Karakoldan Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Günümüzde insan ilişkileri karmaşık bir hal almış durumda. Bu karmaşanın içinde istenmeyen sonuçlar da ortaya çıkar. Son zamanlarda her geçen gün artarak devam eden fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet olayları da ortaya çıkan bazı olumsuz sonuçlardandır. Şiddet olaylarının artması ile birlikte önleyici ve koruyucu tedbirler de alınmaya başlanmıştır. Koruyucu tedbirler yalnız kadınlar lehine değil, erkekler lehine de alınabilir.

Uzaklaştırma kararı alınabilmesi için mahkeme üzerinden konuya ilişkin olarak bir dilekçe sunulması gerekir. Ancak, başvurunun mümkün olmadığı hallerde karakola giderek ifade verilebilir. İfadenin ardından da uzaklaştırma kararı talebinin iletilmesi yeterli olarak kabul edilir.

Uzaklaştırma Kararı Kime Verilir?

Uzaklaştırma kararı alınmasındaki temel amaç, ısrarlı takibe maruz kalan kişiler, aile bireyleri, çocuklar ve kadınları korumaktır.  Bu karar kapsamında sevgiliye ya da komşuya uzaklaştırma kararı alınması da mümkündür. Yaşanan olayda şiddetin, şiddet tehdidinin kimden geleceğinin bir garantisi yoktur. Dolayısı ile ilgili Kanunların uygulanabilmesi için şiddetin, şiddet tehdidinin kimden geldiğine bakılmaksızın uygulamaya geçilir.

Uzaklaştırma Kararı Kaç Gün Sürer?

Kişinin şiddet ve şiddet tehlikesine ne süre maruz kalacağı ölçülemez. Durum böyle olunca tehditlere karşı uygulanacak koruma tedbirinin de süresi de bilinemez. Dolayısı ile uzaklaştırma kararının bir üst sınırı yoktur. Ancak, bu durum uzaklaştırma kararının süreli olarak verilmesine de engel olduğu söylenemez. Sadece tehlike devam ettikçe, tedbirin uygulanabileceğine yönelik bir kuraldır. Uzaklaştırma kararı en çok 6 ay olarak verilen karardır. 6 aylık süre ise uzaklaştırma kararının ilgilisine tebliğ edilmesinden itibaren işlemeye başlar. Sonrasında şiddet mağdurunun talebi üzerine bu süre uzayabilir. Mağdurun kaç kez uzatma talebinde bulunabileceği ile ilgili de bir sınırlama konmamıştır. Mağdur tehlikenin ortadan kalkana kadar uzaklaştırma kararının uzatılmasına yönelik istekte bulunabilir.

Uzaklaştırma Kararı Kapsamı

Hakim uzaklaştırma kararında karar ayrıntısında tam olarak hangi hallerde bir kısıtlama getirdiğini de belirtmelidir. Örnek olarak, lehine uzaklaştırma kararı verilmiş olan kişinin konutuna, okuluna ya da işine yaklaşılmaması şeklinde karar verilebilir. Aynı zamanda şiddet tehdidi, hakaret, küçük düşürücü söz ve davranışlar uzaklaştırma kararı sebepleri içinde yer alır. Mağdurun eşyalarına zarar verilmemesinde de uzaklaştırma kararı verilebilir. Ancak, uzaklaştırma kararında uzaklaşma fiilinin kaç metre ile sınırlı olacağı ile ilgili kanunda bir hüküm olmadığını da belirtmek gerekir. Uzaklaştırma kararı kaç metre olur sorusuna verilebilecek bir cevap yoktur. Uzaklaştırma kararının uygulanmasında mesafeden çok kararın işlevsel kalması öneme sahiptir. Örnek olarak, kişinin konutundan uzaklaşma’ kararı verilen kişi, konutun karşısında sürekli olarak bulunması konuta girmese de kararının ihlal edildiği anlamına gelebilir.

Uzaklaştırma Kararı Sonrası Ne Olur?

