Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Süre tutum dilekçesi, ilk derece mahkemesi tarafından aleyhe verilen kararı üst mahkemenin incelenmesi için yapılan talebi içeren karara itiraz eden hukuki dilekçedir. Süre tutum dilekçesi istinaf ya da itiraz kanun yoluna başvurulması amacı ile ilgili mahkemeye teslim edilir. Ceza yargılamasında bir kanuni düzenleme bulunmasa da tefhim ile süreler işlemeye başlamış olduğu için süre tutum dilekçesine başvurabilir.

Süre tutum dilekçesi istinaf ya da itiraz kanun yoluna başvurmak için kararı veren mahkemeye verilmesi gerekir. Bu dilekçeye uygulamada süre tutum dilekçesi adı verilse de aslında istinaf başvuru dilekçesi olarak da bilinir. Yalnız ayrıntılı itiraz gerekçeleri,  gerekçeli kararın açıklanmasının ardından mahkemeye tekrar iletilebilir.

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Süre tutum dilekçesi, yerel mahkeme tarafından verilen hukuki nitelikte bir dilekçedir. Kararın üst mahkeme tarafından incelenmesi talep eden karara itiraz dilekçesi olarak da adlandırılır. Süre tutum dilekçesinin verilmesindeki temel amaç istinaf ya da itiraz kanun yoluna başvurulması ile ilgili kanunlarca öngörülen sürenin durdurulması ve hak kaybına uğranmasını engellemektir. Mahkeme kararının kesinleşmesini engelleyen bu dilekçe, gerekçeli karar tebliğ edilene kadar yasal istinaf süreleri de askıya alınır. Anayasa mahkemesinin son kararlarında uygulanan ancak, kanunlarda bir yeri olmayan süre tutum dilekçesinin bir öneminin olmadığını açıklar. İstinaf ve temyiz sürelerinin gerekçeli karar ile birlikte başlayacağı da açık bir şekilde belirtilmiştir.

Ceza mahkemelerinde istinaf ve itiraz süreleri duruşmada olan dava taraflarının yüzüne okunmasının ardından başlar. Bazı hukuk mahkemelerinde istinaf süresi ise kısa kararın tefhiminden, duruşmada olan taraflara okunması ile başlar. Ceza mahkemesinde yerel mahkeme tarafından verilen karara karşı istinaf ya da itiraz kanun yoluna başvuru yapılması için kararın tefhiminden itibaren 7 gün süre verilir. Hukuk mahkemelerinde ise bu işlemler kanunda belirtilen süreler içinde kararı veren mahkemeye verilecek dava dilekçesi ile yapılır. Tefhim ile süreler başlamış olsa da ceza mahkemelerinin kısa kararı açıklamasının ardından gerekçe belirtilmediği için hangi gerekçeye istinaden kararı üst yargı yoluna götürüleceği hususu mesnetsiz kalmış olur. Ancak, ceza yargılaması sırasında sürelerin yüze karşı okuma ile başlamasının neticesinde, süre tutum dilekçesi verilmesi uygun bulunur. Süre tutum dilekçesinin hazırlanmasında mutlaka bir uzman Ankara ceza avukatı ile çalışılmalıdır.

Süre Tutum İstemi Ne Anlama Gelir?

Süre Tutum Dilekçesi, bazı durumlarda Kısa Temyiz Dilekçesi olarak da ifade edilir. Ceza mahkemelerinde tefhimle birlikte verilmiş olan sürelerin, tarafınız lehine durdurulması için kullanabileceğiniz hukuki bir dilekçedir. Genellikle mahkemede hâkimin verdiği son celse kararı mahkeme salonunda tefhim edilirse, yani sanığın yüzüne okunduğu zaman bu süre de tefhimle başlamışsa, istinaf için kısa kısa üreler belirlenir. Ancak, gerekçeli kararın yazılma süreci uzadığında, istinaf için gerekli olan kısa sürelerde, hukuki işlem yapmak son derece önemli bir süreçtir. Bu sebeple, mahkemede verilen kesin kararı istinaf etmek isteyen taraflar, gerekçeli kararın yazılmamış olması sebebi ile gerekçeyi bilemediğinden istinaf gerekçelerini de yazamaz. Böyle durumlarda, istinaf süresini kesmek için gerekli olan belge, kısa İstinaf Dilekçesi olarak ifade edilir. Hukuki uygulamada Süre Tutum Dilekçesi olarak ifade edilir.

