Polis Uzaklaştırma Kararı Verebilir mi?

İlgili kanunlara göre önleyici tedbirler en yakın aile mahkemesi hakimi tarafından mülki amirden veya kolluk biriminden talep edilir. Kararı vermesi gereken yetkili makam ise aile mahkemesi hakimidir. Kişinin savcılığa ya da polise başvurması durumunda bu talebi savcı ya da polis tarafından ilgili aile mahkemesi hakimine iletmesi gerekir. Sonuç olarak hakim uzaklaştırma ya da başka bir koruma tedbiri verir.

Bu kararların kolluk birimi aracılığı ile değil, hakim tarafından alınması temel kuraldır. Ancak, bazı hallerde polisin de bu kararı verdiği görülür. Buna göre çok acil ve gecikmesinde sakınca olan durumlarda polis de uzaklaştırma kararı verebilir. 

Bu durumda polisin verdiği uzaklaştırma kararının geçerli olup olmaması için bir şart yerine getirilmiş olması gerekir. Bu polisin kararını aile mahkemesi hakiminin onaylaması şeklinde olur. Polisin bu kararı vermesi ile ilk iş günü içinde bunu hakimin onayına sunmalıdır. Hakim yirmi dört saat içinde bildirimi onayladığında, uzaklaştırma kararı uygulaması devam eder. Hakimin bu kararı onaylamaması durumunda ise tedbir kendiliğinden kalkması ve kararın hiç alınmamış olması gibi sonuç doğurması ile sonuçlanır.

Uzaklaştırma Kararı Nedir?

Kanunlar  Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ şiddet gören ya da şiddet görme riski ile karşı karşıya olan kişiler için bazı koruma ve önleme tedbirleri öngörür. Bu kanun kapsamında şiddet yaşayan ya da şiddet yaşama tehlikesi ile karşı karşıya olan kadın, çocuk ya da aile bireyleri, ısrarlı takip mağduru olan her birey bu tedbiri talep edebilir.

Tedbir kararı ilgilinin talebi, Bakanlık, kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine değerlendirilir. Bu aşamada en hızlı ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkimi, mülkî amir ya da kolluk birimi aracılığı ile karar alınır. Uzaklaştırma kararı, bu kanunda öngörülmüş koruma amaçlı tedbirdir. Bu tedbir aile mahkemesi hakiminin kararı ile gerçekleşir. Şiddet yaşayan ya da şiddet yaşama tehlikesi yaşayan kişi en kolay ve çabuk ulaşabileceği hakimden koruma kararı alması talebinde bulunabilir.

Bu karar ile kişinin ortak konuttan ya da talepte bulunan kişinin konutundan derhal uzaklaştırılmasıdır. Okul, işyeri, yakınlarına yaklaşamamasını, iletişim araçları ile rahatsız edememesi gibi geniş kapsamlı bir taleptir. Dolayısı ile uzaklaştırma kararı ile müşterek konutun kadına tahsisi edilmesi sağlanabilir.

Kanun isminde ‘kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun’ ibaresi bulunsa da bu karar yalnız kadın lehine gelişmez. Cinsiyet, yaş, medeni durum, din, ırk, cinsel yönelim ayrımı yapılmaksızın şiddet gören ya da görme ihtimali olan herkes lehine verilebilir.

Aynı zamanda bahsi geçen şiddet her zaman fiziksel şiddet olmayabilir. Sadece kadın olduğu için cinsel, psikolojik, ekonomik ve her çeşit şiddete uğrayan ya da uğrama riski olan herkes koruma kararı verilmesini isteyebilir. Bunun yanında aynı evi paylaşmıyor olsalar da aile üyesi olan kişiler arasındaki bu yönde davranışlar şiddet olarak tanımlanır. Bu durumla karşı karşıya kalan kişiler kanunlar kapsamında korunur.

