Ruhsatsız Silahla Adam Vurma Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nda “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” kategorisinde değerlendirilen kasten yaralama suçunun basit ya da ağırlaştırılmış yaralama suçu olarak iki çeşidi vardır. Ayrıca kime ya da kasten yaralamanın şekline göre Türk Ceza Kanunu’nda çeşitli açıklamalara yer verilir. Bu açıklamalara göre ceza verilir, aynı zamanda cezanın basit hali ile ağırlaştırılmış hali arasında farklar da belirtilmiştir. Ruhsatsız bir silahla kasten yaralama suçu söz konusu ise bu durumda nitelikli haller kapsamında ceza hükmedilir. Ayrıca “Sayılı Yasaya Muhalefet Suçu” sebebiyle de ceza alır.

Kasten Adam Vurma Suçu Nedir?

Bilerek ve isteyerek adam vurma, kişinin sağlığına çeşitli zararların verilmesi olarak kasten yaralama suçunun kısa bir tanımıdır. Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen bir suç olduğu için kanunlarda belirtilen hallerden birinin işlenmesi halinde, kasten adam yaralama suçu işlenir. Kasten yaralama suçu ile ilgili olarak diğer önemli durumlar şu şekilde sıralanabilir.

 • Kişinin vücuduna acı verilmesi, sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulması sonucu hangi eylem olursa olsun kasten yaralama suçu ortaya çıkar.
 • Basit ve ağırlaştırılmış halleri kanunda belirtildiği üzere, kanundaki hallere göre kişi en üst ya da alt seviyeden ceza alır.
 • Basit olarak işlenen bir kasten yaralamada, mağdurun şikayette bulunması gerekir. Ancak, nitelikli durumlarda soruşturma açılması mümkündür.

Kasten yaralama suçunun çeşitli halleri ve durumları vardır. Buna göre cezalar değişiklik gösterir.

Kasten Yaralama Suçu Fiilleri Nelerdir?

Kasten adam vurma suçunun üç ana fiili vardır. Bunlar şu şekildedir.

Vücuda acı verme ile yaralama; bir kişiye farklı olacak şekilde çeşitli zararlar vermek ve kişinin bu zarar çerçevesinde acı hissetmesi halidir.

Sağlığı bozmak sureti ile yaralama; mağdura bir saldırıda bulunulduğunda kişide ruhen ya da fiziksel olarak kalıcı ya da geçici sağlık sorunlarının oluşması durumudur.

Algılama yeteneğini bozma şeklinde adam vurma; yaşadığı saldırı sebebi ile kişinin düşünme, akıl yürütme ve davranışlarını yönetebilme yeteneklerini kaybetmesi durumu söz konusudur.

Kanunlara göre bu fiillerin gerçekleştirilmesi neticesinde kasten adam yaralama suçu meydanag. elir. Suçun gerçekleştirilmesi için bazı eylemlerin söz konusu olması gerekir. Bu eylemler, Türk Ceza Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir.

Kasten Adam Yaralama Suçunun Gerçekleştirilme Halleri

Kişinin sağlığını bozma, algılama yeteneğinin ve  kaybolmasını sağlama ve vücuduna zarar verme şeklinde gerçekleştirilen eylemler, kasten adam yaralama suçunun içeriğini oluşturur. Bunlar şu şekildedir.

Bir kişiye sopa ya da yabancı bir cisimle vurma,

Tokat ya da tekme ile kişiye zarar verme,

Silah ya da bıçakla kişiyi yaralama,

Kişinin itilmesi ile bir başka yere çarpmasından kaynaklı yara almasına sebep olmak, kasten yaralama suçunun hareketlerinden sadece birkaçıdır.

Bu hareketler ile kasten yaralama suçu gerçekleştirilir. Bunun yanında basit nitelikli suçtan ziyade, cezasının ağır olduğu nitelikli haller de vardır.

Kasten Adam Yaralama Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Basit nitelikteki kasten adam yaralama suçunda şikayete ihtiyaç duyulurken, nitelikli olanda şikayete gerek kalmaz. Şu hallerden birinin gerçekleştirilmesi durumunda, kişi ağır ceza türünden ceza alır.

 • Canavarca hisle,
 • Eşe, kardeşe ya da altsoy ve üstsoya karşı,
 • Silahla,
 • Mağdur kendini savunamayacak durumdaysa ve
 • Kamu görevini yerine getirene karşı işlendiyse, kişi ağır ceza alarak cezalandırılır.

Cezaların alt ve üst limitleri vardır. Hakim bu eylemler çerçevesinde verilen cezayı yarı ya da 1 kat oranında artırabilir.

Kasten Adam Yaralama Cezası Ne Kadar?

Kasten adam aralama eyleminin sonucuna ve gerçekleştirilme şekline göre verilen cezalar birbirinden farklıdır. Bu nedenle kasten adam yaralama cezası şu şekilde değerlendirilir.

 • Mağdur olan kişi basit bir tedavi ile kurtulabiliyorsa, şikayette bulunması halinde, kasten yaralayan kişi 4 aydan 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası alır.
 • Kasten adam yaralamada mağdurun sağlığını bozuluyor, algılama yeteneği düşürüyor ya da vücuduna acı veriyorsa, bu durumda 1 yıl ila 3 yıla kadar hapis cezası verilir.
 • Nitelikli hallerden en az birinin söz konusu olması durumunda ise kişiye verilen ceza 1 kat oranında artar.
 • Ruhsatsız silah ile kasten yaralamada mağdurda kalıcı bir iz, konuşmada zorluk, hayati tehlike, duyu organlarının işlevlerinin zayıflaması ya da hamile bir kadına işlenip, çocuğun erken doğması gibi durumlar doluyorsa, bu durumda kişiye verilen ceza 1 kat artar.
 • Ruhsatsız silahla kasten adam yaralamada mağdurda kalıcı bir hasar, iyileşme olasılığı bulunmayan bir hastalık, yüzde kalıcı iz, hamile bir kadına karşı olarak çocuğun düşmesine ve konuşmaya ya da çocuğun olmasını engellemeye sebep bir durum olursa, verilen ceza 2 kat artar.

Basit hal dışındaki tüm haller şikayete bağlı olmayıp, sadece basit haller şikayete bağlıdır. Ruhsatsız silahla kasten adam yaralama davalarında süreç karmaşık olduğu için bir ceza hukuku avukatı ile çalışmakta yarar vardır.

Ruhsatsız Silahla Kasten Adam Vurma Davalarında Hangi Mahkeme Görevli?

Kasten yaralama sebebi ile ceza davası süreci ceza mahkemelerinde yürütülür. Tazminat davası ise, ayrı bir dava şeklindedir. Tazminat davalarında asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Her iki durumda da dava süreci bir uzman tarafından takip edilmelidir. Ceza hukuku avukatı bu süreçte sizin adınıza süreci hatasız olarak takip eder.

Sıkça Sorulan Sorular

Ruhsatsız silahla kasten adam vurma davalarında hangi haller söz konusudur?

Ruhsatsız silahla kasten adam yaralama suçunda nitelikli haller kapsamında ceza verilir.

Ruhsatsız silahla kasten adam vurma davalarında avukat şart mı?

Ruhsatsız silahla kasten adam vurma suçunda profesyonel destek almak önemlidir. Ceza hukuku avukatı bu süreçte size profesyonel bir hizmet sunar.

Call Now Button