Hayasızca Hareketler (Teşhircilik) Suçu ve Cezası – TCK 225

TCK 225 uyarınca düzenlenen teşhircilik suçu, hayasızca hareketler suçu olarak da bilinir. Fail, bu tür bir suç işlediğinde alenen cinsel ilişkide bulunabilir veya teşhircilik yapar. Bu nedenle de suçun bir diğer adı alenen cinsel ilişkide bulunma suçudur.

Genel ahlaka karşı suçlar bölümünde düzenlenen hayasızca hareketler suçunda korunan hukuki değer toplumsal ahlak ve haya duygusudur. Bu suç seçimlik hareketlidir. Seçimlik hareketlerden biri vücut bulduğunda suç tamamlanır.

Hayasızca Hareketler Suçu Unsurları Nelerdir?

Hayasızca hareketler suçu unsurları, suçun seçimlik hareketlerle yapılmasına bağlı olarak alenen cinsel ilişkide bulunmak ya da teşhircilik yapmaktır. Her iki durumda da toplumun ahlaki yapısına zarar verici nitelikte fiiller gerçekleştirilmiş olur.

İki kişi rıza göstererek aleni bir biçimde cinsel ilişkide bulunursa 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılır. Bu tür hukuka aykırı bir fiilin aynı cins kişilerle veya karşı cinsten biri ile yapılması arasında fark yoktur.

Aleniyetten kasıt ise cinsel ilişkinin kişilerce görülüp duyulması değildir. Çok sayıda insan cinsel ilişkide bulunulduğunu öğrendiğinde aleniyetin varlığı geçerli olur. Hayasızca hareketler suçunda insanlarla cinsel ilişkinin aleni olarak yapılması dışında hayvanlarla cinsel ilişkinin aleni olarak gerçekleştirilmesi de cezalandırılır.

Aleni Olarak Cinsel İlişkide Bulunma Sebebi ile Hayasızca Hareketler Suçu

Aleni olarak cinsel ilişkide bulunma sebebi ile hayasızca hareketler suçu işlendiğinde verilecek ceza 6 ay- 1 yıl aralığında hapis cezası olabilmektedir. Alenen cinsel ilişikler bulunan kişi bunu kamuya açık bir alanda veya kamuya açık olmayan bir ortamda gerçekleştirebilir.

Kişi kendi özel mekanında olmasına rağmen tedbir almamış ise ve cinsel ilişkiye girdiği 3. Kişilerce görülüyorsa alenen cinsel ilişkide bulunma suçu oluşur. Ayrıca arabada cinsel ilişkide bulunmak da suç olarak kabul edilir. Bunun gerekçesi ise olayı çok sayıda kimsenin görebilme ihtimalinin olmasıdır.

Bu tür bir durumda şikayete bağlı olarak veya re ’sen harekete geçilebilir. Polis tutanak tuttuğunda ise suçun işlendiği yönünde kanıt olarak yeterli değildir. Suça istinaden yargılama yapılacağı zaman ispatı için delil gerekir. Kolluk görevlileri veya çevredekiler bu durumda tanık olarak dinlenir.

Teşhircilik ve Hayasızca Hareketler Suçu

Kişi cinsel organını veya vücudundaki diğer cinsel bölgeleri teşhir ederse suç oluşur. Bu teşhirin herhangi birine karşı yapılıp yapılmadığının bir önemi yoktur. Bu hareket ahlaka aykırı olarak kabul edildiğinden kanun uyarınca cezalandırılmaktadır.

Belirli bir kişiye karşı fail, cinsel organını ya da vücudundaki cinsel bir bölgeyi gösterirse bu durumda suç cinsel taciz suçuna dönüşür. Hukuka aykırı fiilin belirli bir kişiye yönelik gerçekleştirilmesi suçun cinsel tacize dönüşmesine yol açmaktadır.

Ayrıca hayasızca hareketler suçu cinsel taciz suçu ile de işlenebilme özelliğine sahiptir. Hayasızca hareketler suçu teşhircilik yapmak sureti ile işlendiğinde verilen ceza 6 ay- 1 yıl aralığında değişen sürede hapis cezası olmaktadır. Ayrıca, ifade edilen suç hakkında başlatılan soruşturma veya yürütülen soruşturma süreçlerinde ceza avukatı desteği ile hareket edilmesi faydalı olacaktır.

Adli Para Cezasına Çevirme

Adli para cezası hukuki açıdan tek başına veya hapis cezası ile uygulanabilen yaptırım türlerinden biridir. Adli para cezasının verilebilmesi için hukuki şartların oluşup oluşmadığına bakılması gerekmektedir.

Teşhircilik suçu nedeni ile adli para cezasına çevrilme mümkündür. Alenen cinsel ilişkide bulunma ya da teşhircilik suçunu işleyen faile verilen ceza miktarı koşulları sağladığı takdirde adli para cezasına çevrilebilmesi mümkündür.

Erteleme

Hayasızca hareketler suçu ceza ertelemesi bakımından koşulların varlığı halinde uygun bir suç tipidir. Ceza ertelemesi olarak adlandırılan uygulama sırasında mahkemenin hükmettiği cezanın infazı cezaevinde değil sosyal yaşamın içinde denetim süresine tabi olmak koşulu ile yapılır.

Hayasızca hareketler sebebi ile faile verilecek hapis cezası koşullar bakımından uygun olduğu takdirde ceza ertelemesi yapılabilir. Bu durumda failin cezası cezaevinde infaz edilmez ve cezanın cezaevinde infazından şartlı olarak vaz geçilmiş olur. Fail, cezaevi dışında sosyal yaşamın içindeyken bir takım yükümlülükleri yerine getirir.

