Tazyik Hapsi Nedir?

Bir kişinin kanunların hükmettiği yükümlülüğünü yerine getirmesi için bir işi yapma ya da yapmamasında uygulanan cezaevi yaptırıma tazyik hapsi adı verilir. Tazyik hapsi ceza hukuku konusudur. Uygulamada ise zorlama hapsi olarak anılır. Tazyik, basınç ya da manevi baskı anlamına gelir. Tazyik hapsi kişinin kendinden beklenen bir yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde uygulanır. Kişinin yükümlülüğünü yerine getirene kadar zorlayıcı güç oluşturmak ve ihmal ettiği yükümlülüğü yerine getirmesi için uygulanır.

Tazyik Hapsi Ne Anlama Gelir?

Tazyik hapsi Türk Ceza Kanununda tanımlanmamıştır. Ancak, tazyik hapsi kişiyi bir işi yapmaya, bir yükümlülüğü yerine getirmeye zorlama yaptırımı kurumu olarak ifade edilir. Tazyik hapsi yapılması gereken işin ifa edilmesi ile sona erer. Nafaka yükümlüsünün nafaka borcunu ödememesi tazyik hapsi cezası ile sonuçlanır. Aynı şekilde borçlunun ödeme taahhüdünü ihlal etmesi, çocuk teslim kararına aykırı davranış sergilenmesi gibi durumlarda da sıklıkla tazyik hapsi kararına rastlanır.

Tazyik hapsi hükmünde kesin bir süre konmaz. Genellikle 3 aya kadar tazyik hapsi öngörülür. Yaptırıma sebep olan yükümlülüğün yerine getirilmesi ile zorlama hapsi sona erer. Yerine getirilmesi gereken yükümlülüğün ifası ile tazyik hapsi kalkar. Bu durumda hükümlü salıverilir.

Hangi Durumlarda Tazyik Hapsi Kararı Alınır?

Ceza hukuku konusu olan tazyik hapsini hangi durumlarda uygulandığı en çok merak edilen konulardan biridir. Kanunda açıkça tanımlanmamış olan tazyik hapsi kavramı, şu konuları kapsar.

  • Hakkında aciz vesikası alınmış olan bir borçlunun asgari ücretin üstünde bir geçim sürdürmesi,
  • Borçlunun ödeme şartını ihlal etmesi ile taahhüdü ihlal etme fiilinin gerçekleşmesi,
  • Çocuk tesliminde emre aykırı davranış sergilenmesi,
  • Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işin yapılması ya da yapılmaması,
  • İrtifak hakkının tesis edilmesi ya da kaldırılması hakkındaki hükümlere muhalefet etme halinde,
  • Nafaka ödemekle yükümlü kişinin borcunu ödememesi,
  • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a aykırı tavır sergilemek gibi durumlarda tazyik hapsi kararı alınır.

Tazyik Hapsi Nasıl Sona Eriyor?

Şikayete konu olan tazyik hapsini gerektiren eylemlerin işlenmesi halinde, şikayette bulunan tarafın davadan vazgeçmesi durumunda tazyik hapsi sona erer. Bu durumda konu olan dosya tamamen ortadan kalkar. Zorlama hapsi için hapis kararı verilen hükümlü hakkında şikayetten vazgeçme kararı veren mahkemeye yapılan başvuru yeterlidir. Ceza Mahkemesine şikayetten vazgeçildiğinin bildirilmesi durumunda tazyik hapsinin kalkar.

Tazyik Hapsi Hangi Amaçla Uygulanır?

Tazyik hapsi paraya çevrilemeyen bir karardır. Ertelenemediği gibi sicil kaydına da işlenmez. Diğer seçenek yaptırımlara da çevrilemeyen bir karardır. Bu özellikleri ile zorlama hapsi, TCK’da ki hapis cezalarından ayrılır. Hapis cezalarının temelinde kanunda belirtilen suçların cezalandırılması amacı yatar. Tazyik hapsinde ise amaç, kişinin yerine getirmediği yükümlülükleri yerine getirmesini sağlamaktır. Bu nedenle yükümlülüğün yerine getirilmesi ile beraber tazyik hapsi ortadan kalkar.

