Seni Öldürürüm Demenin Cezası Nedir?

Ceza Kanununun tehdit suçuna ilişkin 106. Maddesi, seni öldürürüm demenin cezasına açıkça yer vermiştir. Bu maddeye göre; bir başkasının, kendisinin ya da yakınının yaşamına, vücut ya da cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırıda bulunacağınız iddia ederek tehdit eden kişi cezalandırılır. Yargıtay 4. Ceza Dairesi farklı zamanlarda seni öldürürüm demeye dair verdiği kararlarda hangi sözlerin bu suçu oluşturduğuna dair soru işaretlerini ortadan kaldırmıştır.

Yargıtay’a göre;

otoparktan çıkın, orayı bırakın gidin, ya seni ya da ortağını vururum”, 

seni çıktığın deliğe sokarım, senin boğazını keseceğim, seni öldüreceğim, çıktığın yere geri sokacağım”, 

ya ben öleceğim ya siz öleceksiniz”,

 seni öldüreceğim, oğlun nerede, hepinizi tarayacağım, sizi öldürmeye geldim” şeklindeki sözler ölümle tehdit suçu kapsamında değerlendirilir.

Ceza Kanununa Göre Seni Öldürürüm Demenin Cezası Ne Kadar?

Türk Ceza Kanununda 106/1 maddesinde, tehdit suçunun basit şekli yani nitelikli hallerden biri yoksa, seni öldürürüm demenin cezası altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak, bu suçun kadına karşı işlenmesi durumunda ceza alt sınırı dokuz aydan daha az olamaz.

Bunun yanında tehdidin;

  • Silahla,
  • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Böyle bir durumda fail mağdura karşı silahla gerçekleştirdiği seni öldürürüm demenin cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Ceza hukuku kapsamında değerlendirilen senin öldürürüm demenin cezası davasında, haklarınızı tam olarak bilmeniz için Ankara ceza hukuku avukatı ile görüşmelisiniz.

Seni Öldürürüm Demenin Cezası Şikayete Bağlı mıdır?

Ölümle tehdit suçu şikayet kapsamında bir suç değildir. Zamanaşımı süresine göre ölümle tehdit edilmekle karşı karşıya olan herkes Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapabilir. Suç bu şekli şikayete tabi olmaz ve şikayetten vazgeçilmesi durumunda düşme kararı verilmez.

Tehdit suçunun kanıtlanmasında, pek çok farklı yöntem vardır. Tehdit suçunda ispat araçları şöyledir;

Tanık Beyanı; ceza mahkemesinde tanıklar delil kaynağı olarak değerlendirilir. Tehdit suçu, tanık beyanı deliliyle ispatlanabilir. Tanık beyanı, tehdit suçunun ispatında uygulamada en çok başvurulan delil araçlarından biridir.

İletişim Kayıtları; tehdit suçu katalog suç kapsamında değildir. Tehdit suçu, telefon dinlemesi talebine gerekçe değildir. Ancak, telefon HTS kayıtları yani arayan ve aranan kayıtları dosyaya eklenebilir. Böylece davada ispat açısından diğer delillerle birlikte değerlendirilir.

Telefonunun İncelenmesi ve SMS Mesajları; telefon ve sim kartın incelenmesi ile delillerin ortaya çıkarılması mümkündür. Telefondaki SMS mesajlarının kayıtları, videolar, fotoğraflar gibi her çeşit dijital içerik incelenir ve tehdit suçunun ispatında kullanılabilir. Şüphelinin cep telefonu incelenmesi ve telefondan alınan bilgilerin kaydının tutulabilmesi için hakim kararı gerekir. Aynı zamanda belirlenen sürelerde hakim onayına sunmak üzere Cumhuriyet savcısının yazılı emrinin bulunması gerekir. Sanığın rızası olsa da kolluk görevlileri tarafından şüphelilerin telefonlarının incelenmesi ve telefon içeriğindeki mesaj ve benzeri bilgilerin kayıt altına alınması mümkün değildir. Bu kurallara uymadan ulaşılan  delillerin hukuka aykırı bir biçimde ele geçirildiği kabul edilir.

Gizli Ses, Görüntü Kaydı Almak; izinsiz olacak şekilde ses ya da görüntü kaydı alarak hakaret suçunun ispatlanması bazı hallerde hukuka uygundur. Aniden gelişen ve başka şekilde ispatlama imkanının olmadığı durumlarda, gizli alınan ses ya da görüntü kaydı ceza yargılamasında delil niteliğindedir. Ancak, planlı şekilde alınan ses ya da görüntü kaydı hukuka aykırı delil değerindedir. Dolayısı ile tehdit suçunun ispatında delil değerine sahip olmadığı gibi suç olarak da kabul edilir.

Whatsapp, Telegram Gibi Çeşitli Uygulamalar; Bu uygulamalar üzerinden gönderilen sesli, yazılı ve görsel öğeler delil değerindedir. Whatsapp gibi mesajlaşma kayıtlarının, görüşme tarihleri, saatleri, ayrıntılı diyaloglar, ekran görüntüleri de alınarak, denetime imkan verecek şekilde tutanağa bağlanabilir.  Bu şekilde düzenlemiş bir tutanak bulunuyorsa, aslı ve denetime imkan sunacak şekilde onaylı suretinin dosyaya eklenmesi, söz konusu evrakların duruşmada sanığa okunarak söyleyeceklerinin sorulması, yani tüm delillerin bir arada değerlendirilmesi gerekir.

İnstagram, Twitter, Facebook gibi Sosyal Medya Araçları; sosyal medya araçlarıyla ilgili gerçekleştirilen delil taleplerine Amerika Birleşik Devletleri adli makamları yanıt vermez. Bu sebeple tehdit suçu ile ilgili bu ağlar üzerinden failin kimlik bilgilerine ve yaptığı açık paylaşımlara ya da mağdurun hesabı üzerinden yapılan yazışmalar aracılığı ile ulaşılabilir. Sosyal ağlardaki yazı, video ve görsel üzerinde kolluğun yaptığı tespitler tutanağa dönüştürülebilir. Yargılamada belge delili değerinde olarak kanıt aracı değerinde kullanılır.

E-Tespit Yolu ile İspat; Türkiye Noterler Birliği’ 7 gün/24 saat, internette herhangi bir web sayfası ya da sosyal medya hesabı üzerindeki veri veya bilgiler URL bazlı tarama ile tespit edilir. E-tespit talep eden kişi; içeriğini tespit etmek istediği URL’yi Noterler Birliği’nin veri tabanına göndermesi gerekir. Kendisine bu başvuru sonucu, bir e-tespit başvuru numarası verilir. Bu başvuru numarası ile mesai saatleri içinde herhangi bir notere başvuru yapabilir, aynı zamanda online tespit yapılır. Kaydedilen bilgiler noter tarafından onaylanır. E-tespit yöntemi ile internet üzerinden işlenen suçlar kesin bir şekilde tespit edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Seni öldürürüm demenin cezası nedir?

Seni öldürürüm demek, kişinin yaşamına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahsetmek gibi tehdit suçunun işlenmesine neden olur. Seni öldürürüm demenin cezası, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır.

Seni öldürürüm demenin cezası için avukat şart mı?

Seni öldürürüm tehdidi ile karşı karşıya olan kişi, bu süreç hakkında haklarını bilmek ve eksiksiz bir dava süreci geçirebilmek için ceza hukuku avukatı bilgisine başvurabilir.

Call Now Button