Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?

Tensip zaptı veya tensip tutanağı, davanın açıldığı mahkemece hazırlanan ilk evraktır. Dava dosyasının içeriğine ilk bakıldığında görülecek belge, tensip tutanağıdır. Mahkeme hakimince düzenlenen bu tutanakla beraber davalıya dava dilekçesi tebliğ edilir.

Tensip zaptında; dilekçelere cevap süreleri, delillerin bildirilmesi gerektiği, delil ve gider avansının ödenmesi icap ettiği gibi bilgi ve hatırlatmaları içerir. Bununla birlikte ön inceleme duruşmasının gün ve saati de tensip tutanağında yer verilen bilgiler arasındadır.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki, gider avansı, mahkemenin yasa gereği yapması gereken işlemler için gereklidir. Taraflarca gösterilen delillerin toplanması adına gereken masraf içinse delil avansı gerekir. Davanın bir bakıma başlangıcı olan tensip zaptına ilişkin olarak e-Devlet üzerinden tensip zaptı hazırlandı ifadesi görülebilir. Bir davada genel olarak;

  • Tensip zaptı,
  • Duruşma tutanakları,
  • Müzekkereler,
  • Ara kararlar,
  • Gerekçeli karar,

hazırlanır. Şimdi, bunlar arasından tensip zaptının hazırlanması hususunu inceleyelim.

Tensip zaptı hazırlandı ifadesinden, davanın açıldığı mahkeme hakiminin davayı açan belgeyi gördüğünü ve incelendiğini, belgede herhangi bir eksiklik tespit etmediğini, belirli davalar için duruşma gününü belirlediğini ve duruşma gününe kadar yerine getirilmesi icap eden işlemler konusunda ilgili kişilere yazılar yazılması lazım geldiğini anlamak gerekir.

Tensip Tutanağı (Zaptı) Nedir?

Tensip zaptı, mahkemenin, ilk duruşma öncesinde hazırladığı ve duruşmaya kadar yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri tespit etmek amacıyla düzenlendiği tutanaktır. İşbu tutanak, davanın açıldığı mahkemenin hakimi tarafından düzenlenir. Buna göre e-Devlet veya UYAP üzerinde yazan “Tensip Zaptı Hazırlandı” ifadesi, dava dosyasının mahkeme hakimince incelendiğine ve yapılması gereken işleri veya mahkeme gününü belirleyen “Tensip Zaptı” isimli tutanağın hazırlandığına işaret eder.

Duruşma Evrakı Hazırlandı Ne Demek?

Duruşma evrakı hazırlandı ifadesinden anlaşılması gereken, tensip zaptının hazır olduğudur. Tensip zaptı ise dava açmak amacıyla müracaat edildikten sonra mahkeme hakimince dosyanın incelenerek duruşma öncesinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin yer aldığı tutanaktır. 

Tensip Zaptı Düzenlendikten Sonra Ne Yapılır?

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra ne yapılması gerektiği de merak konusudur. Belirttiğimiz üzere tensip zaptı, dava taraflarının ve ilgili kişilerin ilk duruşmaya kadar yerine getirmesi gereken yükümlülükleri içeren evraktır. Taraflar ve ilgililer, e-Devlet veya UYAP üzerinden dosya takibi yaparak “Tensip Zaptı Hazırlandı” ifadesini gördüklerinde ilgili evrakı inceleyerek hangi iş ve işlemleri yerine getirmesi gerektiğini görüp yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra ne yapılması gerektiğini örnekler üzerinden inceleyelim. Mesela davacı tarafından sunulan dava dilekçesinde eksiklik mevcutsa tensip tutanağında bu eksikliğe işaret edilerek giderilmesi istenir.

Örneğin, tensip tutanağında belirtilen bir diğer husus ise davalının, dava dilekçesinin tebliğini takiben iki hafta sürede cevap dilekçesi hazırlaması gerektiğidir. Eğer davalı iki hafta süre zarfında cevap dilekçesini hazırlamaz yani tensip zaptında belirtilen yükümlülüğüne aykırı hareket ederse aleyhine sonuçlar gelişebilir.

Tensip zaptında süreli iş ve işlemlere dair hususlara yer verilebilir. Bununla birlikte kesin süreli işler de söz konusu olabilir. Süresi zarfında yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerin mutlaka verilen sürede tamamlanması icap eder. Aksi takdirde ilgili taraf bu yükümlülüğünü bir daha yerine getiremez.

Davanın açıldığı mahkeme hakimince düzenlenen tensip zaptı, taraflardan biri hakkında oldukça mühim bir delilin sunulması veya sunulması adına gereken işlemin yapılması hususunda bilgiler içerebilir. Söz konusu işlemin yapılmaması halinde, ilgili taraf ileri sürdüğü iddiaları ispat güçlüğü yaşayabilir ve neticede dava seyri olumsuz etkilenebilir.

