Ankara Gayrimenkul Avukatı

Ankara gayrimenkul avukatı, gayrimenkul uyuşmazlıkları hakkında ve gayrimenkul konularını içeren davalar ile ilgilenmektedir. Eşya hukuku kapsam itibarıyla içerisinde pek çok farklı konuyu içermektedir. İpotek, ortaklığın giderilmesi, taşınmazlara ilişkin tapu iptal ve tescil işlemi, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat ve işgal gibi uyuşmazlık davalarını kapsamaktadır. Hukuk alanında ihtisaslaşma gibi bir durum söz konusu olmasa da, kendisini eşya hukuku alanında uzmanlaşan avukatlar Ankara  gayrimenkul avukatı olarak tanımlamaktadır. 

Gayrimenkul Avukatı Nedir ve Ne İş Yapar?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda gayrimenkul hukukunun temel ilkeleri ayrıntılarıyla bulunmaktadır. Gayrimenkul; konut, arsa, tarla ve arazi nitelikleri taşıyan üstünde yapılaşma ve düzenleme yapılabilen malvarlıklarına denmektedir. Ankara gayrimenkul avukatı ise taşınmazlarla alakalı ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü konusunda hukuki destek vermektedir. 

Taşınmazlar ve bunlarla ilintili olan uyuşmazlıklar konusunda hukuki destek veren avukat ve kalesini aldığı müvekkillerinin haklarını korumaktadır. Ayrıca satış ve kiralama işlemleri ile taşınmazlar üstündeki şahsi hak tesisi işlemlerini de Ankara uzman gayrimenkul avukatı yapmaktadır.

Gayrimenkul Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeler, hukuki değişimler ve mevcut piyasayı gayrimenkul avukatı bilmektedir. Ankara gayrimenkul avukatı, gayrimenkul kapsamında ele alınan mülk veya arsa alımlarında hizmet vermektedir. Özellikle imar barışı ile ilgili hukuki işlemleri yine gayrimenkul avukatları yapmaktadır. Davalardaki anlaşmazlıkların çözülmesi, tapu belgeleri ve satın alma işlemleri gibi taşınmazı ilgilendiren mal ile alakalı tüm belgeleri hazırlama görevi avukatın sorumluluğu altındadır. 

Bir Ankara gayrimenkul avukatı, kira sözleşmelerinin hazırlanması hususunda, kiracı tahliyesi işlemlerini yapmakta ve tapu iptali ve tesciline ilişkin davaların takibini yapmakta önemli rol oynamaktadır. Ayrıca taşınmazların alımı, satımı ve tapularının tescil işlemleri, yabancıların mülk edinme işlemleri ile hukuki ve resmi süreçlerinin yakından takip edilmesi ve taşınmaz ortakları arasında çıkan ihtilafların hukuki yönden çözüme kavuşturulması gibi süreçleri de takip etmektedir.

Ankara gayrimenkul avukatı, gayrimenkul hukuku alanına giren tüm davalarla ilgilenmektedir. Bu davalar; izale-i şüyu, kira alacaklarının tahsili ve kiracının tahliyesi, tapu iptal ve tekstil davası, kat mülkiyeti kanununa ilişkin muhtelif davalar tasarrufun iptali davaları, kiralananın tahliyesi davası ve men-i müdahale davası şeklinde geçmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası bir diğer adıyla izale-i şüyu davası, miras bırakandan kalan taşınmazın kullanımı hakkında veya mülkiyet hakkının devri gibi konularda uyuşmazlık yaşayan mirasçılar arasında görülmektedir. Taşınır veya taşınmaz mal üzerindeki paylı mülkiyetten, şahsi mülkiyeti sağlamak için açılan davalara denmektedir. Bu dava türünde dava açmak için Ankara en iyi gayrimenkul avukatı ile süreci yönetebilirsiniz. 

Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davası

Kamulaştırma davası kısaca devletin kamu yararını gerekçi olacak biçimde göstererek, kişilere ait mülkler üzerinde devralmasını içermektedir. Burada en önemli husus kamu yararının gözetiliyor olmasıdır. Kamulaştırmasız el atma davaları ise mülkiyet hakkına müdahale edilen ve kamulaştırma işlemi yapılmadan doğrudan taşınmaza el atıldığında açılan davadır. 

El Atmanın Önlenmesi Davası (Müdahalenin Men’i)

Taşınmazdan haksız bir biçimde yararlanıldığında el atmanın önlenmesi davası açılmaktadır. 

Miras Hukukundan Doğan Davalar

Miras hukukundan doğan dava türleri; mirasçılık belgesi verilmesi davası, mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesi ve atanmış kişiye mirasçılık belgesi verilmesi davası şeklindedir.  

Ön Alım (Şufa) Davası

Önalım davası, noter tarafından şerh düşülmüş pay sahiplerinin ev sahiplerinin mal üzerinde kendilerine danışmadan üçüncü bir kişi satması durumunda ön alım hakkının ihlali sebebiyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar konusunda açılmaktadır. 

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptal ve tescil davası, tapunun hukuka uygun şekilde düzenlenmediği durumlarda açılan davalardır. Bu konuda dava açmak isteyen bir kişi Ankara gayrimenkul avukatı danışmanlığı eşliğinde tapu iptal ve tescil davasını açabilmektedir.

