Kamu Görevlisine Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

Hakaret suçu, şahsın şerefine karşı bir suç olarak ifade edilir. Türk Ceza Kanunu’na göre hakaret filli bir suç olarak ifade edilir. Bu hüküm suçun basit ve nitelikli hali olarak, iki farklı durumda dikkate alınır. Türk Ceza Kanunu’nda bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek şekilde somut bir fiilde bulunan kişinin hapis ya da para cezası ile cezalandırılması belirtilir.

Bunun yanında bir kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ya da adlî para cezası ile ceza alır. Bu durum işlenen suçun basit halidir. Türk Ceza Kanunu hükümlerinde hakaret suçunun mağdura karşı sesli, yazılı ya da görüntülü bir iletiyle yapılması halinde de cezaya hükmedileceği belirtilir.

Kamu Görevlisi

TCK’da “Kamu görevlisi, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi” olarak tanımlanır. Bir kişinin kamusal faaliyet içinde bulunması, kamu görevlisi sıfatı tanımlanması için yeterlidir.

Kamuda çalışan kişinin maaş, ücret ya da sair bir maddi karşılık alıp almamalarının bir önemi bulunmaz. Aynı zamanda bu işi sürekli, süreli ya da geçici olarak yapmaları da önemli değildir. Avukat ve noterin yanında adli süreç boyunca yer alan bilirkişi, tercüman ve tanıklar da kamu görevlisi sıfatına sahip olur.

Hakaret Suçu Şikayeti Nedir?

Hakaret suçu, şikayete bağlı suçlar arasında yer alır. Suçun mağduru olan kişinin, hakaret eden kişiyi şikayet etmesi ile takip başlar. Mağdurun hakareti öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde şikayet hakkını kullanması gerekir. Bunun dışında şikayet hakkı yoktur. Mağdurun en geç dava zamanaşımı süresi içinde şikayet hakkını kullanması gerekir.

Kamu görevlisine görevi sebebiyle hakaret suçu şikayeti kabul edilmez. Bu sebeple hakaret suçunda herhangi bir şikayet süre sınırlaması bulunmaz. Kamu görevlisine yaptığı işten dolayı hakaret suçunda bulunulması halinde Cumhuriyet Savcılığı tarafından re’sen soruşturma açılır.

Hakaret Suçu Nasıl Ceza Hükmedilir?

Hakaret suçu şekline göre farklı seçeneklere sahiptir. Basit suç şeklinde olması kamu görevlisi dışında bir kişiye işlenmesi halinde hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıl kadar hapis ya da adli para cezası olarak değişir. Basit işlenen suç, hakim tarafından hapis cezası ya da adli para cezası ile cezalandırılır. Her iki ceza da aynı anda hükmedilmez.

Nitelikli durumlarda hakaret suçunun cezası ise 1 yıl ila 2 yıla kadar değişir. Mağdurun avukat, hakim, noter gibi kamu görevlisi olması ve hakaret suçunun görevinden dolayı olması nitelikli hakaret suçu olarak değerlendirilir. Kişinin kutsal değerlerine ya da din özgürlüğünün kullanılmasına hakaret edilmesi durumunda cezası ağırlaştırılmış olan nitelikli hakaret suçu sayılır.

Hakaret Suçunda Uzlaştırma

Kamu görevlisine görevi sebebi ile işlenen hakaret suçu dışındaki tüm hakaret suçları taraflar arasında uzlaştırma konusudur. Uzlaşma kapsamına giren suçlarda, soruşturma ve kovuşturma sürecinde öncelikle uzlaştırma prosedürüne başvurulur. Uzlaşmanın sağlanmaması durumunda soruşturmaya ya da yargılamaya devam edilir.

Kamu görevlisine ve cumhurbaşkanına hakaret suçunda şikayet olmaksızın soruşturma başlatılır. Dolayısı ile bu suç, uzlaştırma kapsamında değildir.

Hakaret Davasında Şikayetçi Şikayetinden Vazgeçer mi?

Şikayet hakkı olan mağdurun hüküm kesinleşinceye kadar bu hakkından vazgeçme hakkı da vardır. Şikayetinden vazgeçen mağdur, şikayetten vazgeçtiğini beyan etmezse şikayet hakkını kaybeder. Şikayetten vazgeçebilmek için sanık tarafından kabul edilmesi gerekir. Kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçme sanık tarafından kabul edilmesi halinde, dava düşer.

Sanık yargılama sonrası beraat etmesi halinde, şikayetten vazgeçmeyi kabul etmemesi de ihtimaller arasında yer alır. Ancak, şikayete bağlı olmayan suçlar, kamu davası niteliğinde olan suçlar olarak kabul edilir. Bu durum şikayetten vazgeçmenin sonucu kabul edilmez. Mağdur şikayetinden vazgeçtiğini beyan etse de yargılamayı yapan makam davayı sonuçlandırmak üzere devam ettirir.

Bu durumda şikayetten vazgeçen tarafın katılma hakkı kalmaz. Şiikayete bağlı olmayan, Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarında davacı şikayetinden vazgeçse de kamu davası sonlandırılmaz.

Hakaret Suçunun Mağduru Tazminat Davası Açabilir Mi?

Hakaret suçundan haksız fiil sebebi ile tazminat davası açma süresi, fiilin öğrenildiği andan itibaren 2 senedir. Bu fiille ilgili araştırma başlatılmasında ise araştırmanın sonundan itibaren süre işlemeye başlar. Ancak, hukuk mahkemesinde tazminat davası açmak için araştırmanın beklenmesine gerek yoktur.

Hakaret Suçu Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?

Hakaret suçunun işlenmesi halinde suçun işlendiği yer mahkemesi yetkili mahkemedir. Hakaret suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava dilekçe ile başlatılır. Dilekçenin dikkatli bir şekilde hazırlanması varsa delillerin de dilekçe ekine eklenmesi gerekir. Ceza avukatı aracılığı ile tüm süreç hatasız şekilde takip edilebilir. Alanında uzman bir avukat, dava süreci ile ilgili tüm durumları sizin adınıza takip eder ve sizi bilgilendirir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kamu görevlisine hakaret suçunun cezası nedir?

Suçun nitelikli haline göre değerlendirilen kamu görevlisine hakaret suçu cezası, 1 yıl ila 2 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezasıdır.

Kamu görevlisine hakaret davası sicile işler mi?

Kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile işlenir. Bu nedenle hakaret davası sonucu kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunan kişinin aldığı ceza, adli sicile işlenir.

Kamu görevlisine hakaret suçunda görevli mahkeme hangisi?

Kamu görevlisine hakaret suçunda suçun işlendiği yer mahkemesi yetkili, asliye ceza mahkemesi görevlidir.

Kamu görevlisine hakaret suçunda avukat şart mı?

Kamu görevlisine hakaret suçu uzun bir süreci kapsayabilir. Bu sebeple Ceza hukuku avukatı aracılığı ile hatasız bir takip süreci gerçekleştirmenizde yarar var.

Call Now Button