Karakolda İfade Verdikten Sonraki Süreç

Karakolda ı̇fade veren kişi soruşturmayı yürüten savcı tarafından bilgi almak amacı üzere karakola davet edilir. Savcı yürüttüğü dosya üzerindeki tüm konuları aydınlatmak üzere çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar kapsamında da şüpheli gördüğü kimseleri karakola çağırıp ifadelerine başvurabilir.

Bu aşamada savcı kolluk kuvvetlerinden yardım alır. Kişinin bilgisine başvurmak istediğinde bu davete icabet edilmesi gerekir. Bu bir vatandaşlık görevidir. İfade veren şüpheli ya da sanık için sürecin devamı verdiği ifadenin niteliğine göre değişiklik gösterir.

Karakolda ifade verilmesi ve bundan sonra gelişecek ceza süreci ceza hukuku kapsamındadır. Konu ile ilgili detaylı bilgiler de ceza hukuku avukatı ile öğrenlebilir.

Karakola İfade Verilmesinden Sonra Tutuklama Emri Çıkar mı?

Karakolda ifade verdikten sonra iki durum ortaya çıkabilir. Kişinin serbest bırakılması bunlardan ilkidir. Böyle bir durumda ifade veren kişi serbest bırakılır. Kişinin suçlu görülmemesi sebebi ile ya da dava zamanını dışarıda beklemesinde bir sakınca olmamasına kanaat getirilmesi ile bu karar verilebilir.

Diğer ihtimalde ise ifade veren kişi suçlu olarak görülürse ve serbest bırakılması telafisi zor ya da imkansız durumlara yol açacaksa tutuklama talebi verilir. Savcı böyle bir durumda ifade veren kişiyi sulh ceza hakimliğine yollar. Bur talep bir tutuklama talebidir. Bunun dışında savcı, gözaltı kararı da çıkarabilir.

Gözaltı kararının mutlaka yazılı yapılması gerekir. Gözaltı kararı çıkarılan kişi nezarethaneye alınır. Tutuklama kararı hakime aittir. Ancak, gözaltına alma kararını savcı verir. Gözaltı süresi belli bir süre ile sınırlıdır. Bu süre dışına çıkılmaz.

Karakola İfade Veren Kişi Serbest Bırakılabilir Mi?

İfade verdikten sonra bir kişinin serbest bırakılması için önemli olan mesele masumiyettir. Verilen ifade çok büyük öneme sahiptir. Kişinin verdiği ifadeye göre masum olduğuna karar verilirse, serbest kalma ihtimali de artar. Basit bir suçtan ifadeye çağırılma durumunda ise kişinin tutuklanmasına gerek kalmaz.

Burada ifade edilen suçun ne olduğudur. İfade veren kişinin masum olduğu kanaatine varılmazsa, o zaman sulh ceza hakimliğine sevki gerçekleştirilir. Burada hakim duruma göre tutuklama kararı da alabilir.

Burada karar vermek için suçun konusu, suçla ilgi öneme sahiptir. Tutuklamanın temelde iki ana nedeni bulunur. Bunlardan biri sanığın ya da şüphelinin cezasını çekmeden kaçmasını engellemektir.

Diğeri ise mevcut delilleri korumaya almaktır. Sanık ya da şüpheli serbest bırakılırsa, delilleri yok etme ya da gizleme gibi bir çaba içine girebilir. Böyle bir durumda deliller ortadan kaldırıldığı için dosyanın aydınlatılması mümkün olmayabilir. Bu kanaat oluşursa tutuklama emri verilir.

Karakola İfade Verdikten Sonra Kişi İkinci Bir İfadeye Çağrılır Mı?

Bazı durumlarda kişinin ikinci kez ifadesine başvurulabilir. Ortaya çıkan yeni bir delil, bulunan yeni bir tanık gibi durumlarda kişinin ikinci kez ifadesine başvurulabilir. Aynı olay sebebi ile kişiyi ikinci kez ifadeye çağırmak gerekirse, bu konuda yetkili makam Cumhuriyet savcısıdır. Bu aşamada kolluk kuvvetlerinin ifade alması mümkün değildir. Ancak, terörle mücadele kapsamına firen suçlar için ise durum değişir.

Burada savcının vereceği yazılı emre göre kolluk kuvvetleri ifade alabilir. Savcının ifadeye çağırma süresi, zorla getirme kararında 24 saattir. Bu süre zarfında kişinin ifade için hazır bulundurulması gerekir.

Karakola İfade Verdikten Sonra Dava Açma Süresi Nedir?

Karakola ifade verdikten sonra dava açma süreci çok fazla merak edilir. Davanın karakola ifade verdikten sonra ne zaman açılacağı ile ilgili net bir bilgi bulunmaz. Bu süre pek çok faktöre göre değişiklik gösterir. Dava, ifadeden sonra 1 yıl ya da 1 gün sonra açılabilir ya da davanın hiç açılmadığı da olabilir.

Bunun için savcının iddianame hazırlaması şartı aranır. Olayın özelliklerine ve delillerin toplanmasına göre bu süre değişiklik gösterir. Somut olaya göre bu durumu avukatla konuşmada her zaman yarar vardır. Ceza hukuku avukatı süreç hakkında daha detaylı bilgiler edinmenizi sağlar.

Karakolda Verilen İfade Geçerli Kabul Edilir Mi?

Karakolda verilen ifade, yasak usullerle alınmadıysa geçerli olarak kabul edilir. Kişinin herhangi bir ilaç içirmek kaydı ile konuşturulması, kötü davranışa maruz kalması, tehdit edilmesi, işkence edilmesi gibi usule aykırı fiillerin yapılması halinde ifade geçerli olmaz. Bu şekilde ifade alınmadığı sürece karakolda verilen ifade geçerlidir.

Verilen ifade değiştirilebilir. Verilen ifadeden vazgeçilmesi de mümkündür. Kişi ceza hukuku avukatı ile birlikte tekrar ifade verilebilir. Bunlar kişinin sahip olduğu haklardır. Burada kişinin imzasının ifade tutanağında yer alması da ifade değişimi için engel teşkil etmez.

Ancak, sorgulama ve kovuşturma aşamasında birbirine zıt ifadeler verildiyse ve bu ifadeler çelişki olarak görüldüyse, kişi hakim karşısında olumsuz bir izlenim oluşturur. Bu durum da karar üzerinde etkili olabilir.

Sık Sorulan Sorular

Karakolda ifade verdikten kaç gün sonra mahkeme olabilir?

Suçun konusuna, delilerin toplanmasına ve iddianamenin hazırlanma süresine göre kişinin karakolda ifade verdikten kaç gün sonra mahkemeye çıkılacağı değişiklik gösterir. Her dosya kendisine özel olduğu için kesin bir süre belirlemek mümkün değildir. 

Karakola ifade verdikten sonra ne olur?

Karakolda ifade veren kişinin suçlu görülüp görülmemesine göre durum değişiklik gösterir. Verilen  ifadede suç unsuru oluşturacak bir neden rastlanmadıysa, kişi serbest bırakılır. Aksi bir durumda ise kişi savcı tarafından sulh ceza hakimliğine sevk edilir.

Karakolda ifade verdikten sonra tutuklama gerçekleşir mi?

Karakolda ifade veren kişinin tutuklanması ihtimaller arasında yer alır.

Karakolda ifade verirken avukat şart mı?

Karakolda ifade verirken kişinin yanında alanında uzman bir ceza hukuku avukatı olması sürecin takibi açısından öneme sahiptir.

Call Now Button