Karara Çıkan Dava Ne Zaman Sonuçlanır?

Kişi ya da kurumlar arasında yaşanan anlaşmazlıklarda problemin çözümü için mahkemelere başvuru yapılır. Hukuk kuralları toplumsal yaşamın düzenlenmesi amacı güder. Bu sayede insanların güvenli bir şekilde bir arada yaşaması sağlanır. Yargılama süreci sonunda dosyanın karara çıkması yaşanan aşamalardan biridir.

Karara çıkan dava, mahkeme ilamı taraflara tebliğ edildikten sonra itiraz süresince karara itiraz edilmemesi ya da bu süre içinde karar kabul edilirse kesinleşir. Buna göre itiraz süresince karar kesinleşmez. Taraflardan biri karara olağan kanun yollarında itiraz ederse, karara çıkmış dosya bir üst mahkemenin incelemesi ve kararını verene kadar netleşmez.

Kararı Çıkan Dava Ne Demek?

Davası karara çıkmış, yürütülen bir dava ile alakalı son kararın verildiği anlamına gelir. Yargılama safhası sonuçlandığında mahkeme davaya ilişkin kararını verir. Buna göre yargılama aşamasının sonunda verilen karar, hukuk sisteminde davası karara çıkmış olarak ifade edilir.

Karar duruşması sonrası hukuk sistemlerinde karar henüz görünmeyebilir. Mahkeme katibinin ve kalemin kararı hazırlaması, hazırlanan kararı sisteme yüklemesi birkaç hafta sürebilir. Bu aşamadan sonra kararın taraflara tebliği beklenir. Buna göre kanunlarca uygunsa, taraflar olağan kanun yollarına başvurur ve karara itiraz edebilir. Aynı şekilde karar kabul edebilir.

Kararı Çıkmış Dava Ne Zaman Sonuçlanır?

Kararı çıkmış davada çıkmış teriminin anlamı nihai karar verildiğini ifade eder. Bu nihai karara çıkan davada, davalı ya da davacı istinaf ya da temyize götürme sürelerinin tamamlanmasını beklemiştir. İstinaf ve temyiz yolu açık olan davalarda bu yol kullanılmadığı zaman dava kesinleşmiş olur. Bu yolları kullanmak üzere verilen süre değişir. İcra Hukuk Mahkemeleri bu süreyi kararın öğrenilmesinden itibaren 10 gün olarak belirlemiştir. İş Mahkemeleri kararın itibaren 8 gün olarak belirlemiştir. İdare ve Vergi Mahkemelerinde ise temyiz süresi tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Bu süreler temyize gitme süresi olarak belirlenmiş olsa da bu süreler içinde gidilmemesi kararı kesinleştirir. İlam ile davayı kazanan kişi işlem yapma hakkına sahiptir.

Karara Çıkan Dava Ne Zaman Kapanır?

Karara çıkmış davanın kesinleşmesi için, tüm iç hukuk yollarının tamamlanmış olması şartı aranır. Temyiz sürecinde, dava dosyasının incelenmesi ve karara bağlanmasında ilk derece mahkemeleri ya da Yargıtay yetkilidir. Bu sürecin sonunda ise verilen karar kesinleşir.

Karara çıkmış davanın kapanması için, temyiz yolunun da tamamlanması gerekir. Bu, ilk derece mahkemeleri, Yargıtay ya da hak ihlali halinde Anayasa Mahkemesinin dosyayı incelemesi ile tamamlanır. Temyiz yoluna gidilmezse, dosyanın karara çıkmasından sonra ortalama 2 ay içinde dosya kapanmış olur.

Dava Kararı Verdikten Sonra Süreç Nasıl Devam Eder?

Davanın nihai karar çıkmasının ardından istinaf ve temyiz süreci başlar. Davada alınan kararın istinaf edilmemesi halinde, kararının işlemleri ve bildirimleri yapılır. Bazı davalarda ise karar verildikten hemen sonra kesinleşmesine ihtiyaç duyulmadan infaz edilir. Boşanma kararlarında dosya durumu karara çıkmış denmesi, boşanmanın kesinleşmesidir ve duruma bir örnektir.

