Kaçak Elektrik Kullanmanın Cezası Nedir?

Kaçak elektrik kullanımı usulsüz elektrik kullanımına göre farklıdır. Bir başkası adına enerji kullanımı, abone grubu dışında elektrik kullanımı, mühürsüz sayaçtan elektrik enerjisi kullanımı gibi durumlar söz konusuysa, usulsüz elektrik kullanımı kapsamına girer. Kaçak elektrik kullanımında kişinin elektrik aboneliği yoktur. Kaçak elektrik kullanıcısına Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında ceza uygulanır.

Kaçak Elektrik Kullanımı Nedir?

Kaçak elektrik kullanımı, elektrik aboneliği olmayan kişilerce elektrik tüketimi yapılması durumudur. Kaçak elektrik kullanıcıları genellikle sayaç üzerinde oynama yapar. Sayaçsız elektrik tüketimi ya da benzeri şekilde de kaçak elektrik kullanımından bahsedilebilir. Abonelik olmadan elektrik kullanmak usulsüz elektrik kullanımı kapsamındadır. Kaçak ya da usulsüz elektrik kullanımında bulunan kişilerin bölgelerinde görevli elektrik dağıtım şirketlerinden herhangi bir elektrik aboneliği yoktur. Bu kullanıcılar hiçbir şekilde elektrik tedarikçisi değiştirmez. Kaçak ya da usulsüz elektrik kullanımı söz konusuysa, bu durumu düzeltmek için öncelikle bölgenizdeki görevli elektrik dağıtım şirketine başvuru yapmanız gerekir.

Kaçak Elektrik Kullanım Cezalarında Hangi Haklara Sahipsiniz?

EPDK tarafından yürürlüğe giren mevzuat, herkese haysiyetle muamele edilmesini sağlamak üzere asgari hak ve standartlardan oluşur. Elektrik dağıtım şirketlerinin kaçak elektrik kullanımı ile ilgili yapılan tüm çalışmalarda, elektrik abonesi gerçek kişilerin kendilerine yöneltilen iddiaya cevap verme hakkı saklıdır. Tüm aboneler, mevzuatın tanıdığı hak ve sorumluluklara göre yetkili makamlar önünde kendini savunma hakkına sahiptir. Bu konuda en büyük problem elektrik abonesi olan tüketicilerin teknik ifadeleri doğru yorumlayamaması olarak ifade edilir. Şeffaflıktan oldukça uzak kaçak uygulama ve evrakları sebebi ile kendilerini savunamazlar.

Bu konuda bir hukuki danışmanlık almalarından yarar vardır. Ceza hukuku avukatı aracılığı ile bu süreçte gerekli desteği alabilirsiniz.

Kaçak Elektrik Kullanım Cezası Kim Tarafından Uygulanır?

Elektrik abonelerine güvenli ve daha adil bir pazar yaratmak için EPDK tarafından lisans sahibi enerji dağıtım şirketlerine elektrik ve doğal gaz hırsızlığını tespit etmesi yetkiler verilmiştir. Bu yetkiler kapsamında enerji dağıtım şirketlerine araştırma ve önleme gibi tüm problemlerde aktif bir rol oynamaları için kurallar oluşturulmuştur. Bu kural ve uygulamalar EPDK tarafından hazırlanmış mevzuatlarda detaylı olarak belirtilmiştir. Elektrik dağıtım, lisans kapsamında yer alan zorunlu bir görevdir.

Kaçak Elektrik Kullanım Cezası Nasıl Hesaplanır?

Kaçak elektrik kullanımı cezası tespit süresine ve ceza gerekçesine göre farklılık gösterir. Kaçak elektrik kullanımının cezası genellikle aktif enerji bedelinin bir buçuk (1,5) katı olarak hesaplanır. Aynı abonelikte ikinci bir kaçak işlem söz konusu olduğunda ise bu kez aktif enerji bedelinin iki katı olarak hesaplama yapılır. Kaçak tespit rakamlarına göre hesaplama yapılır. Bu sırada tarih aralığı ve bu tarih aralığında tüketilen enerji hesaplanır ve faturaya bu şekilde yansıtılır.

