Kurusıkı Tabanca Taşımak Suç Mu?

Mevzuatlara göre kurusıkı tabancaların belli usullere göre imali, satışı ve taşınması gerekir. Kullanımı da aynı mevzuatlar kapsamında belirlenen kurusıkı tabancaların, kanunda belirtildiği gibi de kullanım şartları bulunur. Piyasada kurusıkı tabancalar kurusıkı silah olarak da bilinir.

Kurusıkı tabanca taşımanın idari para cezası olup olmadığı da merak edilen sorulardandır. Kurusıkı tabanca yasada ses ve gaz fişeği atabilen ağzı kapalı olarak satılan silahlara verilen addır. Kurusıkı tabanca çeşitleri ses çıkarmak amacı ile kullanılır. Zararı olmayan silah çeşitlerindendir. Kurusıkı silahlar ses mermisi dediğimiz kurusıkı mermiler atar. Bu mermiler ile ses çıkarma işlevi görür. Bu sesin şiddeti silahın mermi kalibresine göre değişir. Yüksek bara sahip olan silahlar diğerlerine göre çok daha fazla ses çıkarır. Daha az bara sahip olan silahlar ise daha az ses çıkarır. Bu silahlar gösteriş amacıyla da tercih edilir.

Kurusıkı tabancalarda gerçek silahların ruhsatlandırılma süreci ve sıkı denetlenmesi olmaz. Ancak, bazı kısıtlamalara ve kurallara tabi olur. Zararları olmasa da kullanımı için belli başlı bazı şartlar bulunur. Kurusıkı tabanca hobi ve eğlence amaçlı kullanılan silahlardır. Bir kişinin kurusıkı tabancayı üzerinde taşıması yasaktır. Sonuç olarak bunlar hobi amaçlı kullanılır ve sürekli ihtiyaç duyulmayan eşyalar arasında yer alır. Bu sebeple de kişilerin üzerinde taşımaları da yasaklanmıştır.

Kurusıkı silahın belde taşınması yasal olmamakla beraber koşullarının oluşması durumunda tehdit suçu olarak değerlendirilebilir. Bu sebeple kurusıkı silahların görünecek ve kişinin belinde taşınması yasaklanmıştır. 5729 sayılı kanun kapsamında silahın taşımanın yasal olduğu düzenlenmede; silahın ulaşılamayacak şekilde boş olarak kutu içinde ve evrakların yanında olacak şekilde taşınmasının uygun olduğunun altı çiziliyor.

Kurusıkı tabancanın belirtilen koşullarda taşınmaması durumunda cezai yaptırımı bulunur. Ceza hukuku kapsamına giren kurusıkı tabanca taşıma hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için ceza hukuku avukatı ile görüşebilirsiniz.

Kuru Sıkı Tabanca Taşımak Yasal Mı?

İlgili kanun kapsamında kurusıkı tabanca taşımak, kasten işlenen bir suç sebebi ile bir yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezalandırılır. Kurusıkı tabancaların on sekiz yaşından küçüklere satışı ve yönetmeliğe aykırı olarak satışı kanunen yasaktır. Ayrıca 5729 sayılı kanun kapsamında kurusıkı silahların, her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde taşınmasının uyguluğu söz konusudur. Bu kanun kapsamında silahlar boş olarak kutu içerisinde taşınabilir.

5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Madde 3 – (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların;

a) Taşınması,

b) Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara veya onsekiz yaşından küçüklere satılması,

c) Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş olanlarının satılması, yasaktır.

Kurusıkı Tabanca Taşıma Cezası Nedir?

Kurusıkı tabanca taşıma cezası kanunda belirtilen hallere uyulmadığı durumda kanunda belirtildiği gibi cezası bulunur. Buna göre kurusıkı tabanca taşıyan kişiler, bir yıl ya da daha fazla süreyle hapis cezası alabilir. Kurusıkı tabanca da olsa yasal hükümlülükler kapsamında değerlendirilir. Kurusıkı tabancanın yasal şekilde tüm işlemlerini yaptırdığınızda herhangi bir ceza almazsınız.

Havalı Tabanca Cezası ile Kuru Sıkı Tabanca Cezası Aynı Mıdır?

Havalı tabancaların kurusıkılara göre taşıması daha rahattır. Çünkü havalı tabancalar kurusıkı gibi ateşli silahlar grubuna girmez. Satın alırken olduğu gibi kullanımı da rahattır. Havalı tabancalar ile daha çok atış talimleri yapılır. Kurusıkı tabanca ise daha çok ses çıkarması sebebi ile tercih edilen bir silahtır. Havalı tabanca da ceza almamak için satın alımınız sırasında size verilen faturayı havalı tabancanın yanında taşımanız yeterlidir. Kurusıkı tabanca da ise durum farklıdır. Ceza almamak için kurusıkı tabancayı tamamen size belirtilen kurallara uygun taşımanız gerekir. Havalı tabanca kullanımında 18 yaş şartı en önemlisidir. Havalı tabanca alırken kurusıkı tabancada olduğu gibi 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekir. 

Kurusıkı Silahı Modifiye Etmenin Cezası Var Mıdır?

Kanunlar kapsamında kurusıkı tabancalarda değişiklik yapılması ve dolayısı ile öldürmeye elverişli hale getirilmesi durumunda bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası hükmedilmiştir. Aynı kanunda otuz günden yüz güne kadar adlî para cezası da hükmedilir.

Bu Kanun hükümlerine aykırı olacak şekilde ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan, taşıyan ya da bulunduran kişi ile ilgili bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezası hükmedilir. Kurusıkı olarak adlandırılan tabanca, ses ya da gaz fişeği ya da benzerlerini atabilir. Teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştürülmesi halinde ise ilgili maddenin birinci fıkrası hükümleri üzerinden ceza alır.

Ruhsatsız Tabanca Taşımada Hangi Mahkeme Görevlidir?

Kurusıkı tabanca taşıma kurallarına uyulmaması ile açılan davada görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. Ancak, bu suça ek olarak kasten öldürme gibi daha ağır bir suç da işlenmişse, o halde ağır ceza mahkemesi görevlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kurusıkı silah taşımanın cezası var mıdır?

Kurusıkı tabanca ataşıma ilgili kanunlara göre bazı kriterlere bağlanmıştır. Buna göre mermisiz olarak ya da kutu içinde taşınması halinde ceza uygulanmaz.

Kurusıkı taşıma cezasında hangi mahkeme görevlidir?

Kurusıkı tabancanın kurallara uygun olarak taşınmaması halinde ceza mahkemesinde dava görülür.

Kurusıkı taşıma cezasında avukat şart mı?

Kurusıkı taşıma cezasında ceza hukuku avukatı size yardımcı olabilir. Ceza hukuku avukatı aracılığı ile dilekçenizi çok daha doğru şekilde hazırlayabilir, süreci de eksiksiz olarak takip edebilirsiniz.

Call Now Button