Karar çıkmış dava sonuçlandığı için gerekçeli karar yazma süreci de başlar. Gerekçeli kararın yazılması ceza mahkemelerinde 15 gün sürer. Bu süre hukuk mahkemelerinde ise bir ay olarak belirlenmiştir.

Boşanma Davası Karara Çıkmış Dosya Sonuçlanma Zamanı Nedir?

Boşanma davası talebinde bulunmak hukuken her iki tarafın da hakkıdır. Boşanma davası anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere 2 şekilde görülür. Anlaşmalı boşanma davasında eşler her konuda uzlaşmış olarak davaya başlanır. Ancak, çekişmeli boşanma davasında durum tam tersi olduğu için çok daha yıpratıcı süreçlerden oluşur. Herhangi bir konuda eşlerden sadece birinin bile bir konuda uzlaşmaya varmaması ne yazık ki çekişmeyi başlatır ve bazı davalar 4-5 yıl kadar sürebilir.

Bu sebeple boşanma davası başvurusu yapmadan önce hangi tür dava açacağınıza doğru şekilde karar vermelisiniz. Sistem üzerinden, Ankara ceza hukuku avukatı ya da boşanma avukatı aracılığı ile boşanma davası karara çıkma süreci hakkında bilgi alabilirsiniz. Bazı davalarda bu karar tek celsede sonuca ulaşır. Bazı davalarda ise 4-5 yıl içinde sonuçlanabilir. Ancak, sistem üzerinden ya da aldığınız tebligatta boşanma davası dosyası karara çıkmış ibaresi ile karşılaştığınız zaman davacının davayı kazandığını ve evlilik birliğinin sonlandığını öğrenmiş olursunuz.

Boşanma Davası Kararı Ne Zaman Netleşir?

Her boşanma davasında kesinleşme süreci bazı durumlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu gibi durumlarda ise en çok boşanma davası karara çıkmış dosya ne zaman sonuçlanır sorusu hakkında araştırma yapılır. Davanın sonuçlanması ve kesinleşmesi süresi temyiz süreci ile birlikte yaklaşık 15 günde tamamlanır. 15 gün içinde kesinleşen dava ve hakimin sonuca bağlamış olduğu karar taraflara yazılı şekilde iletilir.

Boşanma davasının temyiz edilmemesi halinde ise boşanma davasının kararı resmi olarak kesinleşir.

Ancak, temyiz edildiği takdirde daha uzun süreye ihtiyaç duyulabilir. Sonuçlar karara bağlandığında nüfus müdürlükleri tarafından taraflara bildirilir. Sonrasında ise boşanma sonucu nüfus müdürlükleri tarafından eşlerin kimliklerine işlenir.

Karar Çıkan Dava Dosya Bilgileri Nasıl Öğrenilir?

Karara çıkan dava dosyasına ait detayları UYAP Vatandaş portalından detaylı şekilde öğrenmek mümkündür. Dosya numarasından davanın açılış tarihi, dava çeşidinden duruşma gününe ve saatine kadar tüm bilgileri öğrenmek mümkündür. Dosya durumu kararı çıkmış ise karar sonucu yine portal üzerinden ya da ceza hukuku avukatı aracılığı ile öğrenilir.

Avukatlar sonuçları UYAP Avukat portalından takip eder. Günümüzde hukuk süreçlerinin çoğu dijital ortamda takip edilir. Böylece hem yoğunluk azalır hem de bilgilere her yerden ulaşılır.

Sıkça Sorulan Sorular

Karara çıkan dava ne demek?

Karara çıkan dava, hâkimin ilgili davaya konu olmuş olay ile ilgili kararının netleştiği, davayı bitirdiğini ifade edilir.

Gerekçeli karar ne sürede taraflara tebliğ edilir?

Gerekçeli kararın yazılmasından sonra taraflara tebliği gerçekleştirilir. Hukuk mahkemelerinde gerekçeli karar aleyhine istinaf kanun yolu başvuru süresi, kararın açıklanmasından sonra 2 haftadır.

Davanın karara çıkmasında avukat şart mı?

Davanın karar çıkmasında ceza hukuku avukatı ile sürecin yürütülmesi çok daha yararlı olur.

Call Now Button