Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu – TCK 216

Farklı ırk, cinsiyet, din, dil, inanç ya da diğer farklılıklara göre insanların ayrımcılığa uğramasına yol açan kamu barışına karşı suçlar içeren davranışlar, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu olarak nitelendirilir. TCK 216. Maddesinde Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu tüm ayrıntıları ile düzenlemiştir. 

Teknolojilerde yaşanan gelişmeler ile haberleşme ve iletişim çok daha kolay hale geldi. Özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, dünyanın bir ucunda paylaşılan bir haber diğer ucuna saniyeler içinde ulaşır. Böylece sosyal medya platformları aracılığı ile yapılan haberler, insanları fiilen sokağa dökecek güce ulaşabilir. Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu bu kapsamda değerlendirilir. Bu kapsamda suçu işleyen failin, tahrik amacı gütmesi ve diğer kişileri kin ve düşmanlığa yönelik fiiller işlemesi gerekir.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu Nedir?

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu; TCK’nın 216. maddesinde düzenlenmiş bir çok hukuki kurallar kapsamında değerlendirilir. İnsanların farklı ırk, cinsiyet, din, dil, inanç gibi ayrımcılığa maruz kalmasına sebep olan kamu barışına karşı işlenen suçlar, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu kapsamında değerlendirilir.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâlleri ise TCK’nın 218. Maddesinde açıklanmıştır. Bu konularda detaylı bilgi almak için ağır ceza hukuku avukatı ile çalışmanız tavsiye edilir.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu Hangi Şartları İçerir?

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu kanunlar kapsamında somut bir tehlike suçu olarak değerlendirilir. Bir düşüncenin söz ya da herhangi bir şekilde ifadesi fiil niteliğini taşıdığı zaman sözle yapılan bu telkinler de fiil olarak kabul edilir. Yargıtay’a göre suç unsurlarının oluşması bakımından bazı önemli kavramlar bulunur. Bunlar;

Halk: Bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesim ya da meslek gruplarından oluşan insan topluluğudur. Halkı milletten ayıran en temel özellik; halkın bir toplumda hâlen yaşamakta olan çeşitli toplum kesimlerinden oluşmasıdır.

Sosyal Sınıf: Toplumun yapısında, aynı toplumsal düzeyde olan kişilerin toplamından oluşan çiftçi, esnaf, memur gibi grupları kapsar.

Din: Halkın bir kısmının, varsayılan dini düşünce farklılığına dayalı, dini amaçla hareket etmesi sureti ile kin ve düşmanlık yaratacak ölçüde inanmayanlar olarak nitelenmesi, bu suçun oluşması için yeterli bulunur.

Irk: Toplum tarafından farklı olarak görülen fiziksel ve sosyal özelliklere göre insanları gruplara ayırmaktır. Terim ilk olarak, ortak bir dil konuşanları ve sonrasında ise belirli milliyetten insanları anlatmak üzere kullanılmıştır. 

Kin ve Düşmanlık: Birinden öç alma isteği yaratan gizli düşmanlık kin, birinin kötülüğünü isteyen ve ona zarar vermeye çalışan kimse ise düşman olarak tanımlanır.

Tahrik: Başkalarını yoldan çıkartma, baskı ile harekete geçirme anlamına gelir.

Mezhep: Dinlere bağlı olarak mezhepler ortaya çıkar. Dinin içinde anlayış ayrılıkları olarak ifade edilir.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçunun Unsurları Nelerdir?

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağıla suçu bazı unsurları kapsar. Bu unsurlar;

Fail

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağıla suçunun faili herkes olabilir. Bahsi geçen suçun faili herhangi bir kimse olabileceği için bu suç faili bakımından özgü suçlar içinde yer almaz. Bu suçun faili, halkın belli bir kısmını diğer kısmı aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kişiler olarak değerlendirilir.

Mağdur

Suçun mağduru ise, tüm toplumdur. Belirli kişi ya da kişiler değil, belirli olmayan kişilerden oluşan topluluk veya halk bu suçun faili olarak değerlendirilir. Halk belli bir anda ve aynı yerde oturan, ortak menfaatleri bulunan büyük topluluktur.

Suçun mağduru olarak görülen halk; sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı özellikleri olan kişilerdir. Kendisi aleyhine bu özellikleri sebebi ile kin ve düşmanlık tahrik edilen topluluk olarak suçun faili görülür.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu Cezası

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun cezası kanunlarca bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama suçlarının cezaları ise, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası olarak verilmiştir.

TCK 216. Maddeye göre halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleyen kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alır.

2 yıldan az hapis cezası verilen fail için CMK’nın 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması ise tartışmalı bir kurumdur. Bu kurumun uygulanmaması ve 1 yıldan az hapis cezası uygun bulunması halinde YTCK’nin 50. maddesine göre yaptırıma çevrilebilir.  Ancak, çevrilmez ise veya faile 2 yıldan az hapis cezası verilebilir. Bu durumda ise YTCK’nın 51. maddesi uyarınca verilen hapis cezasının ertelemesi yoluna gidilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu ne demek?

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu TCK 216. maddesinde açıklandığı üzere;  insanları farklı ırk, cinsiyet, din, dil, inanç veya diğer farklılıklara göre ayırma ile sonuçlanan kamu barışına karşı suçlar içerisinde hakaret veya ayrımcı olarak değerlendirilen söylemlerdir.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçu cezası nedir?

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu cezası basit halde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Nitelikli halde ise bu ceza yarı oranında artar.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu için avukat şart mı?

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu oldukça kritik ve zorlu süreçlerden meydana gelir. Bu duruma dair başvurular ve takip süreci bir uzman tarafından yapılmalıdır. Ceza hukuku avukatı bu süreci en iyi şekilde takip edecektir.

Call Now Button