Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası 2024

Bir suçun kasten işlenmesinde; suçu işleyen kişinin suçu bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi aranır. Buna göre kasten adam öldürme suçundan bahsedebilme için; kişinin bilerek ve isteyerek bir başkasının yaşamına son vermesi gerekir. Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesi kapsamında kasten adam öldürmenin nitelikli çeşidi de 82. madde kapsamında düzenlenmiştir. Kasten adam öldürme suçunda korunan hukuki hak, kişinin yaşam hakkıdır. Kasten adam öldürme cezası türüne göre 10 ila 15 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kadar değişiklik gösterir.

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir?

Kasten adam öldürme suçu; kişilere karşı suçlar ve hayata karşı suçlar başlığının altında yer alır. Kasten adam öldürme suçu, temel ve nitelikli hal olmak üzere ikiye ayrılır. Bu suça cinayet adı da verilir. Bir kişinin yaşamına bilerek ve isteyerek son vermek olarak ifade edilir. Kasten adam öldürme suçunun kapsamı ile ilgili olarak bilinmesi gerekenler şu şekildedir.

  • Sağ doğmuş ya da yaşayan herkes için işlenebilen bir suçtur.
  • Ana rahmindeki çocuğun öldürülmesi, sağ doğum gerçekleşmediği için kasten adam öldürme suçu kapsamında yer almamaktadır. Bu durumda oluşan suç, “çocuk düşürme suçu” olarak belirlenmiştir.
  • Kişinin kendisinin hayatına son vermesi, kasten adam öldürme suçu kapsamında yer almaz. Kişinin intihara sürüklenmesi ise “İntihara Yönlendirme” olarak suç kapsamına dahil edilmiştir.

Kasten adam öldürme suçunun nitelikleri bu şekilde sıralanabilir.

Kasten Adam Öldürme Suçu Cezası 2023 Ne Kadar?

Bir kişinin silah ya da bıçakla öldürülmesi, Türk Ceza Kanunu’nda silahla adam öldürme kategorisinde yer alır. Bu nedenle kalem ya da tırnak makası gibi eşyalar kullanılarak adam öldürme gerçekleştirilirse, kullanılan eşya silah olarak tanımlanır. Diğer öldürme türlerinde ise farklı cezai uygulamalar olacağı için, ceza düzeyleri de şu şekilde belirlenmiştir.

  • Silahla adam öldürme cezası, müebbet hapis olarak belirlenmiştir. Silahla adam öldürme suçu, kasten adam öldürme suçunda temel türdür.
  • İhmal sebebinden kaynaklı kasten adam öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet yerine 20 ila 25 yıl hapis olabileceği gibi müebbet yerine 15 ila 20 yıl hapis de olabilir. Diğer hallerde ise 10 ila 15 yıl hapis cezası olarak belirlenir.
  • Türk Ceza Kanunu’nda tasarlayarak adam öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet olarak belirlenmiştir.
  • Canavarca hislerle eziyet ederek adam öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbettir.

Türk Ceza Kanunu’na göre kasten adam öldürme türleri bu şekillere göre cezalandırılır.

Kasten Öldürme Suçu Kime Karşı İşlenebilir?

Yaşayan her insana işlenebilen serbest hareketli bir suç tanımı içinde yer alan suç Kasten Öldürme Suçu ve Cezası maddeler gereğince suçun belirlenmesi ile ceza hükmü verilir. Bir insanın doğumundan itibaren gerçekleştirilebilen öldürmenin bilerek ve isteyerek var olması suçun olmasında yeterli bulunur. Hukukta ana karnında ceninin de insan haklarına sahip olması ile buna kasıt olarak gerçekleşen öldürmelerde “Çocuk Düşürtme Suçu” olarak suç nitelendirilir. Kişinin kendini öldürmesinde başka birinin yönlendirmesi olursa da bu suç öldürme değil “İntihara Yönlendirme” suçu kapsamında değerlendirilir.

Kasten Adam Öldürme Suçu Türleri

Kasten adam öldürmenin pek çok türü olsa da, Türk Ceza Kanunu bu konuda kesin çizgiler çizmiştir. Kanunlar cezai uygulamaları da bu kapsamda düzenlemiştir. Buna göre kasten adam öldürme suçunun işleniş türleri şu şekildedir.

Bilinçli ve hedefe yönelik; İcrai hareket olarak bilinen bilinçli ve hedefe yönelik kasten adam öldürme suç işleme türüne göre kişinin aktif olarak hareket içinde bulunmasıdır. Kanunlarda bu durumla alakalı net sınırlamalar yoktur. Bilinçli ve hedefe yönelik adam öldürme, kasten adam öldürme suçu kapsamında yer alır.

İhmali davranma; hukuk bakımından gerekli olan şeyin ortaya koyulmaması durumunda gerçekleşen adam öldürme suçu, ihmali davranma ile adam öldürmedir. Bu suç da kasten adam öldürme suçu kapsamında değerlendirilen suç türleri arasında yer alır.

Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre; silahla, bıçakla ya da ellerin kullanılması ile adam öldüren kişi, kasten adam öldürme suçu işlemiş olur.

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası Dava Zamanaşımı

Kasten adam öldürme davasında zamanaşımının olması için suçun işlendiği zamandan itibaren belli bir süre geçmesine rağmen dava açılmadığında ortaya çıkar. Dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlanmamışsa da zamanaşımına uğrayabilir. Zamanaşımı ile ilgili devletin cezalandırma hakkından vazgeçmesi ve ceza davasının düşmesi sonucunda meydana gelir. Kasten adam öldürme suçunda zamanaşımı süresi 25 yıl olarak belirlenmiştir.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Kasten adam öldürme suçunda sınırından kaynaklı, görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde bulunan ağır ceza mahkemesinde görülür. Ceza hukukunun konusu olan kasten adam öldürme suçunda dava süreci oldukça zorludur. Bu süreçte bir uzmandan yardım almak önemlidir. Dilekçe ile başvuru sürecinden delillerin toplanmasına ve davanın takibine kadar birçok karışık süreç bulunur. Ankara ağır ceza avukatı bu süreçte sizin adınıza tüm işlemleri en doğru şekilde yerine getirir ve takip eder.

Sıkça Sorulan Sorular

Kasten adam öldürme suçunda zamanaşımı süresi nedir?

Türk Ceza Kanunu’na göre kasten adam öldürme suçunun zamanaşımı süresi 25 yıldır.

Kasten adam öldürme suçunda hangi mahkeme görevlidir?

Kasten adam öldürme suçunda ağır ceza mahkemesi görevlidir.

Kasten adam öldürme suçu cezası nedir?

Kasten öldürme suçunun cezası suçun türüne göre değişmekle birlikte genel olarak müebbet hapis cezasıdır.

Kasten adam öldürme davasında avukat şart mı?

Kasten adam öldürme davası oldukça zorlu süreçlerden oluşur. Bu süreçleri en doğru şekilde takip etmek için ceza hukuku avukatı ile çalışmak gerekir.

Call Now Button