Kaçak Elektrik Kullanım Cezasını Kim Faturaya Ekler?

Elektrik tüketim faturaları tedarik lisansına sahip elektrik şirketleri tarafından faturalandırılır. Kaçak elektrik tüketim faturaları ise dağıtım şirketleri tarafından fatura edilir. Faturanızda dağıtım şirketi ibaresi varsa, bu ibare kaçak elektrik tüketim faturasıdır. Bu faturalar ilgili dağıtım şirketine yapılması gereken ödemelerdir.

Kaçak Elektrik Kullanım Cezası İptalinde Süre Sınırı Var Mıdır?

Mevzuata aykırı olan bir kaçak elektrik kullanım cezasının iptali ve düzeltmesi için süre sınırı vardır. Bu işlemin ancak belirli bir süre içinde geri alınabileceği kabul edilir. Kaçak elektrik kullanımına ilişkin fatura düzenlenmesi ve aboneye tebliğ edilmesi sonrası altı ay içerisinde abonenin itiraz hakkı bulunur. Mevzuatlarda yapılan bu itirazın elektrik dağıtım şirketi aracılığı ile en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılması belirtilmiştir. Düzeltilen ya da iptal edilen tüm işlemler, geçmişe etkili olarak geri alınır.

Öngörülen bu sürelerin geçmiş olması halinde ise elektrik dağıtım şirketleri yanlış tasarrufları geriye yürür şekilde değerlendiremez. Sürelerin geçmesi durumunda o tarihe kadar gerçekleşen tüm edimler kazanılmış haktır. Ancak, bazı işlemlerde herhangi bir süre sınırı bulunmaz. Gerçeğe aykırı işlem ve açık hata olmasında yapılan işlemlerin her zaman geri alınma hakkı vardır. Böyle durumlarda süre uygulaması bulunmaz.

Kaçak Elektrik Cezalarında İptal ve Düzeltme İşlemleri Başvurusu Nereye Yapılır?

Elektrik, yalnız iletim ve dağıtım hatları üzerinden aboneye ulaştırılır. Dağıtım hizmeti, elektrik şebekesi hizmetleri sağlayan lisans sahibi şirketlere aittir. Enerjiyi dağıtan, elektrik dağıtım şirketleri yaşamlarımızda önemli bir role sahiptir. 

Kanunlara göre idari işlemin geri alınması ile ilgili yapılan itiraz başvurusu yetkide paralellik ilkesine dayanır. Buna göre işlemi yapan elektrik dağıtım şirketince, itiraza rağmen alınan cevap yeterli görülmezse şikâyet enerji piyasasını regüle eden EPDK tarafından değerlendirilir. Buna göre yapılan işlem geri alınabilir ya da düzenlenen kaçak cezası tutarı yeniden hesaplanabilir.

Kaçak Elektrik Cezalarında Hangi Mahkeme Görevlidir?

Kaçak elektrik kullanması halinde görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir ve önce arabuluculuk yoluna gidilir. Abone tacir değil ancak, yerin işyeri olması durumunda ise dava asliye hukuk mahkemeleri tarafından yürütülür. Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili hukuki yardım almanız tavsiye edilir. Bu konuda size caza hukuku avukatı yardımcı olur.

Sıkça Sorulan Sorular

Kaçak elektrik kullanımı cezası nedir?

Kaçak elektrik kullanımı elektriğin eksik ya da hatalı ölçülmesinin tespit edilmesi ya da kullandığı enerjinin hiç faturalandırılmaması halidir. Bu durumun tespit edilmesi halinde elektrik dağıtım şirketi cezai bir işlem uygular.

Kaçak elektrik cezası nedir?

Kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi durumunda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ceza kesilir.

Kaçak elektrik kullanımında avukat şart mı?

Kaçak elektrik kullanımı davalarında avukat şart değildir. Ancak, hukuki bir desteğe ihtiyacınız olabilir. Bu sebeple bir ceza hukuku avukatı ile görüşmenizde yarar vardır.

Call Now Button