Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Kişilerin bir hak ihlali ya da kendilerine karşı işlenen hukuksuz bir eylem ile karşılaşmaları durumunda, bu konuyu savcılığa şikâyet olarak bildirme hakkı vardır. Bu şikâyet sözlü olarak yapılabilir. Yazılı olarak da yapılabilen savcılığa suç duyurusunda yazılı olarak yapılan şikâyetler, mağdurlar için daha yararlı olur.

Yazılı olarak yapılan şikâyetlerde savcılık, şikâyet eden kişinin ifadesini alır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, şikâyete konu olan suçlar ile ilgili yapılacak olan şikâyetlerin, hukuka aykırı fiilin işlenmesi itibari ile altı ay içinde yapılmış olması gerekir. Aksi takdirde şikâyetler geçersiz kabul edilir.

Suç duyurusu emniyet kuvvetlerine yapılabilir. Bunun yanında direkt olarak savcılık makamına da yapılabilir. Mağdurun ikamet ettiği yerde yer alan adliyelere yapılacak şikâyetlerde, suç duyurusunda savcılık nöbetçi savcı ya da müracaat savcıları yetkilidir.

Suç Duyurusunun Yapılması Şartı Aranan Suçlar Nelerdir?

Müracaatı alan savcılık şikâyette bulunan kişinin ifadesini aldıktan sonra, şikâyeti değerlendirerek davanın açılıp açılmayacağı kararı alır. Özellikle şikâyete bağlı kamu davalarında mutlaka şikâyet edilmesi şartı aranır. Bu suçlardan bazıları şöyledir.

 • Konut dokunulmazlığının ihlali
 • Cinsel taciz
 • Mala zarar verme
 • Kasten yaralama (hafif yaralamalar)
 • Eşe karşı cinsel saldırı
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • Hakaret
 • Hırsızlık
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

Suç duyurusunda bulunmak için suçu işlediği düşünülen kişinin mağdur tarafından tanınması gerekli değildir. Ancak eğer suçu işleyen kişi biliniyorsa en azından eşkâli yetkililere tarif edilmelidir. Kişilerin savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkı olduğu gibi, suç duyurusunu geri çekme hakkı da vardır. Suç duyurusunu geri çekme işlemi ancak dava açılmadan yapılabilir. Dava açıldıktan sonra bu işlemin bir anlamı yoktur.

Savcılığa Şikâyette Bulunan Kişiye Ne Olur?

Mağdurların yaptığı suç duyurusu yetkili savcılık kalemi tarafından kayıt altına alınır. Dilekçe için bir hazırlık numarası verilir. Bu hazırlık numarası, suç duyurusunu yapan kişi için önemlidir. Bu numara ile şikâyetin yapıldığı savcılık kalemine gidilir, şikâyetle ilgili dosyanın hangi savcıda olduğu öğrenilir. Eğer savcılık dava açmışsa, bu numara ile dava dosyasının hangi mahkemede olduğu da öğrenilir.

Savcılık şikâyet başvurusunun bir suçtan kaynaklandığına karar verirse, gerekli tahkikatlara başlayıp, kovuşturma sürecini başlatır. Savcılık gerekli delilleri toplamak için haklarında suç duyurusu yapılan kişilere ifade vermeleri için çağrı kâğıdı gönderir. Bu kişilerin ilk ifadelerini emniyet müdürlüğünde vermesi gerekir. Bir sonraki adımda ise çağrı kâğıdını gönderen savcılığa sevk edilir ve görevlendirilen savcı tarafından ifadesi alınır. Savcı almış olduğu ifade ve delillere göre, kovuşturmaya yer olmadığı kararını verir ve şüpheliyi serbest bırakabilir. Şüphelinin suç işlediği kanaatine varılırsa, savcı şüphelinin yargılanması amacı ile mahkemeye sevk eder.

Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunurken Ücret Ödenir Mi?

