Jigololuk Suç Mu?

Jigololuk, Türk Ceza Kanunu’na göre dolandırıcılık olarak kabul edilir. Bu suç işlendiği zaman 3 ay ila 2 yıl aralığında ceza verilebilir. Bu tip suçlarda hapis cezasına ek olarak para cezası da verilebilir. Bu suçta ceza kararı verilirken, somut olayın şartları ve olayın ciddiyetine göre karar verilir. Jigolo dolandırıcılığı suçunda finansal kazanç elde etme amacı vardır. Bu kazancın elde edilmesinde fail, hileli hareketleri ile mağduru aldatma amacında olur. Sonuç olarak haksız bir çıkar sağlamak üzere bu suç işlenmiş olur.

Malvarlığı ile ilgili suçlar dolandırıcılık olarak tanımlandığında, kanunda öngörülen unsurları taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Maddi olaya karar verilirken, dolandırıcılık olup olmadığının anlaşılması gerekir. Gerçekleştirilen eylemin niteliklerine, Yargıtay kararlarına ve yasal düzenlemelerine bakılması şartı aranır.

Dolandırıcılık suçu ile korunan hukuki değer sadece mal varlığı değerleri değildir. Aynı zamanda kişinin irade özgürlüğünün de korunması temel amaçtır. Bu suçun konusu ekonomik değere haiz olan tüm değerlerdir.

Hileli davranışları gerçekleştiren kişi ile menfaat sağlayan kişi bu suç işlenmesinde aynı olmak zorunda değildir. Dolandırıcılık suçundan kaynaklı herkes mağdur olabilir. Suçun icrası söz konusu olduğu zaman mağdur sadece gerçek kişilerdir. Tüzel kişilere karşı işlenen jigololuk suçunda tüzel kişi suçtan zarar gören değil suçun mağduru kabul edilir.

Jigololuk suçu genellikle internet kanalları aracılığı ile işlenir. Fail, kendini zengin ve bekar olarak karşı tarafa tanıtır. Hileli hareketler genellikle evlilik vaadi ya da ilişki vaadi ile ortaya çıkar. Fail, karşı taraftan bir para talep ettiğinde, parayı aldıktan sonra ortadan kaybolur. Jigolo Dolandırıcılığı Suçunda öngörülen hapis cezası 3 ila 10 yıl arasında değişir. Bu konuda detaylı bilgi almak için Ceza Hukuku Avukatı ile görüşmeniz tavsiye edilir.

Jigolo dolandırıcılığı suçu, kadınların duygusal zayıflıklarından yararlanma ve failin asıl amacı kadının dolandırılmasıdır. Bu suç işlendiği zaman mağdurun duygusal açıdan da zarar gördüğü anlaşılır. Jigolo dolandırıcılığı suçunda yargılamada dikkate alınacak kanıtlar şu şekildedir.

  • Tanık beyanları,
  • Mali kayıtlar,
  • İletişim kayıtları,
  • Mağdur beyanları.

Jigolo Dolandırıcılığı Cezası Nedir?

Jigolo dolandırıcılığı, son yıllarda Türkiye’de artan problemlerden biridir. Bu suç, genellikle kadınların duygusal açıdan zayıf olduğu dönemlerde kötü niyetli kişiler tarafından işlenen suçlar kapsamında yer alır. Jigololar, genellikle kendilerini zengin ve başarılı olarak karşı tarafa tanıtır. Kadınların güvenini kazanan bu kişilerin asıl amacı, kadınları dolandırmaktır. Jigolo dolandırıcılığı, Türk Ceza Kanunu‘na göre suç teşkil eder. Bu suçu işleyen kişileri hapis cezası ile cezalandırılır.

Cezanın ne kadar olacağı, suçun niteliğine ve işlenen zarara göre değişir. Jigolo dolandırıcılığı suçunda, mağdurun duygusal açıdan da zarar görmesi söz konusudur. Mağdur, kendini aldatılmış ve kullanılmış hissettiği için özgüven sorununu da beraberinde getirir. Dolayısı ile psikolojik olarak sıkıntılar yaşayabilir. Bu nedenle, jigolo dolandırıcılığı suçu ile mücadele etmek büyük bir öneme sahiptir. Jigolo dolandırıcılığı suçu ile mücadele edebilmek üzere öncelik toplumda farkındalık oluşturmaktan geçer. Kadınların bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması ve kendini korumak üzere çeşitli önlemler alması gerekir.