Özetle, uyuşmazlık tarafları adına önemli bir evrak olan tensip zaptında yer verilen yükümlülükleri varsa süresi içinde yerine getirmek icap eder. Aksi takdirde hatalı, ihmali ve eksik işlemler dolayısıyla ilgili aleyhine sonuçlar söze konu olabilir. Bu nedenle deneyimli bir ceza avukatından yardımı alınmasının önem kazandığını belirtmek gerekir.

Tensip Zaptının Hazırlanması (Hukuk Davaları)

Boşanma, tazminat, miras, alacak, tapu iptal vb. davalar, uygulamadaki yaygın hukuk davalarına örnek teşkil eder. Bu davalara ilişkin tensip zaptı düzenlenmesi, davanın seyri bakımından önem taşır. Zira davanın açıldığı mahkeme, tensip zaptı ile;

  • Dava taraflarının, birbirlerinin dilekçelerine cevap süresi zarfında cevap verebileceklerini,
  • İlk mahkeme gününe kadar toplanması icap eden delillerin toplanmasına,
  • Tarafların her türlü delillerini bildirmesinin talep edilmesine,
  • Tarafların veya üçüncü kişilerin yerine getirmesi gereken başkaca bir yükümlülük mevcutsa bundan kendilerine haber verilmesine,

karar verir. Özellikle vurgulamakta fayda var ki, delillerin gösterilmesi adına tensip tutanağı ile tanınan süre bağlayıcı değildir. Deliller, tensip zaptının hazırlanmasından sonraki bir aşama olan ön inceleme aşamasında da bildirilebilir. İş, sulh hukuk, tüketici, icra mahkemeleri gibi basit yargılama usulünün uygulama alanı bulduğu hukuk davalarında tensip zaptının düzenlenmesiyle beraber duruşma günü belirlenir.

Fakat aile, asli hukuk, asliye ticaret mahkemeleri gibi yazılı yargılama usulünün uygulama alanı bulduğu mahkemelerde duruşma günü, tarafların karşılıklı dilekçelerini birbirine göndererek bir tarafın dilekçesinin diğer tarafça cevaplanmasından sonra belirlenir. Gerek basit gerekse yazılı yargılama usulü uygulansın, hukuk davalarında duruşma gün ve saati tespit edildikten sonra taraflar davetiye ile duruşmaya çağrılır.

Ceza Davalarında Tensip Zaptı

Ceza mahkemelerinin tamamında, şüpheli hakkında düzenlenen iddianame kabul edildiğinde tensip zaptı düzenlenir. Tensip zaptı ilk duruşmaya kadar yapılması icap eden işlemlerin belirlenmesi ve şikayetçi ile sanığın duruşmaya çağrılması amacıyla hazırlanır. Şayet sanık tutuklu ise tensip zaptında sanığın cezaevinden getirtilmesi adına yazı yazılır.

Tensip tutanağı ile ayrıca varsa tanıklar, bilirkişiler ve işlem tutanağı imzacıları gibi kişiler de duruşmaya davet edilir. Yakalama veya arama tutanağını imzalayan kişiler, İşlem tutanağı imzacılarına örnek olarak verilebilir. Son olarak, ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerin, ceza mahkemelerine örnek teşkil ettiğini belirtelim.

Sıkça Sorulan Sorular

Tensip Tutanağı Aşaması Kaç Gün Sürer?

Tensip zaptı, ilgili mahkemenin duruşmaya ilişkin hazırlığını içeren tutanaktır. Tensip zaptının hazırlanması; hukuk davaları için birkaç gün, ceza davaları içinse iddianamenin kabulü süreci de bulunduğu için iddianamenin mahkemeye verilmesini takiben iki ila üç hafta kadar sürebilir.

Tensip Zaptı Hazırlandı Duruşma Günü Verilmedi Ne Demek?

Tensip tutanağı ile duruşma günü verilmemesi durumunda, duruşmaya hazırlık işlemlerinin henüz tamamlanmadığı anlaşılmalıdır. Mahkeme, yerine getirilmesi gereken işlemleri belirlemekte ve bunları tensip zaptı düzenlemek suretiyle belgelemekte; ancak, dosyanın duruşma için yeterli olgunluğa ulaşmaması sebebiyle duruşma günü atamamaktadır. Duruşma günü verilmemesi genellikle yazılı yargılama usulünün uygulama alanı bulduğu mahkemelerde (Aile Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi vd.) söze konu olur.

Tensip Zaptı Kaç Gün İçinde Gelir?

Tensip tutanağı hazırlandıktan sonra takriben 1 ay süreyle PTT aracılığıyla ilgiliye tebliğ edilir.

Tensip Zaptı Hazırlandıktan Sonra Duruşma Ne Zaman Olur?

İlk duruşma, tensip zaptının düzenlenmesini takiben genellikle üç ay sonra yapılır. Fakat mahkeme yoğunluğuna göre bu sürenin beş aya kadar uzaması da mümkündür.

Call Now Button