Kanunlara göre savcılığa suç duyurusunda bulunmak için herhangi bir ücret ödemesi talep edilmez. Suç duyurusunda bulunmanın herhangi bir ücreti olmadığı için savcılıklara çok fazla suç duyurusu yapılır. Özellikle gerçek dışı eylemler ile ilgili yapılan suç duyuruları ile ilgili, savcılık suistimal tespit ederse suç duyurusunda bulunan hakkında dava açılabilir. Bu durumda ise mahkeme masrafları ödenmek zorundadır.

Savcılığa Suç Duyurusu Süresi Nedir?

Türk Ceza Kanunu savcılığa suç duyurusu yapmayı 6 ayla sınırlamıştır. Yaşanan olay ile ilgili 6 ay içinde şikayet dilekçesi ile başvuru yapılması şartı aranır. 6 aydan sonra yapılan şikayetler zamanaşımına uğrar ve geçersiz olarak kabul edilir. 

Savcılığa Yapılan Şikâyetler Kaç Günde Sonuçlanır?

Mağdurların yaptığı su duyurusu sonuçları, savcılığın iş durumuna göre değişiklik gösterir. Bu süreç bazen bir ay olabileceği gibi bazı durumlarda ise bir yılı da bulabilir. Mağdurlar, suç duyurusu yaptıklarında kendilerine verilen soruşturma numarası ile savcılığa yaptıkları suç duyurusu sonuçlarını takip edebilir.

Savcılığa Suç Duyurusu Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Mağdurların savcılığa suç duyurunda bulunmak için yazdıkları dilekçenin, daha sonraki aşamalarda da önemi büyüktür. Bu sebeple gerekiyorsa tecrübeli bir ceza avukatı ile süreç yönetilmelidir. Savcılığa yapılan suç duyurusu dilekçesinde şunlar yer almalıdır.

 • Şikâyetin yapıldığı Cumhuriyet başsavcılığının ismi
 • Şikâyetçi: Adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi ve telefon numarası
 • Şüpheli veya şüpheliler: Adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi ve telefon numarası (biliniyorsa)
 • Suç: Şikâyetin konusu
 • Suç tarihi
 • Açıklamalar
 • Sonuç ve istem
 • Tarih ve imza
 • Dilekçe eki: Nüfus cüzdan fotokopisi ve olayla ilgili belgeler

Dilekçenin açıklamalar kısmında, olayın yeteri kadar özeti yer almalıdır. Ayrıca, olayla ilgili tanıklar bulunuyorsa, bu kişiler ile ilgili gerekli bilgilerin de yazılması gerekir. Şikâyetçi, olayla ilgili fotoğraf, video ya da film gibi belirleyici delillere sahipse, bunları da dilekçede belirtmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Savcılığa suç duyurusunda bulunurken avukat şart mı?

Savcılığa suç duyurusunda bulunurken yanınızda ceza hukuku avukatı bulunup bulunmaması size bağlıdır. Ancak, avukat ile yapılan işlemler profesyonel olduğu için daha sağlıklı adımlar atılır.

Online suç duyurusu yapılabilir mi?

İnternet üzerinden suç duyurusunda bulunulabilir. Bunun için CİMER sistemi (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) kullanılabilir. Vatandaşlar CİMER üzerinden 7/24 kolayca ve hızlı bir şekilde şikayette bulunabilir. Bu suç duyuruları yetkili merciler tarafından incelenir ve ilintili kurumlara iletilir. 

E- Devlet üzerinden savcılığa suç duyurusu yapılabilir mi?

E- devlet üzerinden savcılığa suç duyurusu yapmak oldukça kolaydır. Bu başvuru CİMER aracılığı ile yapılır.

Suç duyurusu geri alınabilir mi?

Savcılığa yapılan suç duyuruları geri alınabilir. Ancak, bu noktada içinde bulunulan hukuki süreç önem arz eder. Şikayet daha dava açılmadan savcılıktan geri alınırsa kolayca geri çekilebilir. Ancak, dava sonuçlanmış, şikayetçi olunan kişi ceza almışsa geri çekilen şikayetin bir anlamı yoktur.

Call Now Button