Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir?

Yüz kızartıcı suçlara ceza hukukunda yer verilmez. Bu kavram, bazı özel kanun hükümlerinde ve Anayasa’nın 76. maddesinde tanımlanmadan düzenlenmiş suçları ifade eder. Bu durumda “yüz kızartıcı suç” tanımlaması Ceza Hukukunda herhangi bir sonuç doğurmayan suçlardır. Uygulamada ise bu kavram; ceza hukuku alanı dışında kişinin bir mesleğe, devlet memuriyetine kabul edilmesinde ya da bir hak, statü gibi elde etmesinde ölçüt olarak kullanılır.

Hukuksal açıdan toplum tarafından tepkiyle karşılanan, toplumsal normlar dolayısı ile kabul edilemeyen, utanç yaratan suçlar için yüz kızartıcı suç ifadesi kullanılır. Burada yapılan tanımlama da yüz kızartıcı suç kavramı ile ilgili somut bir tanım bulunmaz. Bunun sebebi ise hangi suçların ahlaki olarak kabul edilebilir olup olmadığı tartışmalı bir konu olmasıdır. Aynı zamanda somut sınırları bulunmamasıdır. Bazı kanun ya da yönetmelikler yüz kızartıcı fiil ve yüz kızartıcı eylem olarak kavramlara yer verilir. Güveni kötüye kullanma suçu, yüz kızartıcı suçlardan biridir. Buna karşılık, cinsel taciz suçu ve cinsel saldırı suçu yüz kızartıcı suç olarak kabul edilmez.

Yüz Kızartıcı Suçlar Nasıl Belirlenir?

Yüz kızartıcı suçlar, toplumda büyük bir kızgınlık yaratan suçlardan oluşur. Aynı zamanda cezaları ağır olan suçlardır. Bu suçların tespiti oldukça büyük öneme sahiptir. Suçluların cezalandırılması adaletin yerine getirilmesi ve toplumda güvenin sağlanması bakımından büyük öneme sahiptir. Yüz kızartıcı suçların tespitinde birçok yönteme başvurulur. Bu yöntemler ise şu şekildedir.

Görgü tanıklarının ifadelerinin alınması; yüz kızartıcı suçların tespitinde en önemli yöntemlerden biridir. Suçun işlendiği yerde bulunan ve suçu gözlemleyen kişiler görgü tanığı olarak kabul edilir. Görgü tanıklarının ifadeleri, suçun nasıl işlendiğini ve kimler tarafından işlendiği gösterebileceği gibi suçun diğer detayları ile ilgili bilgiler de verir.

Güvenlik kamerası kayıtları; güvenlik kameraları, yüz kızartıcı suçların tespitinde oldukça etkilidir. Güvenlik kameraları, suçun işlendiği yerdeki görüntüleri kaydeder. Suçluların tespit edilmesinde yardımcı olur. Bu görüntüler; suçun nasıl işlendiği, kimler tarafından işlendiği ve suçun diğer detayları ile ilgili bilgiler verir.

DNA testi; yüz kızartıcı suçların belirlenmesinde kullanılan diğer yöntemlerden biri ise DNA testleridir. DNA testleri, suç mahallinde yer alan kan, tükürük ya da diğer biyolojik materyallerin analiz edilmesi yolu ile suçlunun tespit edilmesine destek olur. DNA testi ile suçun işlendiği yerdeki delillerin toplanması ve analizi yapılır.

Polis soruşturması; yüz kızartıcı suçların tespit edilmesi için kullanılan diğer yöntemlerden biridir. Polis soruşturması, suçun işlendiği yerde bulunan delillerin toplanması, tanıkların ifadelerinin alınması ve diğer detayların incelenmesi ile suçluların tespit edilmesini sağlar. 

Yüz kızartıcı suçların tespiti, bu yöntemler dışında pek çok farklı faktöre bağlıdır. Bu faktörler; suçun işlendiği yerin özellikleri, suçun işlenme şekli ve suçluların kullandığı suç aletleri gibi unsurlardan oluşur. Toplumda güvenin sağlanması açısından yüz kızartıcı suçların tespit edilmesi büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, yüz kızartıcı suçların tespitinde kullanılan yöntemlerin geliştirilmesi ve daha etkili hale getirilmesi de öneme sahiptir. Böylece suçluların tespiti daha kolay hale gelir ve adaletin yerine getirilmesi sağlanır.