Kanunlara göre yükümlülüğü olan ve bunları yerine getirmeyen kişilerin kamu düzenini bozmamalarına karşın, yükümlü oldukları kişileri de mağdur etmemeleri için bu kurum düzenlenmiştir.

Tazyik Hapsi Zamanaşımına Uğrar Mı?

Tazyik hapsinde, hükmün kesinleşmesi ile kanunda belirtilen sürenin geçmesi ve kararın uygulanmasından vazgeçilmesinde zamanaşımından bahsedilir. Zorlama hapsinin şikayet süresi 3 ay olarak belirlenmiştir. Nafaka ödemekle yükümlü olan kişinin geçmişe dönük olarak, son 3 aylık nafakasını ödememesi durumunda tazyiken hapsine karar verilebilir.

Tazyik hapsi ile ilgili zamanaşımı süresi, ceza mahkemesi tarafından verilen kararın uygulanmasında kararın kesinleşmesinden itibaren iki yıl olarak belirlenmiştir.

Tazyik Hapsi Dilekçe Örneği

Tazyik hapsi dilekçesi iki şekildedir. Bu dilekçeler; tazyik hapsi talebi dilekçesi ve tazyik hapsi itiraz dilekçesi olarak iki farklı dilekçedir. Bu dilekçeler içerik olarak birbirinden farklıdır. Dolayısı ile dilekçe hazırlarken ceza hukuku avukatı bilgisine başvurulması gerekir. Dilekçede yapılacak herhangi bir usul hatası ya da kaçırılan hukuki bir ayrıntı olumsuz bir durum yaratabilir.

Konusu hapis olan bu tip davalar, hazır taslak dilekçeler üzerinden takip edilirse kişiyi haklı iken haksız duruma düşürebilir. Hak kaybı yaşamamak içi mutlaka ceza hukuku avukatından yardım alınmalıdır.

Tazyik Hapsi Kaç Defa Yapılır?

Tazyik hapsinde sınırlama kaç defa yapılacağına dair değildir. Süre olarak bir sınırlamaya sahiptir. Bir kişi nafaka borcunu ödemediği süre kadar hapis kararı ile karşılaşabilir. Ancak, zaman açısından azami sınırlar da vardır. İcra taahhüdüne aykırı davranan kişi, her uymadığı karar için tazyik hapsine maruz kalır. Ancak, durum ne olursa olsun toplam hapis süresi 3 ayı geçemez.

Sıkça Sorulan Sorular

Tazyik hapsi hangi konularda diğer hapis cezalarından ayrılır?

Tazyik hapsi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ya da getirilmemesi durumunda zorlama maksadıyla uygulanan bir cezadır. Diğer hapis cezalarında ise kanunen yasaklanmış bir fiilin icrası sonrası karar verilir. Bu durum temelde zorlama hapsini diğer hapis cezalarından ayırır.

Disiplin ve tazyik hapsi aynı anlamamı gelir?

Disiplin hapsinde kamu düzenini korumak için yaptırım gerektiren bir fiil söz konusudur. Zorlama hapsinin amacı ise bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişiyi zorlamaktır. Bu karar kişiyi yapması gereken işe zorlamaktır.

Hangi mahkeme tazyik hapsi kararı verebilir?

Tazyik hapsi kararı için icra ceza mahkemesi görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiştir. Diğer hallerde yine ilk işlemin yapıldığı yer mahkemesi yetkili olarak belirlenmiştir. Ceza mahkemesi kararı ile kişinin tazyik hapsi netleşir.

Tazyik hapsi talebinde bir süre var mıdır?

Ceza mahkemesine ihlal halinin gündeme gelmesinden itibaren 3 ay içinde, ilgilinin şikayetini konu alan bir dilekçe ile başvuru yapılır. Bu süre içinde mahkeme kararı değerlendirir. Dilekçenin dikkatli doldurulması da çok önemlidir.

Tazyik Hapsi Davası için avukata ihtiyacım var mı?

Tazyik hapsi davasında alanında uzman bir ceza hukuku avukatı ile çalışmak önem arz eder. Başvuru dilekçesinin hazırlanmasından dava sürecinin takibi ve sonuçlandırılmasına kadar ceza hukuku avukatı ile süreç yönetilmelidir. Böyle bir durumda olası aksaklıklar ortadan kaldırılmış olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button