Mesajla Tehdidin Cezası Nedir?

Telefon, sosyal medya ya da internet üzerinden mesajla ile işlenen tehdit suçu; bir başkasının, kendisinin ya da bir yakınının yaşamına, vücut ya da cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştireceğini söylemesi ile oluşur. Tehdit suçu, WhatsApp üzerinden mesaj atmak şeklinde ve internet üzerinden çeşitli sosyal medya gibi çok çeşitli platformlar aracılığı ile işlenebilir.

Mesajla tehdit suçu; SMS, WhatsApp gibi uygulamalar ve sosyal medya hesapları aracılığıyla işlendiği gibi e-mail aracılığıyla da işlenen cezalardan oluşur. Mesaj aracılığı ile işlenen her türlü tehdit suçu kanun hükümleri gereği cezalandırılır.

Bir başkası, kendisi ya da yakınına vücut ya da cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştireceği iddiası ile tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası alabilir. Malvarlığında büyük bir zarara uğrayacak olan mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

MesajlaTehdit Suçu Nasıl İşlenir?

Telefon, internet ya da sosyal medya üzerinden mesajla tehdit suçu iki şekilde işlenir. Bunlar;

Doğrudan tehdit suçu; tehdit içeren sözler doğrudan mağdura karşı söylenir. Doğrudan mağdura karşı tehdit içeren söz, yazı ya da ileti gönderilmesi neticesinde tehdit suçundan bahsedilir. Doğrudan mağdura karşı tehdit suçu, yazı, görüntü ya da video ile oluşur. Mesaj yolu ile tehdit suçu;

  • Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapılması,
  • e-posta gönderme,
  • WhatsApp/Telegram/SMS mesajları,
  • İnstagram, twitter, facebook gibi sosyal medya hesaplarından direkt mesaj yolu ile mesajlaşma.

Dolaylı tehdit suçu; iletmek amacı ile fail tarafından mağdura iletmesi muhtemel bir kişiye mağdurun olmadığı yerde tehdit içeren sözler söylemesi ile oluşur. Bu durumda fail, iletmek amacı ile hareket eder ve tehdit içeren sözleri gıyabında söyler. WhatsApp, SMS, Facebook, twitter, instagram üzerinden mağdurun kardeşine “abin son duasını etsin, yarın ölmüş olacak” gibi mesajlar göndermesi iletme kastı içerdiğinden iletme kastı ile tehdit suçuna örnek verilebilir. Fail burada tehdit içeren sözleri, mağdura iletmesi muhtemel kişi mağdurun kardeşine mesaj yoluyla iletmiş olur.

Mesajla Tehdit Suçu Şikayet ve Zamanaşımı

Mesajla tehdit suçunun ilgili kanunlar kapsamında soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi suçlar içinde yer almaz. Savcılık tarafından soruşturma resen yapılır. Şikayetten vazgeçme, kamu davasının düşmesi ile sonuçlanmaz.

Mesajla tehdit suçunun yine kanunlar kapsamında daha az ceza alması için nitelikli temel şekli takibi şikayete bağlı suçlar içinde yer alır. Suçun mağduru, tehdit edeni ve tehdidi öğrendiği andan itibaren 6 ay içinde şikayet hakkını kullanması gerekir. Bu süre dışında şikayet hakkını kaybeder. Şikayet hakkı, dava zamanaşımı süresi içinde kullanılmalıdır.

İnternet üzerinden tehdit suçunun daha fazla ceza gerektiren nitelikli şekli de takibi şikayete tabi olmaz.

SMS, WhatsApp, İnternet ya da sosyal medya üzerinden tehdit suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Fail ile ilgili, fail ve fiilin öğrenilmesinden itibaren 8 yıl zarfında soruşturma başlatılmaması halinde suç olarak görülen dava zamanaşımına uğrar.

Mesaj ile Tehdit Suçunda Uzlaştırma

Mesajla işlenen tehdit suçunun ilgili kanunlarda düzenlenen şekli uzlaştırma prosedürü uygulanmasını gerektirir. Uzlaşma kapsamında olan suçlar, soruşturma olsa da kovuşturma aşamasında uzlaştırma prosedürünün uygulanması ile sonuçlanır. Uzlaşma sağlanmaması halinde ise soruşturma ya da yargılama devam eder.

Mesajla tehdit suçunda nitelikli durumlar uzlaştırma konusu değildir. Tehdit suçunun nitelikli hallerinde uzlaştırma prosedürü uygulanmaz.

Mesajla Tehdit Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Mesajla tehdit suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), sanığın 5 yıl gözlenmesi ve sanık hakkında verilen kararın bu süre içinde hiçbir sonuç doğurmaması gerekir. Sanığın bu süre içinde yeni bir suç işlememesi gerekir. Böyle bir durumda kişinin hakkındaki dava düşer.

Mesajla tehdit suçunda hükmedilecek ceza HAGB kararı verilmesinde en önemli noktalardan biri mağdurun uğradığı zararın giderilmesi şartının aranmasıdır. Mesajla tehdit suçu açısından HAGB kararı verilebilmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, zararın giderilmesi şartının aranmamasıdır. Mesajla tehdit suçunda mağdurun uğradığı herhangi bir maddi zarar yoktur. HAGB kararı verilmesinde mağdurun manevi zararı göz önünde bulundurulmaz.

Mesajla Tehdit Suçu Cezasının Ertelenmesi ya da Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Adli para cezasında temel amaç, işlenen bir suç için hapis cezası ile beraber ya da tek başına uygulanabilmesidir. SMS, WhatsApp, İnternet ve sosyal medya üzerinden tehdit suçu sebebi ile ilgili hükümler gereği sanık hakkında verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. Kanunlarda düzenlenen tehdit suçunda mahkeme doğrudan adli para cezası verebilir.

Mesajla tehdit suçu cezasının ertelenmesi, mahkeme tarafından verilen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Mesaj yolu ile tehdit suçundan hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de söz konusudur.

Mesajla Tehdit Suçunda Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü

Mesajla tehdit suçu sebebi ile yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesinin konusudur. Asliye ceza mahkemesi, kanunlarda düzenlenen tehdit suçu için basit yargılama usulü uygulayabilir. İlgili kanunlardaki nitelikli haller için genel yargılama usulü uygulanır ve yargılama yapılır. Mesajla tehdit suçu ceza hukuku konusu olduğu için Ankara ceza hukuku avukatı ile görüşmekte ve bir profesyonel aracılığı ile dava sürecini takip etmekte fayda vardır.

Sıkça Sorulan Sorular

Mesajla tehdit suçunun cezası nedir?

Mesajla tehdit suçu cezası sözlü tehdit cezasında olduğu gibi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası hükmedilir.

Mesajla tehdit suçunda avukat şart mı?

mesajla tehdit suçu davası bazen zorlu süreçlerden oluşabilir. Dava dilekçesinin doğru şekilde hazırlanması ve davanın daha iyi şekilde takip edilebilmesi için ceza hukuku avukatı ile görüşmekte yarar vardır.

Call Now Button