Telefonla Cinsel Tacizin Cezası

TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçu, Failin mağdurun bedenine temas etmeden gerçekleştirdiği söz ve davranışlar olarak tanımlanır. Cinsel amaçla işlenen bir eylemin cinsel taciz suçu olarak değerlendirilmesi için failin; sürtünme, dokunma ya da herhangi bir şekilde mağdurun vücuduna temas etmemesi şartı aranır. Aksi takdirde, mağdurun bedenine fiziksel temasta bulunulması halinde duruma göre basit veya nitelikli cinsel saldırı suçundan bahsedilebilir.

Cinsel taciz suçu, teknolojinin gelişmesiyle beraber iletişim araçları yoluyla da işlenir hale geldi. Telefonla cinsel taciz suçu; mağdura telefon etme, çeşitli platformlar aracılığı ile mesaj atma, ses kaydı gönderme olarak tanımlanır. Aynı zamanda e-mail atma, İnstagram, facebook, twitter gibi sosyal medya araçları ile sesli, görsel ya da yazılı mesaj göndermek suretiyle telefonla cinsel taciz suçu işlenmiş olur.

Telefonla cinsel tacizin cezası mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ya da adlî para cezası şeklinde yetkili mahkemece hükmedilir. Fiilin çocuğa karşı işlenmesi durumunda ise bu ceza, hapis cezası olarak, altı aydan üç yıla kadar hükmedilir.

Hangi Sözler Telefonla Cinsel Tacizin Cezası Suçuna Konu Olur?

Bu konuda kesin ve sınırlandırıcı bir şey söylenemez. Failin telefonda cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek amacı ile çeşitli ifadeleri kullanması cinsel taciz suçunu oluşturur. Yargıtay kararları incelendiği zaman telefonda ya da sosyal medya üzerinden söylenen sözlerin cinsel taciz suçunu oluşturacağı belirlenmiştir. Bunlar;

Seninle tanışmak istiyorum”,

Senden hoşlanıyorum, seninle çıkmak istiyorum”,

Seni seviyorum, seni özlüyorum”,

Sen bilirsin, senden hoşlanıyorum, seni seviyorum”, gibi çeşitli sözlerden oluşur.

Telefonla Taciz Suç Duyurusu Nereye Yapılır?

İletişim araçları ile cinsel tacize maruz kalan mağdur, telefonla taciz edilmesi ile ilgili suç duyurusunu farklı adli makamlar aracılığı ile yapılabilir. Daha hızlı ve etkin bir yöntem için cinsel taciz suçunun işlendiği yerdeki cumhuriyet savcılığına müracaat yapmak gerekir. Mağdur, suçun işlendiği yerde yaşamıyor ve oraya gitmesi zor olacaksa bulunduğu yerdeki savcılık aracılığı ile telefonla tacize suç duyurusunda bulunabilir. Ancak, bu durumda soruşturma işlemleri daha geç başlayabilir.

Cinsel taciz suçunun mağduru, suçun işlendiği yerdeki kolluk kuvvetlerine de şikayetini bildirip delillerine sunabilir. Kolluk kuvvetleri aldıkları şikayet sonrası bağlı oldukları savcıya durumu iletir. Savcının vereceği talimatlar doğrultusunda soruşturma evrakları hazır hale getirilir.

Telefonla tacize suç duyurusu hem savcılık hem de kolluk kuvvetleri üzerinden gerçekleştirilebilir. Ancak, sürecin daha hızlı ilerleyebilmesi için tecrübeli bir ceza hukuku avukatı aracılığı ile savcılık makamına yapacağınız suç duyurusu daha etkin çözüm almanızı sağlar.

Telefonla Cinsel Tacizin Cezası Nedir?

TCK’nın 105. maddesi kapsamında, cinsel taciz suçu işleyen fail ya da failler, ağırlaştırıcı nedenler bulunmuyorsa, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ya da adlî para cezası olarak verilir. Bu fiilin çocuğa karşı işlenmişse fail, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Aynı zamanda cinsel taciz suçunun posta ya da elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıklardan faydalanmak şeklinde işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır. Cinsel taciz sebebi ile mağdur; işini bırakmak, okuldan ya da ailesinden ayrılmak zorunda kalıyorsa, verilen ceza bir yıldan az olamaz.

Karşılıklı Cinsel Konuşma Suç Mu?

Karşılıklı cinsel konuşma, Yargıtay ilgili ceza daireleri kapsamında, failin niyeti ve mağdurun davranışları doğrultusunda karar verilmesi gerektiğine işaret eder. Dolayısı ile fail ile mağdur arasında bir gönül ilişkisinin bulunması, aralarında daha önce bu yönde konuşmaların gerçekleşip gerçekleşmediği ve mağdurun daha önceki konuşmalar ile ilgili bir şikayetinin varlığı, dosya karşılıklı cinsel konuşma suçu kabul edilmeyebilir.

Yargıtay’a göre, şikayetçi ile sanık arasında yaşanan telefon görüşmeleri ile ilgili dosya içindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporu detaylı olarak incelenir. Buna göre; taraflar arasında yaşanan konuşmaların sayısı ve konuşma sürelerinin uzunluğu ile birbirlerine karşılıklı olarak gönderdikleri mesajlar dikkate alınır. Şikayetçinin, sanığın suça konu sözlerine ve aramalarına ilişkin rızasının olmadığına dair yeterli delil yoksa, sanığın suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasalara aykırıdır.

Cinsel Suçlarda Ağır Ceza Avukatının Önemi Nedir?

Cinsel suçlarda hükmedilen cezalar birbirinden farklıdır. Bu sebeple cinsel suçlarla ilgili davalar farklı mahkemelerde yapılır. Örnek olarak; cinsel taciz suçu ve sarkıntılık suçu asliye ceza mahkemesi yetkisinde değerlendirilir. Cinsel saldırı suçlarına ise ağır ceza mahkemesi bakar.

Cinsel davranışların, suç oluşturup oluşturmadığı ya da hangi suçu oluşturacağı belirlenmesi de fail açısından öneme sahiptir. Bu tespitin yapılmasında, olay örgüsü mantık silsilesi çerçevesinde aktarılmalıdır. Lehe olabilecek deliller adli makamlara eksiksiz olacak şekilde sunulur.

Buna göre cinsel suçlarda, Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecinde bir avukatın yardımına başvurmanız yararlı olur. Yine yargılama sürecinde şüpheli, sanık ya da mağdur açısından yasal haklarının tecrübeli bir ağır ceza hukuku avukatı ile savunulması büyük öneme sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

Telefonla cinsel taciz suçu cezası ne kadar?

Telefonla cinsel tacizin cezası; üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ya da adlî para cezası olarak hükmedilir. Fiilin çocuğa karşı işlenmesi durumu söz konusu ise bu ceza, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası olarak hükmedilir.

Telefonla cinsel taciz suçuna hangi mahkeme bakar?

Telefonla cinsel taciz suçu da dahil olmak üzere Cinsel taciz suçu nedeniyle yargılama yapma görevi asliye ceza mahkemesine aittir.

Telefonla cinsel taciz suçunda avukat şart mı?

Telefonla taciz yargılama sürecinde şüpheli, sanık ya da mağdur açısından yasal haklarının ceza hukuku avukatı ile savunulması önemlidir.

Call Now Button