HAGB

Hayasızca hareketler suçu HAGB kararı verilmeye uygundur. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde sanık hakkında hüküm verilen cezanın açıklanması sonraya bırakılır. Bu durumda sanık belirli bir denetim süresine tabi olur ve kendisine yüklenen yükümlülüklerden sorumlu tutulur.

Hayasızca hareketler suçunu işleyen fail hakkında koşulların varlığı söz konusu olduğu takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmektedir. Bu karar verildiğinde hükmün sanık hakkında bir sonuç doğurmaması söz konusu olmaz. Sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının geri bırakılması halinde bir takım koşulların oluşması gerekir.

Şikayet

Şikayete tabi suçlarda savcılık şikayetin ardından, şikayete bağlı olmayan suçlarda ise kendiliğinden soruşturma başlatır. Hayasızca hareketler suçu şikayet koşulu aranmayan suç tipleri arasında yer alır.

Hayasızca hareketler suçu şikayet koşulu aranmayan bir suç olduğu için savcılık makamı olayı haber aldığında re ‘sen soruşturma başlatır. Yeterli derecede suç şüphesi oluşturmaya yönelik delil elde ettiği takdirde de iddianame hazırlar ve kamu davası açar. Şikayete bağlı bir suç olmadığından hayasızca hareketler suçunda şikayet süresi bulunmaz.

Uzlaşma ve Zamanaşımı

Uzlaşma söz konusu olduğunda fail ve mağdurun bir uzlaştırmacı nezaretinde iletişim kurması ve aralarında anlaşma sağlanması amaçlanır. Suç isnadı altındaki kimse ile suçun mağdurunu bir araya getiren uzlaşma müessesesi mahkeme yolu ile değil daha kısa bir yoldan uzlaşma yöntemi ile sorunu çözümlemek ister.

Alenen cinsel ilişkide bulunma veya teşhircilik suçuna istinaden uzlaşma hükümleri uyarınca hareket edilememektedir. Bu suç uzlaşma kapsamında yer almaz.

Dava Zamanaşımı

Hayasızca hareketler suçu dava zamanaşımı süresi içindeyken her zaman soruşturulabilen bir suçtur. Bu suçun takibi şikayete bağlı değildir ve bu sebeple şikayet süresi yoktur. Dava zamanaşımı süresi aşılmadığı takdirde her zaman soruşturma yapılabilir.

Dava zamanaşımı süresi hukuki açıdan öngörülen sürede dava açılmadığında veya dava açılmasına rağmen süresi içinde sonuçlandırılmadığında devreye girer. Hayasızca hareketler suçu dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu süre aşılmadığı takdirde soruşturmanın herhangi bir zamanda yapılabilmesi mümkündür.

Görevli Mahkeme

Hayasızca hareketler suçu görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Savcılık olayı haber aldığında şikayet yapılıp yapılmadığına bakmaksızın kendiliğinden soruşturma başlatarak delil toplar.

Bu delillerin yeterli bir suç şüphesine işaret etmesi durumunda da savcılığın iddianame hazırladıktan sonra kamu davasını açması gerekir. Kamu davası Asliye Ceza Mahkemesine açılır. Suça istinaden herhangi bir şikayet varsa ve şikayetten vaz geçilmesi durumunda kamu davası düşmez. Yargılama devam eder. Savcılık makamı da dava sonuna kadar iddia makamı sıfatı ile toplum adına kamunun haklarını korur.

Hayasızca hareketler suçu sebebi  ile toplumun ahlaki değerlerinin zarar görmesi istenmediğinden savcılık kamu davası ile bu tür suçlarda iddia makamı olarak görevini yerine getirmektedir. Devlet toplumda oluşacak kargaşaya müsaade etmek istemez. Toplumun sağlıklı bir yapıda kalması  zarar görmesinin engellenmesi ile mümkündür bu sebeple de devlet, kanunlar aracılığı ile toplumu korur. Bunun için de savcılık makamını toplumun haklarını korumakla görevli kılar.

Sıkça Sorulan Sorular

Hayasızca Hareketler Suçu Nedir?

Hayasızca hareketler suçunda korunan hukuki yarar toplum ahlakıdır. Fail, bu tür bir suç işlediğinde alenen cinsel ilişkiye girme ya da hayasızca hareketlerde bulunma fiilini işler. Her iki durumda da kanun koyucu bu hareketleri cezalandırır.

Hayasızca Hareketler Suçu Nasıl İşlenir?

Hayasızca hareketler suçu seçimlik hareketli bir suçtur. İki tür seçimlik hareket bulunur. Bunlardan biri alenen cinsel ilişkiye girmek diğeri de hayasızca hareketlerde bulunmaktır. Çok sayıda kişinin alenen cinsel ilişkide bulunulduğunu öğrenmesi ya da failin vücudundaki cinsel bölgelerini insanlara göstermesi durumunda suç oluşur.

Hayasızca Hareketler Suçu Cezası Nedir?

Hayasızca hareketler suçu Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması yapılan bir suçtur. Fail, bu tür bir suç işlediğinde 6 ay – 1 yıl aralığında değişen sürede hapis cezası alır.

Hayasızca Hareketler Nelerdir?

Hayasızca hareketler sebebi ile toplum zarar göreceğinden bu tür davranışlar TCK uyarınca cezalandırılır. Alenen cinsel ilişkide bulunmak ya da kişinin vücudundaki cinsel bölgeleri çok sayıda kişiye göstermesi hayasızca hareket olarak değerlendirilir.

Cinsel Organını Göstermenin Cezası Nedir?

Hayasızca hareketler kapsamında yer alan kişinin cinsel organını göstermesi suç olarak kabul edilir. Bu tür bir davranış sergileyen kimseye 6 ay- 1 yıl aralığında hapis cezası verilir.

Call Now Button