Ayrıca, bu suçu işleyen kötü niyetli kişilerin tespit edilmesi ve cezalandırılması da büyük öneme sahiptir. Sonuç olarak, jigolo dolandırıcılığı suçu Türkiye’de artan bir sorun olması sebebi ile dikkat edilmesi gereken suçlar içinde yer alır. Bu suçu işleyen kişilerin cezalandırılması ve toplumda farkındalık yaratılması için suçla mücadele edilebilir. Kadınların kendilerini korumaları ve dikkatli olmaları da bu suçun önlenebilmesine yardımcı olur.

Jigolo Dolandırıcılığı Nasıl İşlenir?

Jigolo dolandırıcılığı, günümüzde genellikle internet üzerinden işlenir. Dolandırıcılar, kendilerini zengin ve bekar olarak tanıttıkları için mağdur bir ilişki ya da evlilik vaadi ile kandırılır ve ne yazık ki dolandırılır. Bu kişiler, genellikle para talep eder. Ödemeyi aldıktan sonra ise ortadan kaybolurlar. Jigololuk suçu, Türk Ceza Kanunu’na göre dolandırıcılık suçudur.

Cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası olan Jigololuk suçunda, para cezası da hükmedilebilir. Ancak, cezalar suçun işlenme şekline ve mağdurların durumuna göre değişiklik gösterir. Jigolo dolandırıcılığına karşı dikkat etmek için internet üzerinde tanıştığınız kişilere dikkat etmelisiniz. Yeni tanıştığınız kişilere güvenmeden önce onlar hakkında küçük de olsa bir araştırma yapmanız ve ödeme yapmadan önce çok dikkatli düşünmeniz gerekir.

Jigolo Dolandırıcılığı Suçlaması İle Nasıl Başa Çıkılır?

Jigolo dolandırıcılığı suçlaması ile başa çıkmak için öncelikle suçlamaları ciddiye almak gerekir.  Ardından bir ceza hukuku avukatı ile çalışmak gerekir. Avukatınızın size her konuda yol gösterir ve savunmanızı hazırlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, suçlamaların gerçek dışı olduğunu kanıtlamak için deliller ve tanıklar toplamanızı da isteyebilir. Bu süreçte, suçlamaların psikolojik etkileri ile başa çıkmak için profesyonel yardım almanız da önerilir.

Jigolo Dolandırıcılığı Mağduru Tazminat Talep Edebilir Mi?

Jigolo dolandırıcılığı mağduru dolandırıcılık suçunun işlenmesi sebebi ile hem maddi hem de manevi zarara uğramışsa tazminat talep edebilir. Ancak, tazminat talebinde bulunmadan önce dolandırıcının kimliğinin tespit edilmesi gerekir. Hukuki sürecin başlatılması için gerekli başvurular yapılmalıdır. Ayrıca, tazminat miktarı da mağduriyetin niteliği ve mahkeme kararına göre tespit edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Jigololuk suç mudur?

Jigololuk, dolandırıcılık kapsamına giren suçlar içinde yer alır. Bu suçun işlenmesi ile birlikte faile, 3 ay ila 2 yıl aralığında hapis cezası verilebileceği gibi para cezası da verilebilir.

Jigololuk suçunda zaman aşımı nedir?

Suç basit ya da nitelikli olarak ikiye ayrılır. Suçta şikâyet süresi söz konusu olmaz. Basit nitelikteki dolandırıcılık suçunda dava zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Basit dolandırıcılık suçu serbest hareketli suçlar kategorisinde yer alır.

Jigololuk suçu davalarında avukat şart mı?

Jigololuk suçunda hak kaybı yaşamanız için alanında uzman bir ceza hukuku avukatı ile çalışmanıza yarar vardır.

Call Now Button