Yanlışlıkla Adam Öldürmenin Cezası (Taksirle Ölüme Sebep Olma Suçu)

Yanlışlıkla yani taksirle adam öldürme, dikkat yükümlülüğüne aykırı kusurlu fiil ile öngörülebilir nitelikte bir sonucun öngörülemeyerek, bir kişini yaşamına son verilmesi durumudur. Bilinçli taksirle adam öldürme, kusurlu davranış ile bir kimsenin ölebileceğinin suçu işleyen tarafından öngörülmesine karşın şansa ya da kişisel becerilere güvenerek fiilin gerçekleştirilmesidir. Taksirle ölüme sebep olma suçu, Türk Ceza Kanunun’da Hayata Karşı Suçlar bölümünde yer alır. Yanlışlıkla adam öldüren kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası alır.

Basit taksirle öldürme suçu ya da bilinçli taksirle öldürme suçu fark etmeksizin; her iki durumda da failin ortaya çıkan insan öldürmeyi istememesi durumunda taksirli sorumluluk ortaya çıkar. Fail, “insan öldürme” sonucunu bildiği halde fiili gerçekleştiriyorsa taksirle öldürme suçu söz konusu olmaz. Bu durumda kasten adam öldürme suçu söz konusudur. Taksirle işlenen suçun sonucunda ölüm meydana gelmez ve mağdur yaralanırsa taksirle yaralama suçu olarak değerlendirilir.

  • Taksirle birinin ölümüne sebep olma suçu işleyen fail aleyhine, anne, baba, eş, çocuklar, kardeşler gibi aile yakınları maddi ve manevi tazminat davası açabilir.
  • Ölüm hatalı doktor davranışlarından kaynaklanıyorsa, fiili işleyen doktora karşı tıbbi malpraktis sebebi ile tazminat davası açılır.
  • Ölüm iş kazası sebebi ile meydana gelmişse, iş sahibine karşı iş kazasından dolayı tazminat davası açılabilir.
  • Ölüm trafik kazası sonucu meydana gelmişse, trafik kazasından kaynaklanan tazminat davası açılır.

Bilinçli Taksirle Adam Öldürme Nedir?

Bilinçli taksirle adam öldürme suçu; kusurlu davranış ile bir kimsenin ölebileceğinin suçu işleyen tarafından öngörülmüş olmasına karşın, şansa ya da kişisel becerilere güvenilerek davranışın gerçekleştirilmesidir.

TCK bilinçli taksiri: “Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır.” olarak tanımlamıştır.

Bilinçli taksir, öngörülmesine karşın istenmeyen sonucun gerçekleşmesine kişinin kendi iradesi ile sebep olmasıdır. Bu öngörebilme de hakim failin kişisel özelliklerini dikkate alır. Bilirkişi uzman raporları gibi deliller saptanır.

Bilinçli Taksirle Adam Öldürmenin Cezası

Bilinçli taksirle adam öldüren kişi, taksirle öldürme suçu ile yargılanır. Alacağı ceza 1/3 ile 1/2 arasında arttırılır. Örnekle açıklamak gerekirse; taksirle adam öldürme sonucunda 2 yıl ceza alacak suçlu, bilinçli taksir durumunda 2 yıl 8 ay ile 3 yıl arasında ceza alır. Ceza miktarı, dava açılması ve dava süreci ile ilgili alanında uzman bir ceza hukuku avukatı ile görüşmek gerekir.

Basit Taksirle Ölüme Neden Olma

Basit taksir; failin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmasıdır. Söz konusu suçu sağlayan fiillerin neticesini öngörmeden gerçekleştirir. Basit taksir ile bilinçli taksir arasındaki fark ise; basit taksirde failin öngörülebilir nitelikteki neticeyi öngörememesi söz konusuyken, bilinçli taksirde bu neticeyi öngörmüş olması söz konusudur.

Basit taksir, suçun basit halidir. Bu sebeple en alt sınırdan ceza verilmesine karar verilir.

Taksirle Adam Öldürmek Trafik Kazası

Trafik kazası, kasten işlenen fiiller değildir. Taksirle işlenen fillerdir. Trafik kazaları, failin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sonucu ortaya çıkar. Yani basit ve bilinçli taksirle ortaya çıkar.

Trafik kazası sonucu taksirle ölüme sebep olma iddiasında öncelikle failin kusuru belirlenir. Burada tali kusur/asli kusur gibi iki ayrım söz konusudur. Failin hangi oranda kusurlu olduğunun tespiti, bilirkişi incelemesi ile yapılır.

Basit ya da bilinçli taksirle adam öldürme suçu ile yargılanan faile verilen ceza, kusur oranları dikkate alınarak ceza verilir. Asli kusurlu faile verilecek ceza, alt sınırından daha yüksek bir miktarda belirlenir. Tali kusurlu faile verilecek ceza ise suçun alt sınırı göz önünde bulundurularak belirlenir.

Uygulamada ise ölümlü trafik kazalarının failleri, genel taksir üzerinden veya alkollü olmaları üzerinden değerlendirilir. Ağır kusur durumunda bilinçli taksir hükümleri esasları dikkate alınır.

Trafik kazası sonucu taksirle adam öldürme suçunda yapılan yargılamada, kazaya sebep olan aracın teknik incelemesi yapılması gerekir. Bu incelemeler bilirkişiler aracılığı ile yapılır.

Aynı zamanda trafik kazası sebebi ile yapılan yargılamalarda olay yerinde keşif çalışması yapılır. Olayın tanıkları dinlenir. Kamera görüntüleri incelenir. Tüm incelemeler doğrultusunda bir bilirkişi raporu hazırlanır ve olay aydınlatılmaya çalışılır. Raporun yetersiz olması halinde Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu alınması gerekir.

Trafik kazasında yakınlarını kaybeden kişilerin, suçun failine maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunur. Ölen kişinin yakınları Destekten Yoksun Kalma Tazminatı almaya hak kazanabilir.

Taksirle Ölüme Neden Olma Zamanaşımı

Yanlışlıkla adam öldürme için belirlenmiş zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bir kimsenin öldürüldüğü bilgisi şahsın ölümü üzerinden 15 yıl geçmediği sürece, savcılık kendiliğinden soruşturur. Zamanaşımı süresi geçtiğinde ise artık bu soruşturmaya devam edilmez.

Yanlışlıkla Adam Öldürme Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Yanlışlıkla ya da bilinçli olarak adam öldürme suçunda, fiil ister genel taksirle ister bilinçli taksirle işlenmiş olsun asliye ceza mahkemesi görevlidir. Bir kişinin ölümü halinde asliye ceza mahkemesi tarafından dava yürütülür. Yanlışlıkla adam öldürme davalarına alanında uzman bir ceza hukuku avukatı bakar. Böylece süreç profesyonel bir şekilde takip edilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yanlışlıkla adam öldürmenin cezası nedir?

Yanlışlıkla bir insanın ölümüne sebep olan kişiye iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası hükmedilir.

Yanlışlıkla adam öldürme nedir?

Yanlışlıkla adam öldürme, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı kusurlu bir davranış ile öngörülebilir nitelikteki sonucun “öngörülemeyerek” bir kişinin yaşamını sonlandırmaktır.

Yanlışlıkla adam öldürme davalarında avukat şart mı?

Yanlışlıkla adam öldürme davalarında alanında uzman bir avukat ile dava sürecini takip etmek büyük öneme sahiptir. Bir ceza hukuku avukatı ile süreci eksiksiz olarak takip edebilirsiniz.

Call Now Button