Gayrimenkul Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Kanun tarafından aksi bir koşul belirtilmediği sürece davalarda avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak gayrimenkul hukuku içinde yer alan; müteahhitler, emlakçılar, mimarlar, gayrimenkul yatırımcıları, kiracılar, mal sahipleri, finansörler, inşaat firması ve sahipleri, planlamacılar ve mühendisler gayrimenkul alanında sorun yaşayabilmektedir. 

Bu tarz davalarda alanında uzmanlaşmış Ankara avukatı ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır. Mahkemede temsil yetkisine vereceğiniz avukatınız, haklarınızın korunması için en iyi çalışmayı yapacaktır.

Ankara En İyi Gayrimenkul Avukatı

Ankara en iyi gayrimenkul avukatı arayışına giren kişiler iyi bir hukuki destek almak istemektedir. Bu sebeple gayrimenkul ve emlak alanlarında bir sorun yaşayan kişiler, Ankara gayrimenkul avukatı tavsiye şeklinde aramalar da yapmaktadır. Öncelikli olarak Avukat Görkem Demircan, sorunlarınızı ince ayrıntısına kadar inceleyerek dosyanızı takip etmektedir. 

Tapu ve gayrimenkul alanlarında uzmanlaştığı için sorununuza çözüm sunabilmektedir. Ankara uzman gayrimenkul avukatı olarak dava süreçlerinde bütün hatlarıyla müvekkilinin haklarını korumaktadır. Dava sonucunda ise müvekkilinin memnun kalmasını sağlayacak şekilde sonuçlar alabilmektedir.

Avukat Görkem Demircan Gayrimenkul Avukatlığı Hizmetini Nasıl Verir?

Ankara gayrimenkul avukatı Görkem Demircan, gayrimenkul alanında uzmanlaşmış şekilde gayrimenkul sahiplerine, mülk devri ve alım satım konularında hukuki destek sağlamaktadır. Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması, dava süreçlerinin takibinin yapılarak, alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ani ve şahsi hak tesisi sözleşmelerini hazırlamak Ankara uzman gayrimenkul avukatı hukuki hizmetleri içerisindedir. 

Yabancıların mülkiyetini bilmesi, hukuki durum tespitinin yapılarak raporun hazırlanması ve gayrimenkuller üzerinde aynı hakların tesis ve terkin edilmesini de gayrimenkul avukatı sağlamaktadır.

Ankara Gayrimenkul Avukatı Ücretleri

Gayrimenkul hukuku dalında bir dava sürecine başlamak isteyen kişilerin akıllarına pek çok soru da beraberinde gelmektedir. Bu soruların başında Ankara gayrimenkul avukatı ücretleri konusu gelmektedir. Soruya belirgin bir rakam ifade etmek doğru olmayacağından, Ankara gayrimenkul avukatı ücretleri konusunu en iyi avukatınız açıklamaktadır. 

Türkiye Barolar Birliği tarafından asgari ücret tarifesine göre avukatların rakam vermesi gerekmektedir. Dolayısıyla Ankara gayrimenkul avukatı ücretleri de bu rakamın altında olmayacak biçimde düzenlenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ankara gayrimenkul avukatı Görkem Demircan’a yöneltilen sıkça sorulan sorular şöyledir;

Gayrimenkul Avukatları Kimleri Temsil Eder?

Gayrimenkul avukatları; gayrimenkul sözleşmeleri, gayrimenkul hizmeti ve kentsel dönüşüm hizmetlerine dair hukuki destek hizmetlerini sağlamaktadır. Gayrimenkul hukuki danışmanlığı hizmeti yapan Ankara gayrimenkul avukatı, dava süreçlerinde çeşitli konumdaki insanları temsil etmektedir. Bu konumdaki kişiler; planlamacılar, mal sahipleri, kiracılar, mühendisler, gayrimenkul yatırımcıları, inşaat firma ve sahipleri, müteahhitler, mimarlar, finansörler ve emlakçılar şeklinde geçmektedir. Avukatlık mesleğinde önceki dava süreçlerinin referans olarak gösterilmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple gayrimenkul hukuku alanında dava sürecini başlatmak isteyen kişiler Ankara gayrimenkul avukatı tavsiye arayışına girmektedir.

Gayrimenkul Hukuku Neleri Kapsar?

Ankara en iyi gayrimenkul avukatı, alanında tecrübeli ve uzman bir şekilde hukuki destek hizmet sağlayan meslek grubudur. Gayrimenkul konulu sözleşmelerin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmetini Ankara uzman gayrimenkul avukatı sağlamaktadır. Gayrimenkul hukuku kapsamında değerlendirilecek tüm konular ile ilgilenmektedir.

Ankara Gayrimenkul Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Gayrimenkul mülkiyeti ve üstündeki kısıtlamalar ile ilgili görülen davalarda görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. 

Avukat Görkem Demircan ile Nasıl İletişime Geçebilirim?

Ankara uzman gayrimenkul avukatı Görkem Demircan’a ulaşmak için irtibat numarası üzerinden ulaşmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca e-posta üzerinden de Ankara gayrimenkul avukatı ulaşımı kolayca yapılmaktadır.

Call Now Button