Yüz Kızartıcı Suçlar Sicil Kaydından Ne Zaman Silinir?

Yüz kızartıcı suçların memuriyete etkisi fazladır. Suç işlendiğinde bahsi geçen suç, adli sicil kaydında da görülür. Suçlar sebebi ile adli sicil kaydının silinmesi ise bazı şartlara bağlıdır. Yasalarda belirtilen bazı koşullar sağlandığında, mahkumiyet bilgileri silinir. Suçla ilgili tüm bilgiler arşive alınır. Aynı şekilde belirli koşullar sağlandığı zaman arşive alınan kayıtlarda silinebilir.

Cezanın tamamlanmasından sonra hükümlünün başvurması durumunda arşiv kayıtları silinebilir. İlgili mahkeme bu konuda “Memnu Hakların İadesi” kararı verdikten sonra işlemler yapılabilir. Suçun sabit görülmesinden itibaren 15 yıl sonra arşiv kayıtları tamamen silinmiş olur. Memnu hakların ibaresi mahkeme tarafından verilmemişse,  sebep ne olursa olsun arşiv kayıtları 30 yıl sonra tamamen silinir.  Suçu işleyen kişi ölmüyle arşiv kaydı tamamen silinir.

Yüz Kızartıcı Suçların Memuriyete Etkisi Var Mı?

Devlet Memurları Kanunu’nda belirtildiği üzere yüz kızartıcı suçlar memur olmaya engeldir. Bu durumda kanunda belirtilen suçları işleyen kişilerin memur olması engellenmiştir. Bu sebeple memur olmak isteyen insanlar için memuriyete engel suçlar şu şekildedir.

  • Hırsızlık suçları
  • İhaleye fesat karıştırma suçları
  • Rüşvet suçları
  • Anayasal düzene karşı gelme suçları
  • Dolandırıcılık suçları
  • Sahtecilik suçları
  • Zimmet suçları
  • İnancın kötüye kullanılması suçları
  • İflas hilesi suçları
  • Kaçakçılık suçları

Bu suçları işleyen kişiler memurluğa kabul edilmez. Aynı zamanda memur olduktan sonra yüz kızartıcı suçu işlediği tespit edilen kişilerin memurluğu bitirilir. Bunun dışında memur alımlarında bu suçları işlememiş olan kişilerin işe alımında olumlu bir izlenimleri olur.

İşyerinde Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir?

İşyerinde iş ilişkisi kapsamında işlenen ve ahlaki değerlere aykırı olan bütün suçlar, yüz kızartıcı suçlardır. İşyerinde yüz kızartıcı suçlar içinde yer alan hırsızlık, zimmetine para geçirme, taciz, dolandırıcılık, gibi suçlar işlendiğinde işverene, diğer çalışanlara ya da işyerinin müşterilerine zarar verebilir. İşyerinde yüz kızartıcı suç işleyen bir çalışanın iş akdi haklı bir nedenle feshedilebilir. İş Kanunu’na göre, yüz kızartıcı bir suç sebebi ile hüküm giyen bir çalışanın iş sözleşmesi, işveren tarafından feshedilebilir. Ayrıca, bu suçlar ceza hukuku kapsamında da cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Ankara Ceza avukatı aracılığı ile tüm süreç takip edilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?

Yüz kızartıcı suçlar toplum içinde büyük bir kaygı yaratan; hırsızlık, taciz, dolandırıcılık, rüşvet, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan oluşur.

Yüz kızartıcı suçlar sicile işler mi?

Yüz kızartıcı suçlar adli sicile işlenebilir. Bunun için HAGB kararı verilmiş olmalıdır.

Yüz kızartıcı suçlar için avukat şart mı?

Yüz kızartıcı suçlar, ceza hukuku alanında hiçbir sonuç doğurmasa da, uygulamada ölçü olarak kullanılabilir. Tüm bu bilgiler ile ilgili detayları öğrenmek için ceza hukuku avukatı ile çalışmanızda yarar vardır. 

Call Now Button