Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı) Nedir?

Takipsizlik kararı yani kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK), Cumhuriyet savcısının takibinde yürütülen soruşturmanın sonucuna göre şüpheli hakkında kovuşturma imkanı bulunmaması sebebi ile ceza mahkemesinde kamu davası açılmasına gerek görülmemesidir.

Takipsizlik kararı; kovuşturma imkanının olmadığını ya da savcılığın toplanan delilleri değerlendirerek soruşturmayı sonlandırma ve soruşturma dosyasını kapatma kararı aldığını ifade eden bir karardır. Savcılık; yeterli şüphe bulunmaması ya da kovuşturma imkanının olmaması durumunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verebilir.

Soruşturmaya yer olmadığına dair karar ise savcılığa gelen ihbar ya da şikayetle ilgili işlem yapmayı gerekli bulmaması ve soruşturma başlatmamasını ifade eder.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) Kim Tarafından Verilir?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda soruşturmayı yapan savcı yetkilendirilmiştir. Savcılık soruşturmalar neticesinde suç işlenip işlenmediğini, suç işlenmişse şüphelinin suçun faili olup olmadığını araştırma yetkisine sahiptir. Savcılık, soruşturmaya konu olan suç ile ilgili her türlü bilgi, belge, beyan ya da farklı delilleri titizlikle değerlendirir. Suçun işlenip işlenmediğini araştırır. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli ile ilgili elde edilen deliller yeterli görülmezse, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) verilir.

Alınan bu karar, suçtan zarar gören, müşteki ve önceden ifadesi alınmış olan şüpheliye bildirilmelidir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda; itiraz hakkının olduğu, bunun süresinin ne kadar olduğu ve mercii de gösterilmelidir. Böyle bir durum karşısında ceza hukuku avukatı ile süreci takip etmek çok yararlı olacaktır. 

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın (KYOK) İtirazı Nereye Yapılmalıdır?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda itiraz, kararın yerinde olmadığı gerekçesi ile üst merciiye başvurulmasını ifade eder. Müşteki ya da suçun zararlarını yaşayan kişi, kovuşturmaya yer olmadığını belirten kararın kendisine tebliğ edilmesinden sonra 15 gün içinde itiraz hakkına sahiptir. Bu haktan yararlanmak isteyen kişi, Cumhuriyet savcısının yargı kapsamında görev aldığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru yapabilir. İstanbul Çağlayan Adliyesinde verilen bir takipsizlik kararı için İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz başvurusu yapılabilir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar İtirazı Nasıl Yapılır?

Takipsizlik kararına dair verilen karara karşı itiraz, bir dilekçesi aracılığı ile yapılabilir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair hazırlanan itiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasına ihtiyaç olacak olaylar ve delillere mutlaka yer verilmelidir. Bunun için işin uzmanından yardım almak oldukça önemlidir. Bir Ankara ceza avukatı aracılığı ile itiraz dilekçesinin hazırlanması, olası hataları ortadan kaldırır.

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Hangi Durumlarda Alınır?

Takipsizlik kararının hangi durumlarda verileceğine dair tüm detaylar, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Buna göre kovuşturmaya yer olmadığına dair karar şu durumlarda verilir.

Yeterli Şüphe Elde Edilecek Kanıt Olmaması

Yeterli şüphe elde edilememesi halinde iddianame düzenlenmesi soruşturma evresinin en tabi sonucudur. Bu durum iddianame düzenlenmesine engel teşkil eden bir hal olduğu için Cumhuriyet savcısı yaptığı soruşturmanın neticesinde iddianame için aranan yeterli oranda şüpheye ulaşmamışsa bunun sonucunda kovuşturulmaya yer olmadığı kararını verir. Bunun nedeni de yeterli şüphe derecesine ulaşmışsa Cumhuriyet savcısının iddianame düzenlemesidir. Dolayısı ile yeterli şüphe yoksa iddianame düzenlenmesi de mümkün değildir.

Bu duruma bir örnek; bir kişi başka bir kişinin kendisine hakaret ettiğini belirterek şikayetçi olursa, Cumhuriyet Savcısı şikayetçinin beyanını alır. Şüphelinin ifadesini alan savcılık, şikayetçi tarafından tanık ya da başkaca delil bildirilip bildirilmediğini sorgular. Şikayetçinin elinde olan deliller ya da tanıklar, şüphelinin hakaret ve tehdit suçunu işlediğine dair yeterli delil oluşturmuyorsa bu durumda yapılacak başka bir araştırma da yoksa, Cumhuriyet Savcısı takipsizlik yani Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verir.

Bir başka örnekte ise, Elif isimli bir kadın Kocasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu ve bunun zina sebebiyle cezalandırılması talebinde bulunabilir. Cumhuriyet Savcısı bu durumun Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil etmediğini belirlerse, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verir.

Kovuşturma İmkanının Olmaması

Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın alınmasında bir diğer neden ise kovuşturma olanağının bulunmaması durumudur. Burada kovuşturma imkanının olmaması; muhakeme şartlarının oluşmadığını ifade eder. Bu da şunu ifade eder; ortada bir suç olsa da bu suçun işlendiği konusunda iddianame düzenlenmesini gerektirecek yeterli şüphe varsa bile Cumhuriyet Savcısı kovuşturma olanağının bulunmaması nedeni ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı ne zaman verilir?

Cumhuriyet Savcısına bir suç ile ilgili bir ihbar ya da şikayet olması durumunda savcının olayı araştırmaya başlaması ile birlikte soruşturma süreci başlar. Bu süreçte savcı olayın detaylarını ve delillerini araştırmaya başlar. Araştırma sonucunda yeterli delile ulaşılmazsa takipsizlik KYOK (takipsizlik kararı) verilir.

Bir kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğinde ne olur?

Soruşturma süresince hakkında araştırma yapılan kişi şüpheli sıfatına sahiptir. Savcılık ceza davası açmak yerine kişi hakkında takipsizlik kararı verebilir. Bu durumda şüpheli sıfatı da ortadan kalkmış olur. Aynı konuya dair yeni bir delil olmadığı sürece tek

Takipsizlik kararı verilmesi halinde ne olmaktadır?

Takipsizlik kararı verilen şüpheli hakkında Ceza Mahkemesi tarafından kamu davası açılmamaktadır.

Takipsizlik kararı neden çıkar?

Takipsizlik kararı, soruşturma aşamasında savcılığın şüpheli hakkında, şüpheleri kanıtlayan yeterince delil bulamaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte kovuşturma imkanı bulunmadığında da takipsizlik kararı verilmektedir.

Takipsizlik kararı e-devlet kapısı üzerinden görüntülenebilir mi?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar soruşturma evresine özgü bir durumdur. Bu nedenle e-Devlet kapısı üzerinden görüntülenememektedir.

Takipsizlik kararı verilen dosya tekrar açılabilir mi?

Takipsizlik kararı alan dosyaların yeniden açılması mümkün olabilmektedir. Bunun olabilmesi için karara itiraz işlemlerinin kabul edilmesi ya da yeni bir delilin meydana çıkması gerekmektedir.

Call Now Button