HTS Kaydı Nedir ve Nasıl Alınır?

HTS kaydı ilgili kişiye ait telefonlarında yer alan tüm konuşma, mesajlaşma gibi verilerin tamamını kapsar. Ceza Hukuku Kanunu’nda “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişim Denetlenmesi” başlığı altında düzenlenmiş bir hükümdür. HTS kaydı sayesinde ilgili telefona ait sinyal bilgileri değerlendirilmiş olur. Bu değerlendirme; söz konusu telefonda yapılmış olan konuşmalar, mesajlaşmalar gibi tüm veriler hakkında bir bilgi elde edilmesini sağlar.

HTS kaydı sadece mahkeme tarafından talep edildiğinde alınabilir. Herhangi bir dava durumu yoksa ve dava süresince mahkemeden HTS raporu talebinde bulunulmadıysa, başka hiçbir şekilde bu raporun alınması mümkün değildir.

HTS Kaydı Ne İşe Yarar?

HTS kaydı; telefon sinyal bilgilerinin ve kişiler arasındaki karşılıklı arama ve mesajlaşmaların değerlendirilmesini sağlar. Tüm farklı iletişim şekillerinin bir bütün olarak araştırılması, tutulan raporların yorumlanarak istatistikler alınması, başarısız aramaların belirlenmesi bu sürecin adımlarıdır. Aynı zamanda GSM hat sahibi ile kullanıcının aynı kişi olmaması gibi durumlar da dikkate alınır ve dosyaya ilişkin muğlak noktaların giderilmesi sağlanır. HTS kaydı, sadece kişiler arası iletişimin belirlenmesini sağlar.

HTS Kaydı Nasıl Alınır?

HTS kaydı almak için öngörülen izinlerin mahkeme ya da savcılık tarafından verilmiş olması gerekir. Söz konusu olan tüm iletişim bilgileri ise ilgili operatörden alınır. Kişi, bir mahkeme kararı olmadan kendine ait HTS kaydına sınırlı olarak ulaşabilir. Faturasına itiraz eden kişi, operatörünün ait olduğu firma ile görüşebilir ve yüzeysel bir rapor temin edebilir. Ayrıntılı bir HTS kaydı almak için ise hukuk düzeninin öngördüğü yollara başvurmak gerekir. Bunun için Ankara ceza hukuku avukatı yardımına başvurmak en doğru yaklaşımdır.

HTS Kaydı Gerekli Görülen Durumlar Nelerdir?

HTS raporlarının tamamı kamuya açık ve herkes tarafından anlaşılır olmayan teknik bilgilerden oluşur. HTS bilgileri içinde; baz istasyonlarının sinyal özellikleri, iletişimin karşılıklı değerlendirilmesi, tüm farklı iletişim kaynaklarının genel olarak incelenmesi, raporları yorumlama, raporda yer alan tüm numaraların istatistiksel analizi yer alır. Bunların yanında; çağrılara ulaşılıp ulaşılamayacağının tespiti, istasyonlar eşlenmesi ve konum alınması, hız, zaman gibi bilgiler de yer alır. HTS kaydı için gerekli durumlar şu şekilde sıralanabilir.

 • İşkencede bulunma,
 • Cinsel saldırı,
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı ve satışı,
 • İhaleye fesat karışması,
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığını koruma ve gizleme,
 • Kasten öldürme suçu,
 • Devletin birliğini ve düzenini bozmak üzere gerçekleştirilmiş suçlar,
 • Parada sahtecilik yapma,
 • Evrak ve belgede sahtecilik yapma,
 • Rüşvet alma,
 • Hırsızlık,
 • Anayasal düzene aykırı davranışlarda bulunma,
 • Kasten birini yaralama,
 • Göçmen ve insan kaçakçılığında bulunma,
 • Devlet sırlarını ifşa etme ve casusluk suçlarıdır.

HTS İncelemesi Sonuçları Delil Olarak Kabul Edilir Mi?

HTS kaydı, belli incelemeler ve kurallar kapsamında; kişinin telefonundaki sohbetler ve mesajlar gibi tüm verilerin incelenmesidir. Adli bilişimin alt dalları arasında değerlendirilen bu uygulama, CMK’nın 135. maddesinde “İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kaydedilmesi” başlığı altında yer alır. Bu kayıtlar, telefon numarası tespiti, telefon kayıtlarının dinlenmesi ve iletişim bilgilerinin kayıt altına alınmasını kapsar. HTS kaydında sadece insan iletişimini tespit etmeye ve sinyalleri değerlendirmeye odaklanılır.