Uzaklaştırma kararı, şiddet mağdurunun zarar görme ihtimali azaltılması amacı ile alınan yasal bir tedbirdir.  Bu tedbirlerin ihlal edilmesi halinde, çeşitli zorlamalar ortaya çıkar. Aleyhine uzaklaştırma kararı verilmiş olan kişinin koruma kararını ihlal etmesi söz konusu olabilir. Bu durumda kişiye aşamalı bir şekilde tazyik hapsi uygulanır. Bu zorlama hapsi ile kişinin tedbire zorla uyması sağlanır. Tazyik hapsi kararına hakim alır. Tazyik hapsi savcılık kanalı ile icra edilir. Bu kararın verilebilmesi için, şiddet uygulayan kişinin tedbir kararını ne zaman ve nasıl ihlal ettiğine bakılır. Burada kolluk kuvvetlerine bildirilmesi ya da bir dilekçe ile birlikte savcılığa ya da mahkemeye başvurulması gerekir.

Uzaklaştırma kararının ihlal edilmesi ile Aile Mahkemesi hâkimi bu kişiye 3 ile 10 gün arasında bir tazyik hapsi uygular. Bu tazyik hapsinin verilmesinde herhangi bir ceza yargılaması da yapılmaz. Kişinin bir suçtan dolayı soruşturma ya da kovuşturma aşamasında olması, bu zorlama hapsinin infazına engel görülmez.

Uzaklaştırma kararı birden çok ihlal edilirse, her bir ihlalde verilecek tazyik hapsi süresi; 15 ile 30 gün arasında değişir. Ancak, verilecek zorlama hapsi süresi, toplamda 6 aylık süreyi geçmez.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz

Uzaklaştırma kararı alan kişi, bu karara itirazda bulunabilir. Uzaklaştırma kararına itiraz Aile Mahkemesi’ne verilen bir dilekçe ile yapılabilir. Dilekçe ve daha süreci ile ilgili alanında uzman bir boşanma hukuku avukatı ile görüşülebilir. Bu dilekçe, kararı veren Aile Mahkemesi’nin bir üst derecesine iletilir. Uzaklaştırma kararına itirazda bulunan kişinin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, bu itirazın süresidir. Uzaklaştırma kararına itirazda, kararın ilgiliye tebliğ edilmesinden itibaren 2 haftalık hak düşürücü süre olduğunun da altını çizmek gerekir.

Uzaklaştırma Kararında Sorgulama

Uzaklaştırma bir koruma kararıdır. Koruma kararları değişik iş dosyası niteliğine sahiptir. Değişik niteliğe sahip olan iş ayrı bir dosyalama sistemi içerir. Bu dosyalar UYAP sistemi üzerinden görünmez. Dolayısı ile kişi aleyhine uzaklaştırma kararı verilmesi durumunda bu kararların sorgulaması adliyelerden yapılabilir. Ancak, eğer koruma talep eden ile aleyhinde uzaklaştırma kararı verilmiş olan kişi arasında bir boşanma davası olabilir. Karar boşanma davası içinde verilmiş olabilir. Bu durumda UYAP vatandaş portal üzerinden uzaklaştırma kararı sorgulaması yapılabilir.

Uzaklaştırma Kararı Sicile İşler Mi?

Koruyucu tedbir kararları kişinin adli sicil kayıtlarında yer almaz. Bu nedenle sabıka kayıtlarında uzaklaştırma kararına ilişkin sorgulama yapılamaz.

Sıkça Sorulan Sorular

Uzaklaştırma kararı karakoldan alınabilir mi?

Uzaklaştırma kararının mahkeme üzerinden alınmasının mümkün olmadığı durumlarda karakola giderek ifade verilmesi mümkündür. İfade sonrasında da uzaklaştırma kararı talebinin iletilmesi yeterlidir.

Uzaklaştırma kararı için avukat şart mı?

Uzaklaştırma kararı almak için alanında uzman bir aile ve boşanma hukuku avukatı ile görüşmekte yarar vardır. Böylece hem dilekçenizi kurallara uygun şekilde verebilir hem de dava sürecini daha sağlıklı şekilde takip edebilirsiniz.

Call Now Button