İstinaf İçin Süre Tutum Dilekçesi

İstinaf süre tutum dilekçesi, mahkemelerde verilen kesin karar sonrası istinaf sürelerini durdurmak maksadı ile kullanılan hukuki bir belge anlamına gelir. Bu dilekçe, mahkemede verilen kesin kararların taraflara iletilmesin halinde, gerekçeli kararın yazılması aşamasında istinaf başvuru hakkını kaçırmak istemeyen taraflar, bu belgeye başvurabilir. Gerekçeli kararın yazılması aşamasında istinaf başvuru hakkını kaybetmek istemeyen taraf, istinaf süresini kesmek için süre tutum dilekçesi ile mahkemeye başvurusunu yapar. Bu belge, istinaf süresini durdurmak kaydı ile dava sonucuna göre istinaf başvurusunun yapılabilmesinde önemli bir görev üstlenir.

Temyiz süresi, mahkemelerde verilen kesin kararların tefhim edilmesiyle başlar. Ancak, gerekçeli kararın yazılma süreci, hemen hemen temyiz süresinin sonuna denk gelen zaman içindedir. Bu nedenle, gerekçeli kararın yazılması aşamasında süre tutum dilekçesi hazırlanmazsa, temyiz süresi içinde gerekçeli kararın yazılması mümkün olmayabilir. İstinaf başvuru hakkı kaybedilme durumu olabilir. Sonuç olarak; istinaf süre tutum dilekçesi, mahkemelerde verilen kesin kararların taraflara tefhim edilmesi durumunda gerekçeli kararın yazılması sürecinde istinaf başvuru hakkını korumak amacı ile kullanılan önemli bir hukuki belgedir. Bu belge zamanında verildiğinde, istinaf hakkının korunması bakımından oldukça önemlidir.

Hukuk Mahkemeleri İçin İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği:

……………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE ………………… İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

Dosya No                :2023/……… E.

İSTİNAF EDEN        : ……………

İSTİNAF EDEN VEKİLİ: Av……

KONU                   : Süre Tutum Dilekçesi konuludur

AÇIKLAMA           : Yerel mahkemenin dilekçenin başında belirtilen asıl numarası yazılı dosyasında …….. tarihinde müvekkilimiz aleyhinde verdiği kısa karar ……… aykırıdır. Bu nedenle istinaf kanun yoluna başvurmaktayız. Tarafımıza gerekçeli karar teslim edildikten sonra, detaylı itiraz sebep ve gerekçelerimizi sunmak için Süre Tutum Dilekçesi olarak bu dilekçeyi teslim ediyoruz.

SONUÇ ve TALEP    :  Gerekçeli karar tarafımıza iletildikten sonra, ayrıntılı itiraz gerekçelerimizi ve gerekçelerimizi sunmak için dilekçemizin bir süre sınırı talebi olarak kabul edilmesini talep ederiz.

Sıkça Sorulan Sorular

Süre tutum dilekçesi nedir?

Süre tutum dilekçesi, ilk derece mahkemeleri aleyhine verilen kararın üst mahkeme tarafından incelenmesi talebinden oluşan karara itiraz olarak verilen dilekçedir.

Süre tutum dilekçesinin amacı nedir?

Süre tutum dilekçesi ile ilk derece mahkemesinin aleyhine verdiği kararın üst mahkemeye taşınması sağlanır. Temel olarak bir istinaf ya da temyiz başvuru dilekçesi olarak ifade edilir.

Süre tutum dilekçesi için avukat şart mı?

Süre tutum dilekçesi hazırlanırken önemli bazı noktalar vardır. Bu noktaların atlanmaması için ceza hukuku avukatı ile görüşülmesi çok daha uygun olur.

Call Now Button