Genellikle işlenmiş olan suçlar, yetkililer tarafından bilinir. Bu nedenle de iletişimi engellemek için önlemlerin uygulanması sınırlıdır. İnsanlar arası iletişim tespiti, suç işlendiğinde dahi başvurulabilecek araçlardan biridir. Özellikle sanıkların fazla olduğu ceza davalarında iletişim tespitine sıklıkla başvurulur. HTS kaydı ve sinyalizasyon bilgileri değerlendirildiğinde, kişiler arası karşılıklı aramalar incelenir. HTS kaydı ile bütün farklı iletişimler bir bütün olarak incelenir. Saklanan raporlar yorumlanır ve sisteme girerek numaralandırma yapılır. Başarısız aramalar tespit edilir ve sahiplerin farklı yetenekleri göz önünde bulundurularak, dosya çerçevesindeki tutarsızlıklar ortadan kaldırabilir.

Bu açıdan değerlendirildiğinde HTS kaydının doğru bir şekilde değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Davaya bu bilgiler ışığında lehte ve aleyhte daha fazla kanıtın dahil edilmesi sağlanır. HTS, davalarda destekleyici kanıt olarak kabul edilir. Yargılama heyetinin gereksinim duyduğu durumlarda, belirtilen delillere başvurulur. Ancak, bunlara dayanarak ceza verilemeyeceği, sadece diğer delilleri desteklemek için HTS kayıtlarının kullanılabileceği unutulmamalıdır.

HTS Kayıt İncelemesi Kimler Tarafından Yapılabilir?

HTS kaydı gelişigüzel, kimliği belirsiz kişiler tarafından kesinlikle yapılamaz. HTS Kayıt incelemesi yapabilmek için mahkeme izni şarttır. HTS kayıtlarının raporu mahkeme kararı ile düzenlenebilir. Mahkeme onayı alan taraf daha sonra ilgili operatörünü arar ve HTS raporu talebinde bulunur. Baz istasyonundan alınan HTS raporlarında; IP ya da modem bilgilerinin yanı sıra e-posta ve kısa mesajlar da görüntülenebilir.

HTS Kayıtları genellikle operatörler tarafından 5 yıl kadar saklanır. Mahkeme talebi üzerine, HTS kayıtları ortalama 7 ilâ 30 gün arasında listelenir. HTS kaydı sadece işletmeci şirket tarafından yapılabilir. Aynı zamanda internet üzerinden işlenen suçlarla ilgili bilgiler internet servis sağlayıcı firma üzerinden listelenebilir.

HTS Kaydını Hangi Mahkeme Talep Eder?

HTS kayıtlarının talep edilmesi için bu konuya ilişkin suçlardan birinin işlenmiş olması gerekir. Türk Ceza Kanununda yer alan suçlar ile alakalı durumlarda mahkeme ve savcılık HTS kaydı talebinde bulunur. Aile, ve Tüketici Mahkemeleri gibi hukuk davalarında da HTS kayıtlarına başvurulabilir. Bu tip durumlarda mutlaka bir ceza hukuku avukatı ile çalışmak gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

HTS kayıtları hangi sebeplerle istenir?

Hukuki davalarda şüpheli ya da sanığın geçmiş iletişim kayıtlarını elde etmek için HTS kayıt incelemesine başvurulur. Tarih ve saat bilgisinin de yer aldığı HTS kayıtları, kişinin kim ile sesli, görüntülü ya da yazılı iletişim tercihlerinden biriyle iletişime geçtiği hakkında bilgi alınır.

HTS kaydı nereden alınabilir?

HTS kaydı, operatör şirketler üzerinden alınır. Aynı zamanda internet ortamında yapılan suçlara dair bilgiler de yine internet hizmetini sunan şirketlerden alınır 

HTS kaydını kimler ister?

HTS kayıtları hakim kararına istinaden talep edilir. Yargılamalarda destekleyici delil olarak kabul edilir.

HTS kaydı almak için avukat şart mıdır?

HTS kaydı almak için hukuk düzeninin öngördüğü yollara başvurmak gerekir. Bunun için ceza hukuku avukatı yardımı almak gerekir.

Call Now Button