Hapis Cezasının Ertelenmesi (TCK 51)

Hapis cezasının ertelenmesi durumu, mahkemenin verdiği cezanın infazından şartlı olarak vazgeçilmesidir. Türk Ceza Kanunu’nda 51. Maddede düzenlenmiş olan hapis cezasının ertelenmesi belli şartlara bağlıdır. Her mahkumiyet kararı almış olan kişinin hapis cezasının ertelenmesi kararından yararlanması mümkün değildir. Kanunlar kimlerin erteleme kararı alabileceği koşullarını ayrıca belirtmiştir.

Hapis cezası için ertelenme kararı kısa süreli hapis cezalarında verilir. Hapis cezaları kısa süreli de olsa infazın olumsuz sonuçlarını önlemesi maksadı ile şartlı olarak düzenlenmiş kararlardır. Ceza ertelenmesi kararının alınmasıyla 1 yıldan az ve 3 yıldan fazla olmaması koşulu ile denetim süresi belirlenir.

Madde 51 Hapis Cezası Ertelemesinin Amacı Nedir?

Madde 51 içinde yer almasa da suçlunun tekrar suç işlemekten caydırılması amaçlanır. Özellikle ilk kez ya da tesadüf sonucu suç işlemiş kişiler, hapis cezası gibi ağır bir yaptırımla karşılaşmasın diye bu karara başvurulur. Burada amaç kişinin toplumdan, ailesinden, iş ve sosyal yaşamından uzaklaşmasına engel olmaktır. Bir taraftan da hükümlünün ıslah ve tedavi edilmesi il iyi halli olmasına teşvik edilir. Hapis cezasının olumsuzluklarından da koruyan bir karardır.

Bilindiği üzere hapis cezası etkili bir cezadır ancak, suçluların yeni suçlardan haberdar olmasına ya da diğer suçlularla sosyalleşmesine de sebebiyet verir. Belki ıslah edilmesine gerek olmayan bir suçlu hapis cezasını tamamladığı zaman farklı suçlara da yönelmiş bir kişi olabilir. Cezanın infaz kurumları arasında bulunan hapis cezasının ertelenmesi, bu olumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedefler.

Hapis Cezasını Erteleme Şartları Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesinde düzenlenmiş olan hapis cezasının ertelenmesi yönünde karar verilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar;

  • Hükümlünün işlemiş olduğu suç 2 yıl ya da daha az süreli ise hapis cezasına mahkum edilmelidir.
  • 18 yaşını doldurmamış ya da 65 yaşını bitirmiş olan kişiler 3 yıl ya da 3 yıldan daha az süre ile hapis cezasına mahkum edilmelidir.
  • Kişinin daha önceden kasıtlı olarak bir suçtan 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması şartı aranır.
  • Suç işlemiş olması sebebi ile pişmanlık duyan kişinin mahkeme tarafından da tekrar suç işlemeyeceği konusunda kanaatinin oluşması gerekir.

Cezanın ertelenmesi kararı, mağdur ya da kamunun uğradığı zararı aynen iade, suçtan önceki hale getirme ya da tazmin ile tamamen giderme koşuluna bağlı bir karardır. Koşul yaşama geçene kadar kişi, cezasının infaz kurumunda çekmeye devam eder.

Hapis Cezası Ertelenmesi Kararının Denetim Süresi Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesinde belirtilen ceza ertelenmesi kararı verilen hükümlünün denetim süresi içinde ne yapacağına dair mahkemenin vereceği kararlar vardır.

  • Bir meslek ya da sanat sahibi olmayan hükümlünün önerilen eğitim programına katılması,
  • Bir meslek ya da sanat sahibi olan hükümlünün kamu ya da özel olarak aynı meslek ya da sanatı icra eden başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalışmalıdır.
  • 18 yaşından küçük olan hükümlünün bir meslek ya da sanat öğrenmesi amacı ile eğitim kurumuna devam etmesine karar verilebilir.

Hapis Cezası Ertelemesi Memuriyete Engel Teşkil Eder Mi?

Kanunlara göre kasıtlı olarak işlemiş olduğu suçtan 1 yıl ve üzeri hapis cezası alan kişi, memurluktan men edilir. Hapis cezasının ertelenmesi kararı ile infazdan koşullu olarak vazgeçilmiş olsa da kişi hakkında verilen mahkumiyet kararı ile eş değer bir karar olarak kabul edilir. Bu sebeple memurluğa engel olan suçtan mahkumiyet alan ya da kasıtlı işlenen bir suç nedeni ile 1 yıldan fazla alınan mahkumiyet kararında erteleme hükmü alınması memuriyete engel teşkil eder.

Hapis Cezası Erteleme Dilekçe Örneği

Ceza infazının ertelenmesi talepli dilekçe ile yapılır. Bunun için mutlaka uzman bir ceza hukuku avukatı ile çalışmalısınız. Her dosya diğerlerinden farklıdır. Bir başkası adına yazılan sıradan dilekçe örnekleri üzerinden bir dilekçe yazmak olumsuz sonuçlar verebilir. Hukuki bilgiyle hazırlanacak belgeler ise ileride geri dönülmez hukuki kayıpları ortadan kaldırır. Bir ağır ceza avukatı ile sürecinizi yürütebilirsiniz.

Hapis Cezası Erteleme Kararının Verilmesinde Yetkili Makam Neresidir?

Hapis cezasının ertelenmesi kararı, infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilir. Bir başka ifade ile infazın ertelenmesi kararı, infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı verir.

Mahkemece Hapis Cezası Erteleme Kararı

Mahkeme, denetim süresinde hükümlüye rehberlik etmek üzere bir uzman kişiyi görevlendirir. Bu kişi, hükümlüye kötü alışkanlıklardan kurtulması ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesi hususunda öğütte bulunur. Eğitim gördüğü kurum yetkilileri ya da çalıştığı kişilerle görüşür ve istişarelerde bulunur. Bu kişi; hükümlünün davranışları, sosyal uyum ve sorumluluk bilincinin artması ile ilgili üçer aylık sürelerle rapor düzenler ve infaz hâkimine verir.

Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu değerlendirir. Denetim süresinin herhangi bir yükümlülük olmadan ya da uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hapis cezası ertelemesinden sonra tekrar suç işlenirse ne olur?

Denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi ya da hükümlünün yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda infaz hakimi tarafından uyarılmasına rağmen uyarılara uymaz ise ertelenen cezanın kısmen ya da tamamen infaz kurumunda devam etmesine infaz hakimliğince karar verilir.

Hapis cezası kaç yıla kadar ertelenebilir?

Hükmedilen hapis cezasının 2 yıl ya da daha az süreli olması ve diğer şartların karşılanması durumunda hapis cezası ertelenebilir. Suç kabul edilen eylemin işlediği tarihte 18 yaşından küçük ya da 65 yaşından büyük olanlar için 3 yıla kadar hapis cezaları ertelenebilir.

Ceza erteleme kişinin siciline işler mi?

Ceza erteleme kararı, mahkumiyet kararı verilmesine rağmen infazdan şartlı olarak vazgeçilmesi kararıdır. Ceza ertelenmesi kararı ertelenmiş mahkumiyet kararı olması sebebi ile adli sicil kaydında görülür.

Hapis cezası erteleme kararında avukat şart mı?

Hapis cezası erteleme kararı alınması için yapılan başvuruda dilekçenin hazırlanmasından davanın sonuçlanmasına kadar bir ceza hukuku avukatı ile çalışılmalıdır.

Call Now Button