasında hisse satışını sınırlar koyan bir anlaşma varsa, bu anlaşmaya aykırı bir satış söz konusu ise bu durumda da satışın iptali yapılabilir.

Hisseli Tapuda Habersiz Satış Zamanaşımı Süresi Nedir?

Hisseli tapuda habersiz satışın zamanaşımı süresi, satışın geçerliliği ve yasallığına bağlıdır. Zamanaşımı süresi bir satışın iptali için yargı organlarına başvuruda azami süreyi belirler. Hisseli tapuda habersiz satış söz konusu ise hak sahipleri önalım davası açabilir. Bu durumda kanunen iki yıllık zamanaşımı süresine bağlı kalmaları gerekir. Aksi durumda ise dava hakkı yitirilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hisseli tapu hissedarlardan başka birine satılabilir mi?

Mülk üzerinde hisse sahibi olan kişiler satın almadığı halde bir başkasına satış yapabilir. Ancak, hisse sahiplerinden habersiz bir satış yapılırsa, diğer pay sahipleri önalım davası açabilir.

Hisseli Tapunun habersiz satışının iptali talep edilebilir mi?

Hisseli tapuda pay satışı için maliklerin müşterek karar alması gerekir. Aksi takdirde hisseli tapının habersiz satışı yapılırsa diğer malikler şufa davası açma hakkına sahip olur.

Hisseli tapuda önalım hakkı engellenebilir mi?

Hisseli tapuda önalım hakkı engellenebilir. Bu durumlar; hak sahibinin feragat etmesi, cebri icra, satış dışı gerçekleşen devir ve fiili taksim olmasıdır.

Hisseli tapuda avukat şart mı?

Hisseli tapuda habersiz satış davalarında avukat tecrübesine ihtiyaç duyulur. Gayrimenkul hukuku avukatı dilekçe ile başvuru aşamasından sonuçlanmaya kadar davayı profesyonel bir şekilde takip eder.

Call Now Button