Uzaklaştırma kararı ve bu karar ile ilgili aklınıza takılan tüm sorular için Ankara boşanma avukatı ile görüşebilirsiniz.

Uzaklaştırma Kararının Şartları Nelerdir?

Bu Kanun’un amacı; şiddete uğrayan ya da şiddetle karşılaşma ihtimali olan kadınların, çocukların, aile bireylerinin korunmasıdır. Aynı zamanda tek taraflı ısrarlı takip mağduru olanlara yönelik şiddetin önlenmesi de kanun kapsamına alınmıştır. Bu kapsama göre kadına şiddet uygulanması, aile içinde bir şiddetin yaşanması ya da yaşanma ihtimali olması durumlarında koruma tedbiri talebinde bulunabilir. Tedbir kararı verilmesi için fiziksel şiddetin varlığı şart değildir. İlgili Kanun şiddet ile ilgili farklı ayrımlarda bulunmuştur. Buna göre;

Ev içi şiddet: aynı evde yaşayan ya da farklı evlerde yaşamanın yanında aynı aileye mensup sayılan kişiler arasında ortaya çıkan her çeşit fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet sayılan davranışlardır.

Kadına yönelik şiddet: Kadınlara, sadece kadın olduğu için uygulanan ya da kadınların insan haklarını ihlal edecek ve kanunda şiddet olarak görülen her çeşit tutum ve davranıştır.

Genel şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik olarak zarar görmesi ya da acı çekmesi ile sonuçlanan ya da sonuçlanmasına sebep olabilecek hareketler sayılır. Şiddet, bir kişinin özgürlüğünün keyfi olarak engellenmesi ya da acı çekmesine sebep olan baskı ve tehdidi de kapsar.

Uzaklaştırma Kararının İhlali Edilmesinin Cezası

Koruma kararı, hakkında bu karar alınan kişi için bir yükümlülük niteliği taşır. Kişi bu yükümlülüğü ihlal ettiğinde kararı veren aile mahkemesi bu kişi için 3 ile 10 gün arasında tazyik hapsi kararı alabilir. Bunun belirlenmesinde hakim tedbirin niteliğini ve ihlalin ağırlığını dikkate alır.

Tazyik hapsi, zorlama hapsi olarak da bilinir. Zorlama hapsi savcılık aracılığı ile uygulanır. Bu uygulama ile kişinin tedbire zorla uyması amaçtır.

Kişi uzaklaştırma kararını birçok defa ihlal edebilir. Böyle bir durumda her yapılan ihlal için 15 ile 30 gün arasında zorlama hapsi uygulanır. Ancak, verilmesi gereken toplam zorlama hapis süresi 6 ayı geçmemelidir.

Tedbir kararı verilmesi ya da zorlama hapsinin uygulanması şikâyete bağlı kılınmaz. Zorlama hapsine karar vermek ile ilgili hâkime takdir yetkisi de tanınmaz. Uzaklaştırma kararı ihlali ile hakim zorlama hapsi uygular. Ancak hâkim, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre birinci kez üç gün ile on gün arasında zorlama hapsine karar vermesi mümkündür. Tedbir kararının kapsamına aykırılığın her tekrarında ise zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne kadar değişir. Burada hakim tedbirin niteliğini ve ihlalin ağırlığını değerlendirip tazyik hapsinin süresini belirler. Ancak, zorlama hapsinin süresi toplamda altı ayı geçemez. Zorlama hapsi için üst sınır altı aydır.

Sıkça Sorulan Sorular

Polis uzaklaştırma kararı verebilir mi?

Uzaklaştırma kararı ancak, bazı özel durumlarda polis tarafından verilebilir. Polis bu kararı verdikten sonra ilk iş günü içinde bunu hakimin onayına sunmalıdır.

Polis uzaklaştırma kararında avukat şart mı?

Polis uzaklaştırma kararında haklarınızın neler olduğunu bilmek için biz aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşmenizde yarar vardır.

Call Now Button