Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi

Mükerrer, tekrarlanmış, yinelenmiş anlamına gelir. Mükerrer suç ise tekrar edilen suç olarak ifade edilir. Tekrar edilen ve süreklilik kazanan suçlar için “mükerrer suç” deyimi kullanılır. Geçmişte işlediği bir suç sebebi ile hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunan hükümlünün yeni bir suç işlemesi durumunda tekerrür hükümleri uygulanır. Tekerrür hükümleri, Türk Ceza Kanunu’nun 58’inci maddesinde düzenlenmiştir.

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Nedir?

Mükerrirlere özgü infaz rejimi, kanunlarda tekerrür durumunda uygulanacak olan infaz rejimi olarak ifade edilir. Bu durum, hükümlünün ceza evinde daha uzun süre kalması üzerine kanunlarca belirlenmiştir.

Hükümlü hakkında birden fazla suç ve birden fazla hapis cezası hükmedilmişse, hükümlünün infaz kurumunda kalacağı süre iyi halli olarak koşullu salıverilme hükümleri kapsamına girer. Böylece cezanın tamamı infaz edilmeden hükümlü, kapalı cezaevinden ayrılabilir.

Tedbiri mükerrir suçlular açısından cezanın tamamen infaz edilmesi ardından denetimli serbestlik durumu değerlendirilir. Hükümlünün tahliye tarihinden itibaren uygulanmaya başlar. Burada cezanın tam olarak infaz edilmiş olması şartı geçerlidir.

İnfaz hakimleri, ilk kez mükerrir olan durumlarla ilgili olarak ceza infazının tamamlanmasından sonra bir yıldan az beş yıldan fazla olmamak kaydı ile denetim süresi açıklar. Denetim süresi kapsamında yükümlülüklerine ve yasaklara aykırı hareket eden mükerrerler, infaz hakimi tarafından disiplin hapsine uygun görülür. Disiplin hapsinin süresi ise on beş günden az ve üç aydan fazla olamaz. Mükerrirlere özgü infaz rejimi ceza hukuku konusudur. Dolayısı ile bir ceza avukatı ile süreci takip etmeniz tavsiye edilir.

Bir Önceki Cezanın İnfaz Edilmiş Olması Gerekir Mi?

Kesinleşmiş mahkumiyet kararı sonrasında belirlenen süre içinde yeni bir işleyen hükümlü hakkında suçta tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için işlenen suçtan verilen kesinleşmiş cezanın infazının gerçekleşmiş olmasına gerek duyulmaz. Bir önceki cezası infaz edilmiş olmasa dahi hükümlü hakkında diğer koşulların sağlanması durumunda suçta tekerrür hükümleri uygulanır. 

İkinci Kez Mükerrirlikte Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Tekerrüre ilişkin hükümler Türk Ceza Kanunu’nda açıkça yer alır. Bu maddeye ait hükümlerin uygulanabilmesi için gerekli şartların sağlanmış olması gerekir. Aksi halde ikinci defa suçun işlenmesi durumunda tekerrüre ilişkin hükümler uygulanamaz. Bu durumlar ise şu şekildedir.

  • Kesinleşmiş bir ceza mahkumiyetinin bulunması,
  • Yeni bir suçun işlenmesi,
  • Yeni suçun belirtilen tekerrür süreleri içinde işlenmesi,
  • İşlenen yeni suç sebebiyle hapis cezasına hükmedilmiş olması,

Kesinleşmiş Hüküm Ne Demek?

Kesinleşmiş hüküm sanıldığı gibi olmayıp, kişinin cezaevinde infazına başlamış olmasını ifade etmez. Mahkeme kararının başka hukuk yolu kalmayacak şekilde sonuçlanmasında, bu karar kesinleşmiş hüküm olarak kabul edilir.

Mahkemece verilen kararın kesinleşmesinin kabul edildiği durumlar şu şekildedir.

  • Kanun yolunun kapalı olduğu ya da kanun yolu süresi içinde başvurulmadığı hallerde, ilgili mahkemenin vermiş olduğu kararlar
  • Alt derece mahkemelerinin verdiği kararlar temyiz edilmiş ise Yargıtay’ın vermiş olduğu onama kararı

Adli Para Cezası İle İlgili Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Uygulanamaz

Kanunlara göre tekerrür halinde hükmedilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre uygulanacağı, bunun yanında mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı fikri öngörülür. Mükerrirlere özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbirlerine yer verilen hükümlerine göre ise, sadece mükerrirler hakkında tayin olunan özgürlüğü bağlayıcı ceza olan hapis cezalarının nasıl infaz edileceği açıkça belirtilmiştir.

Bu maddede adli para cezasının infazı konusunda herhangi bir düzenleme bulunmaz. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun maddesinde adli para cezasının infazı da açıkça düzenlenmiştir. Bu maddede mükerrirler ile ilgili hükmolunan “adli para cezasının” infazına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmez. Bu durumda ilgili Kanun’un 106 ve 108. maddeleri ile birlikte değerlendirildiği zaman, sanık ile ilgili adli para cezasına hükmedilmesi hükümlülük kararında, mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaz.

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminde Denetim Süresi Nasıl Belirlenir?

Türk Ceza Kanununun tekerrür durumunda hükmolunan cezanın, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirileceği ve mükerrir ile ilgili cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilmiştir. Kanunlara göre “Hakim, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler. Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanır. Hakim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir. Denetim süresi en fazla beş yıla kadar uzatılabilir.” şeklinde düzenleme yer alır.

Bu düzenleme kapsamında da koşullu salıverme ile ilgili kararı verecek olan mahkeme tarafından bir yıldan az olmamak şartı ile denetim süresi belirlenir.  Denetim süresinde de koşullu salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanır. Somut olayda mükerrir olan sanık ile ilgili cezasının infazından sonra anılan kanun maddelerine göre denetim süresinin belirlenmesi de zorunludur.

Sıkça Sorulan Sorular

Suçta Tekerrür Nedir?

Suçta tekerrür, bir kişinin daha önce işlemiş olduğu suç sebebi ile kesinleşmiş olan belli bir cezaya mahkum edilmiş olmasına karşın yeni bir suç işlemesi durumudur. Yeniden suç işleyen kişi, mükerrir sıfatını alır.

Tekerrür Olursa Ne Olur?

Suçta tekerrür söz konusu ise mahkumun cezas “mükerrirlere özgü infaz rejimi” çerçevesinde infaz edilir. Böylece cezanın infaz oranındaki değişiklik, hükümlünün kalacağı cezaevini ve denetimli serbestlik süresini de etkiler.

Mükerrirlere özgü infaz rejiminde hukukun hangi alanı ilgilidir?

Mükerrirlere özgü infaz rejimi ceza hukuku alanında değerlendirilen bir hukuki süreçtir.

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminde avukat şart mı?

Mükerrirlere özgü infaz rejimi dikkat gerektiren bir hukuki süreçtir. Bu sürecin alanında uzman bir ceza hukuku avukatı ile takip edilmesi olası hataları engeller.

Call Now Button